zaterdag 26 februari 2011

Campagne

Vandaag waren we voor de campagne in Almere. Ondanks het slechte weer werd het een gezellige middag met muziek, rap, veel mensen en Job Cohen. Ik maakte de volgende impressie:

donderdag 24 februari 2011

Jimmy

Vandaag bracht ik een werkbezoek aan Installatiebedrijf Klein Poelhuis in Emmeloord. Gezien mijn portefeuille niet direct een voor de hand liggend adres, maar ik had een goede reden om er te zijn. Ik heb er de eerste succesmatch gevierd van het Lifecoach project: bij Klein Poelhuis is de jongere Jimmy aan de slag in een leerwerk-traject. Samen met collega gedeputeerde Andries Greiner hoorde ik uit de eerste hand hoe Lifecoach hier tot resultaten heeft geleidt.

Niet alle jongeren zijn in staat om zelfstandig hun weg te vinden op de arbeidsmarkt. Vaak zijn ze echter wel zeer gemotiveerd om aan de slag te gaan. Deze mensen krijgen een steuntje in de rug: Lifecoach wordt ingezet voor kwetsbare jongeren die met de jeugdzorgtraject te maken hebben gehad.

Vanmiddag dus in gesprek met Jimmy, zijn werkgever dhr. Steenge en de begeleiders uit het project. Ik vond het vooral mooi om te horen dat de werkgever, die in eerste instantie toch even moest nadenken over de vraag om Jimmy een leerwerk-plek te geven, nu heel tevreden is over de match en blij is met deze gemotiveerde werknemer.

Een dergelijk traject kan eigenlijk alleen succesvol zijn als andere zaken, zoals financiën en huisvesting, ook in orde zijn. Hierbij speelt de begeleiding van de Lifecoach een belangrijke rol, die bij allerlei onderwerpen (waar nodig) ondersteunt. Vanmiddag hoorden we hoe succesvol dit heeft uitgepakt in het geval van Jimmy.

Om dit project te laten slagen is het belangrij dat we genoeg ondernemers vinden die net als wij een uitdaging zien in het ondersteunen van kwetsbare jongeren. Voor mij aanleiding om hier een open uitnodiging te doen aan werkgevers die jongeren zoals Jimmy een werkplek willen bieden.

Tot ziens.

zaterdag 19 februari 2011

Koud

In het kader van de campagne waren we vandaag in Emmeloord en Dronten. Zoals u de afgelopen week van mij gewend bent, maakte ik met mijn flipcamera korte impressie van wat de koudste campagne dag tot nu toe werd.

vrijdag 18 februari 2011

Multifunctioneel


De bibliotheek, het buurtcentrum, de school, het consultatiebureau en de sportzaal. Allemaal voorzieningen die vroeger in een eigen gebouw een plek in de gemeenschap hadden. Maar dat werd te duur en daardoor zag je dat dit soort voorzieningen langzaam de deuren moesten sluiten wat vooral in de kleinere kernen grote gevolgen had voor het voorzieningenniveau en dus de leefbaarheid. Een moderne oplossing voor dit probleem is het multifunctioneel centrum, op een centrale plaats in de buurt waar alle voorzieningen samen worden gebracht. Doordat de gebruikers in zo'n centrum allerlei functies kunnen delen is het weer betaalbaar. Bovendien ontstaan er door samenwerking allerlei nieuwe kansen.

De Partij van de Arbeid is een enthousiast voorstander van dergelijke voorzieningen. Daarom waren we vandaag in het gloednieuwe Atolplaza in Lelystad op werkbezoek. Naast veel PvdA-ers uit de polder waren er ook een aantal tweede kamerleden met de rode dubbeldekker uit Den Haag gekomen. O.a. Ronald Plasterk, Hans Spekman, Ed Groot en Agnes Wolbert maakte deel uit van onze delegatie.

