donderdag 30 juni 2005

Stiltegebied

Na een korte nacht was ik vanmorgen al weer vroeg aan de slag. Je merkt in deze tijd goed dat voor veel mensen de vakantie nabij is. Het lijkt wel of iedereen in deze periode nog even iets af wil maken, alvorens op vakantie te gaan. Het is druk deze week. Gelukkig zie ik dat in de komende weken ook mijn agenda wat meer ruimte gaat vertonen.

Vanmorgen begon ik met een bijeenkomst op het provinciehuis om te praten over allerlei ontwikkelingen in de Zuid-Vleugel. Op de terugweg kwam ik in een enorme file terecht bij Wassenaar hetgeen me vandaag anderhalf uur heeft gekost.

Terug op kantoor heb ik me voorbereid op de raadsvergadering van vanavond, ook de laatste voor de zomervakantie.

In de loop van de middag was ik samen met Wethouder De Vroomen op het Warmondse recreatie-eiland Koudenhoorn. We waren daar op uitnodiging van een aantal actieve inwoners die ons zo'n duizend reacties tegen het bestemmingsplan voor de bebouwde kom overhandigden. In het concept voor dit plan heeft het college een aantal mogelijke ontwikkelingen voor dit recreatiegebied opgenomen die duidelijk de steun van deze mensen niet hebben. De teksten op de spandoeken overdrijven de plannen overigens wel behoorlijk, maar dat mag op een spandoek. Samen met de aanbieders hebben we een korte wandeling over het eiland gemaakt om al het natuurschoon te bewonderen.

Het zag er inderdaad heel mooi uit, met name het stiltegebied. Wij hebben beloofd de reactie te betrekken bij de verdere behandeling van de plannen. Ook hebben we uiteen gezet dat de definitieve besluitvorming uiteindelijk natuurlijk een zaak van de gemeenteraad is. Maar zover is het voorlopig nog niet. In ieder geval is vanmiddag weer eens gebleken dat de ruimtelijke ordening in Warmond een onderwerp is waarbij de inwoners zich echt betrokken voelen. En daar kunnen we alleen maar blij mee zijn.

Vanavond dus de laatste raadsvergadering voor de vakantie. We hebben de agenda vlot kunnen afwerken. Het college heeft vanavond van de raad een opdracht gekregen om het komende half jaar nog iets te gaan doen met het beleid rondom openingstijden voor de horeca. Dat is het vervolg van het minisymposium dat de raad een tijdje geleden heeft gehouden over dit onderwerp. In het kort komt het er op neer dat de raad graag zou willen zien dat we de overlast van horeca gaan bestrijden, maar gelijktijdig ruimte geven aan de Horeca en evenementen om beter te gaan functioneren in het Warmondse. De raad wil daarbij de specifieke situatie van Warmond ook na de fusie graag in stand houden. Een aardige klus om me de komende tijd eens flink mee aan de slag te gaan.

Tot morgen.

woensdag 29 juni 2005

Woonruimteverdeling

Mijn agenda voor vandaag was de laatste dagen flink volgelopen. Door een beetje soepel om te gaan met de planning van afspraken kunnen mensen die me graag willen spreken over het algemeen redelijk snel terecht. Dat hoort wat mij betreft ook zo. Nadeel daarvan is wel dat de agenda af en toe zo vol staat dat mijn andere werkzaamheden een beetje blijven liggen. Vandaag was weer typisch zo'n dag. De hele dag besprekingen en geen tijd om tussendoor nog even m'n mail te lezen etc.

Naast een aantal individuele afspraken heb ik vandaag gesproken met de werknemersdelegatie van de drie gemeenten over de spelregels die we straks zullen gebruiken bij de toewijzing van functies in de nieuwe organisatie. Voor onze medewerkers een buitengewoon belangrijk onderwerp waar we terecht veel aandacht aan besteden.

Vanavond hadden we een vergadering van het Algemeen Bestuur van de regio Holland Rijnland. Je zou het de verenigde vergadering kunnen noemen van de 16 gemeentenraden in deze regio. Rond de vergadertafel telde ik vanavond maar liefst 39 afgevaardigden. Op de agenda stond de introductie van een nieuw systeem van woonruimteverdeling voor de 'sociale' woningvoorraad. Voor veel inwoners van de regio, maar zeker voor de Warmonders een belangrijk onderwerp. Gezien het beperkt aantal woningen dat we in Warmond kunnen bouwen zijn onze inwoners immers vooral afhankelijk van woningen in andere gemeenten. W e hebben langdurig gesproken over dit onderwerp maar uiteindelijk zijn we het eens geworden over een nieuw systeem dat begin volgend jaar in kan gaan. Een modern systeem van woonruimte toewijzen op een manier waarbij woningzoekenden in onze regio meer en eerlijkere kansen gaan krijgen. Meer informatie over dit onderp is terug te vinden op de site van de regio: www.hollandrijnland.net Daarnaast kunt u de komende maanden over dit onderwerp ook van alles lezen in de lokale pers, want ook daar hebben we afspraken over gemaakt.

Het werd wel erg laat, de vergadering duurde tot ver na middernacht....
Tot straks dus.

dinsdag 28 juni 2005

Amersfoort

Terwijl de Kaagweek het dorp nog even in haar macht heeft, was het bestuurlijk vandaag weer een gewone werkdag en dus zat het college van Burgemeester & Wethouders vanmorgen weer gewoon in vergadering bijeen. Naast de gebruikelijke besluiten over diverse uitvoeringszaken hebben we gesproken over fusieperikelen en de ontwikkelingen rondom dit onderwerp in de Eerste Kamer. Zoals het er nu uitziet gaat de finale behandeling van dit onderwerp op 13 september a.s. plaatsvinden. Voor Warmond de dag van de waarheid zou je kunnen zeggen. Gezien de late behandeling zullen, zoals het er nu uitziet, de verkiezingen ook later gehouden worden. Woensdag 30 november lijkt daarvoor een optie te worden. Het is allemaal wel heel krap want de fusiedatum blijft gewoon 1 januari 2006....

Vanmiddag had ik, de voorlopig laatste, ontmoeting met een aantal startende collega burgemeesters met wie ik de laatste maanden een training deed onder de naam 'Het Initiatief'. Ik schreef u daar eerder over. Samen hebben we een bezoek gebracht aan de gemeente Amersfoort. De reden waarom we juist naar deze gemeente gingen is omdat Amersfoort in een aantal opzichten vernieuwend bezig is met de manier waarop college en raad met elkaar omgaan in het zogenaamde dualistische stelsel.

In de middag hebben we uitgebreid gesproken met de burgemeester en de griffier die zo vriendelijk waren geweest hiervoor flink tijd in hun agenda vrij te maken. Interessant was de manier waarop de gemeenteraad na de verkiezingen een programma had gemaakt van zaken die men in de periode wilde bereiken. Dit was niet, zoals vaak gebruikelijk, een programma van alleen de collegepartijen, maar een programma waar voor alle partijen wel dingen in terug te vinden waren. Per onderdeel van het te voeren beleid waren afspraken gemaakt met wisselende meerderheden in de raad. Pas na het opstellen van dit programma is er een college gevormd.

