zondag 23 december 2012

reces

Het kerstreces is begonnen en het einde van 2012 is in zicht. Het was een bewogen jaar in veel opzichten. Er waren veel leuke, spannende en mooie ontwikkelingen. Er is veel bereikt maar er waren ook tegenslagen te verwerken. Het was vooral het dossier Oostvaarderswold wat mijn agenda domineerde en in oktober zelfs de val van de coalitie veroorzaakte. Gelukkig verliep niet alles zo dramatisch. De verkiezingen voor de 2e kamer werden onder leiding van Diederik Samsom een geweldig succes. Binnen de provincie hebben we grote stappen gezet bij de uitvoering van ons collegeprogramma waardoor we nu behoorlijk op schema liggen.

Het komende jaar zal zeker niet makkelijker worden. Het is crisis en dat gaan we merken. Om te beginnen zullen we begin dit jaar maar liefst 11 miljoen aan extra bezuinigingen moeten vinden. Daarnaast zal 2013 het jaar van de waarheid worden voor de toekomst van de provincie in de huidige vorm. Werk genoeg.

Maar voor het zover is nu eerst anderhalve week vrij. Samen met de familie genieten. Ik wens alle lezers van mijn weblog heel fijne feestdagen en een mooie start van 2013.

Tot ziens.

vrijdag 14 december 2012

Over Flevoland Gesproken

Vandaag nam het Kabinet een besluit om in 2015 te komen tot een samenvoeging van de provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland. In de studio van Omroep Flevoland sprak in met Jeroen van der Laan over de visie van Flevoland op dit besluit.


woensdag 12 december 2012

Geen meerwaarde

Vanmiddag sprak ik met de leden Provinciale Staten voor de eerste keer over de plannen van het kabinet om te komen tot een fusie van de provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland. Bijna alle partijen vroegen zich hardop af wat de meerwaarde van een dergelijke megafusie zou moeten zijn voor Flevoland. Over het algemeen was men er niet van overtuigd dat het samenvoegen van provincies voldoende voordelen oplevert voor de inwoners en bedrijven in Flevoland. De aanwezigen riepen daarom de minister op om eerst maar eens met een goed inhoudelijk verhaal en een visie op het regionaal bestuur te komen.

Dat neemt niet weg dat ik vandaag wel de opdracht mee kreeg om met een open houding het gesprek met minister Plasterk en de twee andere provincies aan te gaan. Het belangrijkste is dat de minister de vraag gaat beantwoorden wat de winst van een fusie van de drie provincies precies is voor Flevolanders, voor Flevolandse bedrijven en voor de gemeenten in de provincie. Alleen dan kan er wellicht een begin van draagvlak voor deze plannen ontstaan. Provinciale Staten hebben mij duidelijk gemaakt dat ze dit zeer kritisch zullen volgen.

Het plan van het kabinet om de drie provincies op te schalen is volgens de staten niet ingebed in een brede visie op het openbaar bestuur. Wat wil het kabinet bijvoorbeeld gaan doen met de overige provincies en de vorming van de landsdelen, welke taken gaan over naar de provincies, wat is de toekomst voor gemeenten en waterschappen? Alleen het opschalen van de drie provincies is niet zinvol als het overige openbaar bestuur bij het oude blijft.

De leden van Provinciale Staten waren vandaag duidelijk in de koers die het college vanaf nu moet volgen. Ook maakte men duidelijk dat er nog heel veel vragen leven. Allemaal zaken die in een volgend gesprek met de minister aan de orde zullen komen. Zoals het er nu uitziet is dat al heel snel.

Tot ziens.

woensdag 5 december 2012

Opschaling

Binnen het college van Gedeputeerde Staten ben ik o.a. verantwoordelijk voor de portefeuille Bestuurlijke Zaken. Over het algemeen niet echt het meest tijdrovende onderdeel van mijn werk. Dat zou de komende tijd wel eens kunnen veranderen aangezien het kabinet in haar regeerakkoord de opdracht heeft gekregen om de provincie Flevoland te laten fuseren met Noord-Holland en Utrecht. Het is niet de eerste keer dat we met een dergelijk plan te maken krijgen. Ook het vorige kabinet had aanvankelijk zo'n voornemen maar dat plan is toen door een wat onhandige aanpak van de toenmalige minister eigenlijk nooit aan de start verschenen. Ik schreef daar in 2011 al over. Eerst onder de titel Zelfstandig en Uniek en later onder Megafusie in de Randstad.

Maar dit kabinet lijkt het onderwerp weer serieus op de agenda te hebben. Precies 1 maand na zijn installatie als minister van BZK zaten Leen Verbeek en ik vandaag al aan tafel met Ronald Plasterk. We kregen opnieuw te horen dat het toch echt een heel serieus plan is. Het is nog wat te vroeg om nu op deze plaats al in te gaan op de inhoud van dit gesprek omdat ik eerst Provinciale Staten wil bijpraten. Daarvoor krijg ik op 12 december gelegenheid. Dan spreken de Staten voor de eerste keer aan de hand van een discussienota die we als college van GS hebben opgesteld.

Dat neemt niet weg dat het onderwerp belangrijk genoeg is om op mijn weblog zo nu en dan verslag aan u te doen. Het gaat immers om het voortbestaan van de Provincie Flevoland in de huidige vorm. Opschaling is naar mijn vaste overtuiging veel meer dan alleen maar een bezuiniging doordat er minder bestuurders nodig zijn. Opschaling betekent ook een andere toekomst voor onze inwoners. Waar voor ons het belang van de Flevolanders voorop staat zijn onze inwoners voor de grote Randstadprovincie slecht 10% van het totaal. Zo'n bestuur zal dus ander om gaan met belangen. Wat mij betreft zal de discussie over opschaling dus vooral moeten gaan over voor- en nadelen voor onze inwoners en bedrijven. Wordt dus vervolgd.

Tot ziens.dinsdag 27 november 2012

Anne

Vanmiddag nam mijn oud collega Anne Bliek tijdens een druk bezochte, bijzondere statenvergadering afscheid van de Provincie Flevoland. Anne heeft er voor gekozen om niet meer terug te keren in het nieuwe college. Ik begrijp waarom ze tot haar besluit gekomen is, maar dat neemt niet weg dat ik het erg jammer vind dat het zo moest lopen.

Nog voordat ik twee jaar geleden in Flevoland geïnstalleerd werd heb ik haar al ontmoet. Ze kwam bij me langs in mijn toenmalige woonplaats Leiden. We hebben samen een kop koffie gedronken op een terras op het Stadhuisplein. Ze kwam niet om over het werk of politiek te praten, ze kwam gewoon even langs omdat ze benieuwd was wie ik was. Anne was iemand die oprecht een warme interesse had voor de mensen om haar heen. Een kwaliteit die je in de politiek niet zo heel veel tegen komt. Dat neemt niet weg dat ze op de inhoud ook gewoon hard en buitengewoon gedreven kon zijn als dat nodig was. Dat blijkt wel uit de manier waarop ze haar grote dossiers getrokken heeft.

In een stoere afscheidspeech onderstreepte ze het belang van een betrouwbare overheid. Het belang om eenmaal genomen besluiten zonder aarzeling uit te voeren en vooral geen belastinggeld te verkwisten aan projecten die je toch niet afmaakt. Als voorbeelden noemde ze vooral het beleid inzake windenergie, maar natuurlijk ook het Oostvaarderswold.

Ondanks dat haar partij een prima opvolger heeft gevonden in de persoon van Bert Gijsberts, zullen we haar warmte en specifieke geluid nog wel een tijdje missen in het college van GS. Ik in ieder geval wel.