Atolplaza is een centrale plek in de wijk waar diverse voorzieningen onder één dak komen. Het is een plek waar alle bewoners van de Atolwijk elkaar kunnen ontmoeten en elkaars cultuur beter kunnen leren kennen. Door saamhorigheid, gezelligheid en ontdekking wordt de hele buurt jouw buur. Atolplaza helpt de buurtbewoners om elkaar op een laagdrempelige manier beter te leren kennen. Naast de bewoners kunnen ook professionals elkaar ontmoeten om zorg te dragen voor goede en passende activiteiten voor de bewoners van de Atolwijk. Kortom een prima ontwikkeling en als het aan de Partij van de Arbeid ligt, gaan we daar de komende periode mee door in Flevoland.

Kijk hier voor een fotoimpressie van dit werkbezoek.

Tot ziens.

donderdag 17 februari 2011

Jeugdzorg

Vanavond waren de Provinciale Staten van Flevoland voor de laatste keer voor de verkiezingen bijeen. Op de agenda stonden twee onderwerpen uit mijn portefeuille. Een voorstel over het Waterveiligheidsbeleid en een voorstel over de Jeugdzorg in de provincie. Met name over het laatste voorstel is lang gesproken.

Het kabinet heeft in het regeerakkoord afgesproken dat de provinciale jeugdzorg in deze kabinetsperiode overgedragen moet worden aan de gemeenten. Binnen de Staten zijn gemengde gevoelens over dat kabinetsvoornemen. Dat heeft alles te maken met de hoeveelheid geld en energie die de provincie de afgelopen jaren heeft gestoken in de jeugdzorg. Dat dit niet zonder resultaat is gebleven,blijkt wel uit het gegeven dat het 'Flevolandse model' door velen als zeer succesvol wordt gezien.

Ook tijdens de discussie van vanavond bleek weer dat de verantwoordelijkheid voor de jeugd serieus genomen wordt door de Staten. We zijn het erg met elkaar eens dat de overdracht aan de gemeenten voor de Flevolandse kinderen geen negatieve gevolgen mag hebben. Daarom stelden de Staten vanavond een kadernota vast waarin regels staan om de huidige kwaliteit niet te verliezen. Aan de hand van deze kadernota kan het college de komende tijd aan de slag met de voorbereidingen voor de overdracht naar de gemeenten.

De overdracht van deze taak aan de gemeenten heeft gevolg voor iedereen die binnen de jeugdzorg aktief is. In feite is er sprake van de grootste reorganisatie in de jeugdzorg ooit. De grote uitdaging daarbij is te voorkomen dat een kwetsbare groep kinderen gedupeerd wordt. Wat zeker zal helpen is de goede onderlinge verstandhouding die inmiddels traditie is in Flevoland als het gaat om jeugdzorg. Deze samenwerking tussen provincie en gemeenten wil ik voortzetten, zodat de resultaten waarvoor we hard hebben gewerkt de afgelopen jaren niet verloren gaan.

Tot ziens.

Sport 2.0

Vanmiddag mocht ik namens de provincie mijn handtekening zetten onder het plan van aanpak Sport 2.0 voor Almere. Het plan beschrijft de manier waarop gemeente en provincie met het rijk en NOC*NSF samen gaan optrekken voor sportvoorzieningen in Almere. Het eerstvolgende resultaat van deze samenwerking is een plan voor de ontwikkeling van sportvoorzieningen in relatie tot de enorme groei van Almere in de toekomst.

De presentatie op het stadhuis en de stadswandeling kon ik vanwege andere afspraken niet meemaken, maar ik was wel aanwezig bij de rondvaart op het weerwater. Tijdens deze vaartocht werd mij duidelijk dat ook in Almere, net als in de rest van de provincie enorme kansen liggen voor de watersport. Nadat we weer aangemeerd waren vond op de boot de ondertekening van het plan van aanpak plaats.

Het bijzondere van deze bijeenkomst vanmiddag is het gevormde partnership. Het is niet alledaags dat ministerie en NOC*NSF met gemeente en provincie de samenwerking zoeken. Samen zien de partners kansen om Almere op een nieuwe, innovatieve manier de sport een plaats te geven in de nieuwe stad.

