maandag 30 juni 2008

Shared services

Nederland telt op dit moment zo'n 443 gemeenten. Dat zijn zelfstandige gemeenten die in veel opzichten volstrekt verschillend van elkaar zijn. Via het kiezen van de gemeenteraad bepalen de inwoners in grote mate het wel en wee van de gemeente. Dat is natuurlijk ook de charme van de manier waarop we dat in Nederland geregeld hebben.

Toch zijn die onderlinge verschillen niet zo groot als het soms lijkt. Allerlei administratieve en wettelijke procedures lijken heel veel op elkaar met als gevolg dat alle gemeenten, in ieder geval achter de schermen veel werk ongeveer hetzelfde doen. Wanneer het gaat om onderlinge samenwerking tussen verschillende gemeenten liggen daar dus ook kansen.

Vandaag was ik aanwezig bij de eerste vergadering van een stuurgroep die de komende periode aan de slag gaat met het opzetten van een zogenaamd Shared Service Centre (je zou het kunnen vertalen als een Gemeenschappelijk Diensten Centrum) voor de Leidse regio. In dit model gaan een aantal gemeenten (voorlopig zijn dat Oegstgeest, Zoeterwoude, Leiderdorp en Leiden) een gezamenlijke organisatie in het leven roepen om een aantal taken van deze 4 gemeenten centraal uit te voeren. Op termijn zullen medewerkers van de 4 verschillende gemeenten samen in deze nieuwe organisatie aan het werk gaan. Daarmee willen we bereiken dat we samen een betere kwaliteit kunnen leveren voor onze inwoners tegen lagere kosten.

Alhoewel het de eerste bijeenkomst was, hebben we wel al een site bedacht: http://www.sscleidseregio.nl/

Tot ziens.

donderdag 19 juni 2008

Onderzoekscommissie

15 mei 2007 heb ik voor de gemeenteraad een toespraak gehouden over de bestuurscultuur binnen de gemeente Leiden en de gevolgen daarvan voor grote projecten. Uiteindelijk was deze toespraak voor de gemeenteraad aanleiding om een onderzoekscommissie overschrijding grote projecten in te stellen. Vandaag is deze commissie begonnen met de openbare verhoren, die voor iedereen live via internet te volgen zijn. Bijna iedereen, want op mijn PC in het Stadhuis was de verbinding te traag voor een goede ontvangst. Het zou me niet verbazen als dat veroorzaakt werd door het feit dat op hetzelfde kantoornetwerk nog heel veel andere kijkers aanwezig waren. Gelukkig heeft de commissie gezorgd voor een 'uitzending gemist' site. Ik ga er dit weekend eens uitgebreid voor zitten.

Aanstaande maandagavond mag ik zelf naar de commissie.

Tot ziens.

woensdag 18 juni 2008

Sportgeld

Een jaar of twee geleden heeft de gemeenteraad een reserve ingesteld voor onderhoud van maatschappelijk vastgoed. Daarbij gaat het vooral om gemeentelijke gebouwen op het gebied van sport, cultuur en welzijn. Kort door de bocht kleedkamers, musea en buurthuizen. De aanleiding daarvoor was het feit dat er in de stad te veel achterstallig onderhoud was geconstateerd bij dergelijke gebouwen.

Na het instellen van deze reserve had het college plannen moeten maken, maar op een of andere manier is dat nooit gebeurd. De achterstanden in het onderhoud zijn dus nog steeds niet opgelost en het geld daarvoor stond nog steeds op de bank. Opmerkzame raadsleden hadden dat gezien hetgeen voor de fracties van VVD en CDA gisterenavond aanleiding was om een voorstel in te dienen om de hele reserve van ruim 500.000 euro nu in een keer beschikbaar te stellen voor onderhoud aan sportaccommodaties.

Voor mij als wethouder sport een geweldig moment. Ruim 5 ton voor sport is immers veel geld en bovendien is het hard nodig voor noodzakelijk onderhoud aan de accommodaties van onze verenigingen. Tegelijkertijd vormde het voorstel van VVD en CDA voor mij echter een probleem omdat ik natuurlijk wist dat dit geld eigenlijk voor een deel bestemd en ook nodig was voor gebouwen buiten de sportsector waarvoor mijn collega wethouders verantwoordelijk zijn. Vandaar dat ik met het college van mening was dat we eerst eens zouden moeten uitzoeken of er buiten de sportsector ook nog andere gebouwen waren waar dit geld voor gebruikt zou kunnen worden.

Vanavond bleek dat de gemeenteraad het niet met het college eens was. Goed nieuws voor de sport dus, we gaan op korte termijn aan de slag met extra onderhoudswerk aan sportaccommodaties. Voor een aantal van mijn collega's was het minder goed nieuws en dat kan ik me goed voorstellen. Als zij straks ergens een probleem hebben, ben ik in ieder geval dubbel gemotiveerd om ze te helpen.