Ook t.a.v. de manier waarop de gemeenteraad met elkaar in debat gaat heeft men een aantal interessante afspraken gemaakt. Dat konden we direct in de praktijk meemaken omdat we vanavond ook een deel van de raadsvergadering konden meemaken.

Ik moet zeggen, dat laatste was wel even wennen. Dat kwam voor een deel ook door de samenstelling van de agenda waarop zowel het verplaatsen van een woonwagenkamp als het oprichten van een (drugs)gebruikersruimte stonden. Onderwerpen die in elke gemeente, ieder voor zich al garant staan voor verhitte discussies. In Amersfoort hebben ze dus de moed om dit op een avond te behandelen. Wij zaten op de publieke tribune tussen de woonwagenbewoners en de omwonenden van het kamp.

De raadsvergadering verliep in mijn ogen behoorlijk rommelig. Als in een echte arena stonden de politieke tegenstanders zo nu en dan recht tegenover elkaar. De beschuldigingen over een weer waren zo nu en dan wel heel fors waarbij en passant ook de objectiviteit van de voorzitter door een spreker ter discussie werd gesteld. Ik heb overigens met veel respect gekeken naar de manier waarop de voorzitter met heel veel geduld deze discussie leidde.

In mijn ogen heeft een gemeenteraad in ieder geval een collectieve taak om samen de gemeente te besturen. Zij draagt daarvoor als hoogste orgaan binnen de gemeente een bijzondere verantwoordelijkheid. Dat staat los van het feit dat zo'n raad natuurlijk uit partijen bestaat die voor een deel verschillende doelen voor ogen hebben. Bij de discussie vanavond vroeg ik me af of alle partijen zich wel bewust waren van deze verantwoordelijkheid. Mij is wel duidelijk geworden dat je als raad je best kunt doen om vernieuwend te zijn in de manier van debat voeren en dat daar aardige resultaten mee te behalen zijn. Daar staat echter wel tegenover dat een goede cultuur waarin ruimte en respect voor iedereen aanwezig is minstens zo belangrijk is. Het was een goede ervaring om dit ook eens mee te maken.

Tot morgen

maandag 27 juni 2005

Gemeentehuis gesloten


In verband met de Kaagweek is het Warmondse gemeentehuis vandaag de gehele dag gesloten. Dat wil overigens niet zeggen dat mijn agenda vandaag leeg was. Vanmorgen had ik een afspraak met mijn collega burgemeesters uit Voorhout en Sassenheim om een aantal zaken met betrekking tot de fusie te bespreken.

Daarna toch maar even naar het gemeentehuis geweest om nog wat voorbereidingen te doen voor de collegevergadering van morgen.

De rest van de dag was ook voor mij Kaagweek.......

Tot morgen

zondag 26 juni 2005

Fietsfile

In verband met de Kaagweek vandaag ook maar even een kort verslag. Vanmorgen was ik in het Park Leerust voor een rechtstreekse uitzending van Warmond Lokaal. Het was rond 11 uur al gezellig druk in het park voor allerlei activiteiten. Werkelijk massaal was de deelname aan de fietspuzzeltochten (25 en 40km) door de mooie omgeving van Warmond. Tegen 12 uur stond er al een flinke fietsfile te wachten voor de fietspont over de Zijl. Warmond heeft voor fietsers trouwens het hele zomerseizoen een aantrekkelijk omgeving te bieden. De plaatselijke VVV heeft een groot aantal aantrekkelijke routes uitgestippeld. Nieuw daarbij is het rondje Teylingen, een route van 20 km die de mooiste plekken laat zien van de toekomstige gemeente Teylingen. Meer informatie hierover kunt u krijgen bij de VVV

De hele Kaagweek loopt tot nu toe overigens perfect. Ondanks de vele mensen die tot diep in de nacht in het dorp verbleven is alles in een hele goede sfeer en zonder een enkele wanklank verlopen. Naast wat extra inzet van onze politie zijn ook de vele vrijwilligers van de VWF bijna de klok rond aan het werk om er opnieuw een mooi feest van te maken.

Tot ziens.

vrijdag 24 juni 2005

Begin Kaagweek

Vandaag overdag wat kleine klusjes gedaan, mail opgeruimd en nog even de laatste hand gelegd aan de speech die ik nodig had voor het leukste deel van vandaag, namelijk de opening van de Kaagweek. Warmond is een dorp van feesten en evenementen, maar dat wist u natuurlijk al. Het hoogtepunt van het jaar is de Kaagweek die vanavond van start is gegaan. De komende 5 dagen staat het hele dorp bol van activiteiten. Deze 'droge' Kaagweek gaat daarna over in de 'natte' Kaagweek waarbij er allerlei zeilevenementen op de Kaag plaatsvinden. Voor al deze activiteiten komen niet alleen de Warmonders, maar ook veel mensen uit de omgeving naar het dorp. Voor meer informatie over het programma van de 'droge' Kaagweek verwijs ik u graag naar de site van de Vereniging tot Viering van Warmondse Feesten (VWF) www.vwf-warmond.nl. Het programma van de natte Kaagweek is terug te binden op de site van de Koninklijke Watersportvereniging De Kaag, www.kwvdekaag.nl

Nadat de ballonnen van de ballonnenwedstrijd de lucht boven De Kaag verzadigden, heb ik de Kaagweek officieel geopend. Ondanks de warmte waren hiervoor toch heel veel genodigden naar het gemeentehuis gekomen. Vast onderdeel van deze opening is de jaarlijkse uitreiking van de 'Sloepie wisselprijs'. Dit is een prijs die de gemeente jaarlijks uitreikt aan de meest talentvolle zeiler of zeilster in de leeftijdscatagorie tot en met 17 jaar. Dit jaar ging de prijs naar 13 jarige Guus Disselhorst uit Lelystad. Toch mooi dat Warmond op deze manier aanstormend zeiltalent in het zonnetje zet. Ik hoop dat het voor hem een stimulans mag zijn om vooral door te gaan. Een aantal winnaars uit het verleden hebben het ver gebracht. Guus heeft ook een eigen site op internet: www.ikzeiloptimist.nl

Na afloop ben ik de rest van de avond in het park Groot Leerust geweest, waar ik samen met een team van de gemeente meedeed met een roeiwedstrijd. Ik zal u niet vermoeien met onze prestatie, maar gelachen hebben we wel. Aan het einde van de avond mocht ik de prijsuitreiking van de roeiwedstrijden doen en daarna hebben we genoten van het vuurwerk. Het zwoele zomeravondweer, in combinatie met de grote drukte, de muziek etc. maakte het tot een prima avond.

