woensdag 30 december 2009

Egmond

Vandaag kreeg ik mijn startnummer in de post voor de halve marathon van Egmond. Ik ga maar weer eens een halve marathon proberen. Nu maar hopen op een beetje goed weer en een breed strand op 10 januari as.

Tot ziens.

donderdag 24 december 2009

Rectificatie

Het was weer even schrikken vanmorgen bij het lezen van het Leidsch Dagblad. De journalist Binnert Jan Glastra maakte het vanmorgen in zijn krant wel heel erg bont met zijn 'opiniestuk' onder de titel Witteman weer in de fout? (let op het vraagteken!)

Ik zal hier volstaan met de tekst van het persbericht zoals dat vanmiddag namens de burgemeester is uitgegaan:

Persbericht
24 december 2009
091224-c


Burgemeester eist rectificatie van artikel in het Leidsch Dagblad

De burgemeester van Leiden eist rectificatie van een artikel in het Leidsch Dagblad bij de hoofdredactie van de krant. Hij neemt afstand van de onwaarheden en onjuiste veronderstellingen in het stuk. De burgemeester heeft vandaag een brief aan de hoofdredactie geschreven waarin hij aangeeft dat hij het artikel tendentieus vindt en onterecht beschadigend voor de betreffende bestuurder.

Het Leidsch Dagblad publiceert vandaag een opiniebijdrage van een van zijn redacteuren met als kop ‘Witteman weer in de fout?’. In dit stuk wordt de suggestie gewekt dat het huurcontract met de stadsgehoorzaal door wethouder Witteman getekend zou zijn zonder mandaat van de burgemeester. Dat is volstrekt onjuist.
Het mandaat is opgesteld op 8 september en ondertekend door de burgemeester en op 10 september administratief verwerkt. Bovendien is het huurcontract gemaakt binnen de kaders van het openbaar collegebesluit van 9 december 2008. Deze informatie is bij het artikel kennelijk bewust buiten beschouwing gelaten. Op basis van dit mandaat en het betreffende collegebesluit is het huurcontract vervolgens op 11 september ondertekend door wethouder Witteman. Dit is al eerder, echter zonder resultaat, toegelicht aan de journalist.

Ook staan er in het artikel vele onjuiste veronderstellingen zonder onderbouwing, niet gestoeld op feiten maar op aannames van de journalist waarbij geen hoor en wederhoor is toegepast. Dit is aanleiding voor de burgemeester om een rectificatie te eisen bij het Leidsch Dagblad. Een opinierubriek is volgens hem geen vrijbrief om feitelijke onwaarheden voor het voetlicht te brengen.


- Einde bericht -Nu eerst kerstmis.

Tot ziens.

vrijdag 18 december 2009

Meldpunt

Vijfduizend euro boete en drie maanden voorwaardelijk. Dat was de straf die de rechter in september 2008 uitsprak tegen de Leidse zakenman Jan Verbaan. De straf was een gevolg van bedreigingen aan mijn adres. Op 18 januari a.s. dient in Den Haag het hoger beroep in deze zaak dat door beide partijen is aangespannen. De officier van justitie is van mening dat de straf veel hoger moet zijn.

Vanmorgen lees ik in het Leidsch Dagblad dat gemeenteraadslid Daan Sloos (foto) nu met Jan Verbaan een Meldpunt heeft geopend voor ambtenaren die uit de school willen klappen over misstanden op het stadhuis. Voor het ‘beste’ verhaal stelt Verbaan zelfs 20.000 euro in het vooruitzicht. Dat is net zoiets als het aanbod dat hij destijds deed aan mensen die bij mij thuis de ramen zouden ingooien.

We leven in een tijd dat geweld en bedreigingen tegen hulpverleners, ambtenaren en bestuurders hand over hand toenemen. Rechters spreken steeds hogere straffen uit tegen dit soort zaken en dat is maar goed ook.

Dat gemeenteraadslid Daan Sloos nu uitgerekend met Jan Verbaan de misstanden in het Stadhuis wil aanpakken en daarmee ook nog over de rug van onze ambtenaren zijn verkiezingsstrijd is begonnen is werkelijk te gek voor woorden.

