woensdag 30 november 2005

Verkiezingen

Het is een bijzondere dag vandaag voor de nieuwe gemeente Teylingen. De inwoners kunnen vandaag hun stem uitbrengen op de verschillende politieke partijen die vanaf 1 januari a.s. het nieuwe gemeentebestuur gaan vormen. Op het stembureau in het gemeentehuis van Warmond was het vanmorgen vroeg al gezellig druk. Op zulke dagen merk je weer eens hoe goed men elkaar in dit kleine dorp kent. Daardoor is het stembureau bij ons vooral ook een plek waar men dorpsgenoten ontmoet.

Met de drie burgemeesters zijn we vanmorgen vroeg de Kagerplas overgevaren om een bezoek te brengen aan onze stemboot in het lage land (zie ook mijn dagboek van 26 oktober). De uitgenodigde pers was bij deze overtocht goed vertegenwoordigd. Het Leidsch Dagblad opende vanmorgen met een grote foto van de stemboot op de voorpagina. Zo sloegen we twee vliegen in een klap. Op de eerste plaats werden onze inwoners via deze weg nog eens opgeroepen om vooral te gaan stemmen. Op de tweede plaats komt de nieuwe gemeente en haar kwaliteiten op het gebied van de waterrecreatie weer eens mooi in het nieuws.

Rond 15:00 uur zat de loop naar het stembureau in het gemeentehuis er aardig in. De opkomst in dit stembureau zat rond die tijd op ongeveer 30%. De inwoners van Warmond zijn over het algemeen zeer trouwe stemmers, ik vertrouw erop dat dit vandaag niet anders zal zijn.

Normaal heeft de burgemeester een centrale rol bij verkiezingen. Omdat het hier echter in verband met de herindeling om bijzondere verkiezingen gaat is de burgemeester van Sassenheim aangewezen als verantwoordelijke burgemeester voor de verkiezingen in de drie gemeenten. Dankzij Burgemeester Cees Waal had ik dus vandaag ook nog tijd om wat andere dingen te doen.

Zo kon ik vanmiddag op bezoek bij het echtpaar Schakenbos die hun 55 jarige huwelijk vierden. Onder het genot van een glaasje rode wijn hebben we gesproken over Warmond vroeger en nu en natuurlijk over de verkiezingen voor Teylingen.

Vanavond was ik in het gemeentehuis van Voorhout voor de uitslagenavond. Het was een volle bak toen Burgemeester Waal uit Sassenheim rond een uur of tien de volgende uitslag bekend maakte: CDA 7 zetels, VVD 7 zetels, PvdA 5 zetels, Trilokaal 3 zetels en D'66 1 zetel. De ChristenUnie had onvoldoende stemmen om een zetel in de wacht te slepen. Ten opzichte van de vorige gemeenteraadsverkiezingen is de VVD de grote winnaar met 2 extra zetels. De PvdA boekte een winst van 1 zetel. Felicitaties dus voor deze 2 partijen. Het CDA verloor 1 zetel, maar blijft wel de grootste partij. Trilokaal raakte zelfs 2 zetels kwijt. D'66 tenslotte bleef gelijk met 1 zetel. Zoals altijd bij verkiezingen waren er dus winnaars en verliezers en had elke partij z'n eigen analyse op de uitkomst. Toch was het niet deze uitkomst, maar de 'historisch' lage opkomst waarover het meest gesproken werd. Slechts 39,3% van de kiezers heeft vandaag de moeite genomen om te gaan stemmen en dat is natuurlijk wel heel weinig. Of dat komt doordat niet iedereen op de hoogte was van het feit dat er vandaag verkiezingen waren, of dat dit moet worden gezien als een signaal van de kiezers over de fusie is vooralsnog niet helemaal duidelijk. Daar zal de komende tijd vast wel iemand onderzoek naar gaan doen. Voorlopig heeft de nieuwe raad een schone taak om het vertrouwen van de inwoners van de gemeente Teylingen te gaan terugwinnen.

Overigens werd die lage opkomst niet door de Warmonders veroorzaakt. Het opkomstpercentage in Warmond lag met 48,8% behoorlijk boven het gemiddelde. Onze stemboot in het Lage Land zat daar weer boven met ruim 53%. Toch weer reden om een beetje trots te zijn op mijn gemeente.

De inwoners van Teylingen hebben zich uitgesproken over de politieke machtsverdeling in Teylingen. Het is nu aan de partijen om de komende weken te komen tot een programma en een college voor de nieuwe gemeente. Ik wens ze daarbij natuurlijk heel veel succes. Alle gegevens van de verkiezingsuitslag kunt u overigens terugvinden op www.teylingen.info

Het was een bijzondere dag waar nog wel een tijdje over gepraat zal worden. Tot morgen.

dinsdag 29 november 2005

Op de foto

De wekelijkse vergadering van het college van Burgemeester en Wethouders duurde vandaag niet echt heel lang. Onder andere hebben we een besluit genomen over de spoedvervanging van een brug in het buitengebied, een vervangingsinvestering in het rioolsysteem en de aanleg van waarschuwingslichten voor de scheepvaart op het Joppe. Dat laatste was nog een oude wens die nu in vervulling gaat en die de veiligheid op het water weer wat vergroot.

Vandaag is een eerste begin gemaakt met het leegruimen van de kasten op mijn kamer. Als de fusie straks een feit is zal het gemeentehuis in Warmond worden afgestoten en moet alles leeg zijn. Wat in de loop der tijd aan documenten en andere zaken binnen mijn kamer is verzameld en bewaard moet blijven gaat naar het gemeentelijk archief. De rest gaat naar het oud papier of in een verhuisdoos naar de kamer van de nieuwe burgemeester van Teylingen.

Vanmiddag ging ik in Sassenheim op de foto met mijn twee collega burgemeesters. Alle inwoners van de gemeente Teylingen krijgen in de loop van december een informatieboekje in de bus met allerlei wetenswaardigheden over de nieuwe gemeente. In dit boekje zit een foto van de drie burgemeesters met ambtsketen. Het is ook een bijzondere foto omdat een burgemeester zijn of haar ambtsketen alleen mag dragen binnen de grenzen van de eigen gemeente. Als er al een reden is om de ambtsketen buiten de gemeente te dragen dan mag dat alleen nadat de burgemeester van de betreffende gemeente daar toestemming voor heeft gegeven.

Na afloop van de fotosessie hebben we in Sassenheim met vertegenwoordigers van de bonden een verkennende bespreking gehad over de secundaire arbeidsvoorwaarden voor de nieuwe gemeente. De verschillen die nu nog per gemeente bestaan moeten straks gelijk getrokken worden. We zijn er nog niet helemaal uit, binnenkort praten we verder.

De stemmachine stond vanmiddag al opgesteld in het gemeentehuis in Warmond. Morgen zijn de verkiezingen voor de nieuwe gemeenteraad van Teylingen. Best spannend!

