maandag 31 januari 2011

Sporthelden

In Lelystad stonden vanavond alle Flevolandse sporthelden even in het zonnetje. Tijdens een geweldige show met presentatrice Dione de Graaf (foto) kwamen alle genomineerden voor de Flevolandse sportprijzen achter elkaar het podium op. Uiteraard kon er per categorie maar eentje winnen, maar verliezers heb ik op het podium niet gezien. Zelf heb ik een korte toespraak gehouden en mocht ik de sportman van het jaar huldigen. Dat is dit jaar de honkballer Sidney de Jong geworden. Daarnaast heb ik de sporters Thijs van Valkengoed en Timothy Beck namens de provincie onderscheiden met de Flevospeld vanwege hun sportieve prestaties. Ze stopten allebei met hun sportieve carrière in 2010.

Toen ik al die honderden enthousiaste sporters, trainers, ouders en bestuurders in de zaal zag, wist ik zeker dat ons doel om van Flevoland de sportiefste provincie van Nederland te maken, niet overdreven is.

De andere prijzen waren als volgt verdeeld: Sportvrouw turnster Céline van Gerner.
Sporttalent is Bianca Baak (atletiek). Met de titel van Sportploeg ging de Almeerse Hockey Club Heren I aan de haal. Sporter met een beperking is geworden Jelmar Bos (atletiek). De titel Amateursportman van 2010 ging naar wakeboarder Mike Ketellapper en Amateursportvrouw werd de karateka Priscilla Baak. De Amateursportploeg van 2010 is de gymnastiekvereniging CGV Urk Jeugd B-team.


De tekst van mijn toespraak kunt u hier doorlezen.


Tot ziens,

woensdag 26 januari 2011

Basisz

Nog niet zo lang geleden kreeg ik een mailtje van Martine Kruider. Zij is inwoner van Zeewolde, volgde me op Twitter en was zo op het idee gekomen om mij eens uit te nodigen voor een bezoek aan kringloopwinkel De Basisz in Zeewolde. Omdat ik vanmiddag toch een afspraak had met wethouder Winnie Prins in het gemeentehuis ben ik op de terugweg langs gegaan. Daar heb ik geen spijt van gekregen.

Ik werd in de winkel ontvangen door Martine Kruider en Corine Kroon. Zij vormen samen drijvende kracht achter dit initiatief. Door hun werkzaamheden met jongeren kwamen zij tot de ontdekking dat er onder deze groep behoefte was aan nieuwe vormen van werk en opleiding. Door een intensieve coaching en begeleiding helpen ze nu jonge mensen, die dat op eigen kracht niet redden, om hun weg te vinden naar betaald werk.

De Basisz is veel meer dan een kringloopwinkel. Eigenlijk is het een leer- werk- en trainingscentrum voor jongeren t/m 27 jaar. De Basisz biedt jongeren ongeacht hun achtergrond of omstandigheden een werkplek om op weg geholpen te worden naar een opleiding, een baan, een combinatie van beide of een zelfstandig ondernemerschap. De jongeren krijgen een kans om met eigen handen aan hun toekomst te leren werken.

Het is moeilijk te beschrijven met hoeveel gedrevenheid, enthousiasme en betrokkenheid Martine en Corine de afgelopen jaren hebben gewerkt om de Basisz uit te bouwen tot wat het nu is. Ze hebben werkelijk al hun creativiteit ingezet om dankzij en ondanks alle denkbare regelgeving van de overheid hun kringloopwinkel uit te bouwen tot een stevige en waardevolle maatschappelijke voorziening. Ze doen daar buitengewoon waardevol werk voor de samenleving. Gelukkig worden ze daarbij geholpen door heel veel vrijwilligers, inwoners van Zeewolde en de provincie, maar ook door bestuurders uit de Polder. In 2008 kreeg de Basisz heel terecht de GAAF prijs t.w. 10.000 euro toegekend. Dat dit geld buitengewoon goed besteed is, heb ik vandaag met eigen ogen kunnen zien.

De Basisz heeft ook een eigen website. Klik hier voor meer informatie.

Tot ziens.

maandag 24 januari 2011

Rei

Met een echte judogroet, Rei, hebben Willem de Jager, sportwethouder in Lelystad en ik vanavond officieel de Talententraining Judo Flevoland gestart. 35 veelbelovende judoka’s krijgen met deze trainingen één extra training per week. Doel is de ontwikkeling van deze jonge judotalenten verder te stimuleren. Het bijzondere hierbij is dat dit een gevolg is van de samenwerking tussen 9 Flevolandse judoverenigingen, Sportservice Flevoland en het Olympisch Netwerk Flevoland. De Talententraining Judo Flevoland maakt onderdeel uit van een totaalpakket aan stimuleringsactiviteiten voor judo in Flevoland.