Tot ziens.

dinsdag 17 juni 2008

Startschot

Vlak voor de vorige verkiezingen heeft de gemeenteraad de nota Startschot vastgesteld. In deze nota staat beschreven hoe het beleid op het gebied van sport er voor de periode 2006 tot 2010 uit zou moeten zien. Als wethouder Sport doe ik mijn best om de plannen in deze nota zo goed mogelijk uit te voeren.

De raad heeft destijds de inhoud van de nota breed onderschreven. Bovendien zijn er bij de vaststelling nog een hele reeks moties aangenomen met allerlei extra wensen die de raad voor de sportsector gerealiseerd wilde zien. De raad slaagde er destijds echter niet in om al het geld wat voor die plannen nodig was gelijktijdig beschikbaar te stellen. Voor mij is dat lastig, want ik moet allerlei mooie plannen uit de sportnota realiseren, maar heb daarvoor dus niet voldoende geld meegekregen.

Vandaag hebben wij in de collegevergadering een brief vastgesteld, waarin we de raad informeren over de voortgang van de uitvoering van de sportnota. In grote lijnen staat in deze brief beschreven dat de uitvoering van de nota aardig op schema is. We wijzen de raad echter ook op het feit dat we niet alle plannen uit deze nota kunnen betalen en dat we keuzes moeten maken voor de toekomst. Tenslotte beschrijven we in dezelfde brief aan de raad dat Leiden in vergelijking met andere steden veel minder dan gemiddeld besteedt aan Sport.

Het is niet erg gebruikelijk dat het college op deze manier de raad confronteert met de problemen bij de uitvoering van een nota. De gemeenteraad verwacht van een wethouder immers vooral oplossingen en geen problemen. Toch heb ik er in dit geval voor gekozen om de raad te laten zien dat heel veel plannen maken en tegelijk de hand op de knip houden in de praktijk niet tot mooie uitkomsten leidt. In het kader van mijn actieve informatieplicht vond ik het echt nodig om dit zo te doen.

Inmiddels heb ik met mijn ambtenaren afgesproken dat we na deze 'probleembrief' binnen een half jaar zullen komen met een 'oplossingenbrief'. Daarin gaan we vooral in op mogelijkheden om met minder middelen meer sportactiviteiten te kunnen ontplooien. Mooie klus voor de komende maanden. Als u mee wilt denken, dan hoor ik dat graag.

Tot ziens.

zaterdag 14 juni 2008

Gouden Spike

Voor de 37e achtereenvolgende keer organiseerde Leiden Atletiek vandaag de Gouden Spike wedstijd. Op de zonovergoten atletiekbaan De Leidse Hout was het een genoegen om deze wedstrijd als wethouder Sport te mogen openen. Doel van de organisatoren was een wedstrijd waar de Nederlandse atletiek toppers goed konden presteren en waar het publiek kon genieten van een middag topsport. Wat mij betreft zijn ze daar volledig in geslaagd.

De Gouden Spike ging dit jaar naar het viertal: Maarten Heisen, Guus Hoogmoed, Patrick van Luijk en Caimin Douglas (foto) voor hun tijd van 39.09 seconden op de 4 x 100 meter mannen. Deze prestatie werd door de deskundige jury als beste ingeschat.

Tot mijn tevredenheid kon ik constateren dat Zilveren Kruis Achmea een van de nieuwe sponsors van dit evenement is geworden. Daarmee laat dit nieuw gevestigde bedrijf zien dat de betrokkenheid bij de stad verder gaat dan alleen een kantoorvestiging. Complimenten daarvoor!

Complimenten overigens ook aan het bestuur en de vele vrijwilligers van Leiden Atletiek die dit evenement vandaag mogelijk hebben gemaakt. Het was werkelijk geweldig.

Tot ziens.

vrijdag 13 juni 2008

2028

Binnenkort beginnen in Beijing de Olympische Spelen. 20 jaar van nu in 2028 zijn er ook Olympische Spelen. Welk land de spelen dan gaan organiseren is nog niet bekend. In 2016 zal het Internationaal Olympisch Comite een keuze doen uit de landen die daarvoor in aanmerking willen komen. Het NOC/NSF heeft een werkgroep ingesteld die onderzoekt of de kandidatuur van Nederland voor 2028 haalbaar is. Nog dit jaar moet een beslissing daarover worden genomen.

Uit een recent onderzoek van TNS Nipo is gebleken dat 56% van de Nederlanders graag wil dat ons land als gastland gaat fungeren in 2028. Wanneer de spelen in dat jaar naar Nederland komen dan zullen een groot aantal steden moeten samenwerken om onderdak te bieden aan alle mogelijk sporten.

