woensdag 16 december 2015

Integraal veiligheidsplan


Vanavond heeft de gemeenteraad het nieuwe Integrale Veiligheidsplan 2016-2018 unaniem vastgesteld. Voor mij als burgemeester is dat een bijzonder moment omdat veiligheid in mijn portefeuille valt en het buitengewoon prettig is als de raad vertrouwen uitspreekt in de aanpak en de werkwijze.  De komende jaren gaan wij dus met volle kracht en vertrouwen verder met werken aan een veiliger Stichtse Vecht. 

Ik ben trots op wat we de afgelopen periode bereikt hebben. Iedereen heeft zijn of haar steentje bijgedragen aan het veiliger maken van onze gemeente. Vooral het ‘samen’ doen is belangrijk geweest voor de veiligheidsaanpak. Onder professionals is een netwerk gevormd waarbij soepel wordt samengewerkt en snel wordt opgetreden bij incidenten. Met inwoners is een netwerk opgebouwd waar met name via informatie direct uit de wijken en kernen mooie resultaten zijn en nog steeds worden geboekt. Professionals en inwoners vormen daarmee een veiligheidscoalitie waarmee wij misdaad bestrijden, een gemeente zijn waar inwoners zich veilig voelen en de pakkans voor criminelen groot is.

De afgelopen jaren waren er ook zeker problemen die we stevig moesten aanpakken, denk aan vernielingen en overlast van jeugd. Ook waren er incidenten die vroegen om snel ingrijpen. Met elkaar hebben we ervoor gezorgd dat de criminaliteit met 22% is gedaald ten opzichte van 2012 en dat 90% van de inwoners zich nooit of zelden onveilig voelt in de buurt.  Ik wil alle inwoners bedanken voor hun inzet en betrokkenheid bij veiligheid.  Onze signaleringsteams, Waaks en alle ogen en oren die wij mogen gebruiken voor het voorkomen en opsporen van criminele zaken zijn van grote waarde voor de aanpak die heeft geleid tot de goede resultaten.  Hetzelfde geldt voor alle mensen van politie, brandweer en gemeente.  Zonder iemand te kort te willen doen wil ik met name de wijkagenten in het zonnetje zetten vanwege de bindende kracht die zij elke dag weer vormen in de wijk.

De wereld verandert continu. Nieuwe veiligheidskwesties vormen aanleiding tot nieuwe maatregelen. Denk daarbij aan terrorisme, radicalisering, criminele motorclubs, oprukkende georganiseerde criminaliteit en ondermijning,  maar ook problemen met verwarde mensen die door het mijden of niet tijdig ontvangen van zorg voor zichzelf en anderen een gevaar vormen. Dit zijn kwesties waar direct moet worden gehandeld.  Het nieuwe Veiligheidsplan dat vanavond door de gemeenteraad is vastgesteld voorziet hierin en zorgt ook voor de nodige preventiemaatregelen en doorverwijzing naar de juiste instanties voor hulp die op dat moment nodig is.

Samen met inwoners en onze veiligheidspartners hebben we de afgelopen jaren een degelijke aanpak neergezet. Want één ding is zeker: voor het verhogen van de veiligheid heb je elkaar hard nodig!

Als iedereen op zijn eigen manier zorgt voor een veilige omgeving,  blijft Stichtse Vecht ook de komende jaren veilig en bijzonder aangenaam om te wonen.  Ik spreek uit eigen ervaring. 

Tot ziens.

zondag 13 december 2015

Ambtsketen gevonden

De kerstdagen komen langzaam dichterbij, al was daar in de agenda nog niet zoveel van te merken. Het was een drukke week die begon met een kort bezoek aan het echtpaar van Ginkel uit Maarssen. Ze zijn maar liefst 65 jaar geleden met elkaar getrouwd. Dat was dus in 1950, 5 jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog. Het blijft bijzonder om de verhalen uit die tijd te horen. Direct na dat feestelijke bezoek ging mijn aandacht naar commissievergadering van de volgende dag. Daar zou voor de eerste keer worden gesproken over de vraag of en waar wij vluchtelingen op kunnen vangen.

Achter de schermen is hard gewerkt om te zorgen dat we een veilig en inhoudelijk debat konden hebben over dit ingewikkelde onderwerp. We hadden voor dit doel een prima locatie gevonden. In het vergadercentrum van de gevangenis in Nieuwersluis hadden we een openbare vergadering voor bezoekers die zich vooraf hadden aangemeld. Gelukkig was de ruimte groot genoeg om iedereen die zich had aangemeld toe te laten.

Maar liefst 17 inwoners hadden zich gemeld voor het spreekrecht. Ik was onder de indruk van de inhoud en toon van zowel de voor- als tegenstanders. Uiteraard waren er hier en daar emoties te bespeuren, maar al met al was het een prima vergadering die maar een nadeel had. Hij duurde te lang. Daardoor kon de discussie niet afgerond worden en krijgt de commissievergadering deze week een vervolg.