Tot morgen in het stembureau!

maandag 28 november 2005

Teylingen Centraal

Afgelopen zaterdag was ik aanwezig bij de TV-opname van een debat tussen de lijsttrekkers van de verschillende politieke partijen die woensdag meedoen aan de verkiezingen. De regionale omroep Holland Centraal had in samenwerking met deteyding.nl het initiatief genomen voor dit debat. Wat mij betreft complimenten voor de gekozen aanpak. We moeten natuurlijk nog even afwachten hoeveel inwoners de uitzendingen deze week gaan bekijken, maar als dat goed is, moet dit wel een positieve invloed hebben op de opkomstcijfers.

In het kader van deze opkomstbevordering besloten de gemeenteraden onlangs een financiele bijdrage te doen aan deze uitzending. Ik had destijds zo mijn twijfels over de vraag of een dergelijke bijdrage uit gemeenschapsgeld wel verstandig was, maar ik ben inmiddels overtuigd. Voor het democratisch functioneren van de nieuwe gemeente Teylingen is een hoge opkomst inderdaad belangrijk genoeg om daar wat gemeenschapsgeld voor uit te trekken. Het ging overigens om € 5000,--

Zondagochtend was ik nog even in de uitzending van Radio Warmond Lokaal om de kiezers op te roepen om woensdag vooral te gaan stemmen.

Vanmorgen heb ik in Warmond de stukken doorgenomen voor een aantal bijeenkomsten in de komende week. Vanmiddag was ik namens de regio aanwezig bij het Provinciaal Verkeer en Vervoersberaad. Dat is een overlegstructuur waar de verschillende regio's, provincie en rijkswaterstaat ontwikkelingen op het gebied van verkeer en vervoer met elkaar afstemmen. Vandaag hebben we onder meer gesproken over plannen van de provincie om het beleid met betrekking tot de opening van bruggen over provinciale waterwegen aan te passen en over plannen om bushaltes in de provincie beter toegankelijk te maken voor minder validen. Voor dit laatste doel heeft de minister aan de provincie geld beschikbaar gesteld. Wist u dat we in Zuid-Holland 3670 bushaltes hebben? Dat is nog exclusief de Rotterdamse regio en Haaglanden. De gemiddelde kosten om een bushalte voor minder valide reizigers toegankelijk te maken bedraagt € 10.000,-- Helaas heeft de provincie daarvoor 'slechts' 2 miljoen euro ontvangen zodat we slechts een begin kunnen maken.

Tenslotte waren vanmiddag de 3 colleges van B&W uit Teylingen bijeen om te praten over de voortgang van de fusiewerkzaamheden. We hebben vooral gesproken over de begroting voor 2006 en een aantal personele aangelegenheden.

Tot morgen.

vrijdag 25 november 2005

Stormachtig

Vandaag even de tijd genomen om rustig een aantal zaken kunnen afhandelen die al een tijdje op me lagen te wachten. Vrijdag is meestal een goede dag om even wat tijd te nemen voor zaken waar ik gedurende de rest van de week niet echt aan toekom. Het is daardoor ook een dag om eens een beetje met mensen bij te praten. Zo had ik vandaag een bijzonder prettig gesprek met een wethouder uit een van de regiogemeenten die eens wat onderwerpen met me wilde delen.

Ook heb ik een gesprek gevoerd met een vertegenwoordiger van onze jumelagestichting JWC over de komende fusie. De nieuwe gemeenteraad zal zich volgend jaar nog moeten uitspreken over de eventuele voortzetting van de jumelagecontacten met de nieuwe gemeente Teylingen.

Tussen de post trof ik de nieuwste editie van het blad Rijnstreek Business aan. Dit blad publiceert elk jaar een lijst met de machtigste mensen van de Rijnstreek. Het zijn van die grappige onderzoeken die niemand belangrijk vindt, maar waarvan ik u wel kan vertellen dat iedere bestuurder onmiddellijk gaat zoeken naar zijn of haar eigen naam. Mijn naam trof ik dit jaar aan op nummer 11. Vorig jaar stond ik nog op nummer 6. Ik moet blijkbaar weer wat aan mijn pr gaan doen.

Buiten giert de storm om het gemeentehuis en slaat de regen tegen het raam. Ik heb afgelopen week blijkbaar een koudje opgelopen aangezien mijn stem me een beetje in de steek laat. Ik ga een weekendje bijkomen.

Tot volgende week.

donderdag 24 november 2005

Afbouwen

Met nog 5 weken te gaan merk ik langzaam maar zeker dat de afbouw nu wel is begonnen. Veel lopende zaken worden afgesloten en vanmorgen had ik het eerste reguliere overleg met externe partijen dat voor 1 januari niet meer bijeen komt. grote regionale projecten. Deze conferentie is een voorloper van een belangrijke bijeenkomst die

In Leiderdorp gaf ik vandaag het startsein voor een ambtelijke conferentie over financiering van bestuurders uit de hele regio op 12 januari volgend jaar zullen hebben en waar ze afspraken moeten maken over de manier waarop de gemeenten in dit gebied belangrijke regionale projecten zullen gaan financieren. Het gaat om grote projecten die met name te maken hebben met de aanleg van nieuwe infrastructuur voor auto en openbaar vervoer, waar veel behoefte aan is.

Vanmiddag was ik op bezoek bij een bewoner van een gerestaureerde bollenschuur in de Dorpstraat. Warmond kent nog een flink aantal oude bollenschuren waarvan een klein deel mooi opgeknapt is. Zeker de gave exemplaren vormen een bijzonder deel van ons historisch erfgoed waar we naar mijn mening zuinig op moeten zijn. De eigenaar van de schuur waar ik vanmiddag was kreeg in 2004 De Zwarte Tulpprijs uit handen van het gelijknamige museum in Lisse. Zij hebben een project behoud en herbestemming oude bollenschuren. Meer informatie over dit project is terug te vinden op www.bollenschuren.nl

Voor vanmiddag had ik een uitnodiging van de Fortisbank uit Voorhout. In verband met een directiewisseling had men de burgemeesters van de drie Teylingen gemeenten uitgenodigd. Alle drie kregen we een groot model van de 'Voorhoutse Suikerbol' overhandigd. Dat is een oorspronkelijke Voorhoutse lekkernij die wat op de achtergrond was geraakt, maar door deze bank in ere is hersteld en nu weer voor iedereen te koop is bij de plaatselijke bakker.

Vanavond vergaderde de gemeenteraad van Warmond. Het hoogtepunt op de agenda was het bestemmingsplan voor de bebouwde kom. Met volle tribune vergaderde de raad over de vraag of men in hoofdlijnen in kon stemmen met de manier waarop het college tot nu toe inhoud heeft gegeven aan dit bestemmingsplan. Een aantal moties die tot doel hadden om nog wijzigingen in het plan op te nemen behaalden geen meerderheid van de raad. Wel heeft de raad besloten dat een eventuele bebouwing van De Krocht (de volkstuinen achter het Trefpunt) in de toekomst niet alleen door het college kan worden besloten. Mocht daartoe in de toekomst een voorstel komen dan wil de raad daarover zelf kunnen beslissen. Met deze aantekening kan het bestemmingsplan nu de inspraak in, waarna de nieuwe gemeenteraad van Teylingen volgend jaar de finale beslissing mag nemen.