Tot ziens.


donderdag 22 november 2012

Provinciaal Jeugddebat

Digitaal ondernemerschap, de ontwikkeling van Luchthaven Lelystad, de woningmarkt en de arbeidsmarkt. Dat waren de onderwerpen waarover vandaag in het provinciehuis stevige debatten over werden gevoerd. Niet zoals gebruikelijk door de dames en heren politici, maar door een groep van 50 jongeren uit onze provincie.
Deze jongeren waren vandaag te gast voor het jaarlijkse provinciaal jeugddebat, een voorronde van het Nationaal Jeugddebat dat komend jaar in de tweede kamer in Den Haag wordt gehouden.

Voor het debat zelf was de groep jongeren onderverdeeld in vier fracties die de ochtend mochten gebruiken om zich voor te bereiden om de genoemde thema's. Onder mijn voorzitterschap mochten ze vanmiddag in debat gaan met een aantal politici uit Provinciale Staten. Dat leverde een stevig debat op met veel creatieve ideeën. Het was voor mij een grote eer om dat voor te mogen zitten. Geweldig om jonge mensen te zien die zich inzetten voor een betere provincie.

Naast het gewone debat was er vandaag ook veel aandacht voor het digitale debat via Parlement Z, een site die met steun van de provincie Flevoland tot stand gekomen is na een idee tijdens het jeugddebat van vorig jaar. Op www.parlementz.nl zijn de virtuele debatten nog een tijdje te volgen. Meedoen kan ook, voor alle jongeren tot 18 jaar.

Tot ziens.

woensdag 21 november 2012

Beweging in de Jeugdzorg

“De jeugdzorg is in beweging, en niet zo’n klein beetje ook. We staan aan de vooravond van de overdracht van alle jeugdzorgtaken naar de gemeenten. We zitten op dit moment in een spannende fase. Lukt het om de nieuwe wet op tijd af te krijgen voor een overdracht per 1 januari 2015 en zo ja, geeft deze wet de gemeenten genoeg ruimte om de noodzakelijke verandering in de zorg echt vorm en inhoud te geven? Tijdens deze conferentie geven we alle ruimte aan professionals die – midden in de hectiek van de transformatie – vormgeven aan de toekomst.”

Deze tekst schreef ik onlangs in de uitnodiging voor de traditionele najaarsconferentie voor de jeugdzorg in Flevoland. Dit jaar had deze bijeenkomt het thema “Beweging in de jeugdzorg” meegekregen. Vandaag kwamen ruim 200 mensen uit gemeenten, welzijn, onderwijs, gezondheidzorg en jeugdzorg bij elkaar om elkaar te ontmoeten, te leren van de ‘buren’ in en buiten Flevoland en elkaar te inspireren om samen te werken aan de toekomst van de jeugdhulp.

Het was voor mij alweer de derde keer dat ik bij deze conferentie aanwezig was. Anders dan vorige jaren opende ik de bijeenkomst deze keer niet zelf. Als illustratie van de komende overdracht van jeugdzorg naar gemeenten, verwelkomde Meta Jacobs, wethouder van Lelystad, de deelnemers. Zij benadrukte dat de veranderingen in de praktijk moet gebeuren, de vernieuwing krijgt vorm vanuit de jeugdzorgorganisaties en de mensen die daar met heel veel inzet hun werk doen. Meta Jacobs roept op aan de gang te gaan met de opgedane ideeën. En dat spreekt mij aan. Verandering die gedragen wordt door de werkers in de jeugdzorg levert de beste resultaten op.

En ideeën hoorde en zag ik genoeg vandaag tijdens rondes met interessante workshops. Daarnaast werd in de derde workshopronde gewerkt met de ideeëngenerator en matchmaking.

Dat leverde aan het einde van de dag veel enthousiaste deelnemers op waarvan de meeste morgen weer aan de slag gaan in de jeugdzorg. Ik hoop dat de conferentie vandaag helpt om het werk voor de meest kwetsbare kinderen uit onze provincie nog beter te gaan doen.

Tot ziens.

woensdag 14 november 2012

Begroting 2013


Bert Gijsberts
Bijna twaalf uur duurde vandaag de vergadering van Provinciale Staten. Dat begon feestelijk met de installatie van mijn nieuwe VVD collega Bert Gijsberts (foto), waarmee het college weer voltallig is. Bert, nogmaals van harte gefeliciteerd en welkom in het team! We hebben inmiddels uitgebreid kennis gemaakt, ik heb veel vertrouwen in de toekomstige samenwerking. Het toeval wil dat nu alle gedeputeerden afkomstig zijn uit een agrarische familie. Eén van de Statenleden sprak ons zelfs aan met 'boerenzonen'.

Na de installatie stond de Begroting 2013 op de agenda. Een belangrijk onderwerp waar ik als portefeuillehouder Financiën met onze ambtenaren een aantal maanden aan gewerkt heb. Over de inhoud van deze begroting maakte ik eerder dit filmpje. In de bespreking werden door de diverse fracties mooie complimenten geuit. De PVV-fractie vormde de uitzondering, zij kwamen vandaag vooral naar het provinciehuis om tegen te stemmen. Behalve natuurlijk tegen hun eigen voorstellen, maar daar stemden vervolgens meestal alle andere partijen tegen. Zo maakte de PVV ook vandaag niet het verschil. Gelukkig deden een aantal andere partijen wel voorstellen die op een meerderheid konden rekenen. Daardoor kwam er extra geld voor openbaar vervoer, wegen en jeugdzorg. Bovendien werd afgesproken dat de jeugddebatten 'Op weg naar het Lagerhuis' en het Nationaal Jeugddebat ook in de toekomst in Flevoland worden gehouden. Tenslotte gaan we ons wagenpark vergroenen en zijn we een Schaliegasvrije provincie.

Belangrijk discussiepunt was ook het voornemen van het nieuwe kabinet om Flevoland samen met Noord Holland en Utrecht op te laten gaan in een Randstadprovincie. We hebben afgesproken dat we de komende tijd met de gemeenten in gesprek gaan om zo tot een breed gedragen Flevolands standpunt te komen. Bijzonder was in dit opzicht de bijdrage van CDA fractievoorzitter Marianne Luyer, die zich hardop afvroeg hoe we binnen Flevoland een tegenkracht konden ontwikkelen tegen het nieuwe kabinet. Het maakte nog eens duidelijk dat het CDA nationaal in een andere positie terecht gekomen is.

Na de vaststelling van de begroting (alle partijen met uitzondering van de PVV stemden in met de begroting) mocht ik van de diverse fracties de felicitaties in ontvangst nemen.

Wilt u de begroting 2013 zelf eens inkijken? Dat kan op www.flevoland.nl/begroting Daar vindt u de mooiste en meest inzichtelijke digitale provinciebegroting die momenteel op het internet te vinden is.

Tot ziens.

dinsdag 6 november 2012

Week van de Jeugdzorg

De Flevolandse jeugdzorginstellingen zetten deze week de deuren open tijdens de week van de Jeugdzorg. Zij ontvangen geïnteresseerden uit de wereld van politiek, overheid, onderwijs en gezondheidszorg. Ruim 70 mensen hebben zich gemeld voor een stage, een mooi aantal. Ik weet uit eigen ervaring dat een dagje stagelopen bij zo’n organisatie een ander perspectief geeft op onze taak als overheid om te zorgen dat kwetsbare kinderen veilig kunnen opgroeien. Het geeft ook een ander perspectief op de jeugdzorgwerkers, de mensen die het moeten doen.
Als provincie vinden we het belangrijk te laten zien wat de jeugdzorg is en doet. Daarom worden de programma’s zodanig ingevuld dat de stagiaires een reëel beeld krijgen van de dagelijkse praktijk van de jeugdzorgmedewerkers. Met wat voor problematiek en dilemma’s worden zij in hun werk geconfronteerd, met welke gezinnen krijgen zij te maken.
Ik wens alle stagiaires een goede stage toe, waarin zij nieuwe inzichten opdoen over de jeugdzorg, de kinderen waarvoor we ons sterk maken en de professionals die het werk verzetten.