Vanmiddag was ik met een aantal sportwethouders uit grote steden en mensen van NOC/NSF bijeen in het sportcomplex van Dutch Water Dreams in Zoetermeer. Vlak naast deze geweldige wildwaterbaan, het is een kopie van de olympische baan in Beijing, hebben we gesproken over de geweldig ambitieuze plannen voor 2028. Zeg nu nog maar eens dat bestuurders alleen maar oog hebben voor de korte termijn. Dit najaar gaan we weer verder praten.

Tot ziens

donderdag 12 juni 2008

GSB

Grote steden fungeren overal ter wereld als ‘motor’ van de samenleving en zijn aantrekkelijk voor grote groepen mensen. Mede door hun populariteit kampen de steden met complexe vraagstukken op het gebied van volkshuisvesting, werkgelegenheid, infrastructuur, armoede, veiligheid, kwaliteit van de sociale en fysieke leefomgeving, sociale samenhang en integratie van nieuwkomers en etnische minderheden. In de stad komen veel maatschappelijke ontwikkelingen samen. Tegelijkertijd vormen de steden broedplaatsen van innovatie en creativiteit.

Om die reden krijgen de grote steden al vele jaren extra aandacht, en dus geld van de rijksoverheid. Van het huidige kabinet hebben de steden een toezegging dat dit GSB beleid ook voor de toekomst zal worden voortgezet, maar over de manier waarop wil het kabinet nadenken. Daarbij ziet het er nu naar uit dat de GSB gelden die wij krijgen voor het beleidsterrein Economische Zaken na 2009 komen te vervallen. Voor Leiden gaat dat om iets meer dan een half miljoen euro per jaar.

Als wethouder Economische Zaken heb ik met dit voornemen een groot probleem. Het budget dat wij in Leiden hebben om de lokale economie te stimuleren is al niet zo groot en met het GSB geld hebben we de afgelopen jaren veel interessante projecten ondersteund. Bijvoorbeeld binnen het Bio Sciencepark, maar ook het opzetten van Nieuwe Energie is met dit geld ondersteund.

Vandaag was ik in Den Haag bij een congres van Nicis, het kenniscentrum van de grote steden, over de toekomst van het grote stedenbeleid. Daar heb ik met collega's uit het land gesproken over de manier waarop we onze belangen veilig kunnen stellen.

Tot ziens.

woensdag 11 juni 2008

Battle of the universities

De Academische Jaarprijs is een prijs voor de beste vertaling van wetenschappelijk onderzoek naar een breed publiek en beloont de winnaar met het beste voorstel met 100.000,- Euro. De wedstrijd staat open voor teams van de Nederlandse universiteiten en is met de opening van het academische jaar op 3 september vorig jaar begonnen. Vandaag was ik in 'onze' eigen Leidse Schouwburg aanwezig bij de finale.

Stil hoopte ik natuurlijk op een overwinning van de Leidse Universiteit. Het Leidse team had hiervoor een project in de strijd gebracht over het onderwerp pubertijd. Als thema sloot dat mooi aan bij het verhaal dat hoogleraar Michiel Westenberg in februari van dit jaar uitsprak ter gelegenheid van de 433ste verjaardag van de Universiteit Leiden onder de titel ‘De jeugd van tegenwoordig’. Ik schreef daar toen ook over in mijn dagboek.

Uiteindelijk ging de hoofdprijs naar de Rijksuniversiteit Groningen voor een project met betrekking tot infra-rood sterrenkunde. Gezien de grote deskundigheid van de jury onder voorzitterschap van Rick van der Ploeg (foto) zal ik me bij deze uitkomst neerleggen.

Tot ziens.

zondag 8 juni 2008

Trimloop

Vandaag weer eens meegelopen met de trimloop van de Leiden Road Runners Club (LRRC). Het was prachtig weer, de sfeer was prettig en de organisatie weer in uitstekende handen. De halve marathon liep ik vandaag in 1 uur en 49 minuten.

Tot ziens.

vrijdag 6 juni 2008

1e klasse

FC Boshuizen behaalde op de laatste competitiedag van het afgelopen seizoen het kampioenschap van de 2e klasse C. Ter gelegenheid hiervan was er vanavond een receptie in het verenigingsgebouw aan de Boshuizerkade. Voor mij was dat vanavond reden om even langs te gaan en spelers, begeleiders en bestuur te feliciteren met het behaalde resultaat .

Het is voor de tweede achtereenvolgende keer dat FC Boshuizen promotie maakt. Als gevolg daarvan hebben we het komende seizoen weer een Leidse vereniging in de eerste klasse spelen. Het was niet altijd makkelijk na de fusie zo'n 5 jaar geleden. Maar doorzetten loont, dat blijkt maar weer. Het is een mooi resultaat voor de club die ooit in 1907 (onder een andere naam) werd opgericht.