De Voorhoutse Suikerbol ging overigens op bij de koffie voor de gemeenteraad. Onze bode was er in geslaagd de bol in 40 stukjes te snijden zodat het aanwezige publiek kon meedelen. Zo doen we dat in Warmond.

Tot morgen.

woensdag 23 november 2005

Risicocommunicatie

In mijn werk kan wat extra lichaamsbeweging zo nu en dan helemaal geen kwaad. Daarom probeer ik twee a drie keer per week te beginnen met een uurtje hardlopen.Zo ook vanmorgen. Daarna ben ik naar Warmond gereden om mijn post weg te werken en wat te praten.

Vanmiddag ben ik met de trein naar Rotterdam gegaan voor een symposium over risicocommunicatie dat door de provincie was georganiseerd voor de Zuid-Hollandse burgemeesters. Risicocommunicatie, ofwel wat vertel ik tegen inwoners over bepaalde risico's binnen de gemeenten en op welke manier doe ik dat. Het lijkt allemaal heel eenvoudig. Ook in dit soort zaken pleit ik graag voor absolute openheid voor iedereen die daar interesse voor heeft en op een manier die iedereen ook kan begrijpen. Mensen zijn over het algemeen heel goed in staat om vervolgens zelf te bepalen wat ze met die informatie willen doen.

In de praktijk lijkt het allemaal wat ingewikkelder. Zo is de AIVD (de vroegere binnenlandse veiligheidsdienst) van mening dat gemeenten op dit punt terughoudend moeten zijn omdat potentiele terroristen met deze informatie wel eens op ideeen kunnen worden gebracht. Ik heb daar zo mijn twijfels bij. Volgens mij kunnen deze lieden ook zonder deze informatie wel de kwetsbare plekken in onze samenleving vinden. Het zou voor mij in ieder geval geen reden zijn om risico's voor onze inwoners verborgen te houden.
Een ander dilemma op dit punt doet zich voor wanneer een gemeente kans ziet om een mooi bedrijf met veel werkgelegenheid aan te trekken. In hoeverre vertel je dan eerlijk de risico's die zo'n bedrijfsvestiging met zich meebrengt voor je eigen inwoners?

Over dit soort zaken hebben we vanmiddag gesproken tijdens dit symposium dat overigens niet echt boeide. Mijn mening is dan ook onveranderd. Als overheid hoor je maatregelen te nemen om risico's voor de mensen zoveel mogelijk te beperken. Daarnaast moet je absoluut open zijn over de manier waarop je dat hebt gedaan zodat inwoners dat zelf kunnen controleren als ze dat willen.

De locatie was overigens wel goed gekozen. We zaten in Rotterdam in het gloednieuwe gebouw (zie foto) van het Scheepvaart en Transportcollege. In het centrum van het meest risicovolle gebied van Nederland.

Overigens valt het in Warmond reuze mee met grote risico's. De spoorbaan en de A44 vormen de grootste aanleiding voor een groot ongeval. Ook voor De Kaag hebben we een calamiteitenplan, maar dat heeft alleen te maken met de moeilijke bereikbaarheid van plaatsen op het water.

Tot morgen.

dinsdag 22 november 2005

Margrietenlaan


De bevolkingsadministratie is een van de belangrijkse administraties van de gemeente. Binnen de gemeente noemen we dit de Gemeentelijke Basisadministratie ofwel GBA. De GBA is in 1994 geïntroduceerd als volledig geautomatiseerde administratie van persoonsgegevens om van een persoon de administratieve levensloop te kunnen vastleggen en bij te houden. Onderdeel van deze gegevens vormen de adressen van onze inwoners.

Als gevolg van de fusie worden met ingang van 1 januari aanstaande de GBA gegevens van Sassenheim, Warmond en Voorhout samengevoegd in een bestand van de gemeente Teylingen. Een van de zaken waarmee we bij een dergelijke samenvoeging te maken krijgen is het feit dat sommige straatnamen meer dan 1 keer voorkomen. Zo hebben we in de gemeente Teylingen straks 3 Margrietenlanen. Om problemen hiermee te voorkomen hebben we vandaag besloten dat de toevoeging van de gemeentenamen straks in het GBA gewoon gehandhaafd zal blijven. Onze inwoners blijven dus ook na de fusie in administratieve zin wonen in Voorhout, Sassenheim of Warmond. Het enige verschil is dan dat er geen sprake meer is van een zelfstandige gemeente, maar van een gemeentedeel.

Ook de mensen van TPG-Post krijgen te maken met dubbele straatnamen. TPG lost dat op door verschil te maken tussen de 'woonplaats' en de 'gemeente'. Inwoners van Warmond houden dus na de fusie ook Warmond als woonplaats.Vanmiddag kreeg ik 3 studenten op bezoek die in Leiden journalistiek studeren. In opdracht van Radio West maakten zij een reportage over de fusie.

Daarna had ik overleg met onze brandweer over de manier waarop we een onveilige situatie in het dorp gaan aanpakken. Ik eindigde de middag net als gisteren met een bezoekje aan een 55-jarig bruidspaar.

Vanavond heb ik de dag afgesloten met een bijeenkomst van het comite 'Dag Warmond'. Deze groep, waaraan een aantal Warmondse verenigingen en politieke partijen deelnemen, werkt aan het feestprogramma voor het einde van het jaar. Binnenkort komen we met het programma voor deze dag naar buiten.

Tot morgen.

maandag 21 november 2005

Afscheid


Er was afgelopen weekend veel te doen in Warmond. Na de Sinterklaasontvangst op zaterdag was ik zondagochtend getuige van een feestelijke eucharistieviering ter gelegenheid van het afscheid van pastor Cor Spruit in de Sint Matthiaskerk. Als eerbetoon aan deze 'herder' zat de kerk helemaal vol. Het was duidelijk dat de Warmondse gemeenschap met enige tegenzin afscheid nam van hun eigen pastor.

Vervolgens ben ik nog even binnengelopen in het kunstcafe aan de Dorpstraat waar de politieke partijen net in de afronding zaten van een lijsttrekkersdebat waarover u een mooi verslag kunt lezen op www.deteyding.nl.

De maand december staat in Warmond geheel in het teken van afscheid van de zelfstandige gemeente. Als ik alle activiteiten overzie gaat het een hele drukke maand worden. Bij de organisatie van alle activiteiten zijn veel inwoners betrokken. Vanmorgen heb ik de draaiboeken voor deze bijeenkomsten doorgenomen met de betrokken ambtenaren.

Vanmiddag mocht ik op bezoek bij twee van onze inwoners die vandaag het 55 jarig huwelijk vieren. Het was erg gezellig.