Wellicht tot morgen.

donderdag 23 juni 2005

Regionaal college

Een nieuwe gemeente moet voor haar inwoners ook goed herkenbaar zijn. Dat kun je doen door middel van een zogenaamde huisstijl. Vanmorgen vroeg was ik bij een briefing aan een van de bedrijven die voor Teylingen een schetsontwerp gaat maken van een nieuwe huisstijlyle. Over een tijdje krijgen we de eerste resulaten te zien. Daarna ben ik snel doorgegaan naar Leiden voor een vergadering van het bestuur van de veiligheidsregio.

Ten behoeve van de veiligheidszorg (politie, brandweer, ambulance, meldkamers, etc.) is Nederland ingedeeld in een aantal regio's, ook wel veiligheidsregio's genoemd. De gemeente Warmond valt samen met 35 andere gemeenten binnen de veiligheidsregio Hollands Midden. Het bestuur van deze veiligheidsregio bestaat uit 35 burgemeesters die samen het regionaal college vormen. Deze groep vergadert een keer of vier per jaar over ontwikkelingen met betrekking tot dit onderwerp en stelt het veiligheidsbeleid voor de regio vast. Een gewichtig college dus.

Vanmorgen was ik voor de eerste keer aanwezig bij dit overleg. Behalve een groot aantal collega's waren ook vanuit de verschillende hulpdiensten veel mensen aanwezig. Dat was een hele grote vergadertafel, dan zult u begrijpen. Op zo'n moment vraag ik mezelf wel eens af hoeveel invloed je als individuele burgemeester eigenlijk nog hebt op belangrijke beleidsbeslissingen op het gebied van veiligheid. Dus terwijl de Warmonders van hun burgemeester verwachten dat hij met betrekking tot hun veiligheid ook echt de touwtjes in handen heeft, is de werkelijkheid dat ik het dan wel eerst samen met 35 collega's eens moeten worden. Zaken als politie, brandweer en ambulancedienst zijn nu eenmaal niet meer goed per gemeente te bekijken, daarvoor is de schaal te klein en zijn de problemen te complex. Helaas zou ik dus zeggen. In dit soort overleggen is de burgemeester van Swiebertje niet meer te vinden.

Overigens werd deze bijeenkomst onderbroken door een grote groep ambulanceverpleegkundigen en chauffeurs die kwamen protesteren in verband met een arbeidsconflict tussen de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de ambtenarenbonden. Ik geloof dat dit de eerste keer was dat ik iets dergelijks meemaakte.

Vervolgens naar Warmond geweest om alvast de collegestukken voor volgende week te lezen.

Vanmiddag was er tenslotte een bijzondere gebeurtenis in Warmond. Enige tijd geleden kreeg ik een mail van een inwoner die werkzaam was bij een adviesbureau dat zich bezig houdt met 'beleidsmarketing'. Dit bureau adviseert met name overheden bij het communiceren van beleid. De betreffende inwoner wilde haar collega's in verband met een bijzondere gebeurtenis een dagje Warmond aanbieden. Deze dag moest bestaan uit een wandeling door de gemeente, een rondvaart over de Kaag en natuurlijk een etentje. Maar daarnaast wilde ze ook graag een leerzaam programmaonderdeel invoegen. Daarvoor vroeg ze mij iets te vertellen over communicatievraagstuken waar wij als fusiegemeente in het bijzonder mee te maken hebben.

Vanmiddag was het zover. Ik heb een uiteenzetting gegeven over de lopende fusie waarna een grote groep verschillende adviseurs met elkaar in drie uur een strategie hebben uitgewerkt voor onze gemeente. Aan het einde van de bijeenkomst hebben zij de resultaten in een presentatie aangeboden. De komende tijd ga ik kijken of ik deze adviezen kan toepassen bij mijn werk. Al met al hebben deze mensen een leuke en leerzame dag in Warmond gehad en de gemeente heeft een aantal waardevolle (gratis) adviezen gekregen. Zo helpen we elkaar een beetje.

Morgen is een bijzondere dag. Morgen begint de Kaagweek in onze gemeente. Ik zal u op de hoogte houden. Tot morgen.

woensdag 22 juni 2005

Finaal stadium

Vandaag was de tweede dag van de leergang 'Zicht op de veiligheidsketen' waar ik al eerder eens over schreef. Wanneer zich binnen de gemeente een ernstige calamiteit of ramp voordoet dan heeft de burgemeester een belangrijke rol als eindverantwoordelijke bestuurder. Wanneer dat mij een keer mocht overkomen dan wil ik natuurlijk wel goed voorbereid zijn. Daarom heb ik me begin dit jaar voor deze leergang van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters opgegeven. Na vandaag volgen de komende maanden nog een aantal cursusdagen.

Vandaag hebben we vooral veel aandacht besteed aan het belang van communicatie in dergelijke situaties. Hoe bepaal je de boodschap die je wilt uitdragen, hoe informeer je belanghebbende inwoners zo snel mogelijk, hoe ga je om met de pers etc. Onder deskundige begeleiding van een ervaren communicatieadviseur en een journalist/woordvoerder hebben we ook een aantal zaken concreet geoefend zoals een persconferentie en een radio- en tv interview. Daarbij kregen we veel handige tips.

Uiteindelijk komt het er overigens vaak op neer dat je vooral jezelf moet blijven en nooit geen boodschappen moet uitdragen waar jezelf niet achter kunt staan. Dan val je altijd door de mand. Zoals altijd is het ook in deze situaties vooral goed om gewoon je gezonde verstand te gebruiken.

Vanavond was ik bij een vergadering van de klankbordgroep Teylingen in Voorhout. Dit is een vergadering waarin afgevaardigde uit de drie bij de fusie betrokken gemeenteraden zitting hebben. Vanavond hebben ze een paar belangrijke besluiten genomen over investeringen in automatisering en huisvesting voor de nieuwe gemeente. Nu het besluit in de Tweede Kamer is genomen merk ik dat de meeste leden bereid zijn om mee te werken aan investeringen die nodig zijn om op 1 januari klaar te zijn. Dit ondanks het feit dat de Eerste Kamer zich na de zomer nog moet uitspreken. Hiermee gaat het fusieproces naar mijn mening een finaal stadium in.

Morgen meer.

dinsdag 21 juni 2005

Eerste Kamer

Vanmorgen begonnen met de voor de dinsdag zo vertrouwde collegevergadering. Op de agenda stonden deze keer niet echt veel onderwerpen. Het is overigens de laatste tijd goed te merken dat we als college steeds minder tijd hoeven te besteden aan de dagelijks bestuurstaken. Tegelijkertijd neemt de hoeveelheid werk ten behoeve van de nieuwe gemeente wel toe. Die ontwikkeling, minder werk voor de gemeente en meer voor de fusie, zal zich de komende tijd wel doorzetten.

Na de collegevergadering zijn we direct doorgegaan naar de stuurgroep Teylingen. In dit overleg sturen we met de 3 gezamenlijke colleges van B&W de fusievoorbereidingen aan. We hebben natuurlijk eerst bijgepraat over alle ontwikkelingen in de Tweede Kamer. Nadat men daar vorige week instemde met het voorstel wachten we nu op een datum waarop de Eerste Kamer het wetsvoorstel gaat behandelen. De eerste signalen zijn momenteel dat die behandeling niet voor het zomerreces zal plaatvinden, namenlijk op 13 september. Als dat zo is dan is het nog maar de vraag of de verkiezingsdatum van 9 november nog wel haalbaar is. De komende week moeten we duidelijkheid krijgen. Het blijft wat dat betreft een pad met veel obstakels, maar we komen er vast weer uit.