Sport is een belangrijk middel voor sociale samenhang in een groeistad zoals Almere en draagt bij aan de kwaliteit, de leefbaarheid van de stad. Zaken die de provincie ook belangrijk vindt. De bijdrage van de provincie aan Sport 2.0 ligt in de lijn van het sportbeleid dat in 2010 onder leiding van mijn voorganger, PvdA gedeputeerde John Bos, is vastgesteld.

Omroep Flevoland was bij deze ondertekening aanwezig. Een beeldverslag daarvan kunt u hier zien.
Tot ziens.

maandag 14 februari 2011

Stemmen

Op 4 februari jl. schreef ik hier over mijn nominatie voor de titel 'beste webpoliticus 2011, provinciale staten'. Inmiddels is het zover, de nominatielijst is vandaag definitief geworden en dus kan het stemmen beginnen. Daarvoor roep ik natuurlijk ook de lezers van mijn weblog op.

Als lezer van mijn weblog kunt u nu uw invloed uitoefenen door op mij te stemmen. In totaal reikt de organisatie 5 prijzen uit op maandag 28 februari. U kunt stemmen tot en met zaterdag 26 februari. Ik reken op u.


Tot ziens.

zaterdag 12 februari 2011

Horsterwold

In het kader van de campagne voor de statenverkiezingen van 2 maart waren we vandaag in Almere-Haven en in Zeewolde. In Almere-Haven hebben we in de ochtend folders en rozen uitgedeeld aan het winkelend publiek. Een beetje in de regen, dat wel.

In Zeewolde hadden we met zo'n 40 mensen een goede discussie over de aanleg van het Oostvaarderswold. Het Oostvaarderswold wordt een voor Nederland uniek natuurgebied van Internationale betekenis. De Partij van de Arbeid is voor de realisatie van dit project ondanks het feit dat het kabinet voornemens is om de geldkraan flink dicht te draaien.

Het Oostvaarderswold verbindt de Oostvaarderplassen met het Horsterwold en de Veluwe. Als het straks klaar is hebben we een prachtig recreatie en natuurgebied bij waar bovendien veel mensen werk zullen vinden. Doordat het gebied ook gebruikt kan worden voor natuurcompensatie voor aan te leggen wegen en bedrijfsterreinen elders heeft het gebied ook een belangrijke economische functie. Vanmiddag gingen wij onder leiding van een boswachter van Staatsbosbeheer een kijkje nemen in het Horsterwold om daar te zien en te horen waarom natuur in Flevoland zo belangrijk is.

Zoals vorige week heb ik voor u een korte impressie gemaakt.
Wilt u meer weten over de ontwikkeling van het Oostvaarderswold, klik dan hier.

Tot ziens.

vrijdag 11 februari 2011

Gala

Vanavond was ik in smoking in De Koningshof op Urk voor het Flevopenningengala. Ondernemend en bestuurlijk Flevoland vierden daar met zo'n kleine 500 gasten een feestelijke programma rondom de jaarlijkse uitreiking van de zogenaamde Flevopenningen. Het was een geslaagde avond met twaalf unieke genomineerden, prachtig uitgedoste gasten en drie stralende prijswinnaars. Tijdens het informele programma konden de aanwezigen contacten nieuwe contacten leggen en oude banden aanhalen. Ook viel er te genieten van Urker kunstenaars, de band en het optreden van Jeroen van der Boom en, niet te vergeten, een prachtige speech van mijn collega gedeputeerde van Economische Zaken, Andries Greiner.

In het totaal stonden zo'n twaalf genomineerden te stralen op het podium. Er waren drie winnaars. De Flevopenning startende onderneming is gegaan naar Luxetenten.com uit Emmeloord. De Flevopenningen innovatieve onderneming is gewonnen door Kunststof Recycling van Werven uit Biddinghuizen. Eerder dit jaar koos iedere bedrijfskring zijn 'ondernemer van het jaar'. Deze zes lokale winnaars streden voor de Flevopenning toponderneming. Uiteindelijk ging Zuidberg Frontline Systems uit Ens met de begeerde prijs naar huis.

Het was een buitengewoon geslaagde avond.