Dit jaar krijgt de vereniging in het kader van het project 'Tijd voor Sport' van de KNVB een verenigingsbegeleider die zich speciaal gaat richten op het ontwikkelen en uitbouwen van de jeugdafdeling.

Tot ziens.

donderdag 5 juni 2008

Belastinggeld

Sinds we in Leiden met het nieuwe college zijn begonnen heb ik ook de bestuurlijk verantwoordelijkheid voor het beheer van onze gemeentelijke gebouwen in portefeuille gekregen. Daardoor heb ik ook het voormalige belastingkantoor op mijn bestuurlijke 'bordje' gekregen. Eind vorig jaar was ik, toen nog op grond van mijn oude portefeuille, ook de wethouder die de gemeenteraad adviseerde dit gebouw aan te kopen. Op grond van de gegevens waar ik toen over beschikte wist ik dat na aankoop een bedrag van 3,5 miljoen nodig zou zijn om het gebouw aan te passen voor gebruik door de gemeentelijke organisatie. Dat doen we overigens maar voor 10 jaar, want daarna gaan we in dit gebied een herontwikkeling starten waarbij het centrumparkeren in dit gebied en belangrijk doel is. Op grond van alle gegevens was het een verstandige aankoop.

Het gaat hier om een oud gebouw. Dat was voor mij reden om destijds alle gegevens verschillende keren laten controleren. Ik was dus zeker van mijn zaak. Desondanks hebben de deskundigen onlangs berekend dat de verbouwing van dit pand wel eens flink duurder kan gaan worden. De inschattingen lopen op tot 3 miljoen euro meer dan vooraf was ingeschat. Hier baal ik dus ontzettend van. Ondanks alle goede voorzorgsmaatregelen is er een fout gemaakt en daar ben ik verantwoordelijk voor. Vandaag hebben we de gemeenteraad bij brief geïnformeerd over dit feit. Een lichtpuntje is er nog wel. Er is nog geen stuiver uitgegeven zodat ik nog een kans heb om de komende tijd een oplossing te zoeken voor deze enorme tegenvaller. Of dat gaat lukken weet ik nog niet, maar ik ga daar wel heel erg mijn best voor doen.

Tot ziens.

woensdag 4 juni 2008

's Hertogenbosch

Gisteren en vandaag was ik aanwezig bij het jaarcongres van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Het thema was 'globaal en lokaal'. Dit thema is gekozen omdat gemeenten de komende jaren voor grote opgaven staan op het gebied van milieu, klimaat, innovatie, bestuurskracht en het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Er is een gevarieerd programma opgesteld met onder meer verschillende deelcongressen en inhoudelijke excursies.

Met het Leidse college hebben wij in de binnenstad van 's Hertogenbosch gekeken hoe het stadsbestuur daar de afgelopen jaren heeft gewerkt aan de inrichting van deze historische stad. Dat ziet er overigens buitengewoon mooi uit. Goed om dat eens te zien en te horen tegen welke problemen men daar is aangelopen. Die kennis kunnen we in Leiden goed gebruiken bij de aanpak van onze binnenstad.

Een van de sprekers was Jan Peter Balkenende. Hij ging in zijn inleiding in op de taak die 'gemeenten' hebben om de 'gemeenschappen' binnen hun gemeentegrenzen op een goede manier te ondersteunen. Daarbij zijn gemeenschappen vooral de structuren die door de inwoners van de gemeente zelf worden gemaakt. Lokaal bestuurders hebben de plicht om te zorgen dat die structuren kunnen functioneren. Bovendien gaf onze premier nog eens duidelijk aan hoe belangrijk het is dat de gemeenten een zelfstandige positie t.o.v. de rijksoverheid kunnen innemen. Het is lang geleden dat ik het zo eens was met 'onze' premier.

Naast inhoud was ook dit congres weer een geweldige gelegenheid om collega bestuurders uit het hele land te ontmoeten. Het VNG congres blijft immers het belangrijkste netwerkmoment voor lokaal bestuurders.

Tot ziens.

maandag 2 juni 2008

Weer Goud

We hadden nog maar net de huldiging in het stadhuis achter de rug toen ik vanmorgen een bericht kreeg dat Jaap Schouten (foto midden) tijdens de wereldbeker-roeiwedstrijden in Luzern dit weekend opnieuw GOUD had gewonnen. Op een overtuigende wijze won Jaap zijn tweede gouden medaille, na de eerdere gouden medaille tijdens de wereldbeker in M├╝nchen. In 7:13.14 eindigde Jaap ruim vier seconden voor Duncan Grant en ruim vijf seconden voor Tim Heijbrock. Opnieuw mijn felicitaties Jaap.

Tot ziens