donderdag 30 juni 2011

Provincieschool

Een leven lang leren. Ook bestuurders leren elke dag, maar soms moet je dat proces een handje helpen. Daarvoor hebben de 12 provincies gezamenlijk de Provincieacademie. Deze organisatie heeft het initatief genomen voor de Leergang onder de titel 'Lerend Bestuur'. Samen met een vijftiental (nieuwe) collega gedeputeerden uit het hele land ben ik vandaag in een kasteeltje in Oegstgeest (foto) begonnen aan deze leergang welke bestaat uit vier modulen van twee dagen verspreid over 2011.

Tijdens de leergang besteden we aandacht aan onderwerpen als politieke sturing, visievorming, strategieontwikkeling en persoonlijke kracht in een politiek bestuurlijke context. Tijdens de leergang gaan we in gesprek met ervaren bestuurders, hoogleraren en vertegenwoordigers van belangengroeperingen.


Bovendien leren we van elkaar, want we mogen dan wel een groep startende gedeputeerden zijn, we hebben allemaal ruime ervaring op uiteenlopende gebieden en daar gaan we de komende periode flink gebruik van maken.


Tot ziens.

zaterdag 25 juni 2011

Draken

Dit weekend werden in Lelystad de Bataviahavendagen gehouden. Als onderdeel van het programma kwamen vandaag 16 teams in actie tijdens een spectaculaire Drakenbootrace. De opbrengst van deze race kwam volledig ten goede van de Stichting tegen Zinloos geweld.

Wat mij betreft is de eer van Flevoland tijdens deze Drakenbootrace gered! Ons team, de kiekendieven, haalde de halve finale!

Het weer zat niet helemaal mee, maar verder was het een prachtige dag. We hadden een sterk team aan de start, met CdK Leen Verbeek aan de trom. Verder in onze boot drie gedeputeerden, een provinciesecretaris, twee Flevo-roeiers en drie sportieve provinciemedewerkers. Onze belangrijkste opponent was het team van gemeente Lelystad. Zij hadden de burgemeester en een aantal wethouders aan boord. We kwamen drie keer tegen ze uit, waarvan we twee manches in ons voordeel beslisten.

De race is georganiseerd door de Ronde Tafel 168 Lelystad. De opbrengst van 6.250 euro kwam ten goede aan de stichting tegen zinloos geweld, het lieveheersbeestje.


Tot ziens.

vrijdag 24 juni 2011

Hei

Politici hebben een bijzonder vak. Tijdens de verkiezingscampagne doen we er alles aan om de onderlinge verschillen zoveel mogelijk te benadrukken waarbij we er soms niet voor terugdeinzen om elkaar heel flink de maat te nemen. Zodra die campagne achter de rug is beseffen we opeens weer dat we juist met elkaar moeten samenwerken om de beloftes aan de kiezers waar te maken. Daarom is het ook niet zo gek dat die samenwerking in het begin een beetje geholpen moet worden. De verstoorde relaties moeten weer gerepareerd worden. De afgelopen week stond in het teken van de teambuilding.

Zat ik eerst twee dagen met het college van GS op de 'hei' in Otterlo, de laatste dagen zat ik met de leden van Provinciale Staten in Hulshorst.

Er lijkt een hele markt te bestaan voor dit soort teambuildingsessies. Er zijn begeleiders in allerlei soorten, maten en prijzen beschikbaar. De programma's die ze afdraaien lijken allemaal op elkaar en of ze echt helpen weet ik eerlijk gezegd niet. Mijn ervaring is dat een andere omgeving en het feit dat je een keer echt de tijd neemt voor een goed gesprek vaak al voldoende is om wat dichter bij elkaar te komen. Dat is de afgelopen week in ieder geval gelukt. Nu hopen dat de kwaliteit van onze besluiten er de komende tijd zoveel beter van wordt dat het de moeite waard was. Ik denk van wel, in ieder geval tot de volgende verkiezingscampagne.

Tot ziens.

woensdag 22 juni 2011

Samson

De commissie-Samson doet onafhankelijk onderzoek naar seksueel misbruik van minderjarigen die onder verantwoordelijkheid van de overheid in instellingen of pleeggezinnen zijn geplaatst. Vandaag deed deze commissie verslag van de analyse die ze heeft uitgevoerd over 500 meldingen van seksueel misbruik in de jeugdzorg die men heeft ontvangen. De commissie meldt dat ruim 65% van de meldingen betrekking heeft op misbruik dat minimaal 1 jaar aanhield. In ruim 33% gaat het om misbruik dat valt in de categorie 3-10 jaar. De commissie zegt dat 15% van de gevallen dagelijks werden misbruikt en in ruim 44% werden kinderen wekelijks of meerdere keren per week misbruikt. Met grote afschuw heb ik deze uitkomsten gelezen. Dit mag nooit gebeuren. De norm is wat mij betreft dat je met je handen van de kinderen afblijft. Mensen die zich daar niet aan houden moeten keihard aangepakt worden.