Judo is namelijk een kernsport voor de provincie Flevoland en de gemeente Lelystad. Dat wil zeggen dat er extra activiteiten op de gebieden breedtesport, talentontwikkeling en topsport worden ontwikkeld. Op deze manier werken we constructief aan de kernsport Judo in de provincie Flevoland. Dat helpt in ons streven om uiteindelijk de sportiefste provincie van Nederland te worden!

Tot ziens.

zondag 23 januari 2011

Enquete

Vandaag kreeg ik een bericht van Kristin Pleuger, zij is studente aan de Westfälische Wilhelms-Universiteit in Munster (D). Momenteel schrijft zij een scriptie voor haar hoofdvak Nederland-Duitsland studies. Het thema van haar scriptie is "Meer politieke participatie door Facebook, Hyves etc.? Het potentieel van social networks in Duitsland en Nederland in vergelijking".

In het kader van haar onderzoek doet ze een online-survey. Waarvoor ze veel deelnemers zoekt. Als u mee wilt doen dan kunt u op onderstaande link klikken om een korte enquete in te vullen.

De enquete is te vinden op http://www.unipark.de/uc/politieke_participatie/

Tot ziens

vrijdag 21 januari 2011

Flevospeld

Vanavond was ik in De Meerpaal in Dronten aanwezig bij de uitreiking van de gemeentelijke sportprijzen. Niet om de sporters uit die gemeente te huldigen want dat was in goede handen van Hans Engelvaart, de sportwethouder uit Dronten. Bovendien krijg ik die kans nog wel wanneer we op 31 januari in het Agora theater in Lelystad de provinciale sportprijzen uitreiken. Ik was speciaal gekomen om namens de Provincie de zilveren Flevospeld uit te reiken aan iemand die zowel als vrijwilliger, maar ook beroepsmatig diepe sporen heeft achtergelaten voor de sport in de polder, Jan Scheers.

De afgelopen jaren werkte Jan Scheers (69 jaar) bij Sportservice Flevoland. Jan heeft zich daar met name ingezet op het gebied van de breedtesportimpuls en alle initiatieven die daaruit voortkwamen voor de verschillende Flevolandse gemeenten. Bovendien verzorgde hij het sportloket in Dronten en was Jan accountmanager voor de gemeenten Urk, Zeewolde en Dronten. In zijn vrije tijd is de voormalige langeafstandsloper voorzitter van AV Flevo Delta en leidt hij ook nog ook de stichting Atletiek Commissie IJsseldelta.

Al deze werkzaamheden heeft hij lang en met zoveel toewijding gedaan dat ik hem daarvoor de Flevospeld mocht uitreiken. Voor hemzelf was het een complete verassing. Ondanks het feit dat hij de regie over de sportverkiezingen strak in de hand had, was het gelukt om hem buiten dit onderdeel te houden. Zijn reactie maakte mij weer eens duidelijk waarom het belangrijk is om als overheid zo nu en dan waardering uit te spreken voor mensen die zich inzetten voor de samenleving. Zouden we misschien meer moeten doen.

Klik hier voor het verslag van Omroep Flevoland

Tot ziens.

donderdag 20 januari 2011

Verantwoording

Het was een soort democratisch experiment. Vanavond hielden de Provinciale Staten van Flevoland voor de eerste keer een verantwoordingsdebat. In dezelfde arena waar eerder deze week meer dan honderd Flevolandse jongeren in een Lagerhuisdebat verwikkeld waren, stond nu de volwassen politiek weer tegenover elkaar voor een debat over de resultaten van de afgelopen 4 jaar. Nadat de leden van GS eerst de gelegenheid kregen om verantwoording af te leggen over het gevoerde beleid, kregen daarna de statenleden de gelegenheid om te reageren.

Zoals ik al zei, het was een experiment en niemand wist vooraf eigenlijk wat we ervan moesten verwachten. Zelf heb ik eigenlijk best genoten van het debat. De opsomming van successen door de collegeleden was even indrukwekkend als de moeite die sommige (oppositie)partijen deden om daarna diezelfde successen weer te relativeren. Dat leverde een aantal leuke debatten op achter de vier druk bezochte interruptiemicrofoons. Het algemene beeld over de prestaties van dit college was naar mijn gevoel overwegend positief.

Voor mij was het ook nog eens mijn maidenspeech. Op zich een beetje merkwaardig om tijdens je eerste spreekbeurt in de Statenvergadering direct verantwoording af te moeten leggen over het gevoerde beleid in de 4 jaar die vooraf ging. Ik heb mijn best gedaan wat me overigens na afloop een applaus opleverde, al had ik dat als ik eerlijk ben een beetje uitgelokt. Als u wilt weten hoe, dan kunt u dat lezen in de tekst van mijn maidenspeech die u hier kunt vinden..

