donderdag 28 februari 2013

Over en Weer


Maandag vertelde ik in mijn weblog over het belang van de menselijke maat en identiteit van mensen. Vanmiddag heb ik gemerkt dat binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) in Lelystad dit belang ook terug te vinden is in de werkwijze van de werkers in de jeugdzorg..

Elk jaar bezoek ik de Flevolandse gemeenten om met eigen ogen te zien hoe het jeugdbeleid van de gemeenten aansluit op de jeugdzorg. Vanmiddag was ik samen met wethouder Meta Jacobs (foto) bij de basisschool De Vuurtoren, midden in de Zuiderzeebuurt. Daar kregen we uitleg wat men doet wanneer kinderen niet voldoende tot leren en ontwikkelen komen door omstandigheden buiten de school. Ik heb gezien dat daarbij het kind en het gezin centraal staat. Geen eenheidsworst maar de individuele aanpak waarbij belangrijk is wat het kind of het gezin nodig heeft om verder te komen.

Daarnaast heb ik vandaag ook weer gezien dat een aantal gezinnen zodanig veel problemen heeft dat de steun en hulp heel lang nodig blijft, soms we jaren lang. Lelystad werkt voor deze gezinnen met een methode die ze 'Over en Weer' noemen. Daarbij krijgt het gezin intensieve ondersteuning op moment dat het nodig is en lichtere ondersteuning als het gezin meer zelf aan kan. De gemeente en de provincie hebben de afgelopen jaren samen een steentje bijgedragen aan de ontwikkeling van deze werkwijze, die nu succesvol is.

Op 1 januari 2015 gaat de verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg over van de provincie naar de gemeenten. Lelystad werkt met de andere Flevolandse gemeenten samen om zich op die overdracht voor te bereiden. Dat is ook nodig want de gemeente is te klein om alle soorten van zorg zelf te gaan doen. De gemeente gaat de jeugdzorg na deze overdracht organiseren vanuit het Centrum voor Jeugd en Gezin.  Projecten als Over en Weer maar ook de aansluiting van zorg en onderwijs met projecten als Sterk in de Klas gaan daar enorm bij helpen. Het is fijn om te constateren dat de gemeente in haar beleid aansluit bij wat draagvlak heeft bij de partners!

Na afloop van het werkbezoek hebben we nog een foto gemaakt met alle mensen die vandaag  aanwezig waren en samenwerken om de zorg voor jeugd in Lelystad perfect te organiseren. 

Ik kijk met veel belangstelling uit naar de invulling van de transitie en transformatie in Lelystad en in de andere gemeenten in Flevoland.

Voor meer informatie over de voortgang van de voorbereidingen jeugdzorg van de gemeente kunt u ook nog terecht op www.lelystad.nl

Tot ziens

woensdag 27 februari 2013

Voicemail van Mark Rutte

De afgelopen nacht mocht ik op Radio 1 de voicemail van Mark Rutte inspreken. Klik op onderstaande link om mee te luisteren naar wat ik hem te zeggen had.Tot ziens

maandag 25 februari 2013

(De)centralisatie

In het blad Lokaal Bestuur, een magazine voor PvdA bestuurders, trof ik dit weekend een column van Ruud Koole. Ruud is lid van de 1e kamer en binnen de PvdA fractie woordvoerder voor het onderwerp van de Superprovincie.


Als PvdA'er doet het me goed om te lezen dat hij nabijheid van bestuur belangrijker vindt dan efficientiedenken. Dat hij nog steeds de menselijke maat voorstaat en waarde hecht aan identiteit van mensen. Dit denken past ook helemaal in het Van Waarde manifest dat onlangs door de Wiarda Beckmanstichting naar buiten werd gebracht.
Ruud Koole maakt duidelijk waar de visie die de minister momenteel maakt aan zou moeten voldoen. Dat is voorwaar geen gemakkelijke taak voor de minister, zo concludeerd hij zelf. Ik lees zijn column ook maar als een vrij forse kritiek op de manier waarop de minister tot nu toe met het onderwerp om gaat.
Toch fijn om te lezen dat ik kan rekenen op mijn partijgenoten in de 1e kamer wanneer dat nodig is.  
 
Tot ziens.

dinsdag 19 februari 2013

Referendum

Vanmorgen spraken we in de wekelijkse collegevergadering over de voor- en nadelen van een provinciaal referendum. Provinciale Staten hebben aan ons gevraagd om informatie te verstrekken over verschillende mogelijkheden om de mening van onze inwoners te onderzoeken. Een aantal fracties in Provinciale Staten pleiten voor een referendum om de plannen van het kabinet voor de nieuwe superprovincie aan de inwoners voor te leggen. In de notitie die we nu voor de Staten hebben gemaakt gaan we in op de kenmerken, voors en tegens van zowel een referendum als een uitgebreide opiniepeiling.

Voorbeelden van opiniepeilingen zien we bijna dagelijks in de media, ik denk bijvoorbeeld aan de peiling van EenVandaag over de superprovincie die gisteren in het nieuws was. Een referendum wordt veel minder vaak gebruikt. Zo'n referendum is zelfs in de geschiedenis nog nooit door een provincie gehouden.