Tot ziens.

zondag 4 november 2012

Over Flevoland Gesproken

Vandaag was ik weer te zien in het programma Over Flevoland Gesproken van Omroep Flevoland. Met Jeroen van der Laan keek ik terug op mijn installatie als gedeputeerde in Flevoland nadat ik eerder mijn ontslag had genomen.

 

vrijdag 2 november 2012

Terug

Het was tegen half drie vannacht toen ik bij het provinciehuis op de fiets naar huis stapte. Een groot rood boeket onder de snelbinders, ik kreeg dat van mijn eigen PvdA fractie na mijn herbenoeming als gedeputeerde. Een herbenoeming die wat mij betreft alles behalve vanzelfsprekend was. De worsteling die hieraan vooraf ging, wil ik hier graag toelichten.

Toen ik op 3 oktober jl. mijn ontslag aanbood, deed ik dat vol overtuiging. Provinciale Staten hadden immers de conclusie getrokken dat het college van Gedeputeerde Staten de Provinciale Staten op belangrijke momenten onvoldoende had geïnformeerd over risico's van de natuurontwikkeling Oostvaarderswold. Ondanks het feit dat dit vooral was gebeurd in de tijd voor mijn aantreden als gedeputeerde, was ik daarvoor toch verantwoordelijk. Zo werkt dat in de politiek.

Na dat ontslag kreeg ik heel veel reacties. Over het algemeen was er respect voor het besluit. Er waren ook behoorlijk wat reacties van mensen die vonden dat ik terug zou moeten komen. Meestal zeiden ze dat vanuit de overtuiging dat tussentijds weggaan ook nadelige gevolgen heeft voor belangrijke onderwerpen. Dat heeft me aan het denken gezet.

Behalve voor de ontwikkeling van het Oostvaarderswold heb ik me de afgelopen periode ook ingezet voor een aantal andere onderwerpen. Zo ben ik op verzoek van de Staten aan het werk gegaan om het financiële beheer beter op orde te brengen en heb ik samen met de gemeenten hard gewerkt aan de overdracht van de Jeugdzorgtaken. Voor beide onderwerpen kreeg ik van de Staten altijd veel steun. Voordat er een opvolger ingewerkt is, zal er veel kostbare tijd verloren kunnen gaan, wat voor de voortgang van beide onderwerpen nadelig zou zijn.

Toen ik ook vanuit mijn eigen partij het verzoek kreeg om door te gaan, ben ik dat serieus gaan overwegen. Doordat ik zelf ontslag had genomen zou mijn terugkeer alleen mogelijk zijn wanneer de leden van Provinciale Staten dat in meerderheid zouden beslissen. Op een of andere manier was dat wel een geruststellend gevoel. Wie anders dan onze volksvertegenwoordiging kan immers beter beoordelen of mijn terugkeer verantwoord was. Om een beetje de meningen te peilen, ben ik in gesprek gegaan met een flink aantal fractievoorzitters, zowel van de coalitie als de oppositie. Die gesprekken gaven me het gevoel dat een flinke meerderheid in beginsel bereid was om mijn terugkeer te ondersteunen. Voor mij was dat voldoende aanleiding om me, met steun van mijn eigen fractie, weer kandidaat te stellen.

Gisteravond was het dus zover. Na een intensief debat met de Staten over de uitkomsten van het onderzoek en de voor- en nadelen van mijn terugkeer, was het na middernacht tijd om te gaan stemmen. Van de 38 aanwezige Statenleden stemden er drie blanco, negen tegen en zesentwintig voor mijn terugkeer. In ieder geval ruim voldoende om weer als gedeputeerde geïnstalleerd te worden.

Tot ziens.

donderdag 18 oktober 2012

Sterk in de klas

Flevoland doet het best goed met de jeugdzorg. Onze wachtlijsten zijn meestal leeg en het aantal kinderen dat tijdens een behandeling gewoon thuis kan blijven wonen is bij ons hoger dan elders. Vandaag was ik buiten het provinciehuis op zoek naar goede voorbeelden.

Dat dit zo goed loopt heeft onder andere te maken met de goede samenwerking tussen de verschillende aanbieders van jeugdzorg. Die samenwerking krijgt bijvoorbeeld vorm aan het Flevolandse Zorgtafeloverleg.

Aan die tafel zitten alle zorgaanbieders samen met bureau jeugdzorg om de tafel om voor de meest ingewikkelde zorgvragen de beste oplossing te vinden. Een van de reden dat deze samenwerking zo goed loopt is het feit dat de verschillende aanbieders elkaar meer als partners dan als concurrenten zien.


In de Vuurtoren met Triade bestuurder Micky Adriaansens (l)
Ilona Lindt (r)
Van de zorgtafel ben ik doorgegaan naar de openbare basisschool De Vuurtoren in Lelystad, een van de scholen die meedoet aan het project 'Sterk in de Klas' van zorgaanbieder Triade. Binnen dit project waaraan de provincie financieel bijdraagt, krijgen leerlingen die dat nodig hebben extra sociale vaardigheidstraining van gedragsdeskundige Ilona Lindt. Een mooi voorbeeld van een preventieproject waarmee we voorkomen dat kwetsbare kinderen later in problemen komen waardoor ze veel zwaardere, en dus duurdere hulp nodig hebben. Leuk om weer eens in de klas te zitten (foto)
Tenslotte ben ik doorgereden naar een gezinshuis in Biddinghuizen. Een gezinshuis is een kleinschalige hulpvorm waarin de gezinshuisouders hun eigen privéleven beschikbaar stellen als hulpverleningsmiddel. Ze bieden de jongeren die bij hen in huis wonen een zo gewoon mogelijk gezinsleven met warmte, structuur en duidelijke leefregels. In een gezinshuis kunnen jongeren terecht die (tijdelijk) niet meer thuis kunnen wonen. En die vanwege hun hulpvraag het best gebaat zijn bij verzorging, opvoeding en hulp in een gezinssituatie met een beperkt aantal vaste verzorgers.

Van wat ik in dat gezinshuis heb gezien was ik diep onder de indruk. Professionele werkers uit de zorg die hun privéleven open stellen voor kinderen met een enorme gebruiksaanwijzing door de meest vreselijke dingen ze in hun nog korte leven hebben meegemaakt. Doen alsof het je eigen kinderen zijn en toch professioneel blijven in de wetenschap dat de kinderen op een gegeven moment ook weer weg kunnen gaan. Ik geef het je te doen. Nadat we 's avonds met alle kinderen samen gegeten hadden ben ik weer naar huis gegaan. Diep onder de indruk van de manier waarop al die werkers in onze provincie zich inzetten voor die hele kwetsbare kinderen.

Tot ziens.

maandag 15 oktober 2012

Parlement Z

Vorig jaar kreeg ik van Provinciale Staten een vraag of wij in Flevoland iets zouden kunnen doen met een Jongerenraad. Naar aanleiding daarvan heb ik een tijdje geleden een nieuw idee gepresenteerd onder de titel Parlement Z. Inmiddels zijn we weer een stap verder en kan ik aankondigen dat Parlement Z nu echt bijna van start gaat.Jij bent nog geen 18 en je hebt een mening over wat er in Flevoland beter of anders kan.

Dan is Parlement Z, het eerste online parlement in Nederland, helemaal iets voor jou.

Parlement Z gaat volgende week van start in Flevoland. Omdat dit niet alleen de jongste provincie is maar ook omdat er de meeste jonge mensen wonen.

Daarna gaat Parlement Z live in heel Nederland.
Je kunt je nu al aanmelden op www.parlementz.nl. Daarmee ben je straks als een van de eerste lid van Parlement Z. Dan kan je onderwerpen inbrengen waarover je nieuwsgierig bent hoe anderen daarover denken. Je praat mee met gesprekken die anderen zijn gestart of je laat een proefballon op.
Parlement Z is een community, waarmee je niet alleen punten kunt verdienen, maar waar ook alle goede ideeën of suggesties worden voorgelegd aan de ‘echte politiek’ in Nederland.