Wat mij betreft is het experiment wel geslaagd. De avond was echt de moeite waard. Ik ben benieuwd of de evaluatie door de verschillende fracties hetzelfde resultaat zal opleveren.

Tot ziens.

woensdag 19 januari 2011

Lagerhuis

Vandaag namen negen Flevolandse scholen op het provinciehuis deel aan de provinciale voorrondes van de debatcompetitie 'Op weg naar het Lagerhuis'. Tijdens de finaleronde kreeg ik de rol van juryvoorzitter.

Jongeren die met elkaar in debat gaan, geweldig vind ik dat. Door deel te nemen aan ‘Op weg naar Het Lagerhuis’ vormen zij zich een mening over maatschappelijke onderwerpen en leren ze hun standpunt te verwoorden en zich in het openbaar te verdedigen. Een mooie leerschool voor onze jeugd!

En de overtuigende winnaar is geworden, het Oostvaarderscollege uit Almere. Zij slaagde er in drie spetterende debatrondes in om het Zuyderzee College te verslaan. Namens de jury mocht ik het winnende team voorzien van een grote beker.

'Op weg naar Het Lagerhuis' is een debatcompetitie die door de VARA speciaal ontwikkeld is voor middelbare scholieren tussen de 12 en 18 jaar. Het debat wordt georganiseerd in samenwerking met de twaalf Nederlandse provincies en het Nederlands Debat Instituut. Het debatcompetitie wordt dit jaar voor de 13e keer georganiseerd. Zo’n 200 scholen uit heel Nederland nemen deel aan deze wedstrijd. De winnaars gaan door in de landelijke competitie en kunnen zich uiteindelijk plaatsen voor de finale die door de VARA zal worden uitgezonden op tv.

Onder de deelnemende scholieren werden vanmiddag ook schaduwverkiezingen gehouden voor de Provinciale Staten, als voorproefje voor de verkiezingen op 2 maart. De uitslag was voor mij in ieder geval een flinke aansporing om de komende tijd flink met de campagne aan de slag te gaan. Desondanks zal ik u de uitslag niet onthouden. Met 102 uitgebrachte stemmen was de opkomst van deze schaduwverkiezingen maar liefst 94%. Omgerekend in zetels in de provinciale staten zou dat de volgende uitslag geven:

VVD - 9 zetels (9)
PvdA - 5 zetels (7)
PVV - 3 zetels (0)
CDA - 2 zetels (8)
SP - 2 zetels (6)
D66 - 10 zetels (0)
GroenLinks - 4 zetels (2)
ChristenUnie - 1 zetel (5)
SGP - 0 zetels (1)
Partij voor de Dieren - 2 zetels (1)
Naastenliefde, Vrijheid en Diversiteit - 1 zetel (0)
(Het aantal tussen haakjes is het werkelijk aantal zetels dat partijen nu in de Provinciale Staten hebben.)

Met het oog op toekomstige collegevorming een interessante uitslag. Ik zie uw analyse graag tegemoet op de reactiemogelijkheid onder deze tekst. Misschien goed om daarbij te bedenken dat van de 102 stemmers van vandaag nog niemand de stemgerechtigde leeftijd had bereikt.
Overigens heb ik de leerlingen van het winnende Oostvaarderscollege bijzonder veel succes gewenst met het vervolg. Zij zullen de Flevolandse eer moeten verdedigen in de landelijke competitie. Ik heb ze daarbij mijn persoonlijke steun toegezegd.

Tot ziens.

dinsdag 18 januari 2011

Hobbel

Gezien de ontstaansgeschiedenis van Flevoland hoeft het geen betoog dat de dijken rondom ons gebied van groot belang zijn voor de inwoners van onze provincie. Inwoners vertrouwen er terecht op dat de overheid zorg draagt voor hun veiligheid. Daarvoor hebben wij op dit gebied hoge normen gesteld.

Vandaag hebben we binnen het college van Gedeputeerde Staten met betrekking tot dit onderwerp een flinke 'hobbel' genomen. Al jaren bestaan er plannen om buitendijks bij Lelystad en Almere de overslag van goederen mogelijk te maken. Vanuit het oogpunt van waterveiligheid was dit tot op heden een lastig onderwerp omdat ook op buitendijkse ontwikkelingen de strengste veiligheidsnormen van toepassing waren. Het college van Gedeputeerde Staten stelt nu aan Provinciale Staten voor om voor deze twee locaties af te wijken van dit hele strenge beleid. Wat ons betreft is dat verantwoord omdat er straks in het nieuwe buitendijks gebied alleen sprake is van overslagvoorzieningen en dus geen gevoelige bestemmingen zoals woningbouw. Bovendien hebben wij aan ons besluit de voorwaarde verbonden dat de initiatiefnemers die er gebruik van gaan maken moeten zelf tekenen voor de mogelijke risico's van schade bij extreem hoog water.