Tot morgen.

zaterdag 19 november 2005

Sinterklaas is aangekomen

In het afgelopen jaar heb ik door mijn werk als burgemeester veel nieuwe ervaringen opgedaan. Vanmiddag mocht ik er weer een aan toevoegen. De ontvangst van Sinterklaas. Even na 1 uur vanmiddag kwam hij aan in een zonovergoten gemeentehaven. Nog nooit heb ik in Warmond zoveel kinderen bij elkaar gezien. Sinterklaas maakte er een sport van om alle kinderen persoonlijk de hand te schudden zodat hij al direct flink uitliep op het krappe tijdschema. Na de ontvangst volgde een rijtoer door het dorp. Mijn respect voor Sinterklaas is vandaag behoorlijk toegenomen. Tijdens de rijtoer merkte ik dat hij een groot deel van de Warmonders bij naam wist te noemen. Toch knap voor iemand die slechts een paar weken per jaar in het dorp is. De Sint voelde zich duidelijk goed thuis in Warmond.

Na de rijtoer ging het gezelschap naar Marienhaven voor een bezoek aan de oudste inwoners van ons dorp. Het was duidelijk dat men dat op prijs stelde. Verschillende bewoners mochten even bij Sinterklaas komen voor een kort gesprekje. Voor veel mensen een spannende gebeurtenis. Leuk om dat eens mee te maken.

Tenslotte ben ik met de Sint meegelopen naar het Trefpunt voor een bijeenkomst voor de kinderen. In een afgeladen grote zaal liet de Sint zich van zijn beste kant zien. Zonder enige moeite wist hij de bijna 150 kinderen een kwartiertje te boeien. Vanavond mogen ze allemaal hun schoen zetten. Zelf kreeg ik van de Sint een mooi stuk speculaas om dinsdag met de wethouders bij de koffie te nuttigen. Dank u wel Sinterklaas!

Voor de foto's bij deze tekst ben ik overigens grote dank verschuldigd aan Wil van Elk van www.oegstgeestigheid.nl die zo vriendelijk was mij deze toe te sturen.

Morgen weer terug naar Warmond. Om 10.30 uur neemt pastor Spruit afscheid van de St. Matthiasparochie en in het kunstcafe is een lijsttrekkersdebat voor de lokale radio. Ik schrijf u er maandag over.

Prettig weekend verder.

vrijdag 18 november 2005

Kinderboerderij

De afgelopen week was ik wel heel uithuizig en dat moest ik vandaag bekopen met een forse hoeveelheid achterstallig werk op mijn bureau. Gelukkig had ik slechts 1 afspraak in de agenda zodat het me gelukt is om toch nog aardig opgeruimd het weekend in te gaan.

Die ene afspraak was met de voorzitter van de Kinderboerderij Kloosterhof. Hij kwam met me praten over een misverstand dat is gerezen tussen de gemeente en de kinderboerderij over de huur die men moet gaan betalen voor de gronden op Koudenhoorn. Dit brengt de vereniging in een lastige positie. Dat zou jammer zijn, want ik begrijp dat deze vereniging voor Warmond een belangrijke sociale functie vervult. Daar komt nog bij dat Teylingen na de fusie nog meer kinderboerderijen heeft. De anderen hoeven op dit moment ook niet te betalen, dus waarom in Warmond wel, zo vraagt men zich af. Daar hebben ze natuurlijk wel een punt. Het lijkt logisch dat er op dit punt binnen 1 gemeente ook 1 beleid is. We hebben besloten de zaak even te laten rusten en in handen te geven aan het nieuwe bestuur van de gemeente Teylingen.

Morgen weer een nieuwe ervaring opdoen; Sinterklaas inhalen om 13:00 uur in de gemeentehaven. Spannend, tot morgen!

donderdag 17 november 2005

Vergaderen

Vanmorgen een vergadering van het dagelijks bestuur van de regio Holland Rijnland. Tijdens dit overleg hadden we een discussie met elkaar over de enorme hoeveelheid tijd die bestuurders in deze regio kwijt zijn aan met elkaar vergaderen. (U leest het goed, we hebben vergaderd over het feit dat we zoveel moeten vergaderen!) Elke week vergaderen vele tientallen burgemeesters en wethouders vele uren met elkaar over van alles en nog wat. Op zich is het wel uit te leggen waarom gemeentebestuurders in deze regio zoveel met elkaar aan de vergadertafel zitten. Dat heeft alles te maken met het feit dat men voor het oplossen van problemen in zo'n druk gebied bijna altijd afhankelijk is van medewerking van andere regiogemeenten. Dat is ook de reden waarom altijd veel tijd nodig is om tot oplossingen te komen. De constatering van veel van onze inwoners dat het in onze regio allemaal heel lang duurt en dat er veel te veel gepraat wordt is dus op zich wel begrijpelijk en meestal ook wel terecht.

In plaats daarvan zouden we in onze regio ook een klein slagvaardig bestuur kunnen neerzetten met voldoende bevoegdheden om in een sneltreinvaart een einde te maken aan dringende problemen in dit gebied. Helaas, dat lijkt niet te lukken. De gemeenten zijn een zelfstandige bestuurslaag en dragen niet graag bevoegdheden over naar de regio. Hoe daadkrachtig je als regiobestuurder problemen ook oplost, uiteindelijk zullen die gemeenten dus bereid moeten zijn mee te werken aan de oplossing. En wanneer je ze niet in een heel vroegtijdig stadium betrekt bij die oplossingen, dan gaan ze dwars voor de kar liggen. In ons gebied is het vertrouwen in de regio nog onvoldoende om de regio voldoende bevoegdheden te geven om problemen echt op te lossen. Het maximaal haalbare is daardoor nog steeds met heel veel mensen om de tafel praten over mogelijke oplossingen. Dat kost nu eenmaal veel tijd. Een lichtpuntje zie ik wel. Door de vorming van Teylingen en het nieuwe Katwijk per 1 janauri aanstaande gaat het aantal gemeenten in Holland Rijnland terug van 16 naar 12. Wellicht dat het daardoor allemaal iets sneller kan. Ik wil me daar best voor inzetten.

Vanmiddag was ik bij een studiegroep van een aantal burgemeesters om me te verdiepen in de rol van de burgemeester bij collegeonderhandelingen.

Tot morgen.

woensdag 16 november 2005

Psychotrauma

Vandaag was de vijfde en laatste dag van de leergang 'Zicht op de veiligheidsketen' waarover ik u al een paar keer eerder schreef. Tijdens deze leergang heb ik me samen met een groep collega's uit de rest van het land verdiept in alle ins en outs rondom het onderwerp rampenbestrijding. Vandaag zijn we vooral ingegaan op de psycho-traumatische gevolgen van een ramp en hoe je daar als burgemeester mee om gaat. Een ernstige ramp maakt diepe indruk op zowel inwoners als hulpverleners. Dat is zeker het geval wanneer er grote hoeveelheden slachtoffers te betreuren zijn. In de afgelopen jaren hebben we daarvan in ons land een aantal voorbeelden gezien.