Zij kijken dan of ze die samen met jou kunnen gaan uitvoeren.

Hoe cool is dat?

woensdag 10 oktober 2012

Tweede Lely


Het is vandaag alweer een week geleden dat ik samen met mijn drie collega gedeputeerden ontslag indiende. Sinds die tijd gaan we door het leven als demissionaire bestuurders. Dat betekent dat wij ons vooral bezig houden met de 'lopende zaken'. Welke zaken dat precies zijn staat nergens beschreven, maar algemeen uitgangspunt daarbij is dat we geen dingen doen waar we een politiek probleem mee kunnen krijgen. Dus geen beslissingen nemen in gevoelige dossiers, geen nieuw beleid ontwikkelen en geen politiek controversiële uitspraken doen.

Kortom, wij moeten ons een beetje gedeisd houden. Dat is ook van toepassing op wat ik schrijf in mijn weblog. Beetje saai dus, maar het is niet anders.

Wat ik wel kan doen is iedereen bedanken voor de reacties die ik kreeg naar aanleiding van de gebeurtenissen. Die geweldige bos rozen van de PvdA raadsfractie uit Lelystad, maar ook die meer dan honderd positieve berichten via twitter, sms, whatsapp, email en per telefoon. De geweldige steun vanuit mijn eigen statenfractie en last but nog least bedankt ik mijn collega's in het college van Gedeputeerde Staten voor alle collegialiteit die ik van hen mocht ervaren. We zijn het afgelopen jaar een goed team geworden.

Het mooiste inhoudelijke compliment kwam misschien wel uit het dagblad Trouw van afgelopen maandag. Onder de kop 'Flevoland mist een tweede Lely' schreef Wilma van Meteren o.a. het volgende:

'Niemand kan het provinciebestuur verwijten niet als een leeuw gevochten te hebben voor het natuurgebied, tot bij de hoogste rechter. Het past in de trent van zelfbewuste provinciaal bestuurders die botsen met Den Haag om iets te bereiken voor de lokale gemeenschap.'

Minder leuke reacties waren er ook, vooral via de sociale media en bijna altijd anoniem. Mensen die me elke vorm van vernedering toewensen en zich vooral druk maken over mijn wachtgeldregeling. Ze doen maar.

Ondertussen wacht ik keurig het moment af waarop Provinciale Staten een nieuw college gaan installeren. Tot die tijd handel ik de lopende zaken af en zal ik me een beetje inhouden.

Tot ziens.

vrijdag 5 oktober 2012

Brabant


Vanaf 2015 gaan in Nederland de jeugdzorgtaken over van de provincie naar de gemeente. Een enorme operatie. Ook in Flevoland bereidt de provincie zich, samen met de gemeenten, voor op de overdracht van de jeugdzorgtaken. Daarbij kijken we natuurlijk ook hoe andere regio's dat aanpakken. Gisteren en vandaag was ik daarom samen met de Flevolandse jeugdzorgwethouders in Den Bosch. Brabant is een interessant voorbeeld omdat er in goede samenwerking en vertrouwen door gemeenten en de provincie aan de overdracht van de jeugdzorg wordt gewerkt.

Onze delegatie werd met de bekende Brabantse gastvrijheid ontvangen. Mijn collega-gedeputeerde Brigitte van Haaften en de wethouders van Deurne en Den Bosch presenteerden hun plannen. In dit deel van Brabant krijgen de gemeenten in de aanloop naar de transitie alvast de verantwoordelijkheid over 10 procent van de jeugdzorg.


Op mijn verzoek was ook mijn collega gedeputeerde van de provincie Drenthe samen met de wethouder van de gemeente Tynaarlo naar Brabant gekomen. Drenthe heeft weer een hele andere aanpak gekozen. In hun regio hebben de provincie en alle Drentse gemeenten een gezamenlijke visie op de toekomst van de Jeugdzorg. Dit zorgt ervoor dat alle Drentse gemeenten en de provincie vanuit een gedeeld idee zich voorbereiden op de toekomst van de jeugdzorg.

Geïnspireerd door de ervaringen van anderen hebben wij ons als Flevolandse delegatie teruggetrokken om over onze samenwerking afspraken te maken. Dit heeft geleid tot een convenant zorg voor jeugd, die wij gisteren hebben ondertekend. Uiteraard zal Gedeputeerde Staten dit convenant nog wel moeten beoordelen en vaststellen, maar ik verwacht dat dit gaat lukken. 


De Flevolandse jeugdzorgwethouders samen met mij op de foto na ondertekening van de kersverse afspraken.
We hebben afgesproken dat we vanaf nu samen verantwoordelijk zijn voor een goede overdracht. Bovendien gaan we een deel van het budget (3%) inzetten om te voorkomen dat kinderen in de jeugdzorg terecht komen. Samen met de jeugdzorgaanbieders gaan we een plan maken hoe we dat precies gaan doen.

Al met al een prachtig resultaat, er is een flinke stap gezet naar een gezamenlijke voorbereiding van de overdracht van de jeugdzorg naar de gemeenten.

Tot ziens

woensdag 3 oktober 2012

Ontslag

Vanavond vergaderden Provinciale Staten over het rapport van de onderzoekscommissie Procesgang Oostvaarderwold. Tijdens deze vergadering hebben mijn 3 collega gedeputeerden en ikzelf ontslag genomen. Voor dit moment zal ik me op deze plaats beperken tot de verklaring die ik namens het college van Gedeputeerde Staten mocht uitspreken. In een later stadium kom ik nog wel bij u terug.

Tot ziens.

Geachte voorzitter,


Graag maak ik van deze gelegenheid gebruik om namens het college van Gedeputeerde Staten een verklaring af te leggen als reactie op de rapportage van de onderzoekscommissie.
Voorzitter,
Het project OostvaardersWold was in alle opzichten een bijzonder project. Een project dat qua omvang zeker past in een bestuurlijk traditie van grote projecten die onze provincie rijk is. Een traditie die in zekere zin begin vorige eeuw al begon toen Cornelis Lely zijn plannen tot inpoldering van de Zuiderzee ondanks veel maatschappelijke weerstand in de Zuiderzeewet wist te vertalen.

Er zullen na de drooglegging van dit gebied niet veel projecten zijn geweest, die zoveel politiek bestuurlijke aandacht kregen als het project OostvaardersWold. Binnen maar liefst 3 colleges van GS hebben verschillende bestuurders zich met dit dossier beziggehouden. Van de kant van het Rijk waren er zelfs 4 kabinetten van verschillende politieke kleur intensief bij het project betrokken. Lange tijd was het kabinet onze enthousiaste supporter, en lange tijd kreeg dit enthousiasme navolging in Provinciale Staten. Lange tijd was er een flinke meerderheid in Provinciale Staten die het college aanspoorde voortvarend te werken aan de realisatie van de verbindingszone tussen de Oostvaardersplassen en het Horsterwold.

Maar voorzitter, de tijden veranderen. Nadat de gezamenlijke overheden in dit land zich decennialang hebben ingezet op behoud en beheer van natuur, met prachtige projecten zoals de ecologische hoofdstructuur, brak het nieuwe kabinet dat in september 2010 aantrad met deze plannen. De boodschap veranderde: het moet anders en het moet met minder geld. Dat leidde tot een bezuiniging van 70 procent op het nationale natuurbudget. Een bezuiniging die misschien door de meest vermogende provincies in dit land nog te compenseren valt, maar voor Flevoland direct desastreuze gevolgen had. De bezuinigingen in deze omvang waren door niemand voorzien. In de meest extreme varianten hielden wij en onze partners Flevo-Landschap en Staatsbosbeheer slechts rekening met bezuinigingen die de fasering van het project OostvaardersWold noodzakelijk zouden maken.