Verder hebben we gesproken over de personeelsformatie in de nieuwe gemeente en de manier waarop we de Sociale Dienst gaan organiseren.

Vanmiddag was ik in Voorhout. Daar hebben we met een aantal mensen gesproken over de ontwikkeling van een huisstijl voor de nieuwe gemeente. Ook dat moet op tijd klaar zijn.

Tot morgen

maandag 20 juni 2005

Lint knippen

Peuterspeelzaal de Woezel bestaat deze week maar liefst 35 jaar. Dat was voor het bestuur een goede aanleiding om de burgemeester te vragen de feestweek officieel te openen. Men had mij verzocht om ten behoeve van de herkenbaarheid voor de peuters vooral ambtsketen en hoge hoed mee te nemen. Aangezien ik normaal geen hoeden draag heb ik dat achterwege gelaten, maar verder stond ik vanmorgen in pak (het was al meer dan 25 graden!), met ambtsketen en een kind op m'n arm klaar om een lint door te knippen....

Voor de lokale pers was dit overigens wel weer een goed fotomoment en daarmee komt deze peuterspeelzaal weer in het nieuws. Die aandacht kan de Woezel overigens wel goed gebruiken, want tussen de feestelijkheden door bespeurde ik bij de leiding ook de nodige zorgen over de toekomst. In het vergrijzende Warmond wordt de doelgroep van de peuterspeelzaal (kinderen tussen 2 en 4 jaar) steeds kleiner. Men werkt hard om deze belangrijke voorziening voor Warmond in stand te houden, maar ik twijfel of dat in de toekomst gaat lukken. Daarbij vraag ik me af in hoeverre er een gemeentelijke verantwoordelijkheid is om een dergelijke voorziening in stand te houden, wanneer dat de laatste in het dorp is. Ik ben heel benieuwd hoe de politieke partijen straks in hun verkiezingsprogramma's met dergelijke vraagstukken omgaan.

Verder vanmorgen overleg gevoerd met een aantal medewerkers van de regio Holland Rijnland over de manier waarop we de komende periode met een aantal projecten om zullen gaan.

Naast nog wat andere besprekingen had ik vanmorgen regulier overleg met de teamchef van het politieteam Oegstgeest, waaronder ook Warmond nog valt. Komende raadsvergadering staat het onderwerp openingstijden horeca weer op de agenda, waarbij de raad een aantal wensen heeft. In voorbereiding hierop heb ik me alvast geinformeerd over het standpunt van de politie met betrekking tot dit onderwerp.

Vandaag eindigde ik in het provinciehuis bij een bijeenkomst van SWINGH. Swingh staat voor: Samenwerken in Groot Haaglanden. In Swingh werken overheid, bedrijfsleven en consumenten samen aan een betere bereikbaarheid in de regio Groot Haaglanden (in en om Leiden en Den Haag). Vanwege de relatie met het gebied rondom Leiden ben ik als regionaal portefeuillehouder Verkeer & Vervoer betrokken bij dit onderwerp.

Het doel is om gezamenlijk te werken aan een betere bereikbaarheid rond Den Haag en Leiden. Swingh genereert projecten, die door de organisaties zelf tot uitvoering komen. Een vernieuwende aanpak waar ik wel in geloof. Voor meer informatie verwijs ik u naar de site www.swingh.nl

Vanavond heb ik zowaar een vrije avond en gezien het weer heb ik daar geen enkel bezwaar tegen.

Tot morgen.

vrijdag 17 juni 2005

Zestig jaar

Vanmorgen eerst even in Warmond geweest. De voorraad electronische mail is door alle drukte de afgelopen dagen flink opgelopen. Daarna in Lisse met een aantal bestuurders uit de streek gesproken over de problematiek van de Poolse arbeiders in onze streek. Per jaar komen enige duizenden Poolse werknemers naar dit gebied om te werken. Met name de huisvesting van deze groep is een lastig vraagstuk met allerlei bestuurlijke problemen. Een aantal maanden voor ik in Warmond burgemeester werd zijn we daarom in de regio gestart met een groot onderzoek naar dit onderwerp. Dit onderzoek is nu afgerond met als resultaat een aantal aanbevelingen die de betreffende gemeenten in de streek kunnen overnemen.

Begin van de middag, ben ik met een mooie bos bloemen, op visite geweest bij de familie Lödel. Dit paar is volgende week maar liefst 60 jaar getrouwd en dat is een bezoekje van de burgemeester meer dan waard, dat begrijpt u. Deze mensen waren dus in juni 1945 in het huwelijk getreden en dat op zich was al een reden voor veel verhalen over vroeger. We hebben gezellig een uurtje zitten praten over van alles en nog wat.

Daarna ben ik naar Rijnsburg geweest naar de 'Burgemeesterskring'. Dat is een verband van burgemeesters in onze regio die elkaar zo af en toe in een informele sfeer ontmoeten. Dit keer hadden we een bedrijfsbezoek bij Heemskerk, gewassen en gesneden groenten in Rijnsburg. Bijna 500 mensen werken hier dagelijks aan gesneden groenten voor een flink deel van de Nederlandse bevolking. Mooi bedrijf met natuurlijk ook een aantal wensen voor de overheid. Ze hebben een toepasselijke website, www.gekopgroenten.nl

Vervolgens hebben we nog wat gepraat over wat actuele zaken.

De dag eindigde vandaag in Rotterdam. De personeelsvereniging had een dagje uit georganiseerd dat eindigde in een bourgondisch themarestaurant (zie www.heksenkethel.nl). Dat was weer eens wat anders dan gewoon uit eten. In een mysterieuze omgeving werden we ontvangen door een zingende gastheer die in plat Rotterdams en zonder gevoel voor normen en waarden, het publiek in de maling liep te nemen. Het werd een bijzonder avondje uit.

Prettig weekend.

donderdag 16 juni 2005

De stemming

Gisterenavond was ik nog even bij de stamtafel in het Wapen van Warmond. Het was er behoorlijk druk en natuurlijk ging de discussie vooral over de besluitvorming in de Tweede Kamer. Overigens waren de meeste aanwezigen wel afkomstig uit de plaatselijke politiek. Het doel van deze bijeenkomst, om vooral inwoners van buiten de politiek te betrekken, is daarmee niet helemaal gehaald, maar misschien gaat dat bij de volgende bijeenkomsten wat beter.

Na afloop toch maar terug gereden naar Eerbeek voor het vervolg van 'Het Initiatief', het programma met een aantal collega burgemeesters waarover ik eerder schreef. Ondanks alle drukte rondom de discussie in de kamer vond ik het toch belangrijk om dit te doen. Achteraf gezien was dat wel een goede beslissing. We hebben vanmorgen vooral gesproken over zaken die een burgemeester moet weten over gemeentelijke financien. Het was leerzaam.