Een van de belangrijkste taken van een overheid is zorgen voor de veiligheid van mensen, zeker als deze behoren tot de meest kwetsbare groepen zoals bij hele jonge kinderen het geval is. Zelf merk ik dat het me enorm motiveert om me juist voor deze kinderen in te zetten. Het nieuws van vandaag is voor mij nog eens extra reden om op dit punt waakzaam te blijven en betrokken instanties steeds weer aan te spreken op hun verantwoordelijkheid. Als het gaat om de bescherming van deze kwetsbare kinderen is niets me te gek. Daar mag u mij 24 uur per dag op aanspreken.

Ieder kind dat dit overkomt is er een teveel, maar gelukkig gaat het heel vaak goed. Het onderzoek van commissie Samson betreft 1945 tot heden. De jeugdzorg heeft in de onderzoeksperiode ruim 3 miljoen kinderen geholpen o.a. door het bieden van een veilig opvoedingsklimaat. Het overgrote deel van de medewerkers en pleegouders blijft verre van dit soort overtredingen.

Blijft staan: elk kind dat slachtoffer wordt van seksueel misbruik is er een teveel.

Location:Lelystad

woensdag 15 juni 2011

Expertisecentrum

Een aantal weken geleden (27 april) schreef ik over een werkbezoek aan de Jeugdzorginstelling van LSG Rentray in Nijkerk waar meiden die bijvoorbeeld slachtoffer zijn van loverboys een veilige opvang krijgen. Tijdens dit werkbezoek werd de oprichting van een expertisecentrum gemeld. Vandaag was het zover, in het provinciehuis was de start van het Expertisecentrum kwetsbare meiden Flevoland.

Aan de hand van casussen praatten zo’n 60 zorgverleners over de betekenis van het expertisecentrum en hoe zij zelf kunnen bijdragen aan de verdere ontwikkeling ervan. In het verleden bleek dat de problemen van kwetsbare meiden vaak niet of laat worden opgemerkt en aangepakt. Ook is er weinig voorlichting en informatie voorhanden. Vandaar de oprichtingvan dit nieuwe expertisecentrum, een plek waar kennis wordt gebundeld en in gezamenlijkheid verder ontwikkeld.

Het was goed om vanmiddag te merken dat er veel draagvlak is voor dit initiatief. Het expertisecentrum kan immers alleen een succes worden, als de Flevolandse professionals in het onderwijs, in de zorg, bij de politie, bij de gemeenten het centrum kennen, er gebruik van maken en daar kennis inbrengen en kunnen halen. Op deze manier kunnen de professionals de meiden succesvol helpen in het zich wapenen tegen zwangerschappen op jonge leeftijd, loverboys en eergerelateerd geweld.

Het nieuwe expertisecentrum heeft ook een website: www.eckm.nl

Tot ziens.

Location:Lelystad

vrijdag 10 juni 2011

Intentieverklaring

Vandaag was ik in Zeist om samen met het Wereld Natuur Fonds en Flevolandschap een Intentieverklaring te tekenen voor het OostvaardersWold. Dit contract was de bevestiging van formele afspraken die we hebben gemaakt over de samenwerking rond de realisatie van het nieuwe natuur- en recreatiegebied OostvaardersWold.

Wereld Natuur Fonds en Flevo-landschap werken het komende half jaar aan het tot stand brengen van een consortium van private en maatschappelijke partijen voor de realisatie van het Oostvaarderswold.
Volgens de Intentieverklaring moet in november 2011 een consortium in oprichting zijn gevormd.

Ik ben blij dat wij zo snel na het aantreden van het nieuwe college deze stap vooruit kunnen zetten. Met het ondertekenen van de Intentieverklaring kunnen de drie samenwerkende partijen nu echt aan de slag. Er ligt de komende maanden nog een flinke klus voor ons, maar wat belangrijk is dat we hebben gezocht naar oplossingen die passen binnen de visie van het nieuwe kabinet. Provincie, Wereld Natuur Fonds en Flevo-landschap werken daarbij vanuit dezelfde visie: het is belangrijk dat het OostvaardersWold er komt, voor de toekomst van de natuur, maar vooral ook voor de inwoners van Flevoland en Nederland als geheel.

Voor de ondertekening zelf hadden we de natuur opgezocht, waarbij we bijgaande foto maakte.Op de foto geheel links, Bart Fokkens, bestuursvoorzitter van Flevolandschap en recht Johan van de Gronden, directeur van het Wereld Natuur Fonds.

Tot ziens.

