donderdag 14 september 2017

Veiligheidsmonitor 2017


In een van mijn columns in mei meldde ik u dat ik aan 4.150 inwoners had gevraagd deel te nemen aan een onderzoek over hun beleving van veiligheid, leefbaarheid en woonomgeving binnen onze gemeente. Zo’n onderzoek doen we elke twee jaar. Als burgemeester krijg ik veel feitelijke informatie over de veiligheid binnen onze gemeente. Daaruit blijkt dat we op papier een veilige gemeente zijn. Toch is het voor mij eigenlijk belangrijker of u als inwoner dat ook zo beleeft. Daarvoor houden we dus elke twee jaar zo’n belevingsonderzoek. Aan de hand hiervan  kunnen we een goed beeld krijgen van uw wensen voor een veilige woon- en leefomgeving. Die informatie kunnen we weer gebruiken om het nog beter te  doen. Vorige week kreeg ik de uitkomsten van dit onderzoek op mijn bureau.
Op mijn oproep reageerden 1.300 inwoners. Eerlijk gezegd viel die respons me een beetje tegen. Gelukkig benadrukten de onderzoekers dat het wel voldoende was om representatieve conclusies te kunnen trekken.
Een belangrijke uitkomst van de Veiligheidsmonitor 2017 is dat het grootste deel van de inwoners van Stichtse Vecht nog steeds tevreden is over veiligheid, maar wel kritischer dan twee jaar geleden. Zij geven veiligheid nu een 7,1 als rapportcijfer, terwijl dat in 2015 een 7,4 was. Leefbaarheid en woonomgeving krijgen beiden een 7,5 als rapportcijfer. Dit betekent dat onze inwoners gehecht zijn aan hun woonplaats en dat Stichtse Vecht een fijne gemeente is om in te wonen. Als burgemeester ben ik trots als ik dat soort cijfers lees.
Opvallend vind ik dat acht op de tien inwoners zegt zich medeverantwoordelijk te voelen voor de veiligheid en leefbaarheid in hun buurt. Daar spreekt betrokkenheid uit. Als mensen meehelpen de veiligheid en de leefbaarheid in hun buurt te vergroten, verhoogt dat het veiligheidsgevoel. Ze zullen eerder problemen of afwijkend gedrag melden bij de gemeente en politie. Bovendien spreken ze elkaar eerder aan op ongewenst gedrag. Het is echt belangrijk dat u altijd aangifte doet, want zo worden de problemen echt zichtbaar en kunnen we ingrijpen.
Het aantal inwoners dat is aangesloten bij NL-Alert  is fors gegroeid. Drie jaar geleden was 20 procent aangesloten bij NL-Alert, nu is dit 60 procent. Dat de aandacht die we als gemeente geven aan de veiligheid van onze inwoners zich daadwerkelijk vertaalt in een sterker veiligheidsgevoel stemt mij tevreden. Daar doe je het voor met elkaar.
Als burgemeester ben ik blij met de resultaten van de Veiligheidsmonitor 2017. U vindt dat we het goed doen. We gebruiken de uitkomsten van het onderzoek onder meer als basis voor het nieuw op te stellen Integraal Veiligheidsplan 2019-2022. Samen met diverse partners, zoals politie, brandweer, woningcorporaties, wijk- en buurtverenigingen en inwoners blijven we werken aan een veilig Stichtse Vecht. 
Ik wil de inwoners die hebben meegedaan aan de Veiligheidsmonitor 2017 bedanken voor het invullen van de enquĂȘte. Belangstellenden kunnen de rapportage lezen op www.stichtsevecht.nl/veiligheidsmonitor2017.