Tussen de middag in de auto gestapt voor de reis naar Den Haag. Om 13.30 uur vond daar de stemming plaats.Vlak voor de stemming kwam ik het kamergebouw binnen waar het flink druk was. Dat had alles te maken met het spoeddebat van de Kamer met minister Donner over het TBS beleid. Gevolg was wel dat de publieke tribune inmiddels vol was waardoor ik eigenlijk het kamergebouw niet meer binnen mocht. Mijn mededeling aan de receptionist, dat er een stemming was over de gemeente waar ik burgemeester ben hielp me deze keer. Ik mocht doorlopen.

De stemming verliep snel. Voor waren de fracties van VVD, PvdA, Christen Unie en GroenLinks. Als ik het goed heb is dat een meerderheid van 80 stemmen. Ik betrapte mezelf op een hele diepe zucht. Hier hoopte ik op maar tot het begin van de stemming was er grote onzekerheid. Sinds dinsdag waren Christen Unie en GroenLinks op hun standpunt teruggekomen. Blijkbaar hebben ze onze goede argumenten en de raadsuitspraak van gisteren goed gehoord.

Na afloop waren er camera's, microfoons en heel veel telefoonverkeer en felicitaties. In het gemeentehuis was er gebak en opluchting over het behaalde resultaat. Het zijn immers onze ambtenaren geweest die de afgelopen periode heel veel extra werk hebben verzet om dit allemaal mogelijk te maken. Dat mag ook wel eens worden gezegd.

Overigens moet de Eerste Kamer nu ook nog haar goedkeuring geven, maar daar heb ik, gezien de stemverhouding in de Tweede Kamer, nu wel vertrouwen in. Wat mij betreft kunnen we nu echt aan het werk. We gaan de komende tijd doen wat we als gemeente horen te doen, namelijk hard werken aan een flinke verbetering van de dienstverlening aan onze inwoners. Binnen de nieuwe gemeente kunnen we dat straks veel beter en daar wil ik me de komende maanden, samen met alle inwoners, ambtenaren en bestuurders in het gebied, echt voor in gaan zetten.

Vanavond hadden we zelfs twee commissievergaderingen in het gemeentehuis. Omdat veel leden dinsdag naar het kamerdebat wilden, was een commissie naar vanavond verplaatst. Heel lang werd gesproken over de recreatievisie die het college aan de raad heeft aangeboden. Het waren overigens niet alleen lovende woorden. Daar zullen we de komende tijd nog een keer goed naar moeten kijken binnen het college.

Morgen is er weer een (gewone) dag, tot dan.

woensdag 15 juni 2005

Netwerken

Vanmorgen was ik alweer vroeg wakker. Ik merk dat de discussie van gisteren in de Tweede Kamer daar toch invloed op heeft. Het onderwerp fusie zal de agenda de komende dagen nog wel blijven bepalen. Ook binnen het gemeentehuis was merkbaar dat mensen zich zorgen maken over de uitkomst van de discussie.

Gina, een van mijn trouwe lezers, vroeg zich in haar reactie af waarom ik nog steeds zo enthousiast voor de fusie ben. Laat ik in haar richting vooral heel duidelijk zijn. Warmond is een prachtige gemeente, en kan zich in een aantal opzichten meten met de mooiste gemeenten van Nederland. Maar Warmond is ook klein, te klein om de taken die wij als gemeente horen te doen voor onze burgers niet naar behoren kunnen uitvoeren. Dat is geen onwil, ambtenaren en bestuur werken keihard om er iets van te maken. We missen echter de kracht en de schaal om ons werk goed te kunnen doen. Daardoor voldoen wij op een aantal punten niet eens aan de wettelijke eisen voor een gemeente. Zolang dat goed gaat is er niets aan de hand, maar de ervaring leert dat zodra als gevolg hiervan echt iets fout gaat, de gemeente het wel gedaan heeft. Daar moeten we niet op wachten. Ik vind dat de inwoners van Warmond recht hebben op een gemeente die haar taken wel naar behoren kan uitvoeren. Wat mij betreft hoeft dat overigens niet te betekenen dat het dorp Warmond straks niet meer bestaat. De hechte gemeenschap blijft gewoon bestaan en voor de inwoners zal er ook niet zo veel veranderen. Het dorp gaat alleen deel uitmaken van een grotere gemeente die haar taken naar behoren kan uitvoeren tegen een redelijke prijs. Nogmaals daar hebben onze inwoners recht op. Ik hoor graag uw reactie.

Vandaag had ik weer een bijeenkomst met de groep startende burgemeesters waarover ik u eerder informeerde. Het was weer een leerzame dag die wel een aantal keer werd onderbroken in verband met druk telefoonverkeer. Ik heb vandaag vele contacten gehad met politieke fracties in de Tweede Kamer, mijn collega Waal uit Sassenheim, het ministerie van BZK en heel veel anderen. Met een modern woord noemen we dat netwerken. Of dat nog invloed heeft op de uiteindelijke besluitvorming over de fusie moeten we afwachten, maar ik heb nog steeds goede hoop. Morgenmiddag zijn de stemmingen in de Kamer.

Vanavond hadden we net als Sassenheim en Voorhout een extra bijeenkomst van de gemeenteraad bijeen geroepen. Met de raad hebben we gesproken over het voorstel van een aantal fracties in de kamer om de fusie te beperken tot alleen Sassenheim en Warmond. De raad heeft zich unaniem uitgesproken tegen een dergelijke mini-fusie. Het is gewoon onvoldoende om de geschetste problemen echt op te lossen. Dan moet de nieuwe gemeente dus beginnen vanuit een zwakke positie, en daar passen we voor.

Gezien het belang dat de kamer hecht aan draagvlak verwacht ik dat de mini-fusie door het standpunt van Warmond en Sassenheim nu wel van de baan zal zijn. De Kamer moet hierdoor een heldere uitspraak voor of tegen de fusie doen. Ik hoop dat de meerderheid uiteindelijk zal kiezen voor Warmond en dus voor fusie. We wachten het af.

Vanavond was ik in cafe het Wapen van Warmond de eerste van een serie van drie stamtafelgesprekken. Er komen er nog twee in Voorhout en Sassenheim. De data treft u aan op www.warmond.nl Doel van deze bijeenkomsten is dat raadsleden in contact komen met inwoners over allerlei zaken die onze inwoners van belang vinden. Ik denk dat ik wel weet waar het vanavond over zal gaan. Ik ga straks ook even kijken. Morgen laat ik u weten hoe het was.