Tot ziens.

woensdag 9 februari 2011

Nieuw Perspectief

Een aantal weken geleden deed ik hier verslag van mijn bezoek aan zorgboerderij de Zonnehoeve, onderdeel van jeugdzorgaanbieder LSG-Rentray Nieuw Veldzicht. In navolging op dit bezoek ging ik vandaag op bezoek in Almere, waar de hoofdlocatie van LSG-Rentray Nieuw Veldzicht is gevestigd.

Na een hartelijk welkom door directeur Peter van Vliet gaven medewerkers van de instelling een presentatie over verschillende werkmethodieken die zij gebruiken in hun werk met jongeren tot 23 jaar met complexe gedragsproblemen. Ook de rol van internethulpverlening kwam aan de orde. Onder de verzamelnaam Jeugdzorg 2.0 zie je op dit gebied de laatste tijd steeds meer initiatieven ontstaan. Goed om te zien dat ook de jeugdzorg in Flevoland mee gaat met zijn tijd en dat de gezinnen en jongeren op een toegankelijke manier aan verbeteringen in hun situatie werken. Het zou mooi zijn als alle jeugdhulpverlening in Flevoland op een vergelijkbare wijze de mogelijkheden van internet zouden benutten. Het liefst natuurlijk in goede onderlinge samenwerking zodat we voorkomen dat er straks tientallen verschillende sites komen voor dezelfde problematiek.

Daarna brachten wij een bezoek aan de vaktherapie ruimte waar LSG-Rentray Nieuw Veldzicht als aanvulling op het uitgebreide zorgaanbod creatieve therapie aan biedt. De therapie bestaat uit muziek- en beelden therapie en stelt jongeren in staat zowel emoties te herkennen als het omgaan met emoties. Ook helpt het bij identiteitsvorming, agressieproblematiek en het verwerken van nare ervaringen.

Na het bezoek aan de vaktherapie ruimte was er nog even tijd voor een bezoek aan de crisisgroep de Antenne. Hier komen jongeren binnen die in acute problemen zitten en daardoor niet meer thuis kunnen blijven. Indrukwekkend om te horen over de enorme diversiteit in de problematiek waar deze hulpverleners mee worden geconfronteerd.

Jongeren hebben op de Radioweg, de hoofdlocatie van LSG-Rentray Nieuw Veldzicht,
de mogelijkheid om te bouwen aan een nieuw bestaan. Ik ben erg onder de indruk van de mogelijkheden en de creativiteit waarmee er binnen LSG-Rentray Nieuw Veldzicht vorm wordt gegeven aan het bieden van een thuisvoor jongeren en daarmee toekomstperspectief.

Tot ziens.

dinsdag 8 februari 2011

Radio

Maar liefst twee keer was ik vandaag live in de uitzending. De eerste keer op Radio 1in het KRO programma Goedemorgen Nederland. Daar ging het over de komende reorganisatie van de jeugdzorg in Nederland. U kunt het hier horen.


De tweede keer was bij Omroep Flevoland die mij had gevraagd te reageren op een persbericht van de PVV om de dienstauto's bij de provincie af te schaffen. Live in de uitzending kwam ik er achter dat PVV lijsttrekker Joram van Klaveren aan de andere lijn hing. Hierbij het resultaat.


Tot ziens.

maandag 7 februari 2011

Toon Hermans

Vanmiddag was ik in Zeewolde. Hier werd het Toon Hermanshuis officieel geopend, een inloophuis voor (ex)kankerpatiënten en hun naasten. Edith Schippers, Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Sport heeft de openingshandeling verricht, door het onthullen van een schilderij van Toon Hermans, gemaakt door Jeanette van Vliet.

Het kost mensen met kanker vaak moeite hun leven na de diagnose en behandeling opnieuw vorm en zin te geven. Erover praten helpt. Het Toon hermanshuis biedt een plaats waar men ruimte krijgt om vrij over ervaringen, problemen en beperkingen te praten met iemand die buiten de familie- en kennissenkring staat. Iedereen die met kanker in aanraking is gekomen is welkom, bijvoorbeeld als patiënt, ex-patiënt, partner of familie. Het inloophuis richt zich primair op mensen uit Zeewolde.