Ik word niet zo snel boos, maar vanmorgen heb ik bij het lezen van de krant een uitzondering gemaakt.

Tot ziens.

donderdag 17 december 2009

Taalbom

Een wethouder in Leiden heeft per definitie een volle agenda. Werkweken van 60 tot 70 uur vormen geen uitzondering. Ondanks dat krijgen we meer uitnodigingen uit de stad dan we kunnen honoreren. Hierdoor moeten we regelmatig aanvragers teleurstellen. Heel soms vragen we dan een van onze ambtenaren om voor ons in te vallen. Dat was vandaag het geval bij een uitnodiging die ik kreeg van de initiatiefnemers van Taalbom. Taalbom is een bijzonder initiatief waarover via http://www.taalbom.nl/ meer informatie te vinden is.

Na afloop kreeg ik van Mirjam van der Loo, hoofd Communicatie van de gemeente Leiden, onderstaand verslag. Ik wil het u niet onthouden.

Dag Marc,

gisterochtend was ik in jouw plaats bij de uitreiking van certificaten Taalbom. Het was een erg leuke en inspirerende bijeenkomst. Er waren ruim 20 deelneemsters aanwezig, die mij na een demonstratie –waaraan ik natuurlijk zelf ook heb deelgenomen- enthousiast verhalen vertelden wat zij van Taalbom vinden, en wat ze eraan hebben. De een meldde dat ze veel plezier had in het sporten, dat het goed voor je lijf is, en verschillende dames vertelden mij dat ze ook fors waren afgevallen. Ook het leren van de Nederlandse taal vinden ze belangrijk. En in een aantal gevallen zijn vrouwen zo gestimuleerd dat ze taalcursussen bij het ROC gaan volgen, of een computercursus. Er was zelfs een deelneemster die die ochtend een sollicitatiegesprek had voor vrijwilligerswerk. Ook het in contact komen met anderen was voor sommigen heel essentieel. Fantastische vrouwen, die mij graag lieten weten hoe trots ze zijn op hun deelname en resultaat.

Ik heb ze gecomplimenteerd met hun inzet; wij vinden het als gemeente belangrijk dat we gezonde en taalvaardige inwoners hebben. Het gaat uiteindelijk om goede communicatie! Ik heb ook de docente gecomplimenteerd, een gedreven actieve vrouw, die met veel pit en geduld de deelneemsters weet te binden. Tot slot heb ik de certificaten uitgereikt. Daarbij kregen ze ook allemaal een boekje met wereldrecepten uit Leiden (dat heeft Fons bij jou neergelegd), dat naar aanleiding van een aantal cursussen uit het GGD-Hara aanbod is ontstaan.

Ik had een zeer genoeglijke ochtend, waarbij me vooral trof dat de vrouwen zo open en positief mij wilden en kwamen vertellen hoe ze de Taalbom ervaren hadden. Volgende keer ga ik graag weer in jouw plaats!

Groeten, Mirjam

Tot ziens.

dinsdag 15 december 2009

Stage

Onze gemeente gaat een actief stagebeleid voeren. Vandaag mocht ik samen met Marieke Jas van het ROC Leiden, een stageconvenant ondertekenen. Voor die gelegenheid waren ook een aantal stagiaires en mensen van de Hogeschool Leiden en de Universiteit aanwezig.

Vanaf vandaag gaan we met het ROC informatie met betrekking tot 'vraag en aanbod' uitwisselen. Hierdoor kunnen we naar verwachting veel meer stageplekken creëren dan vroeger het geval was. Het is een manier om meer jonge mensen met nieuwe ideeën aan onze organisatie te binden. Ook kunnen we op deze manier laten zien, dat de gemeente een interessante plek is om te werken. Bovendien gaan we stagiares volgen nadat ze weer bij de gemeente weg zijn. Goede mensen kunnen dan een briefje van ons verwachten nadat ze eindexamen hebben gedaan. De gemeente is immers altijd op zoek naar goede nieuwe mensen.

Voor we tot ondertekening overgingen had ik een leuk gesprek met een aantal stagiaires die op dit moment binnen de gemeente werken. Daarbij ging het om studenten van onder meer de Universiteit Leiden, de Haagse Hogeschool en het ROC. Zij lopen stage bij uiteenlopende afdelingen, van ICT tot bestuursondersteuning en sociale zaken.