Tot morgen, natuurlijk met de uitkomsten van de stemming in de kamer.

dinsdag 14 juni 2005

Bijzonder

Normaal gesproken is dinsdag niet zo'n bijzondere dag. Vandaag was dat een keer heel anders. Dat begon al vanmorgen vroeg. In plaats van de collegevergadering in de gebruikelijke vergaderkamer zaten we vanmorgen op De Kaag in het schip van een van de wethouders. Nadat we op een mooie locatie voor anker waren gegaan hebben we de wekelijkse agenda op het achterdek afgehandeld. Dat was overigens nog een heel behoorlijke agenda. Na afloop hebben we een flink stuk over de plas gevaren om een aantal zaken die al een tijdje onze bestuurlijke aandacht hebben eens met eigen ogen te bezien.

Na afloop van het speciale 'watercollege' ben ik naar Voorhout gegaan voor een overleg met een afvaardiging van de medewerkers. We hebben gesproken over een aantal personele zaken.

Vanuit Voorhout heb ik aan het einde van de middag de trein naar Den Haag genomen. Om 19.00 uur vergaderde de Tweede Kamer over onze fusie. U hoort mij niet klagen over de aandacht die de kamerleden aan dit onderwerp gaven. Men had er behoorlijk veel tijd voor uitgetrokken en de meeste leden hadden zich goed verdiept in de materie. Ondanks het feit dat Minister Remkes zijn antwoorden naar mijn mening goed op orde had slaagde hij er niet in een duidelijke kamermeerderheid achter zijn voorstel te krijgen. CDA heeft grote twijfels evenals een groot aantal kleinere fracties. PvdA en VVD steunden de minister wel.


(mijn blik vanaf de tribune)

De meningen waren zo verdeeld dat niet duidelijk meer was hoe de stemming donderdag zou uitpakken. Op dat moment brachten een aantal sprekers de mogelijkheid naar voren om dan maar alleen Sassenheim en Warmond te laten fuseren. Als belangrijkste reden hiervoor voerden de sprekers aan, het feit dat de raad van Voorhout tegen de fusie was. Hierbij zag men over het hoofd dat zowel de raden van Warmond als Sassenheim zich in het verleden in heldere bewoordingen tegen zo'n smalle fusie hebben uitgesproken, omdat hiermee de huidige problemen onvoldoende worden opgelost. Het lijkt erop dat men de mening van Voorhout zo belangrijk vindt, dat het belang van Warmond en Sassenheim hierbij volledig over het hoofd wordt gezien. Dat kan toch niet waar zijn. De optie van de smalle fusie lijkt daarom misschien een soort middenweg, maar dat is het natuurlijk in het geheel niet.

Na twee termijnen sloot de kamervoorzitter het debat zonder een duidelijke conclusie. Donderdagmiddag zal tijdens de stemming moeten blijken wat er besloten gaat worden. Wie zei er dat de gemeentepolitiek niet spannend is?

Na afloop hebben we in de Haagse wandelgangen nog een tijdje doorgepraat over dit resultaat. De aanwezigen uit zowel Warmond als Sassenheim waren zeer teleurgesteld over de resultaten. We waren het in ieder geval eens over de conclusie dat een smalle fusie geen optie kan en mag worden. Het is daarom van belang dat de kamerleden dat voor donderdag nog eens helder vernemen. De gemeenteraden van de twee gemeenten zullen morgen in een extra bijeenkomst bij elkaar komen om precies daarover te spreken.

Wordt vervolgd, tot morgen .

maandag 13 juni 2005

Morgen fusiedebat

Vandaag de tijd genomen om wat lees en schrijfwerk weg te werken. Een paar dingen die al een tijdje lagen te wachten heb ik afgemaakt. Daarnaast waren er weer de gebruikelijke besprekingen.

Zo begon vanmorgen met een bijeenkomst van de 3 'fusie-burgemeesters'. We bespraken verschillende zaken die een relatie hebben met de fusie. Daarbij was het debat dat morgenavond in de Tweede Kamer zal plaatsvinden over onze fusie, natuurlijk het onderwerp van gesprek. Zoals ik eerder schreef zijn er de afgelopen weken wat ontwikkelingen geweest die de uitkomst van dit debat toch nog een beetje onzeker maken. Zowel voor- als tegenstanders van de fusie zijn de afgelopen tijd achter de schermen in gesprek geweest met leden uit de Tweede Kamer. Ik heb het gevoel dat alle argumenten nu wel uitgewisseld zijn. Ik wacht het debat van morgen met buitengewoon veel interesse af. Ik zal in ieder geval op de tribune van de Tweede Kamer aanwezig zijn. Mijn verslag leest u morgenavond op deze plek.

Daarnaast heb ik vandaag o.a. overleg gevoerd met de brandweer over hoe we een aantal onveilige situaties die we binnen de gemeente hebben aangetroffen zullen aanpakken. Daar komen we wel uit.

Vanavond was ik in de regio aktief. In het Holiday Inn in Leiden was een informatiebijeenkomst in het kader van de Rijnlandroute, u weet wel die wegverbinding waarover we in de regio al een tijdje praten. Volgens een van de sprekers vanavond staat deze wegverbinding al sinds 1938 op de politieke agenda! De bijeenkomst van vanavond was vooral om geinteresseerden te informeren over de besluiten die onlangs over deze route zijn genomen. Als regionale portefeuillehouder zat ik in het panel achter de tafel. We hadden een volle zaal. Ik heb het niet precies kunnen tellen, maar 150 toehoorders waren er wel. Na afloop begreep ik van een aantal aanwezigen dat het een goede en informatieve avond was geweest. Als u meer wilt weten over dit project, probeer dan eens om het woord 'Rijnlandroute' te googelen (schrijf je dat zo?). Dat geeft een aardig overzicht.

Tot morgen.

vrijdag 10 juni 2005

Blijven leren

Je bent nooit te oud om te leren, ook als burgemeester niet. Eerder schreef ik in dit dagboek wat ik in dit kader zoal doe om mijn kennis wat bij te spijkeren. Een van de activiteiten is 'het Initiatief'. Dit is een programma van het Nederlands Genootschap (NGB) voor burgemeesters met als doel om nieuwe burgemeesters wegwijs te maken in het vak. Met een groep van 8 nieuwe burgemeesters zitten we gedurende dit jaar een aantal keer bij elkaar om te leren. Een van de onderwerpen die daarbij aan de orde komt is hoe je als gemeente omgaat met het onderwerp communicatie. Omdat we daar wat meer aandacht aan wilden besteden was er contact geweest met een aantal regionale kranten om te vragen welke gemeente in Nederland het op dit gebied goed doet. Zutphen kwam daarbij als een goed voorbeeld uit de bus en daarom zijn we vandaag in die gemeente gaan kijken.

De burgemeester van Zutphen en zijn hoofd communicatie hadden voor dit doel een halve ochtend vrijgemaakt om ons van alles uit de doeken te doen. Ook hebben we een gesprek gehad met een journalist van de regionale krant om ook eens van die kant te horen hoe men de samenwerking met een gemeente ziet.

De gemeente heeft de pers nodig om haar werk goed te doen, maar de pers kan ook niet zonder de gemeente. Het is daarom van groot belang dat de gemeente een goede relatie heeft met de plaatselijke pers. Daar kun je als gemeentebestuur veel aan doen. Bijvoorbeeld door vooral open te communiceren over zaken die voor de inwoners van belang zijn.