Door het regeerakkoord en de daaropvolgende vernietiging van het Inpassingsplan OostvaardersWold door de Raad van State, veranderde het project van een unieke kans voor economie en ecologie in Flevoland in een enorm bestuurlijk risico en zware rekening voor de inwoners van Flevoland. De voortvarendheid waarmee wij de uitvoering van dit project op verzoek van het Rijk ooit ter hand namen, keerde zich nu tegen ons. Nadat het project op een zo een ingrijpende manier in een ander perspectief kwam te staan, was het ook in de ogen van het college volstrekt logisch dat provinciale staten in mei dit jaar besloten de procesgang rondom het project aan een onderzoek te onderwerpen.

De uitkomst van dit onderzoek ligt vanavond voor ter bespreking. Het is aan Provinciale Staten om straks een uitspraak te doen over de uiterst zware conclusies die de onderzoekscommissie heeft getrokken. Als college hebben wij ons natuurlijk ook gebogen over de uitkomsten van dit rapport.

Laat ik beginnen om namens het college de onderzoekscommissie te complimenteren met het feit dat zij erin geslaagd zijn deze rapportage conform de planning en binnen het budget te presenteren. Gezien de enorme omvang, complexiteit en geschiedenis van het project is dit een prestatie van formaat. Het is duidelijk dat de commissie daarvoor belangrijke afwegingen heeft moeten maken. Vragen als hoeveel mensen en wie benader je voor een interview, en: hoe bepaal je met zoveel meters archief wat wel en wat niet relevant is? Wanneer ga je informatie nader onderzoeken of verifiëren, en: wanneer heb je voldoende zekerheid om desnoods harde conclusies te kunnen trekken? Kortom, ingewikkelde keuzes die de commissie niet uit de weg is gegaan.

Als college kregen wij het eindrapport van de onderzoekscommissie op het zelfde moment onder ogen als de leden van Provinciale Staten, namelijk 21 september jl. Aangezien de procedure niet voorzag in een bestuurlijk wederhoor vooraf, zoals dat bijvoorbeeld gebruikelijk is bij onderzoeken van de Randstedelijke Rekenkamer, is vandaag het eerste moment dat wij in de gelegenheid worden gesteld om voor Provinciale Staten verantwoording af te leggen.

Wij hebben uiteraard met veel belangstelling kennis genomen van de inhoud van het rapport. Alle collegeleden zijn of waren immers in meer- of mindere mate betrokken bij het dossier. Door deze bestuurlijke en persoonlijke betrokkenheid roept het lezen van dit rapport allerlei herinneringen op over onze eigen rol in het proces. Op grond van al die herinneringen zouden we het werk van de onderzoekscommissie op veel punten kunnen voorzien van interessante aanvullingen. Op een aantal onderdelen zouden wij ook tot wijzigingsvoorstellen komen die misschien een ander licht werpen op de door de onderzoekscommissie voorgestelde conclusies. Als college hebben wij zeer uitgebreid en diepgaand met elkaar gesproken over de manier waarop wij tot een reactie zouden kunnen komen.

Bij uiteindelijke afweging die we maakten, speelden een aantal zaken een rol.

In de eerste plaats, was dat het feit dat de commissie niet anders kon dan de feiten beoordelen met de kennis die we nu over het project hebben. Het college is van mening dat wij hier vanavond niet hadden gestaan als het kabinet niet was gekomen tot die abrupte beleidswijziging met betrekking tot de realisatie van de nationale Ecologische Hoofd Structuur. Met deze wetenschap van nu, is er veel aan te merken op de besluitvorming van Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten in de jaren voorafgaand september 2010.

In de tweede plaats, realiseren wij ons dat de rapportage is opgesteld door een onderzoekscommissie die breed uit Provinciale Staten is samengesteld. De commissie is unaniem tot een aantal conclusies gekomen. Alhoewel de leden van de commissie geen meerderheid vormen binnen Provinciale Staten, mag toch worden verwacht dat Provinciale Staten de rapportage daardoor zeer zwaar zullen wegen bij hun definitieve besluitvorming. Dit plaatst het college in een lastige positie als wij een uitgebreide inhoudelijke reactie zouden willen geven op dit rapport.

In de derde plaats, heeft de commissie ervoor gekozen om, in tegenstelling tot wat er over dit onderwerp in de verordening is opgenomen, het rapport in openbaarheid te presenteren voordat wij gelegenheid hadden om een bestuurlijk weerwoord te geven. Diverse partijen hebben inmiddels naar aanleiding van het rapport conclusies getrokken. Zowel regionale als landelijke pers schreven over dit onderwerp. Ook individuele Statenleden spraken zich uit over de door hen gewenste consequenties, voordat het college een reactie kon geven. Via de sociale media zijn inmiddels al vele conclusies getrokken en onafhankelijke deskundigen hadden in de media het wederhoor door het college niet nodig om een oordeel te komen. Dit alles heeft de beeldvorming over de handelswijze van de provincie in dit dossier zodanig beïnvloed dat naar de mening van ons college er weinig ruimte meer is voor een uitgebreide discussie over de inhoud.
Het college is van mening dat het nu vooral van belang is dat er rust komt op het dossier van de natuurontwikkeling in Flevoland. Onze provincie staat voor forse opgaven die vragen om een daadkrachtig bestuur die de opgaven voor de toekomst met gezag kan aanpakken. Dat bestuur moet daarbij kunnen steunen op een meerderheid in uw Staten om discussies zoals die nu zijn ontstaan achter zich te laten. Het college heeft in de huidige situatie geen positie meer om een open gesprek te voeren met de Staten over dit onderwerp. Dit is de reden dat wij besloten hebben om politieke consequenties te verbinden aan de door de onderzoekscommissie gepresenteerde rapportage.
Daarbij hecht het college eraan om te constateren dat bij de besluitvorming in het dossier OostvaardersWold binnen het college van GS altijd sprake was van collegiale besluitvorming. Het onderzoek heeft niet aangetoond dat er ooit sprake is geweest van individueel handelen van afzonderlijke bestuurders, noch dat afzonderlijke bestuurders ooit vitale informatie over het project buiten het college hebben gehouden.
Dat alles maakt dat het college van mening is dat er sprake is van een gedeelde verantwoordelijkheid. Op grond van dat gegeven deel ik u mee dat de vier gedeputeerden van VVD, PvdA, CDA en ChristenUnie hebben besloten met onmiddellijke ingang hun ontslag te nemen. Indien Provinciale Staten het wenst zijn wij bereid de lopende zaken af te handelen tot het moment waarop uw Staten een nieuw college heeft geïnstalleerd.
Voorzitter,
Ik dank u voor uw aandacht.


woensdag 26 september 2012

Geen commentaar

Geen commentaar, dat is een uitspraak die ik als bestuurder zo min mogelijk probeer te gebruiken, maar soms kan het niet anders. Soms past mij bescheidenheid. Zo ook vandaag.

Vandaag presenteerde de onderzoekscommissie naar de procesgang rondom het Project Oostvaarderswold haar eindrapport aan Provinciale Staten. Een belangrijk rapport. Het is nu eerst aan  Provinciale Staten om zich een mening te vormen over de inhoud van dit rapport en daarbij past mij terughoudendheid. Zoals het er nu uitziet krijgt de college de gelegenheid om haar reactie op het rapport te geven tijdens een extra vergadering van Provinciale Staten op 3 oktober aanstaande. Tot die tijd hoort u van mij dus geen commentaar.

Tot ziens.

OKé-punt

Vandaag was ik in Almere om daar met eigen ogen te zien hoe de gemeente met allerlei partners uit de stad aan het werk is om de overdracht van de Jeugdzorgtaken van de provincie naar de gemeente tot een succes te maken.

Ik was uitgenodigd bij een overleg van de Kerngroep Jeugd in Almere. Dit is een overleg tussen de gemeente en een groot aantal partners uit de stad die een rol hebben bij de uitvoering van het jeugdbeleid. Dit overleg probeer ik een keer per jaar bij te wonen om de aansluiting van de provinciale jeugdzorg op het gemeentelijk jeugdbeleid af te stemmen met de gemeente.