Als burgemeester heb je met name in dergelijke situaties een belangrijke rol waarover we vandaag goed doorgepraat hebben. In de middag deden we dat op basis van een prima inleiding van een hoogleraar psychotraumatologie. Hij leerde ons veel over het menselijke gedrag bij ingrijpende gebeurtenissen, en hoe een gemeentebestuur daar mee om moet gaan.

We hebben de dag afgesloten met de uitreiking van een echt certificaat. Ik kan m'n cv weer bijwerken. Het lastige met betrekking tot dit onderwerp is natuurlijk wel dat ik de opgedane kennis nooit nodig hoop te hebben.....

Aan het eind van de middag was ik in het provinciehuis voor een bijeenkomst van de zuid-hollandse burgemeesters waar we hebben gesproken over de rol van de burgemeester bij collegeonderhandelingen na verkiezingen.

Vanavond was in Voorhout de laatste bijeenkomst voor de verkiezingen van de klankbordgroep Teylingen. Leden uit de 3 gemeenteraden zitten hier bij elkaar om de fusieontwikkeling te volgen en waar nodig bij te sturen. Het was goed te merken dat de verkiezingen dichtbij komen. Daardoor werd het een levendige discussie waarbij veel gesproken is over kwaliteit van de dienstverlening door de nieuwe gemeente en de tarieven die we daarvoor gaan berekenen.

Tot morgen.

dinsdag 15 november 2005

Boekwerk

Warmond heeft sinds jaar en dag een eigen bibliotheek die ondergebracht is in het Trefpunt. Een mooie en ruim opgezette bibliotheek met een heel behoorlijk aanbod. Zoals zoveel voorzieningen in het dorp, draait onze bibliotheek vooral zo goed dankzij een enorme inzet van een grote groep enthousiaste vrijwilligers. Inwoners die ik spreek zijn over het algemeen tevreden over deze voorziening. Niets aan veranderen zou je dus zeggen.

De praktijk is echter anders. Zoals zo vaak kom ik ook hier weer de woorden professionalisering en schaalvergroting tegen als het gaat om de toekomst. De provincie is met betrekking tot de bibliotheek een belangrijke betaler en heeft besloten dat de bibliotheken beter en efficienter moeten gaan werken. Daarvoor moet een aantal bibliotheken in een bepaald gebied gaan samenwerken en de zogenaamde 'back-office' taken voor dat gebied op 1 locatie uitvoeren. Om dit ook werkelijk uit te voeren worden mensen die er verstand van hebben gevraagd om op basis van deze gedachte een plan uit te werken. Op zich een prima idee en als de huidige bibliotheken daardoor beter kunnen functioneren, moeten ze daar zeker mee door gaan. Nadeel is wel dat professionele deskundigen in de praktijk niet altijd de capaciteiten van de vrijwillige medewerkers op hun waarde weten te schatten. Al snel zie je dan gebeuren dat men gaat adviseren om de bibliotheken maar te laten bemensen met professionele beroepskrachten. Het is naar de mening van deze deskundigen wel wat duurder, maar ze leveren een veel grotere kwaliteit.

Als we in Warmond zo omgaan met onze vrijwilligers, dan blijft er binnen de kortste tijd geen enkele voorziening meer in stand. Ons dorp is nu eenmaal te klein om alles met professionele krachten te doen en bovendien willen wij onze uitstekende vrijwilligers helemaal niet kwijt. Het is mede dankzij dit leger van vrijwilligers dat onze gemeenschap zo sterk is.

Vanmorgen hebben we in het college gesproken over de toekomst van het bibliotheekwerk in onze regio. Er lag een goed verhaal hoe de bibliotheken in dit gebied zich de komende jaren kunnen verbeteren. Daar is het college het mee eens en dat zullen wij dus ook steunen. Daarbij stellen we echter wel als harde voorwaarde dat de vrijwilligers hierbij een volwaardige positie blijven behouden. Dat is naar onze mening de enige manier om ook op lange termijn belangrijke voorzieningen als de bibliotheek voor Warmond te behouden. In de raadsvergadering van december zullen we dit voorstel aan de gemeenteraad voorleggen. Die hebben dan het laatste woord.

Tot morgen.

maandag 14 november 2005

Dubbele pet

De gemeenteraad en het college van Burgemeester en Wethouders hebben binnen een gemeente ieder een eigen verantwoordelijkheid. De gemeenteraad stuurt op hoofdlijnen, geeft de kaders aan waarbinnen het college moet opereren en controleert het college. Het college zorgt voor de uitvoering van het beleid van de gemeenteraad.

De burgemeester is zowel voorzitter van de gemeenteraad als voorzitter van het college van B&W. Dat is wat je noemt een dubbele pet. Als voorzitter van de gemeenteraad werkt hij nauw samen met de raadsgriffier en als voorzitter van het college werkt hij nauw samen met de gemeentesecretaris. Omdat de belangen van de twee bestuursorganen gezien hun functie niet altijd hetzelfde zijn, kan de burgemeester soms in een merkwaardig bestuurlijke positie terecht komen. Een van de manieren om dat te voorkomen is een goede afstemming met zowel de secretaris als de giffier.

In een training van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters heb ik me vandaag eens wat verder verdiept in mijn rol als burgemeester in deze situatie. Samen met een groep andere burgemeesters hebben we gekeken hoe wij er in onze functie voor kunnen zorgen dat beide bestuursorganen op zo'n manier naast elkaar functioneren dat de belangen van de inwoners het beste gediend worden. Dat leverde interessante discussies en nieuwe gezichtspunten op. Gezichtspunten die ik vervolgens in de praktijk weer kan gebruiken. Het was een nuttige dag.

Morgen weer in Warmond, tot dan.

zaterdag 12 november 2005

Jut en Juul

Het komt niet zo heel vaak voor dat ik in het weekend mijn dagboek bijwerk, maar dit keer is er weer aanleiding voor een uitzondering. Vanavond organiseerde de Warmondse Carnavalsvereniging 'De Billenprikkers', wat zij noemen, het jaarlijkse culturele hoogtepunt. In een redelijk gevuld sociaal cultureel centrum werd vanavond het nieuwe prinsenpaar aan het carnavalsvolk getoond. Maar voor het zover was werden we getrakteerd op een optreden van Jut en Juul in maar liefst drie delen.

Op voorhand was ik gewaarschuwd voor dit illustere Warmondse duo. Bij wijze van jaarlijkse traditie werd prominent Warmond op de korrel genomen en dan mag de burgemeester blijkbaar niet ontbreken. Dat gebeurde niet altijd op zachtzinnige wijze, maar wel bijzonder scherp en spitsvondig. Jut en Juul gingen uitgebreid in om wie nu eigenlijk straks de burgemeester van Teylingen moet worden en hoe het straks allemaal moet als Warmond geen zelfstandige gemeente meer is. Hoe moet de carnavalsvereniging straks nog een sleutel krijgen en wie moet de aubade met koniginnedag straks afnemen. Volgens Jut en Juul zijn de drie kernen van Teylingen straks veel te veel werk voor 1 burgemeester en dus bedachten ze de zogenaamde 'hulpburgemeester' analoog aan de manier waarop de goedheilige Sinterklaas dat altijd handig op weet te lossen. Vervolgens passeerde velen namen van dorpsgenoten die deze rol wellicht zouden kunnen invullen. Ik heb genoten van het optreden van Jut en Juul, twee heel bijzondere Warmonders.