Met het college van burgemeester en wethouders zijn we deze week begonnen met een lunchtoer langs de buurgemeenten. Afgelopen dinsdag hadden we een goed gesprek met onze collegabestuurders van de buurgemeente Woerden.

Woendagavond sprak ik met een 40-tal inwoners van Loenen aan de Vecht over de overlast die zij al heel lang ondervinden van een jongerengroep. Jongeren die veelal in het dorp zijn geboren en opgegroeid, maar die in hun gedrag niet altijd rekening houden met de andere inwoners. Een vraagstuk dat ik graag op wil lossen maar eenvoudig is dat niet. Toch hebben we wel ideeën meegekregen die mogelijk gaan helpen.

Vrijdagavond was ik in Vreeland voor de officiële afsluiting van Vreeland 750 jaar. Samen met de commissaris van de Koning en heel veel Vreelanders genoten we van een mooi programma dat eindigde met de onthulling van een monument. Op de site van Vreeland 750 vindt u er van alles over terug.
Uiteraard was er ook nog even tijd voor een foto met de aanwezige bestuurders.

Ter gelegenheid van dit mooie feest had ik een bijzondere ambtsketen omgehangen. De oude ambtsketen van de toenmalige gemeente Vreeland waar we het hele jaar naar hadden gezocht was twee weken eerder plotseling boven water gekomen. Vraag mij niet hoe, maar Sinterklaas overhandigde de keten toen hij twee weken geleden het college bezocht. We hebben het nog even stil gehouden, maar de afsluiting van Vreeland 750 leek me een goed moment om deze oude ambtsketen weer eens te dragen. Uiteraard nadat deze tot 1964 gebruikte keten flink was gepoetst. Het was geweldig om te zien hoe enthousiast de Vreelanders werden toen ze zagen dat de keten weer terecht was. Ik zal er goed op passen.


Dat  Kerstmis nu echt dichtbij komt, merkte ik zaterdag in Breukelen. Daar mocht ik het startschot geven aan meer dan 100 kerstmannen die de Santa Run gingen lopen voor het goede doel.

Uiteraard schoof ik ook deze week weer aan voor het avondeten. Maandag zat ik in Breukelen bij een culinair begaafde familie. Dinsdag was ik op uitnodiging van dominee Gert-Jan Codeé van de protestantse Ichtus gemeente bij een familie in Maarssen en vrijdag at ik bij een internationaal georiënteerde familie in Vreeland.

Tot ziens.

maandag 7 december 2015

Dijkhoff

Afgelopen week begon met een extra ledenvergadering van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten in Utrecht. Daar luisterde ik samen met een paar honderd gemeentebestuurders naar staatssecretaris Klaas Dijkhoff. Het ging over, hoe kan het anders, de vluchtelingenopvang. Dijkhof sprak duidelijke taal. In een redelijk overtuigende toespraak onderstreepte hij nog eens het belang van samenwerking tussen gemeenten op het gebied van vluchtelingenopvang.

Dinsdag werden we tijdens de wekelijkse collegevergadering verrast door een bezoek van de goed heilig man (foto). Hij sprak treffende woorden tot de individuele leden van het college en deelde en passant wat cadeautjes uit.

In de middag kreeg ik bezoek van Hester en Philip. Samen schrijven ze een eindscriptie voor hun VWO opleiding over het onderwerp vluchtelingen. Ze hebben de ontwikkelingen in de gemeente met veel interesse gevolgd en gaan daar nog even mee door. Twee dagen na de vergadering van de gemeenteraad op 15 december hopen ze hun scriptie af te ronden. Ze hadden een paar stevige vragen voor me.

Woensdag had ik mijn 4e naturalisatiebijeenkomst. Deze keer mocht ik aan bijna 20 nieuwe Nederlanders de papieren van hun nieuwe nationaliteit overhandigen. Na afloop mocht ik direct door naar Loenen aan de Vecht voor een extra vergadering van de gemeenteraad. Na een avondvullende vergadering kon de gemeenteraad instemmen met het bestemmingsplan Landelijk Gebied Noord.

Deze week mocht ik maar liefst 3 keer aanschuiven aan de eettafel van onze inwoners. Maandag was ik in Maarssen bij Judith en Pim en hun kinderen van 9, 5 en 4 jaar. Ze maakten me nog eens duidelijk hoe belangrijk veilige
schoolroutes zijn. Dinsdag was ik aan de Lange Gracht in Maarssen bij Rietje en Cees. In hun woning uit 1700 spraken we o.a. over de historie van Maarssen. Vrijdag gebruikte ik de middaglunch bij Ries en Tina in Maarssen. Daar spraken we over wonen in het buitengebied.

Tot ziens.