We bespraken welke bestuurlijke inspanningen nodig zijn om de overdracht onder leiding van het College van B&W te realiseren. Geen lichte opgave omdat er ook nog bezuinigingen aankomen, terwijl de vraag naar jeugdzorg tot nu toe jaarlijks met ruim 6% stijgt. Het is daarom van belang dat de mensen in Almere zich blijven realiseren dat er echt veranderingen nodig zijn om te kunnen blijven voldoen aan de vraag naar (jeugd)zorg. De inwoners van de gemeenten staan daarbij centraal, met hun eigen kracht en met steun van professionals werken zij samen aan het oplossen van zorgvragen.
Tot slot werd mij feestelijk het boekje "Het Oke-punt, dat ben je zelf !' overhandigd door wethouder Ineke Smidt en wethouder Rene Peeters (zie foto). Met het Oke-punt wil de gemeente een belangrijke bijdrage leveren aan het gezond en kansrijk opgroeien van kinderen in Almere. Voor meer informatie kunt u terecht op www.okepunt.nl

Tot ziens.

dinsdag 18 september 2012

Tablet

Normaal gesproken is het uitspreken van de jaarlijkse troonrede en het bekend worden van de miljoenennota aanleiding om de provinciale communicatiedraaiboeken uit de kast te halen. Doorgaans worden op Prinsjesdag veel nieuwe maatregelen bekend gemaakt die gevolgen hebben voor onze provincie. In die situatie moeten we als het even kan nog dezelfde dag onze reactie in de pers hebben. De voorbereiding daarvan is een hele klus voor onze ambtenaren en ons als bestuurders. Zo niet vandaag.

Vandaag was alles anders. Ik heb vandaag niets gehoord wat ik nog niet wist. Vandaag was er geen nieuws om op te reageren en dus moesten we vanmiddag de pers laten weten dat we deze keer geen persbericht zullen versturen. O ja, er was toch wel een klein beetje nieuws. De minister van financien kwam niet alleen met het bekende koffertje naar de kamer, dit jaar kwam hij de begroting ook op een Ipad aanbieden. Zelf sprak hij niet over een Ipad, maar steevast over een ´tablet´.

Misschien had hij deze vorm van presenteren wel van Flevoland afgekeken. Wij kwamen immers vorig jaar al met een digitale begroting. Toen waren we zelfs de eerste provincie die dat deed. De ontwerpbegroting voor 2013 die ik vorige week hier presenteerde kunt u vanaf nu digitaal benaderen via onderstaande link, ook met uw ´tablet´ computer. Veel leesplezier.

www.flevoland.nl/begroting

Tot ziens.

donderdag 13 september 2012

Begroting 2013


Afgelopen dinsdag heeft het college van Gedeputeerde Staten de ontwerp-programma begroting voor 2013 vastgesteld. Voor mij, als portefeuillehouder financiën zijn de begrotingsbehandelingen eerst in het college en daarna in de staten, echte mijlpalen in het jaar. De begroting is een uitwerking van de afspraken in het coalitieakkoord en daarmee ook een belangrijk document voor het hele college. De begroting laat zien dat dit college, anderhalf jaar na het coalitieakkoord, op koers ligt met de uitvoering ervan.

Toen ik bij het aantreden van dit college startte als gedeputeerde Financiën kreeg ik van Provinciale Staten een duidelijke opdracht mee voor het financiële beleid van de provincie:

1.      Zorg voor een solide, degelijke financieel beleid.
2.      Kom niet met plannen waar geen geld voor is.
3.      Zorg dat de provincie ‘in control’ is.

Na zorgvuldige voorbereidingen ligt er een begroting die volgens mij goed aansluit bij deze opdracht van de Staten.

Dit jaar heb ik voor de presentatie van de begroting een YouTube filmpje gemaakt. Daarop geef ik in 7 minuten een presentatie van de belangrijkste onderwerpen in de begroting. Verder staat alle informatie uit de begroting zelf overzichtelijk bij elkaar op www.flevoland.nl/begroting


Tot ziens

38 zetels

Ik ben vanmorgen maar eens begonnen om mijn collega's van de VVD in het college te feliciteren met de enorme overwinning van hun partij. Ik deed dat nadat ik gisterenavond en afgelopen nacht binnen mijn eigen partij een geweldig feest mocht vieren.

Wat was het indrukwekkend om vannacht in het Amsterdamse Paradiso (foto) met zoveel partijgenoten Diederik Samsom te feliciteren met zijn klinkende overwinning. Hij heeft voor mijn partij een enorme prestatie neergezet. Maar het werk is nog niet klaar. Het is aan hem om deze mooie overwinning nu om te zetten in een sterk en sociaal kabinet waarin VVD en PvdA gaan samenwerken. Het zal niet eenvoudig worden, maar ik vertrouw erop dat hij ook deze klus weet te klaren.

De campagne is achter de rug. Ik ga weer gewoon aan het werk als gedeputeerde voor alle Flevolanders. Snel nadenken hoe we de nieuwe politieke verhoudingen in Den Haag kunnen benutten om Flevoland verder vooruit te helpen.

Tot ziens.

zaterdag 8 september 2012

Vis en Aardappelen

Nog vier dagen en dan zijn er verkiezingen voor de Tweede Kamer. Voor de Partij van de Arbeid zijn in deze tijd vele duizenden vrijwilligers actief om de kiezers op te zoeken en te overtuigen dat het verstandig is om PvdA te stemmen. Daarvoor was ik vanmorgen in Emmeloord om in de Lange Nering rozen uit te delen en met kiezers te praten. Het mooie weer en de mooie peilingen maakt het campagne voeren tot een feestje.

Maar dat was niet de enige reden waarom ik vandaag in het noorden van onze provincie was. Deze week is in de Noordoostpolder het grote Pieperfestival. Een onderdeel daarvan is de Fish Potatorun, 13 kilometer van Urk naar Emmeloord. Na het startschot van CDA lijsttrekker Sybrand Buma liep ik samen met 1900 andere lopers de route terug naar Emmeloord. In mijn rode PvdA loopshirt kwam ik na precies 1 uur en 12 minuten weer over de streep. Klik hier voor meer informatie.

Morgen weer campagne, vanaf 1300 uur sta ik in de omgeving van de Bataviawerf in Lelystad.

Tot ziens.

woensdag 5 september 2012

Regionale Kracht

Namens de provincie Flevoland maak ik deel uit van het bestuur van het Interprovinciaal Overleg, het IPO. Het IPO is een soort vereniging van Nederlandse Provincies. In het IPO-bestuur overleggen de 12 provincies over samenwerking en maken we afspraken, o.a. met het kabinet, over zaken waarbij we allemaal belang hebben. Zo nu en dan maken we binnen het IPO YouTubes om een onderwerp te verduidelijken. Met het oog op het nieuw te vormen kabinet is onderstaande presentatie gemaakt die de positie van de provincies duidelijk maakt. Ik wilde u hem niet onthouden. Tot ziens.


donderdag 30 augustus 2012

Verslaving


Vandaag was ik voor een werkbezoek bij Nieuw Veldzicht in Almere. Een adres dat ik nog kende van eerdere bezoeken. Dit keer was ik daar om eens wat door te praten over het onderwerp 'problematisch middelengebruik' door jongeren; oftewel drugsverslaving.  Een probleem dat helaas nog altijd groeit en vanuit de Jeugdzorg aparte aandacht krijgt omdat het een oplossing voor andere problemen in de weg kan staan.
 
In het eerste deel van het bezoek sprak ik met specialisten van Nieuw Veldzicht en Tactus verslavingszorg over de samenwerking die beide organisaties hebben. Daarna heb ik met jongeren gepraat die verblijven in de 24-uurs zorg. Hun verhalen zijn indrukwekkend en hun worsteling om weer tot een gewoon dagelijks leven te komen is niet minder heftig. Ik heb gemerkt dat jongeren in zo'n situatie willen/kunnen vechten om zichzelf te motiveren en nieuw gedrag aan te leren. Bij het vinden van hun eigen oplossingen worden ze bijgestaan door deskundige hulpverleners.