Om 11 over 11 was het tijd geworden om bekend te maken wie het nieuwe prinsenpaar moest worden. Het komende jaar is deze eer te beurt gevallen aan prins Lodewijk de eerste en zijn prinses Genevieve de eerste. De prins en prinses wonen al op het kasteel Huis te Warmont, dus dat zit wel goed. Volgens mij hebben De Billenprikkers een uitstekende keuze gemaakt. Ik wens prins en prinses een hele mooie tijd toe.

Tot zover. Alaaf en tot maandag!

vrijdag 11 november 2005

Interview

Mensen die dit dagboek met enige regelmaat lezen, weten hoeveel tijd ik ongeveer kwijt ben met vergaderingen in regionaal verband. Tot nu toe was het zo dat de drie gemeenten binnen Teylingen ook nog eens allemaal apart naar al die vergaderingen toe gingen. Recent hebben we afgesproken om daarmee te stoppen en per vergadering 1 bestuurder namens de 3 gemeenten af te vaardigen. Daarmee winnen we nu al veel tijd die we voor andere dingen kunnen gebruiken.

Hierdoor had ik vanmorgen tijd om een aantal andere zaken weg te werken, en dat kwam me buitengewoon goed uit. Mijn administratie is nu weer helemaal bij.

Tussendoor kreeg ik vandaag nog een verzoek voor een telefonisch interview voor de radio. Dit was naar aanleiding van een artikel in het Leidsch Dagblad van gisteren. Als verantwoordelijk bestuurder voor Verkeer & Vervoer in de regio Holland Rijnland heb ik onlangs een aantal uitspraken gedaan over de aanleg van wegen in onze regio. Dat verhaal is blijkbaar goed overgekomen. Klik hier voor het betreffende artikel.

Prettig weekend.

donderdag 10 november 2005

Aanrijtijden

De hele ochtend in vergadering geweest in het mooie stadhuis van Alphen aan de Rijn voor het bestuur van de Veiligheidsregio. Dat zijn de burgemeesters van 36 gemeenten in het noordelijk deel van onze provincie, aangevuld met de diverse hulpdiensten en justitie.

We hebben onder andere gesproken over de kwaliteit van de ambulancezorg binnen de regio. Volgens landelijke normen moet een ziekenauto bij een noodgeval binnen 15 minuten aanwezig kunnen zijn. Dit noemen we de aanrijtijd. In de praktijk zijn er nu gebieden waar deze norm makkelijk wordt gehaald, maar er zijn ook gebieden waar dit niet het geval is. Daarnaast hebben we ook nog te maken met het feit dat het kabinet in ons gebied wil bezuinigen op de ambulancezorg om elders in Nederland, waar de situatie slechter is, verbeteringen aan te brengen.

Door de beschikbare standplaatsen anders over de regio te verdelen kunnen we de aanrijtijden in bepaalde gebieden verbeteren. Dit heeft echter ook tot gevolg dat er kleine verslechteringen optreden in gebieden die nu een hele korte aanrijtijd hebben. In dat geval doen we dus een beroep op de solidariteit van de betreffende gemeenten. Daardoor moeten sommige burgemeesters dus 'thuis' uitleggen dat de gemiddelde aanrijtijd van bijvoorbeeld 5 naar 14 minuten gaat, en dat is lastig. Overigens was dat voor Warmond gelukkig niet het geval. In bepaalde gebieden rondom De Kaag hebben we nog wel te maken met wat langere aanrijtijden maar daar gaan we nog eens praten met de gemeente Haarlemmermeer.

Vanmiddag hadden we een extra bijeenkomst van de stuurgroep Teylingen, waarin we een besluit hebben genomen over de aanstelling van de afdelingshoofden in de nieuwe organisatie. Een belangrijk besluit voor Teylingen. Voor de betrokken werknemers was het dus een spannende dag. Voor een aantal mensen pakte dat goed uit. Zij weten inmiddels dat ze vanaf 1 januari een nieuwe functie als afdelingshoofd hebben. Een aantal andere mensen zijn echter afgewezen. Dat hoort ook bij zo'n fusieproces, maar het zijn natuurlijk niet de leukste beslissingen. Het gaat daarbij immers om prima mensen die vaak al vele jaren trouwe medewerkers van de huidige gemeenten zijn.

Vanavond heeft de commissie Ruimtelijke Ontwikkeling voor de laatste keer gesproken over het bestemmingsplan bebouwde kom. Het was een boeiende maar ook zeer lange discussie. Ik zal verder niet op de inhoud ingaan. Commissielid Van Kuijen deed echter een uitspraak die ik u niet wil onthouden. 'Mijnheer de voorzitter, sommige aanwezigen zullen wensen dat ik kort spreek. Ik kan u meedelen dat het voor mij fysiek onmogelijk is om over dit onderwerp kort te spreken.' Hij vervolgde zijn betoog overigens wel met een aantal interessante analyses.

Het was weer een drukke dag. Tot morgen.

woensdag 9 november 2005

Brandoefening

Vanmorgen mocht ik het portefeuillehoudersoverleg Verkeer & Vervoer voor de regio Holland Rijnland voorzitten. Dit is een bijeenkomst van de 16 wethouders Verkeer & Vervoer van dit gebied. Een aantal keer per jaar komen wij bij elkaar om te spreken over de regionale verkeersproblematiek.

Ik weet niet of het aan mij ligt, maar ik kan de laatste tijd geen krant meer openslaan of het gaat over de mobiliteitsproblemen in dit gebied. Ook vandaag las ik weer een interview met een directeur van een bollenbemiddelingsbedrijf die aangaf dat er echt iets moet gaan gebeuren aan de bereikbaarheid in dit gebied. Lukt dat niet dan zullen bedrijven gaan vertrekken uit dit gebied. De belangen zijn groot.

De politici in onze regio beginnen dit gelukkig steeds meer in te zien en de plannen om dit probleem op te lossen beginnen duidelijke vormen aan te nemen. Het zijn vooral de bijbehorende hoge kosten die het nog moeilijker maken om tot concrete uitvoering te komen. We zijn het inmiddels wel eens over het feit dat we geen grote hoeveelheid woningen meer gaan bouwen wanneer de benodigde extra capaciteit van de wegen niet eerst gerealiseerd is. Dat is al heel wat. Vanmorgen hebben we o.a. over dit vraagstuk gesproken. Wilt u het precies weten, dan staan de stukken op www.hollandrijnland.net

Voor deze vergadering zaten we in het gemeentehuis van Lisse. Tijdens de vergadering ging daar het brandalarm af waarna iemand riep dat we direct het pand moesten verlaten en dat hij niet wist of er sprake was van een oefening. Zo stonden er vanmorgen opeens 16 bestuurders in de kou voor het gemeentehuis van Lisse. Gelukkig konden we weer snel naar binnen, het was loos alarm.