Met de aanleg van deze twee overslagplaatsen zijn er volop mogelijkheden voor transport over water. Dit in combinatie met de aanleg van de Hanzelijn en de wegverbinding A6 maakt de overslaghaven bij Lelystad bijvoorbeeld tot een knooppunt van vervoer overweg weg, water en rail. Door af te wijken van het waterveiligheidsbeleid, worden de nieuwe overslagvoorzieningen niet bestempeld als onderdeel van de waterkering, wat normaal gesproken wel zo zou zijn. Dit betekent dat het waterschap ook geen zorgplicht heeft en dat de inwoners van Flevoland niet mee hoeven te betalen aan deze voorzieningen.

Dat het mooi nieuws is bewees de grote opkomst van journalisten tijdens het persuur waar ik de waterhobbel samen met collega Andries Greiner presenteerde.

Tot ziens.

zondag 9 januari 2011

Egmond

De tijd voor mijn looptraining is sinds mijn aantreden als gedeputeerde niet echt toegenomen. Dat neemt niet weg dat ik sport belangrijk genoeg vind om ook af en toe zelf nog eens een prestatie neer te zetten. De halve marathon van Egmond is daar een goed voorbeeld van. Vandaag was ik in die Noord Hollandse badplaats om samen met 12.500 andere lopers de 21,1 km over strand en door duin af te leggen. Bij een klein winterzonnetje, een temperatuur van een graad of 8 en een milde zijwind lukt het me deze keer om de afstand in ruim 2 uur en 9 minuten af te ronden. Die tijd kan iets beter, maar dat zal iets met de beperkte training te maken hebben. Ik liep Egmond deze keer weer samen met een aantal andere PvdA'ers waaronder het Flevolandse 2e kamerlid Lea Bouwmeester. Onder de titel 'Iedereen loopt mee' zijn we een in omvang groeiende loopgroep begonnen waarmee we een paar keer per jaar aan een grote loop meedoen. Wil je de volgende keer ook mee lopen, laat me dat dan even weten.

Wilt u mijn prestatie wat beter analyseren, klik dan hier.

Tot ziens

dinsdag 4 januari 2011

Schoolschaatsen

Het nieuwe jaar is inmiddels begonnen en mijn agenda ziet er weer bijna zo uit zoals voor de feestdagen. Alleen de vele recepties verraden nog dat het jaar net is begonnen. De komende twee maanden zal ik mijn werk als gedeputeerde combineren met activiteiten in het kader van de komende verkiezingen. Werk aan de winkel dus.

Vanochtend heb ik het startschot gelost voor een prachtig sportief project. In totaal 6.000 leerlingen van basisscholen uit Flevoland gaan de komende tijd op schaatsles. Dit omdat de provincie Flevoland 25 jaar bestaat en we dit groots willen vieren samen met de inwoners. In eerste instantie zouden we 4.000 kinderen laten schaatsen, maar we kregen maar liefst 10.000 aanvragen, dus hebben we er 6.000 van kunnen maken.

Het project is een vervolg op het schoolschaatsproject van vorig jaar waarbij ruim 2.000 leerlingen schaatsten bij FlevOnice. De schoolschaatsdagen zijn een groots schaatsfestijn waar de basisschooljeugd van zowel het gewone basis- als het speciaal onderwijs aan deel kan nemen, bij FlevOnice in Biddinghuizen en Leisure World Ice Center in Dronten.

Vanochtend stonden er zo’n 260 enthousiaste kinderen op de ijsbanen van FlevOnice om verschillende schaatsactiviteiten te doen, zoals verschillende schaatstechnieken, slalommen om pionnen, pootje over, stempeltocht (met een stempel van de gedeputeerde!) en 100 meter sprint. De trainingen worden verzorgd door gekwalificeerde trainers van FlevOnice, Leisure World Ice Center en stagiaires van ROC Flevoland afdeling Sport & Bewegen. De organisatie ligt in de vertrouwde handen van Sportservice Flevoland.


Als gedeputeerde sport doet het mij goed om te zien dat alle kinderen enthousiast over de baan schaatsen en heerlijk in beweging zijn. Dat is ook precies de bedoeling, 6.000 kinderen lekker laten bewegen in de frisse buitenlucht en hopen dat ze de smaak te pakken krijgen, en wie weet is een van die 6.000 de nieuwe Sven Kramer, die in 2022 gouden medailles naar Flevoland gaat brengen.

Omroep Flevoland maakte een rapportage die hier terug te kijken is. Verder treft u hieronder een eigen opname van Sportservice Flevoland:


Tot ziens.