Tijdens dit bezoek heb ik opnieuw gemerkt hoe ingewikkeld de problematiek in de jeugdzorg is en hoe belangrijk het is dat we hier wat aan doen. Het motiveert me om me in te blijven zetten voor het in stand houden van deze vorm van intensieve verblijfzorg, zelfs als het Rijk hierop gaat bezuinigen. Bovendien heb ik vandaag weer gezien hoe belangrijk het is om samenwerking in de jeugdzorg verder te stimuleren, zodat partijen zoals Nieuw Veldzicht en Tactus samen hulp kunnen bieden aan jongeren met ingewikkelde problemen. Ook het verminderen van overbodige regelgeving en bureaucratie kan hierbij helpen. Dat is zeker nodig om jongeren met de zwaarste problematiek te kunnen blijven helpen en begeleiden naar een leven met een gezonde(re) toekomst.

Tot ziens.

woensdag 29 augustus 2012

Windmolenloop Urk

De gemeente Urk heeft een ingewikkelde relatie met windmolens. Dat weet ik sinds het heftige verzet van deze gemeente tegen de bouw van het Windpark Noordoostpolder. Toch liep ik vanavond met heel veel Urkers mee met de Windmolenloop. Een recreatieloop van 8,5 kilometer die sinds begin jaren negentig vier keer per jaar op Urk wordt georganiseerd door de Loopgroep Urk.
Het was een mooi evenement,  leuk om een keer aan mee te doen en de sfeer te proeven. Deze Windmolenloop is een bij uitstek lokaal evenement waarbij ik soms het gevoel kreeg dat alle deelnemers elkaar al heel lang kenden. Het was natuurlijk ook prachtig weer en de route langs de IJsselmeerdijk met uitzicht over het water was een genot om te lopen. Voor de statistieken van mijn loop kunt u hier kijken.

Als u deze Windmolenloop zelf een keer wilt doen, dan kan dat. De volgende Windmolenloop is op 19 september. Meer informatie kunt u vinden op www.loopgroepurk.nl
Zelf trek ik al eerder mijn loopschoenen aan. Op 8 september loop ik de Fish Potatorun van Urk naar Emmeloord.
Tot ziens.

woensdag 22 augustus 2012

Mijn vrienden uit Den Haag

Vanavond op TV in de uitzending voor politieke partijen, maar nu al op mijn weblog. Mijn vrienden uit Den Haag zal ik maar zeggen. Ik ben best een beetje trots op ze.


maandag 20 augustus 2012

Stoel

Gezien het mooie weer buiten had het van mij nog wel iets langer mogen duren, maar de volle agenda was onverbiddelijk en dus ben ik vanmorgen na twee mooie weken vakantie weer aan het werk gegaan.

Behalve wat leeswerk om de opgelopen achterstand weer in te halen, was het vooral een werkbezoek van tweedekamerleden dat vandaag de dagindeling domineerde. O.a. de kamerleden Lutz Jacobi (PvdA), Rik Grashoff (D66) en kandidaat-kamerlid Femke Dingemans (D66) waren naar Flevoland gekomen om zich persoonlijk op de hoogte te laten stellen van de stand van zaken met betrekking tot natuurontwikkeling in onze provincie. Namens de provincie mocht ik hen ontvangen en bijpraten over de stand van met betrekking tot het open planproces voor nieuwe natuur in Flevoland en de gevolgen daarvan voor het project Oostvaarderswold.

Ondanks de besluitvorming over het Oostvaarderswold in onze provincie merkte ik tijdens de gesprekken van vandaag dat de ontwikkeling van het Oostvaarderswold bij de aanwezige partijen in de kamer nog helemaal geen gepasseerd station is. Naast D66, GroenLinks en de PvdA heeft ook de SP inmiddels laten weten dat men van mening is dat de ecologische verbinding Oostvaarderswold alsnog gerealiseerd zou moeten worden. We zullen de verkiezingen van 12 september af moeten wachten om te kunnen beoordelen wat dit voor ons allemaal zou kunnen betekenen.

Omdat het campagnetijd is hadden de kamerleden vandaag de groene kamerzetel meegenomen voor het fotomoment. Omroep Flevoland was aanwezig om een aantal stevige uitspraken van deze kandidaten vast te leggen.

Tot ziens.donderdag 2 augustus 2012

Zomerstage, de finale

De afgelopen periode heb ik op deze plaats verslag gedaan van de stages die ik deze zomer mocht doorbrengen in de Flevolandse samenleving. Ik kon dat doen dankzij de inzet van heel veel Flevolanders, maar er zijn er een paar die ik apart wil noemen. Dat zijn Tom Okkerse en Ruben Smit van De Nieuwe Wildernis, Boswachter Harco Bergman uit het Kuinderbos, de medewerkers van bureau Jeugdzorg Flevoland en de pleegzorgspecialisten van Vitree, Allard Berends, Marco Penninkhof, Harry Severens, Marjan van Ens van Omroep Flevoland, Nanette de Jong met haar geweldige vrijwilligers van Digg'Out en tenslotte Guijs en Remco Hafkamp van Link to Liek.

Al deze mensen hebben mij de afgelopen periode geholpen aan een schat van nieuwe ervaringen die ik de komende periode kan gebruiken om mijn werk beter te doen. Ik zal daar dankbaar gebruik van maken.

Voor het zover is ga ik eerst nog wat genieten van een zomervakantie met mijn gezin. Op 20 augustus ben ik weer terug. Voor dit moment eindig ik met een toepasselijke foto die ik onlangs toegestuurd kreeg van boswachter Harco Bergman, waarvoor mijn dank.

Tot ziens.

Zomerstage 6, Link to Liek

Op de laatste dag van mijn zomerstages schoof ik vanmorgen aan bij Lique Guijs en Remko Hafkamp. Samen vormen zij de basis van het organisatieadviesbureau Link to Liek. Op hun website omschrijven zij zichzelf als "adviseurs, conceptontwikkelaars, creatievelingen en uitvoerders. Mensen die met hart en ziel van elk project een succes willen maken. We zijn groot genoeg om stevige uitdagingen aan te gaan. En klein genoeg om betrokken, persoonlijk en flexibel te blijven." Link to Liek is de enige commerciële onderneming bij wie ik in het kader van mijn zomerstage langs ging. Wat me aansprak in de uitnodiging was o.a. dat ze met me wilde praten over het onderwerp crowdsourcing. Het betrekken van het grote publiek bij beleidsontwikkeling.

In hun Knusse kantoor in Almere Haven hebben we vooral veel gepraat vandaag. Over het gebruik van nieuwe media, over Twitter en Linkedin. Over wat je kunt doen om succesvolle netwerken te ontwikkelen. Over goede en minder goede voorbeelden van projectcommunicatie. Over het Oostvaarderswold en over de schaalsprong van Almere. Maar ook over de ingewikkelde vraag wat je als politicus doet wanneer blijkt dat er geen draagvlak is voor plannen terwijl die wel belangrijk voor je zijn.

Tussen de middag zijn we naar de stadsboerderij in Almere gegaan voor het project Cooking Class. Link to Liek ondersteunt in opdracht van de KNHM op dit moment een project om jongeren (18-24 jaar) met gezond voedsel, koken en duurzaamheid in aanraking te laten komen. Dat lijkt niet eenvoudig en de opdrachtgever heeft aan Link to Liek gevraagd om het project vooruit te helpen. Samen met de leden van de projectgroep hebben we een heerlijke lunch bereid (foto). Tijdens het eten bespraken de projectgroepleden de voortgang.

Dankzij Lique Guijs en Remko Hafkamp was ik vandaag in de gelegenheid om eens uitgebreid van gedachten te wisselen over wat mijn werk zo interessant maakt, communiceren en organiseren. Dat helpt mij weer vooruit het komende jaar.