Het convenant dat we vandaag hebben getekend is wat mij betreft de aftrap voor een actiever stagebeleid, waarbij we ook beter willen samenwerken met andere onderwijsinstellingen.

Tot ziens.

77 agendapunten

Vandaag hadden we de laatste collegevergadering voor het kerstreces. Met maar liefst 77 agendapunten was het volgens mij verreweg de langste agenda van het hele jaar. Het belangrijkste agendapunt was voor mij het besluit over het project Huis van de Sport.

Het ‘Huis van de Sport’ betreft het idee voor de herontwikkeling van het Sportpark De Mors in Leiden West dat in 2007 is gelanceerd door de sportverenigingen, die op het sportpark zijn gevestigd. Wij hebben als gemeente dit maatschappelijk initiatief omarmd en het idee in samenwerking met de initiatiefnemers uitgewerkt.

Centraal staat de realisatie van een uniek multifunctioneel sportcentrum voor top- en breedtesport dat ook ruimte biedt aan topsportevenementen op internationaal niveau. Het ‘Huis van de Sport’ onderscheidt zich van andere sportparken door de combinatie van eigentijdse sportvoorzieningen voor binnen- en buitensport met woningbouw en aanvullende, sportgerelateerde commerciële functies zoals welness, fitness, sportwinkels etc. .

Volgens mij is het besluit van het college het belangrijkste besluit uit mijn loopbaan als sportwethouder in Leiden. Bovendien kan het leiden tot de grootste investering in sportinfrastructuur die in Leiden ooit is gedaan. Daarvoor moet wel de gemeenteraad eerst haar goedkeuring verlenen. Dat zal naar verwachting in de raad van februari gebeuren.

Tot ziens.

vrijdag 11 december 2009

Haagweg 2022

Op 18 juni van het afgelopen jaar mocht ik tijdens de Provada mijn handtekening zetten onder een overeenkomst met ontwikkelaar La Linea. Daardoor werd de gemeente eigenaar van het Stadsparkeerterrein aan de Haagweg.

Als gevolg van dat feit mocht ik vanmorgen bij de entree van het terrein een reclamebord onthullen waarop stond te lezen dat bezoekers van onze binnenstad in ieder geval tot 2022 in dit gebied kunnen blijven parkeren.

Het grootste parkeerterrein van Leiden zal in 2010 voor een groot deel worden heringericht. Een deel van de grond wordt vanaf maart 2010 gesaneerd, terwijl later langs het spoor een aanvoerweg voor de toekomstige bewoners van de nieuw te bouwen wijk wordt aangelegd. De kantine en kantoortjes van Stadsparkeerplan krijgen een plek achter kunstcentrum Haagweg 4. Door de aanleg van de weg langs het spoor zullen 60 parkeerplaatsen verdwijnen. Echter door de herinrichting zullen deze op andere plekken worden gecompenseerd. Het Stadsparkeerterrein zal haar broodnodige 450 parkeerplaatsen tot 2022 kunnen behouden.

Tot ziens.

donderdag 10 december 2009

SAVE Energy

Vanmiddag stelde ik in kamer 215 van het stadhuis apparatuur in werking waarmee in die ruimte een flink aantal metingen wordt gedaan met betrekking tot energieverbruik. Het was de start van een proefproject dat we de komende periode in het stadhuis uitvoeren.De basisgedachte achter het project is dat gebruikers hun energiegedrag zullen aanpassen als ze direct informatie krijgen over hoeveel energie ze op een bepaald moment verbruiken. Hoeveel verbruikt mijn computer, hoeveel scheelt het als ik het licht uit doe of de verwarming een graadje lager zet?Om dit te meten worden in de kamers meetapparaatjes geïnstalleerd die signaleren wanneer en hoeveel stroom of warmte er verbruikt wordt. Deze informatie wordt automatisch verzameld en bewerkt en de gebruikers krijgen dit meteen op hun computerscherm te zien. Ook wordt onderzocht of een wedstrijd of spelelement en een aantrekkelijke manier van presenteren extra stimulerend kan werken. De verwachting is dat een vermindering van energiegebruik van 20% mogelijk is. Aan de proef doen ± 25 ambtenaren, verdeeld over acht kamers, mee.