Het einde van de middag was ik opnieuw in Lisse om afscheid te nemen van de ex-wethouders Cor van der Zwet en Jaap Schuijt. Zij werden onlangs door de gemeenteraad tot aftreden gedwongen. Met beide oud collega's heb ik de afgelopen jaren een prettig contact gehad. Jammer dat ze weggaan maar zo werkt dat af en toe in ons vak.

Vandaag waren er verkiezingen in die andere fusiegemeente Katwijk. Ik ben benieuwd hoe het daar allemaal verlopen is. Over drie weken is het in Teylingen zover.

Tot morgen.

dinsdag 8 november 2005

Circus

Vanmorgen hadden we een flink gevulde en gevarieerde agenda voor de collegevergadering. Zo hebben we o.a. gesproken over een geschikte locatie voor een circus, verkoop van diverse stukken snippergroen, het bestemmingsplan voor de bebouwde kom, de kosten van vervanging van de stoplichtinstallatie nabij het Warmonderhek, een evaluatie van het voetveer en het ligplaatsenplan.

Vanmiddag mijn administratie bijgewerkt en de stand van zaken met betrekking tot de activiteiten aan het eind van dit jaar doorgesproken.

Vanavond was ik net als gisteren in Noordwijk in het kader van de gebiedsuitwerking Haarlemmermeer Bollenstreek. Was het gisteren speciaal voor de gemeentebestuurders, vanavond waren de maatschappelijke organisaties aan de beurt om hun mening te geven op de modellen die de beide provincies hebben voorbereid. Volgens mij moeten wij als bestuurders de mening van juist deze organisaties serieus nemen en nu was ik in de gelegenheid om dit uit de eerste hand te kunnen vernemen. De discussie stond zowel gisterenavond als vanavond onder de zeer capabele leiding van Frénk van der Linden . Deze streekgenoot, volgens mij zaten we ooit op dezelfde school, weet op een onnavolgbare manier het publiek te betrekken bij de dicussie. 'Scherpzinnig maar fair, diepgravend maar met flair' lees ik in zijn persoonsbeschrijving en dat klopt wel. Complimenten!

Tot morgen.

maandag 7 november 2005

Gebiedsuitwerking.nl

Vandaag de week begonnen met een bijeenkomst met o.a. de twee collega burgemeesters en de beoogd gemeentesecretaris. Behalve de voorbereiding van een aantal belangrijke bijeenkomsten in de komende weken hebben we vooral gesproken over een aantal personele aangelegenheden. Voor de medewerkers van de 3 gemeenten is nu een spannende tijd aangebroken omdat een begin is gemaakt met de plaatsingsprocedure. In de komende tijd zal voor iedereen duidelijk moeten worden in welke nieuw functie men na 1 januari komt te werken. Als burgemeesters proberen we goed betrokken te blijven bij dit proces en waar nodig proberen we problemen voor te blijven.

Vanmiddag was ik in het provinciehuis in Den Haag voor overleg over het project Stedenbaan. In het kader van dit project kijken we naar de mogelijkheden om de kwaliteit van het openbaar vervoer op de bestaande spoorlijnen in onze regio te verbeteren.

Het is alweer een tijdje geleden dat de minister van VROM, Sybilla Dekker, de Nota Ruimte heeft uitgebracht. Een belangrijke rijksnota waarin ze aangaf hoe Nederland zich in de komende jaren op het gebied van de ruimte zou moeten ontwikkelen. Met betrekking tot woningbouw in Noord-Holland was deze nota nog niet helemaal af, er moest nog ruimte worden gevonden voor zo'n 10 tot 20000 woningen. Hiervoor gaf de minister via deze nota een opdracht aan Zuid- en Noord-Holland om na te gaan of er binnen het gebied van de Haarlemmermeer en de Bollenstreek ruimte te vinden was. Dat was lastig want zowel de bollenteelt als de luchthaven Schiphol verhouden zich niet goed met grootschalige woningbouw. Vanavond was ik in Noordwijk om samen met een groot aantal bestuurders uit het gebied te praten over een aantal modellen die door beide provincies waren gemaakt. Voor meer informatie over dit project kunt u terecht op www.gebiedsuitwerking.nl

Tot morgen.

vrijdag 4 november 2005

Bureaudienst

Een beetje tegen de gewoonte in zat ik vandaag de hele dag achter mijn bureau. Behalve een gesprek met de aanvrager van een behoorlijk complexe bouwvergunning, heb ik me vooral verdiept in een stapel vergaderstukken voor de komende week en het wegwerken van mijn stapel post.

Resultaat is wel dat ik met een schoon bureau en een bijna lege inbox het weekend in kan gaan. Zondagochtend alleen even naar de brandweerkazerne voor een groepsfoto met alle korpsleden maar verder heb ik het hele weekend vrij. Dat is ook wel eens lekker.

Tussendoor kreeg ik nog een telefoontje van het NCRV programma "Man bijt hond". Ze belde me naar aanleiding van de verkiezing van Job Cohen tot beste burgemeester van Nederland. Voor deze verkiezing mochten alle burgemeesters in Nederland stemmen. Een verkiezing onder beroepsgenoten dus en juist daardoor spreken dit soort verkiezingen mij niet echt aan. Mij interesseert het veel meer wat de inwoners van de eigen gemeente ervan vinden. Deze tv-makers vroegen mij of ik bereid was in Warmond met een cameraploeg de straat op te gaan om de Warmonders te vragen naar hun mening over de burgemeester. Een half uurtje nadat ik daarmee instemde belden ze me terug. Het lukte niet om het onderwerp op tijd af te hebben. Het hele verhaal ging niet door..... Jammer!

Tot maandag.

donderdag 3 november 2005

Oponthoud

Vanmorgen drie kwartier onderweg geweest naar het gemeentehuis in Warmond. Dat had alles te maken met het feit dat de afslag Warmond op de A44 gedurende 6 weken is afgesloten in verband met de aanleg van een rotonde nabij Hotel Sassenheim. Op zich zou ik hiervan niet zoveel last hebben ware het niet dat zo'n enkele afsluiting van invloed blijkt te zijn op een veel groter aantal dagelijkse verkeersknelpunten in de hele regio. Alle plaatsen waar het normaal gesproken net goed goed gaat worden nu onmiddellijk een probleem. Op zo'n moment wordt weer eens duidelijk hoe kwetsbaar onze regio is als gevolg van de beperkte capaciteit van ons wegenstelsel.

