Curriculum Vitae


Bestuurlijke ervaring

29 januari 2015 - Heden
Burgemeester van de gemeente Stichtse Vecht

Portefeuille:
  • integriteit;
  • openbare orde en veiligheid;
  • externe betrekkingen;
  • regionale samenwerking (primus);
  • communicatie;
  • internationale zaken;
  • personeel & organisatie;
  • evenementenbeleid.


9 september 2010 - 28 januari 2015
Lid van Gedeputeerde Staten van Flevoland

Portefeuille in de periode 19 mei 2011 - 28 januari 2015:
- Financien
- Personeel & Organisatie
- Informatisering & Automatisering
- Communicatie & Regionale gebiedspromotie
- Bestuurlijke Zaken
- Flevolandse agenda (Coordinatie)
- IPO Bestuur
- Jeugdzorg
- Gebiedsontwikkeling Oostvaarderswold (tot 1 november 2012)
Duurzame Energie ontwikkelingsmaatschappij Flevoland (vanaf 1 november 2012)

Portefeuille in de periode 9 september 2010 - 18 mei 2011
- Welzijn en Zorg
- Jeugdbeleid en Jeugdzorg
- Onderwijs
- Wonen
- Sport
- Water
- Facilitaire Zaken
- IPO Bestuur
- Assembley of European Regions18 april 2006 tot 28 april 2010
Wethouder van de gemeente Leiden.
Portefeuille:
- Economische zaken (vanaf januari 2008)
- Sport (vanaf januari 2008)
- Personeel & Organisatie (vanaf januari 2008)
- Ruimtelijke Ordening (t/m december 2007)
- Wonen (t/m december 2007)
- Grondzaken (t/m december 2007)

Januari 2006 tot en met 18 april 2006
Projectleider Zorglocaties in dienst van de gemeente Leiden.

Januari 2005 tot en met december 2005
Burgemeester van de gemeente Warmond
Portefeuille:Openbare orde, veiligheid en brandweer; Personeel en organisatie; Informatiebeleid en automatisering; Algemeen bestuurlijke zaken en regionale samenwerking. 

Oktober 2004 tot en met december 2005
Lid dagelijks bestuur Holland Rijnland (WGR-regeling).
Portefeuille:
- Verkeer & Vervoer
Q.Q.-functies:
- Vice Voorzitter stuurgroep uitvoering Pact van Teijlingen (voorzitter tot 1 jan 2005)
- Voorzitter stuurgroep Verkeersveiligheidsprojecten
- Voorzitter regionale commissie verkeersveiligheid
- Voorzitter portefeuillehoudersoverleg Verkeer & Vervoer
- Voorzitter bestuurlijke begeleidingscommissie RijnGouwelijn West
- Adviseur stichting Hou het Bloeiend
- Lid stuurgroep RijnGouwelijn
- Lid provinciaal overleg verkeersveiligheid

April 1998 tot januari 2005
Wethouder in de gemeente Hillegom
Portefeuille:
- Ruimtelijke Ordening
- Volkshuisvesting
- Economische Zaken (tot april 2002)
- Grondzaken (tot april 2002)
- Personeel, Organisatie en Informatie (tot april 2002)
- Regiozaken (vanaf april 2002)

2000 tot 2005
Voorzitter bestuurlijk netwerk van PvdA bestuurders binnen de Duin- en Bollenstreek en de Leidse regio.

2002 tot oktober 2004
Lid dagelijks bestuur Samenwerkingsorgaan Duin- en Bollenstreek (WGR-regeling).
Portefeuille:
- Ruimtelijke Ordening
- Verkeer & Vervoer

Q.Q.-functies:
- Voorzitter stuurgroep uitvoering Pact van Teijlingen
- Voorzitter stuurgroep Verkeersveiligheidsprojecten
- Voorzitter regionale commissie verkeersveiligheid
- Voorzitter portefeuillehoudersoverleg Ruimtelijke Ordening en Agrarische zaken
- Voorzitter portefeuillehoudersoverleg Verkeer & Vervoer
- Voorzitter bestuurlijke begeleidingscommissie RijnGouwelijn West
- Adviseur stichting Hou het Bloeiend
- Lid stuurgroep Haarlemmermeergroen
- Lid stuurgroep Wonen, Zorg en Welzijn van de regionale commissie voor gezondheidszorg Zuid Holland Noord
- Lid agendacommissie Wonen SDB/SLR
- Lid agendacommissie Natuur & Landschap SDB/SLR
- Voorzitter agendacommissie en gezamenlijk portefeuillehoudersoverleg verkeer en vervoer SDB/SLR
- Lid provinciaal overleg verkeersveiligheid1994 tot 2000
- Lid kerngroep bestuurlijk netwerk van PvdA bestuurders binnen de Duin- en Bollenstreek en de Leidse regio. 

1992 tot april 1998
Lid Algemeen Bestuur Samenwerkingsorgaan Duin- en Bollenstreek (wgr regeling) namens de gemeente Hillegom.

Februari 1990 tot april 1998
Lid gemeenteraad voor de Partij van de Arbeid
beleidsgebieden:
- bestuurlijke zaken en financien
- personeel, organisatie en informatie
- regionaal bestuur

1989 tot 1992
Groepscommissielid binnen het KLM OR bestel.

1984 tot 1986
Voorzitter PvdA Afdeling Hillegom

1977 tot 1983
Voorzitter Open Jongerencentrum "Downstairs"


Werkervaring bedrijfsleven

Februari tot november 2001
Transavia Airlines
Free-lance projectleider huisvesting.

Augustus 1999 tot februari 2001
Transavia Airlines
Free-lance projectleider strategisch inkoopbeleid.

December 1998 tot mei 1999
Transavia Airlines
Free-lance projectleider optimalisatie huisvesting hoofdkantoor.

Februari tot juni 1998
Transavia Airlines
Interim Facility Manager

December 1995 tot december 1998
KLM Facility Services
Hoofd Documentatie & Reproduktie.

Oktober 1994 tot april 1995
KLM Facility Services
Hoofd Postdistributie a.i.

Augustus 1993 tot december 1995
KLM Facility Services
Plaatsvervangend Hoofd Afdeling Wegvervoer & Postdistributie.

Oktober 1987 tot augustus 1993
KLM Facility Services
Plaatsvervangend Hoofd Afdeling Kledingverstrekking.

Januari 1986 tot oktober 1987
KLM Cargo
Medewerker Systemen en Procedures.

September 1982 tot januari 1986
KLM Cargo
Medewerker Customer Service and Tracing.

Maart 1981 tot september 1982
KLM Dienst Administratie
Medewerker manurenadministratie bij de Controllersafdeling van de Technische Dienst.

November 1979 tot januari 1981
Militaire dienstplicht als administratief medewerker bij de Afdeling Inlichtingen en Veiligheid van de Landmachtstaf.

Juli 1979 tot november 1979
Produktiemedewerker bij een bloembollenexport bedrijf.