De gemeente Leiden neemt het komende anderhalf jaar deel aan het Save Energy proefproject van de Europese Unie. Het project is gericht op het besparen van energie in bestaande gebouwen door gedragsverandering van de gebruikers. Naast Leiden nemen ook Lissabon, Manchester, Helsinki en Lulea deel. In Leiden gaat het om een proef waarbij acht kamers in het stadhuis zijn betrokken. Behalve de gemeente doen het CeTIM (Centre for Technology and Innovation Management) en enkele regionale bedrijven mee. De bijdrage van de EU aan het project Save Energy in Leiden bedraagt 66.000 Euro. Meer informatie over dit project is terug te vinden op de site www.ict4saveenergy.eu.
Ook op TV-West vandaag aandacht voor dit onderwerp


Get Flash to see this player.Tot ziens.

dinsdag 8 december 2009

NCB

Vanmiddag mocht ik mijn handtekening zetten onder een intentieovereenkomst met Museum Naturalis en de eigenaar van hun gebouwen, de Rijksgebouwendienst. De ondertekening vormt de start van een haalbaarheidsstudie voor een grootschalige ontwikkeling van de gebouwen van Naturalis in verband met de komst van het Nederlands Centrum voor Biodiversiteit (NCB) naar Leiden.

Met de drie partijen hebben we afgesproken dat we gezamenlijk een haalbaarheidsstudie gaan uitvoeren. De studie moet uitwijzen welke uitgangspunten er gaan gelden voor de nieuwbouw van het nieuwe instituut op het terrein van Naturalis in Leiden en hoe we dit inpassen in het omringende gebied.

Bij de ondertekening heb ik nog eens onderstreept dat de ontwikkeling goed past binnen het profiel van de stad. Naturalis wordt op termijn nog aantrekkelijker voor museumstad Leiden. En het nieuwe topinstituut past bij het grote biosciencepark en de gerenommeerde universiteit die Leiden al binnen haar grenzen heeft. Ik verwacht veel extra bezoekers voor de stad.

Bert Geerken, directeur Naturalis gaf aan dat de nieuwbouw toegankelijkheid en hoogwaardigheid moet uitstralen om de missie van NCB Naturalis te ondersteunen. Dat geldt voor het publiek en voor de internationale onderzoekers, die ook kunnen kiezen voor reeds bestaande instituten in London, Parijs, Washington en St. Petersburg.

Peter Jägers, directeur-generaal Rijksgebouwendienst was er trots op dat zijn dienst een bijdrage aan de ontwikkeling van het nieuwe topinstituut mocht bijdragen. Bij de ontwikkeling zal het duurzaamheidscriterium één van de centrale thema’s zijn."

Het Nederlands Centrum voor Biodiversiteit moet op het terrein van biodiversiteit internationaal een belangrijke rol gaan spelen. Daarvoor worden in Leiden de herbarium- en zoölogische collecties van de samenwerkende Universiteiten van Amsterdam, Leiden, Wageningen en Naturalis samengebracht. Inclusief de huidige collectie van Naturalis van
15 miljoen objecten, zal hierdoor een collectie ontstaan van 37 miljoen objecten. De collecties zijn van groot belang voor onderzoek naar en onderwijs over de eigenschappen, de evolutionaire relaties en de bescherming van planten en dieren en gaan een rol spelen bij publiekspresentaties.

Foto's van dit soort tekensessies zijn meestal te saai voor publicatie. Onderstaande foto die werd gemaakt door Hylko Kuipers is volgens mij een positieve uitzondering. Oordeel zelf.

Tot ziens.

Giro


De Giro d'Italia komt in maart 2010 door Leiden. Vandaag besloot het college in te stemmen met een verzoek van de organisatie om aan dit evenement medewerking te verlenen.

Ik moet u zeggen dat ik er als wethouder sport niet echt warm voor kan lopen. Als ik de benodigde € 50.000 zelf mocht verdelen dan zou ik het liever gebruiken om iets extra's te doen voor de sportverenigingen in de stad. Wanneer het gaat om sportbeoefening in de stad zouden zij met dit geld tien keer meer effect kunnen bereiken dan een groep wielrenners die in pakweg vijf minuten door de stad zoeft.