Het woord inloophuis zegt al genoeg. Een centrum met een open deur, laagdrempelig en daarin mensen met een luisterend oor en enige afleiding. Dit alles in een huiselijke sfeer. Mensen kunnen er onaangekondigd binnenlopen, even een kopje koffie of thee drinken en hun verhaal delen met lotgenoten en vrijwilligers. Het inloophuis biedt hen in een ongedwongen sfeer een luisterend oor.

Het is bovendien een initiatief dat door inzet van heel veel vrijwilligers en uithoudingsvermogen tot stand gekomen is. Men heeft e.e.a. gedaan zonder subsidie van de provincie.

Tot ziens.

zondag 6 februari 2011

Nederlands Kampioen

Badminton is een van de kernsporten van de provincie Flevoland. Dat wil zeggen dat het een sport is waar wij in de toekomst veel van verwachten. Dat komt doordat wij bijzonder sterke badmintonverenigingen hebben met talentvolle leden. Bovendien hebben we als provincie samen met de gemeente Almere en de landelijke bond afspraken hebben gemaakt over de doorontwikkeling van deze sport. Hiervoor investeren we in jeugdspelers en ondersteunen we de talentontwikkeling en begeleiding van topsporters. Ook proberen we voor onze kernsporten grote evenementen aan te trekken.

Vanmiddag was ik, samen met de Almeerse wethouders Rene Peeters en Ben Scholten, in het Topsportcentrum in Almere voor drie finale wedstrijden voor het Nederlands Kampioenschap. Behalve finale Gemengd Dubbel en de Dames Enkel was ik getuige van een buitengewoon spannende finale Heren Enkel tussen 8-voudig (2000 t/m 2008) nederlands kampioen Dicky Palyama en 2-voudig (2009 en 2010) nederlands kampioen Eric Pang (foto). De eerste twee games eindigde in 20-22 en 21-15. De derde en beslissende game leek een uitgemaakte zaak toen Pang aan de leiding ging met 19-11. Op dat moment leek Palyama zijn krachten hervonden te hebben en wist hij de stand zelf gelijk te brengen. Daardoor stond er op een gegeven moment een gelijkstand van 22-22 op het scoreboard. Uiteindelijk won Eric Pang met 24-26.

Bij dit soort spannende finales merk je pas goed wat een geweldige accommodatie Almere heeft voor dit soort evenmenten. De sfeer in de hal was ech geweldig. De topsport leeft in Flevoland.

Tot ziens.

Rode Rinus en Pé Daalemmer

De verkiezingen voor de Provinciale Staten op 2 maart komen nu snel dichterbij. De provincies spannen zich in om zoveel mogelijk kiezers naar de stembus te krijgen. Elke provincie doet dat weer op haar eigen manier. Zo ook de provincie Groningen. Daar maakte Rooie Rinus en Pé Daalemmer een wervingsfilmpje. Ik zag het vorige week tijdens het PvdA congres in Groningen voor de eerste keer en wil het u niet onthouden.

zaterdag 5 februari 2011

Rood op straat

Vanaf vandaag tot aan de verkiezingen voor de provinciale Staten op 2 maart a.s. zijn de mensen van de PvdA overal in de provincie te vinden. Vandaag waren we in Lelystad en Almere. Hieronder een korte impressie die ik maakte met mijn flipcamera.

vrijdag 4 februari 2011

Driekleur

In de aanloop naar de komende verkiezingen heb ik de afgelopen tijd de verkiezingsprogramma's van de andere partijen eens flink bestudeerd. Ik doe dat niet om te kijken waar ik straks op ga stemmen, die keus heb ik al lang geleden gemaakt. Het doorlezen van de programma's helpt me vooral om de verschillen en overeenkomsten per partij goed op het netvlies te krijgen. Dat is handig tijdens de komende verkiezingsdebatten en bij de contacten met onze kiezers.