Tot ziens.

woensdag 1 augustus 2012

Zomerstage 5, Digg'Out

"mijn vader en moeder zijn gescheiden, maar ze wilden me allebei niet hebben" dit citaat van een minderjarige dakloze jongen is mij misschien wel het meeste bijgebleven vandaag. Voor de 5e dag van mijn zomerstage was ik vandaag bij jongerencentrum Digg'Out aan de Marktmeesterstraat in Almere.
Rond negen uur schoof ik daar vanmorgen aan voor het Ochtendgesprek. Aan tafel zaten naast wat volwassenen vooral jongeren die zichzelf dwarsliggers noemen. Volgens de site van Digg'Out zijn dwarsliggers jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt, drop-outs, jongeren met problemen en jongeren die met hun ziel onder de arm lopen. Met de hulp van jongerencoaches en stagiaires, maar ook met discipline, duidelijke afspraken en een onorthodoxe aanpak proberen de jongeren in Digg'Out de regie weer in eigen hand te nemen.

Het gesprek dat volgde was redelijk heftig. De jongeren aan tafel schetste een beeld van jonge mensen in Almere dat ik nog niet kende. We spraken over gothic's en emo's, over dakloze kinderen waarvoor geen opvang is, over een 12 jarige aan de GHB, over leerplichtige kinderen die niet op school zitten omdat er geen school is die ze wenst op te nemen en over het probleem van zelfdoding onder jongeren. Ondanks alle inzet van provincie en gemeente op Jeugdbeleid en Jeugdzorg slagen we er blijkbaar niet in om te voorkomen dat een organisatie als Digg'Out nodig is.


Na het ochtendgesprek heb ik samen met twee jonge mensen boodschappen gedaan voor de middaglunch. Mooie salade gemaakt en broodjes gebakken voor zo'n twintig jongeren die mee kwamen eten. Tijdens de lunch heb ik leuke gesprekken gevoerd met mensen die er echt in geslaagd zijn om de regie over hun eigen leven weer terug te krijgen. Jonge mensen die weer kunnen lachen en een doel voor de toekomst hebben en dat allemaal met hulp van Digg'Out maar vooral omdat ze het zelf wilden.
Het was weer een bijzondere dag. Ik heb gelachen maar ik heb me ook kwaad gemaakt. Ik zit met het dilemma dat ik vandaag op bezoek was bij een instelling die hartstikke belangrijk werk doet maar die er eigenlijk niet zou moeten zijn. Mijn opgave voor de komende tijd is uitzoeken hoe we meer kunnen doen om te voorkomen dat jonge mensen bij Digg'Out terecht komen.

Morgen is het alweer de laatste dag van de serie zomerstages van dit jaar. Dan ga ik op bezoek bij Link to Liek in Almere om me te verdiepen in het onderwerp Crowdsourcing. Wat dat precies is leest u morgen.
Tot ziens.

dinsdag 31 juli 2012

Zomerstage 4, Omroep Flevoland

Als gedeputeerde ben ik verantwoordelijk voor het communicatiebeleid van de provincie. Juist daarom was ik blij met de uitnodiging van Omroep Flevoland om in het kader van mijn zomerstage een dag mee te draaien.
Het is qua nieuws niet echt de drukste tijd van het jaar, maar juist daardoor namen de medewerkers van de omroep alle tijd om mij te laten zien hoe hun werkdag er doorgaans uitziet. Die dag begon vanmorgen rond een uur of negen met de redactievergadering. Daar werd kort maar kritisch teruggekeken naar de nieuwsuitzendingen van de vorige dag. De meeste tijd werd gebruikt om de agenda voor de komende dag te bepalen. Tijdens die discussie is goed te merken dat ik bij een regionale omroep ben. Nieuws uit Flevoland staat hier op de voorgrond.
De rest van de dag kijk ik op verschillende plaatsen mee bij de totstandkoming van de verschillende items. Ook ga ik mee naar Almere voor een interview met de regiodirecteur van het UWV die tekst en uitleg geeft over de sluiting van een aantal kantoren in de provincie (foto).

Bij het werk op de redactie is goed te merken dat een omroep tegenwoordig veel meer is dan Radio of TV. Distributie van programma's via internet en nieuwe media wordt steeds belangrijker. Omroep Flevoland loopt voorop wanneer het gaat om het maken van producties die geschikt zijn voor uitzending op verschillende media. Daarvoor beschikt men niet alleen over moderne digitale apparatuur maar ook over creatieve mensen die voortdurend meedenken hoe het slimmer kan. Daardoor is de omroep in staat om met een beperkt budget professionele producties te maken.

Professionaliteit ontmoet ik ook wanneer het gaat om de inhoud van het nieuws. Men hecht veel waarde aan objectiviteit van de berichtgeving en hecht aan goede relaties met de 'makers' van nieuws. Rutger Castricum komt er bij omroep Flevoland niet in, dat is me na vandaag wel duidelijk geworden. Als bestuurder ging ik dus met een gerust hart weer naar huis. Overigens pas nadat ik in de centrale regieruimte de nieuwsuitzending van 1730 uur had gezien hoe alles toch nog goedgekomen was.

Wie nog niet gelooft in Twitter moet trouwens ook maar eens bij de omroep gaan kijken. Er is geen werkplek meer te vinden waar deze toepassing niet op een of andere manier op de achtergrond staat mee te draaien. Het is niet voor niets dat mijn trouwste volgers bij de omroep zitten.

Het was de moeite waard om een dagje mee te lopen. De kennis die ik heb opgedaan kan ik de rest van het jaar goed gebruiken. Omroep Flevoland is voor het provinciebestuur immers een van de belangrijkste kanalen om onze boodschap over te brengen aan onze inwoners.
Morgen ga ik voor mijn zomerstage naar Digg' Out. Een centrum voor jonge dwarsliggers in Almere.

Tot ziens.

maandag 30 juli 2012

Zomerstage 3, Jeugdzorg

Voor de derde dag van mijn zomerstages was ik vandaag te gast bij twee organisaties op het gebied van de jeugdzorg. Allereerst was ik bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK), onderdeel van het bureau Jeugdzorg. Iedereen die zorgen heeft over opgroei- of opvoedingssituaties van een kind kan contact opnemen met de Centrale (Aan)melding. Veel meldingen die daar binnenkomen zijn afkomstig van mensen die beroepsmatig werken met kinderen, zoals onderwijzend personeel of politie. Er komen ook (anonieme) meldingen binnen van familie, buren, vrienden etc. die het vermoeden hebben dat er iets aan de hand is met het kind. Alle meldingen worden serieus genomen, verder onderzocht en indien nodig wordt er direct actie ondernomen.

Voor het tweede deel van de dag was ik bij Vitree, de organisatie die verantwoordelijk is voor pleegzorg in onze provincie. Daar heb ik uitgebreid gesproken met een aantal (pleeg)ouders over hun ervaringen. Vervolgens heb ik met de medewerkers van Vitree gesproken over de manier waarop zij pleegouders selecteren en begeleiden.

Elke keer wanneer ik praat met professionals uit de jeugdzorg valt mij op met hoeveel toewijding en liefde deze mensen hun werk doen. Dat kan ook haast niet anders wanneer je kijkt naar het leed waarmee deze mensen zo nu en dan geconfronteerd worden. Ook vandaag heb ik daar weer voorbeelden van gezien. Het gaat gelukkig maar over een heel klein deel van de kinderen in onze provincie, maar die kleine groep maakt wel veel meer mee dan goed voor ze is.

De ervaringen van vandaag motiveren mij de rest van het jaar weer om mijn werk met nog meer inzet en toewijding te doen.

Morgen ben ik voor de 4e dag van mijn zomerstage de hele dag te gast bij Omroep Flevoland. Over mijn ervaringen daar schrijf ik morgen op deze plaats.

Tot ziens.