Toch heb ook ik vandaag mijn medewerking gegeven aan dit besluit. De reden daarvoor is simpel. Als de Giro start in Amsterdam en de finish in Middelburg is, dan werkt dat alleen wanneer de tussenliggende gemeenten meewerken. Als wielrenners uit Oegstgeest komen en naar Zoeterwoude moeten, dan is een route die niet door Leiden gaat nauwelijks voorstelbaar. Dan kun je als stad wel dwars gaan liggen, maar de vraag is of je daar zoveel beter van zal worden. Soms moet je gewoon meedoen omdat anderen dat ook doen.

De Giro d'Italia wordt door de RAI rechtstreeks uitgezonden in Italie. Wie weet gaat ons dat volgend jaar nog heel veel extra toeristen opleveren, zodat het toch nog de moeite waard blijkt te zijn.

Tot ziens.

maandag 7 december 2009

Lijstduwer

Vanavond vergaderde de Leidse Partij van de Arbeid tijdens een druk bezochte ledenvergadering over de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen. Onder een prettig applaus kreeg ik plaats nummer 30 toegewezen en daarmee ben ik nu officieel 'lijstduwer' van mijn partij. Wat mij betreft een eervolle positie. Deze plaats kwam overeen met het verzoek dat ik eerder aan de partij had gedaan. Met die plaats wil ik laten zien dat ik niet direct beschikbaar ben voor de gemeenteraad maar wel mijn steun geef aan al die uitstekende kandidaten die mij voorgaan. Stuk voor stuk zijn het bijzondere mensen die via hun werk in de stad hebben laten zien dat ze het waard zijn om de PvdA kiezers na de verkiezingen te vertegenwoordigen. Niet zonder trots zal ik ze aanprijzen bij iedereen die het horen wil.

Tot ziens.

woensdag 2 december 2009

Augusta

In 1991 is het bedrijf in Leiden begonnen als kleine groothandel in fietsonderdelen. Nu bijna 20 jaar later is deze onderneming uitgegroeid tot een bedrijf met ongeveer 35 medewerkers met een volledig eigen productlijn welke over de hele wereld zijn weg vindt naar de eindafnemers. Het komende jaar is het bedrijf medesponsor van maar liefst drie ploegen in de Tour de France. Het zou mij niet verbazen als men daarmee de grootste topsportsponsor van Leiden is. Ondanks de recessie gaat het bedrijf dit jaar de grootste omzet uit haar bestaan maken. Vandaag was ik voor een bedrijfsbezoek bij Augusta aan de Rooseveltstraat.

Eigenaar en directeur Chris Koppert ontving me in een ruim opgezette showroom die een goed beeld geeft van het uitgebreide assortiment aan fietsaccessoires. Van fietshelm tot stuur, alles door de eigen productontwikkelaars uitgedacht en ontworpen en vervolgens in exclusieve productie gegeven bij een van de producenten aan de andere kant van de wereld. Onder de merknaam BBB brengt het bedrijf deze artikelen op de markt. Winkels in de Benelux krijgen hun goederen rechtstreeks uit de Leidse vestiging aangeleverd. De export naar de overige landen gaat rechstreeks vanuit de productieplaatsen.

De fietssport heeft tegenwoordig een goed imago. Het is gezond, schoon, betaalbaar en vriendelijk voor het milieu. Steeds meer mensen pakken de fiets. Niet alleen voor woon-werk verkeer, maar ook als vrijetijdsbesteding. Mede dankzij een slimme marketingstrategie weten de mensen van Augusta daar flink van te profiteren.
Als het om Augusta en de fietsstad Leiden gaat, dan passen die twee goed bij elkaar. Het bedrijf voelt zich uitstekend thuis en ziet de locatie ook niet zo snel veranderen. Dat heeft ook iets te maken met het feit dat een groot deel van de medewerkers in Leiden woont. Op het gebied van bereikbaarheid heeft de directeur nog wel wat wensen en daar neem ik goed nota van.
Tot ziens.