Tussen de programma's kwam ik natuurlijk ook het programma van de PVV tegen. Voor wie de PVV kent, een redelijk voorspelbare tekst. Ik zal u hier niet met de inhoud vermoeien. Een punt in het programma trok echter mijn aandacht. De PVV wil de Nederlandse vlag bij het provinciehuis laten wapperen. Ik moest daar even over nadenken want ik kon me eigenlijk niet voorstellen dat wij dat niet al deden. Toen ik de volgende dag naar het provinciehuis ging moest ik helaas constateren dat de PVV gelijk had. De Provinciale en Europese vlag stonden daar wel, maar de nationale vlag was nergens te bekennen.

Voor mij was dat reden om eens op onderzoek uit te gaan. Inmiddels kan ik u melden dat er geen enkele verklaring is voor het ontbreken van de Nederlandse vlag. Het is gewoon altijd zo geweest en het is nooit bij iemand opgekomen om het anders te doen. Bij een aantal andere provinciehuizen hangt het rood/wit/blauw gewoon voor de deur te wapperen.

Kortom, ik kan niet uitleggen waarom wij niet gewoon onze nationale vlag buiten hangen en daarom zal met ingang van aanstaande maandag de nationale driekleur voor het provinciehuis te bewonderen zijn. Schouder aan schouder met de Provincie- en de Europese vlag. Met dank aan de PVV, ere wie ere toekomt.

Tot ziens.

Nominatie

Ruim zes jaar geleden begon ik met het schrijven van mijn weblog. Toen noemde ik dat nog mijn digitale dagboek. In de loop der tijd heb ik ontdekt dat internet een hele waardevolle aanvulling kan zijn in mijn bestuurlijke 'gereedschapskist'. Inmiddels zijn daar nieuwe 'social media' instrumenten bijgekomen. Eerst Hyves, toen Linkedin, Facebook en uiteindelijk Twitter. Met die volle digitale gereedschapskist onderhoud ik nu een jaar of twee het contact met de inwoners waarvoor ik dagelijks aan het werk ben. Gedurende die periode heb ik het aantal bezoekers van mijn site steeds verder zien stijgen met pieken wanneer er belangrijke beslissingen werden genomen en natuurlijk rondom verkiezingen. In de aanloop naar de verkiezingen op 2 maart nemen de bezoekersaantallen en de reacties die ik krijg weer flink toe.

Vandaag kreeg ik via www.bestewebpoliticus.nl het bericht dat ik ben genomineerd als 'beste social mediagebruiker' onder de provinciale politici. Een mooie mijlpaal in ruim 6 jaar op het web. En nu maar afwachten of ik deze titel ook in de wacht ga slepen. Ik sluit niet uit dat ik daar binnenkort uw hulp bij nodig heb. Voorlopig geniet ik even van de nominatie.

Tot ziens.

woensdag 2 februari 2011

Nautische tafel

Vanmiddag was ik in het Nieuwland Erfgoedcentrum aanwezig bij de 'Nautische Tafel' die georganiseerd was door de Roy Heijner Academie. Het doel van deze bijeenkomst was om mensen en organisaties bij elkaar te brengen die op een of ander manier kunnen helpen bij de ontwikkeling van Lelystad als Watersportstad en Flevoland als Watersportprovincie.

Gelegen aan de rand van Nederlands grootste binnenwater biedt de watersport voor onze provincie unieke kansen. De Bataviahaven in Lelystad is daarbij een mooie uitvalsbasis voor het Markermeer en het IJsselmeer. Dat blijkt ook uit de groei van het aantal evenementen op deze plaats. Als provincie hebben we de zeilsport ook aangemerkt als kernsport. Een van de twee regionale trainingscentra die Nederland rijk is ligt in Lelystad en daar werken twee, door de landelijke bond aangestelde, coaches. Behalve zeilen onderzoeken we ook de mogelijkheden van Windsurfen en Kitesurfen.

Onder leiding van dagvoorzitter Berend Rubingh hebben we gesproken over manieren om de watersport nieuwe impulsen te geven. Ik zal u niet vermoeien met wat we precies allemaal hebben besproken. Als het goed is merkt u dat de komende jaren vanzelf. Als elke Nederlander over 10 jaar aan Flevoland denkt wanneer het over spectaculaire watersport gaat, dan hebben we het goed gedaan.

Tot ziens.