Eigenlijk ligt de oorzaak van deze groeiende verkeersstroom natuurlijk bij het feit dat er steeds meer mensen in onze regio komen wonen die samen ook steeds meer auto's rijden. Elke keer wanneer een gemeente in onze regio nieuwe woningen bijbouwt, worden de wegen drukker. Wanneer wij niet willen dat dit probleem ons boven het hoofd gaat groeien moet er iets gebeuren. Daarom hebben we kort geleden een afspraak gemaakt dat we geen grote nieuwe bouwlocaties meer ontwikkelen wanneer we niet gelijk ook de wegen daar naartoe verbeteren. Een logisch besluit, lijkt me.

Nu is de aanleg van nieuwe wegen een kostbare zaak. Een groot deel van de kosten komen voor rekening van rijk en provincie maar ook de regiogemeenten zelf moeten een bijdrage leveren. Het gaat daarbij bij grote projecten al snel over tientallen miljoenen en veel gemeenten hebben dat geld niet beschikbaar. Een oplossing zou kunnen zijn dat met directe ingang van elke nieuw gebouwde woning een bepaald bedrag van de opbrengst wordt gestort in een regionaal fonds. Op die manier betalen de toekomstige woningkopers uiteindelijk de rekening. Je kunt je afvragen of dat eerlijk is omdat zij dan als enige bijdragen in de kosten voor de nieuwe wegen. Dat zou je kunnen oplossen door alle gemeenten in dit gebied een bijdrage te laten betalen op basis van het aantal inwoners. Dat zou dan via de OZB moeten en daar zitten gemeentebestuurders niet echt op te wachten. Bovendien wil het kabinet de mogelijkheden om de OZB hiervoor te laten stijgen terugdringen.

Als portefeuillehouder Verkeer & Vervoer binnen het dagelijks bestuur van de regio Holland Rijnland houd ik me momenteel indringend bezig met dit vraagstuk. We zijn er nog niet uit en hebben de hulp ingeroepen van voormalige minister Willem Vermeend. Samen met hem gaan we de komende tijd zoeken naar een oplossing voor dit probleem. Ik hoop dat we eruit komen want als dat niet lukt dan zal het op basis van de afspraken die we nu hebben gemaakt heel moeilijk worden om in onze regio nog nieuwe woningen te bouwen. Tenzij u natuurlijk morgen allemaal besluit uw auto te laten staan.....

Vanmorgen hebben we in het dagelijks bestuur uitgebreid gesproken over dit vraagstuk en de manier waarop we de komende tijd gaan zoeken naar een oplossing. Voor meer informatie verwijs ik naar de site van de regio: www.hollandrijnland.net

Vanmiddag was ik nog even in Rijnsburg voor de start van een project op het gebied van verkeersonderwijs op de basisschool. Vanuit de regio ondersteunen we projecten op het gebied van verkeersveiligheid. Daarna heb ik in Warmond nog een aantal zaken afgehandeld.

Morgen ga ik maar iets vroeger van huis. Tot dan.

woensdag 2 november 2005

Het Oude Raadhuis

Na mijn gebruikelijke woensdagse trimrondje begon de dag vandaag in het Oude Raadhuis aan de dorpstraat in Warmond (zie foto). Een prachtig pand aan het pleintje met de pomp en het Kunstcafe in het Dorpstraat. Het is een van de vele panden die nog in eigendom zijn van de gemeente zelf. Alweer bijna 25 jaar lang is het beheer in handen van Vereniging Het Oude Raadhuis. De vrijwilligers van deze vereniging zetten zich in voor de instandhouding van dit pand en doen dat door de exploitatie van een galerie. Naast een korte rondleiding heb ik kennis gemaakt met de toekomstige voorzitter van de vereniging. Hij vertelde me het een en ander over de toekomstplannen van deze vereniging. Dat ziet er veelbelovend uit.

Samen met een aantal andere zaken in het dorp werkt de galerie aan het imago van Warmond als kunstdorp. Liefhebbers uit de regio en daarbuiten weten ons dorp op dit punt ook steeds beter te vinden. In de zomer vaak in combinatie met een fietstocht of iets dergelijks. Een prima ontwikkeling voor Warmond zou ik zeggen.

Daarna had ik mijn maandelijks overleg over politiezaken. Het goede nieuws uit dit overleg was dat er sinds vorige maand niet is ingebroken in het dorp. Het totaal aantal inbraken in Warmond dit jaar staat daardoor nog steeds op 11. Iets meer dan 1 per maand binnen een gemeente van 5000 inwoners is weinig, wat mij betreft houden we dat zo.

Vanmiddag was ik nog even in het Stadhuis van Leiden voor overleg over verkeersveiligheid in onze regio.

Tot morgen.

dinsdag 1 november 2005

Bomen

Het Oosteinde vormt de noordelijke toegangsweg tot het dorp Warmond. Als u de gemeente wel eens via deze weg bent binnengekomen dan moeten de afgezaagde boomstronken die daar langs de weg staan zeker opgevallen zijn. Ooit stond daar een mooie rij iepen, maar dankzij de iepziekte hebben zij het veld moeten ruimen. Wat overbleef was een entree die de groene gemeente onwaardig was, waar de stronken slechts dienst deden als beveiliging voor het langzaam verkeer. Een situatie die voor het bestuur een doorn in het oog was en die we graag wilden oplossen voordat het bestuur overgaat naar de nieuwe gemeente.

Vanmorgen heeft het college een voorstel daartoe goedgekeurd waardoor de betreffende laanbeplanting binnenkort weer een waardige ingang voor het dorp zal vormen. Daartoe zullen de huidige stronken worden weggehaald en zullen er 23 nieuwe bomen worden aangeplant. Omdat met het rooien van de stronken ook de bescherming van de fietsers verdwijnt zullen we voor een passende afscheiding tussen weg en fietspad verzorgen. Het voorstel gaat binnenkort naar de raad voor de definitieve goedkeuring van dit plan. Het is prettig om op deze manier zaken af te kunnen ronden waar iedereen al lang op zit te wachten.


Vanmiddag was ik in het Warmondse Trefpunt waar onder regie van de Stichting Welzijn Ouderen Teylingen het eerste politieke debat plaats vond tussen de partijen die aan de verkiezingen van 30 november meedoen. Als burgemeester zal ik me natuurlijk onthouden van een inhoudelijk oordeel van de inbreng van de diverse partijen. Wel trof ik bij de partijen een flinke dosis enthousiasme aan om de verschillende standpunten voor het voetlicht te brengen en dat leverde zo nu en dan aardige uitspraken op. Ik hoop dat de aanwezige toehoorders er iets mee kunnen doen bij het bepalen van hun stem op 30 november. Mijn complimenten overigens voor de organisator van deze bijeenkomst, het geeft weer eens aan hoe betrokken deze organisatie zich voelt bij het bestuur van de gemeente.

Aan het einde van de middag was ik bij onze buitendienst voor een 25 jarig jubileum van een van onze gewaardeerde medewerkers. Het was een prettige afsluiting van deze dag. Tot morgen.