Het was een leerzame ochtend. De komende tijd ga ik eens nadenken hoe ik deze kennis in het belang van mijn gemeente goed kan gebruiken.

Halverwege de middag was ik weer terug in Warmond. De collegestukken voor volgende week had ik nog niet gezien en daar heb ik de rest van de middag voor benut.

Dit weekend organiseert de Stichting Zeilvaart Warmond de Westlander Zeildagen. Weer zo'n typisch Warmonds evenement. Meer informatie hierover kunt u vinden op http://home.wanadoo.nl/szw/index.htm Als het lukt ga ik zondag ook even kijken.

De komende week gaat het er om spannen met onze fusie. Dinsdag gaat de Tweede Kamer praten over het kabinetsvoorstel. De laatste dagen is er rondom dit onderwerp toch veel meer discussie ontstaan dan ik had verwacht. Ik zal u op de hoogte houden.

Prettig weekend.

donderdag 9 juni 2005

RijnGouwelijn

Vandaag begonnen in het provinciehuis in Den Haag voor een vergadering over het westelijk deel van de RijnGouwelijn. Dit is een soort tramlijn die uiteindelijk Gouda met Katwijk en Noordwijk moet gaan verbinden. Het deel vanaf Leiden valt onder het westelijk tracedeel. Binnen de regio ben ik verantwoordelijk voor Verkeer & Vervoer en daar valt deze lijn dus ook onder. Meer informatie over dit project kunt u vinden op www.rijngouwelijn.nl

In Warmond vervolgens een gesprek gehad met een redacteur van het blad Rijnstreek Business. Dat was nog een vervolg van mijn kritiek op een artikel dat ik eerder in dit blad aantrof (zie dagboek dd. 17 mei jl.). Ik kreeg de kans om in mijn eigen woorden aan te geven waarom de fusie voor Warmond zo belangrijk is. Ik ben erg benieuwd naar het resultaat in de volgende uitgave van dit blad.

Vanmiddag verder vooral gewerkt aan alles wat was blijven liggen door mijn afwezigheid de afgelopen 2 dagen.

Tenslotte vanavond met de burgemeesters van Voorhout en Sassenheim en een delegatie uit de gemeenteraden geproken over de manier waarop we de komende periode met elkaar omgaan. Wanneer het gaat om de fusie dan hebben we te maken met een redelijk ingewikkeld vergadercircuit. Dat komt o.a. omdat er 3 gemeenteraden, 3 colleges en vele, vele werkgroepen bij betrokken zijn. Met zoveel spelers gaat er wel eens iets mis in de onderlinge communicatie. Vanavond hebben we hierover met elkaar gesproken en goede afspraken gemaakt om te voorkomen dat er op dit punt de komende tijd nog misverstanden ontstaan.

Morgen ga ik naar de gemeente Zutphen. In mijn dagboek kunt u dan lezen waarom. Tot dan.

woensdag 8 juni 2005

VNG congres II

Vanmorgen wakker geworden in een aardig hotel in de mooie badplaats Domburg in Zeeland. Samen met de collega's uit Sassenheim en Voorhout hebben we hier de nacht doorgebracht. We hebben gisterenavond nog lang doorgepraat over van alles en nog wat.

Vandaag was de tweede dag van het VNG congres. Vandaag was de officiele jaarlijkse ledenvergadering waarbij alle gemeenten mochten stemmen over de diverse voorstellen van het bestuur. Daarna kregen we de gebruikelijke jaarrede van VNG voorzitter Deetman en een toespraak van minister Remkes.

Deetman onderstreepte nog eens het feit dat van alle overheden de gemeentebesturen het dichtst bij de inwoners staan. Om die reden moeten de gemeenten voldoende bevoegdheden en geld hebben om alle problemen waarmee onze inwoners te maken hebben, op te kunnen lossen. Hij betoogde daarbij dat afschaffen van de Onroerend Zaakbelasting (OZB), zoals het kabinet wil niet aan de orde kan zijn wanneer er niet gelijktijdig iets anders voor terugkomt. Is dat niet het geval dan moeten deze gemeenten gaan bezuinigen in voorzieningen die onze inwoners juist zo belangrijk vinden. Ik was het op dit punt volstrekt eens met de VNG voorzitter.

Minister Remkes deed ook op dit punt weinig toezeggingen, behalve dat hij wel met de gemeente in gesprek wil blijven.

Na afloop kregen we in de tenten op het congresterrein nog een lunch waarna we naar huis vertrokken zijn.

Morgen weer een 'gewone' dag. Tot dan!

dinsdag 7 juni 2005

VNG congres I

Vandaag was de eerste dag van het congres van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) in Goes. Dat was dus vroeg de deur uit vanmorgen. Met de collega's uit Sassenheim en Voorhout hadden we afsrpaken gemaakt om samen te reizen.

Het thema van dit congres was 'de Burger in Beeld'. Gedurende 2 dagen buigen zo'n 2700 gemeentebestuurders zich o.a. over de vraag hoe het komt dat het beeld dat bestuurders hebben van de samenleving niet altijd overeenkomt met het beeld dat onze inwoners hebben. Een aardig onderwerp voor de week na het Europese referendum. Rondom dit thema hebben we kunnen luisteren naar diverse inleiders om vervolgens in een groot aantal deelsessies met elkaar door te kunnen discussieren.

Het onderwerp 'Zicht op de burger' is wat mij betreft ook voor de gemeente Teylingen van groot belang. Ook onze inwoners zijn van mening dat de gemeentelijke dienstverlening beter kan en dus ook beter moet. Wat mij betreft moeten we de voordelen van de fusie in dit opzicht optimaal gebruiken. In het belang van onze inwoners. Ik zal hier de komende tijd extra aandacht aan besteden.

Naast het officiele programma heeft het jaarlijkse VNG congres ook een informeel doel. Het is voor gemeentebestuurders de gelegenheid om elkaar buiten de talloze vergaderzalen te ontmoeten.

Tot morgen

maandag 6 juni 2005

Informatieavond bestemmingsplan bebouwde kom

Het congres van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), dat later deze week zal plaats vinden, is er de oorzaak van dat mijn agenda er deze week wat anders uitziet. Zowel de wekelijkse vergadering van het college van B&W als de stuurgroep Fusie die beide eigenlijk morgen zouden plaats vinden hadden we naar vandaag overgezet. Daarnaast hadden we vandaag nog een laatste gesprek met een kandidaat voor de functie van gemeentesecretaris voor de fusiegemeente Teylingen.