Location:Zeist

woensdag 8 juni 2011

Vuurdoop

Vandaag was mijn vuurdoop als kersverse gedeputeerde voor Financien. Tijdens de opinieronde van provinciale staten mocht ik namens het college de kadernota 2012 verdedigen. In de kadernota beschrijven wij als college de belangrijkste uitgangspunten voor de begroting van volgend jaar. Dat gaat onze eerste begroting worden en die is belangrijke omdat 2012 dus ook het eerst jaar is waarin we de verkiezingsbeloften van de coalitie in concrete plannen kunnen uitwerken. Ook voor Provinciale Staten is de jaarlijkse kadernota een belangrijk instrument om het college bij te sturen op de hoofdlijnen van ons beleid.


Het was vandaag voor mij ook de eerste keer dat ik aan de bak kon voor een stevig debat waarbij ik vooral Kees Kok (foto) van de PVV tegenover me vond. Hoewel hij, wat mij betreft terecht, een aantal keer de vinger op de zere plek wist te leggen, deed hij dat in woorden waar ik me op geen enkele manier in kon vinden. Bovendien wees hij oplossingen waar wij mee kwamen allemaal direct van de hand zonder zelf met alternatieven te komen. Dat is jammer omdat ik het gevoel had dat we er met een beetje goede wil samen uit hadden kunnen komen. Ik denk dat we allemaal nog een beetje moeten wennen aan de nieuwe stijl van debatteren.

29 juni gaat het debat verder. Dan zal moeten blijken of de partijen in de Provinciale Staten meerderheden kunnen vormen om het college een andere koers mee te geven.

Tot ziens.

Location:Lelystad

dinsdag 7 juni 2011

Team

Bij een nieuw team hoort natuurlijk een nieuwe teamfoto's en hier is hij dan. Vanmorgen vroeg gemaakt door onze fotograaf. Van links naar rechts: onze commissaris Leen Verbeek, secretaris Tjeerd van der Wal, Anne Bliek (VVD), Jan-Nico Appelman (CDA/ChristenUnie), Jaap Lodders (VVD) en ikzelf.Tot ziens.

Location:Lelystad

donderdag 2 juni 2011

Het Gooi

In het kader van 25 jaar Flevoland was ik vanmiddag in De Eemhof bij een bijeenkomst over 25 jaar Economie en Arbeidsmarkt in onze provincie. De middag begon met een korte presentatie over de economische ontwikkeling van het gebied tot nu toe. Het blijven indrukwekkende cijfers om te zien. Sinds de drooglegging van de polder zijn hier 392.000 mensen komen wonen, hebben zich meer dan 32.000 ondernemingen gevestigd die samen goed zijn voor 127.000 arbeidsplaatsen. De afgelopen 25 jaar hebben we in Flevoland ruim 1100 hectare bedrijventerrein ontwikkeld. Dankzij de ruimte op het nieuwe land had de metropoolregio rond Amsterdam de afgelopen decenia ruimte om te groeien en dat is iets wat veel concurrerende Europese regio's niet hadden.

De Amsterdamse hoogleraar Pieter Tordoir (foto) keek vooruit. Hoe zal de provincie zich de komende 25 jaar in economisch opzicht gaan ontwikkelen. Hij was daarbij opmerkelijk positief. Zijn advies: benut de ruimte, innoveer, zorg voor voldoende geschoolde mensen en investeer in bereikbaarheid en natuurontwikkeling. Flevoland heeft een belangrijke positie als schakel tussen economisch sterke gebieden.

In de 21e eeuw willen mensen wonen in aantrekkelijke gebieden waar wonen, werken, vrije tijd en recreatie kan worden gemengd. Daarom moeten we gaan zoeken naar een andere manier van stedelijke ontwikkeling waarbij het groen steeds meer de steden binnen kan dringen, maar de steden ook meer het groen zullen binnenkomen. Naar zijn mening is daar niets op tegen zolang we ook de kwaliteit van het groen gaan verbeteren. Doordat de mensen welvarender worden willen ze ook een woonomgeving van meer kwaliteit. Juist in Flevoland zijn mogelijkheden aanwezig om die nieuwe woonomgeving te realiseren.

Pieter Tordoir ziet kansen om een woonomgeving te maken die lijkt op het Gooi. Zo'n ontwikkeling kan volgens hem worden gekoppeld aan de aanleg van nieuwe natuurgebieden. Hij noemt daarbij het Oostvaarderswold als voorbeeld. Ik vond het mooi om te horen hoe hij de realisatie van Oostvaarderswold nu vergelijkt met de realisatie van het Gooi aan het begin van de vorige eeuw. Dat geeft mij nog meer inspiratie om aan de slag te gaan met deze gebiedsontwikkeling.

Tot ziens.