Binnen het college hadden we naast de gebruikelijke agendapunten vandaag extra aandacht voor het onderwerp handhaving. Naar aanleiding van een uitgebreide inspectie zijn we tot de conclusie gekomen dat in een pand waarin o.a. kamers worden verhuurd, sprake is van een onveilige situatie omdat niet aan alle eisen voor brandveiligheid is voldaan. De situatie is dermate ernstig dat wij hebben besloten dat de eigenaar op zeer korte termijn aan een aantal voorwaarden moet voldoen. Doet hij dat niet dan volgt er een dwangsom. Dit soort besluiten nemen we vaker. Dit is bij uitstek een onderwerp waarvoor het college bevoegdheden heeft om effectief op te treden. Nadeel is wel dat een dergelijke procedure vaak bijzonder tijdrovend is en veel juridische deskundigheid vraagt. Binnen een kleine gemeente als Warmond is het daardoor niet altijd eenvoudig om voor dergelijke klussen voldoende tijd vrij te maken.

Binnen de fusiestuurgroep hebben we nog even stil gestaan bij de discussie over de fusie die naar verwachting ergens volgende week zal plaats vinden in de Tweede Kamer. Wat de datum van deze behandeling precies zal worden horen we pas eind van deze week. Ondanks mijn aanvankelijke inschatting merk ik toch dat het nog spannend gaat worden. De kritische geluiden die we tot nu toe in de kamer hebben gehoord, lijken nog wel enige discussie tot gevolg te hebben. We kunnen momenteel niet veel anders doen dan even afwachten. We hebben de kamerleden voldoende duidelijk gemaakt wat de consequenties voor Warmond zijn wanneer men het kabinetsvoorstel afwijst. Daar zullen ze toch wel oog voor hebben...

Na het laatste gesprek met een kandidaat voor de vacature voor gemeentesecretaris zijn we er zo goed als zeker uit. Voor de zekerheid moeten we nog een paar zaken nagaan. Overigens kunnen we de nieuwe secretaris ook pas aanstellen na het kamerbesluit. Tot die tijd zal ik over dit onderwerp verder niets kunnen schrijven.

Vanavond eindigde ik in het Warmondse Trefpunt. Tijdens een informatieavond over het nieuwe bestemmingsplan voor de bebouwde kom was ik gespreksleider. Het aantal aanwezigen overtrof onze verwachtingen. Er waren ruim 100 mensen aanwezig. Na een technische presentatie van het bestemmingsplan hebben we veel vragen behandeld van mensen in de zaal. Er zijn een groot aantal waardevolle opmerkingen gemaakt die meegenomen worden in het vervolgtraject. Meer informatie over dit bestemmingsplan treft u aan op de gemeentelijke site.

Tot zover. Morgen dus naar het VNG congres in Goes. U hoort nog van me.

vrijdag 3 juni 2005

Prettig weekend

Vandaag begonnen in Lisse met een vergadering van het dagelijks bestuur van de regio Holland Rijnland. We hebben o.a. gesproken over de voorstellen voor de modernisering van het systeem voor de verdeling van sociale huur- en koopwoningen in onze regio.

Daarna ben ik naar Warmond geweest voor de afhandeling van wat lopende zaken.

Tussen de middag ben ik naar Amstelveen geweest om een hapje te eten met een goede bekende uit mijn KLM tijd. (Voor ik destijds in Hillegom wethouder werd heb ik 18 jaar bij KLM gewerkt.) Het was leuk om weer eens bij te praten en te horen hoe het met de oud-collega's gaat.

Daarna weer naar Warmond gegaan om me alvast voor te bereiden op een aantal bijeenkomsten voor volgende week. Dinsdag en Woensdag is het congres van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) in Goes. Een jaarlijkse happening waar ruim 2000 gemeentebestuurders bijeen komen. Formeel gaan we daar naartoe om te spreken over actuele thema's die iets te maken hebben met onze dagelijkse werkzaamheden. Maar eigenlijk is het een grote netwerkbijeenkomst waar mensen vooral samen komen om elkaar te spreken. Ik zal u er volgende week verslag van doen.

Voor nu, prettig weekend.

donderdag 2 juni 2005

Leuk artikel

In de Warmonder van gisteren stond een leuk artikel onder de kop "Witteman verovert het Lage Land". Het ging over het werkbezoek dat ik vorige week bracht aan dit deel van de gemeente. U kunt het lezen via de button 'persberichten' op mijn homepage.

Vanochtend een bijeenkomst in het provinciehuis bijgewoond met betrekking tot de Rijnlandroute. Verder vandaag in Warmond een aantal personele zaken afgehandeld en aan het einde van de middag een bijeenkomst ter voorbereiding van de Warmondse Kaagweek die eind deze maand gaat beginnen. Dit weergaloze evenement trekt ieder jaar opnieuwe weer heel veel mensen naar het Warmondse centrum. Samen met alle betrokken partijen hebben we het definitieve draaiboek nog een keer doorgenomen.

Tot morgen.

woensdag 1 juni 2005

52,1% van de Warmondse kiezers steunden het grondwettelijk verdrag.

Vanmorgen na mijn wekelijkse rondje hardlopen eerst maar even de gang naar het stembureau in mijn woonplaats gemaakt. Het was er vanmorgen vroeg al behoorlijk druk.

In de loop van de ochtend heb ik binnen Warmond een rondje langs twee stembureau's gemaakt. Om de stembureauleden de hand te schudden, maar ook om te bekijken of alles naar wens verloopt. De opkomst zag er aan het eind van de ochtend al veelbelovend uit.

Terwijl de verkiezingen gewoon doorgingen stond voor mij de rest van de middag weer in het teken van sollicitatiegesprekken met kandidaten voor de toekomstige gemeentesecretaris. Na de eerste ronde, waar ik eerder over schreef, waren er drie kandidaten overgebleven. Met twee mensen hebben we vandaag gesproken, met de derde spreken we begin volgende week. Bij zo'n tweede gesprek maken we het de kandidaten niet makkelijk, het gaat immers om een belangrijke en zware functie. Overigens is dat niet alleen voor de kandidaten zwaar, ook voor de selectiecommissie is het een verantwoordelijke klus die we bijzonder serieus nemen.

Vanavond was ik weer terug in Warmond bij het afsluiten van de verkiezingen. Om 21.00 uur sloten de stembureau's en even later was de uitslag bekend. Voor Warmond was dat 52,1% voor en 47,9% tegen bij een opkomst van ruim 69%. Hiermee wijkt Warmond dus af van de landelijke uitkomst. Na een eerste analyse per stembureau lijkt dat iets te maken te hebben met de gemiddeld hogere leeftijd in onze gemeente. Bij het stembureau in de 'nieuwste' wijken waren de tegenstemmers wel in de meerderheid, maar de andere uitslagen compenseerden dit.

Dankzij een aantal vrijwillige leden op de stembureau's en de grote inzet van een aantal medewerkers in het gemeentehuis is alles perfect verlopen. Als burgemeester kon ik aan het einde van de avond tevreden de definitieve uitslag ondertekenen.

Voor zover het u interesseert, ik heb vandaag voor het grondwettelijke verdrag gestemd. Dit hoeft voor u overigens niet echt een verrassing te zijn. Lees de toespraak die ik bij de ondertekening van het jumelage-contract op 23 april 2005 heb gehouden er nog maar eens op na. U vindt deze toespraak onder de knop 'toespraken' van mijn homepage.

Tot donderdag.