Er zijn grote verschillen tussen een opiniepeiling en een referendum. Zo is een peiling een methode waarmee je vrij uitgebreid kunt bevragen over opvattingen, geeft een referendum slechts antwoord op 1 ja/nee vraag. Daarmee is een referendum vaak een politiek instrument, en kan een uitgebreide peiling veel meer inzicht geven in verschillende meningen en achtergronden. Een opiniepeiling kan op ieder moment gehouden worden, voor een referendum moet een ingewikkelde procedure worden doorlopen die vooraf in een verordening wordt vastgelegd.

Om verzekerd te zijn van een goede opkomst wordt een referendum wordt vaak gekoppeld aan een bestaande verkiezingsdag, bijvoorbeeld de gemeenteraadsverkiezingen. Daardoor kan het referendum de uitkomst van die verkiezingen gaan beïnvloeden. Dat lijkt ongewenst omdat het onderwerp los staan van de gemeenteraden.

De Flevolandse gemeenten hebben de provincie laten weten dat zij geen voorstander zijn van een referendum bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2014. Wel zouden een aantal gemeenten met ons samen willen werken bij de organisatie van een zeer uitgebreide opiniepeiling. Voor het college was dat een belangrijke reden om te adviseren een peiling te houden. Nu is het woord aan Provinciale Staten, want die zullen binnenkort een verstandig besluit moeten nemen. Nog even afwachten dus.

Tot ziens.

maandag 18 februari 2013

EenVandaag

Veel aandacht voor de kabinetplannen voor een superprovincie in het TV programma EenVandaag. Het opiniepanel van dit programma deed onderzoek naar de mening van de Flevolanders. Interessante informatie die ik op deze plaats graag met u wil delen. Wanneer u meer wilt weten, dan kan dat via www.eenvandaag.nl 
Tot ziens.

woensdag 13 februari 2013

Tollebeek voor Flevoland


In het regeerakkoord van het kabinet Rutte 2 heeft het gebied van de Noordoostpolder en bijzondere positie gekregen. Hoewel minister Plasterk het gebied voorlopig zal indelen bij de nieuwe randstadprovincie wil hij daar nog een keer over praten voor hij het wetsvoorstel naar de kamer gaat sturen.

Het gemeentebestuur van Noordoostpolder heeft de handschoen opgepakt en voert momenteel gesprekken met haar inwoners. In een ronde langs alle dorpen luistert het bestuur naar haar inwoners.

Vanavond ben ik de Ketelbrug over gegaan om in 'De Goede Aanloop' in Tollebeek mee te luisteren bij zo'n bijeenkomst. Er was een levendige discussie waarbij duidelijk werd gemaakt dat het gesprek over veel meer onderwerpen moet gaan dan alleen minder overheid, zoals Plasterk eigenlijk wil. Het gesprek ging vooral over wat zo'n fusie zou betekenen voor de toekomst van het gebied en de toekomst van de mensen in dat gebied. De plannen van het kabinet maakt mensen onzeker over die toekomst. Dat de verandering van provinciegrenzen gevolgen heeft weten de inwoners van de Noordoostpolder als geen ander. Ooit behoorde het gebied immers tot Overijssel. De aanwezigen spraken weinig lovende woorden over die tijd.

Het was nuttig om deze avond mee te maken. Het was voor mij een bevestiging van onze stelling dat de discussie met het kabinet vooral moet gaan over de toekomst van het gebied en haar inwoners. Daar heb ik de minister tot nu toe nog niet over gehoord.

De aanwezige bewoners konden vanavond ook stemmen over stellingen. Op de stelling Flevoland moet gewoon blijven stemde bijna 80% van de Tollebekers gewoon 'eens'.

Ik kijk met veel belangstelling uit naar de conclusie die de gemeentebestuurders van de Noordoostpolder trekken als straks de rondgang langs de dorpen is afgerond.

Voor meer informatie over vanavond kunt u ook nog terecht op www.tollebeek.nl

Tot ziensdinsdag 12 februari 2013

Den Haag Vandaag

Voor mijn werk als gedeputeerde kom ik regelmatig in Den Haag. Een groot deel van de werkzaamheden van het college heeft nu eenmaal raakvlakken met de Haagse besluitvorming. Zo ook de plannen van het kabinet om de provincie Flevoland samen te voegen met Noord-Holland en Utrecht. Uiteindelijk beslissen Tweede en Eerste Kamer over de fusie. Reden voor ons om het Flevolandse verhaal in Den Haag uit te dragen en daarmee besluitvorming rond het Binnenhof te beïnvloeden.


Voor onze contacten met politiek Den Haag ontstond binnen het college van GS het idee regelmatig een Haagse dinsdag te organiseren. Vandaag was de eerste keer dat we gezamenlijk de trein naar de Hofstad pakten. Op steenworp afstand van de hofvijver hielden we ’s ochtends onze wekelijkse GS vergadering. Daarna stond de agenda vol met allerlei afspraken en bijeenkomsten met Kamerleden en pers. Zelf was ik de hele middag aanwezig in de Eerste Kamer waar ik met een groot aantal leden heb gesproken over de plannen van het kabinet met betrekking tot de fusie. Fijn om daar te constateren dat Kamerleden net als wij een duidelijke visie missen bij dit kabinet wanneer het gaat om de toekomst van de provincie. Het was bovendien prettig om te constateren dat de leden van de Eerste Kamer van de regeringspartijen zich niet gebonden voelen aan het regeerakkoord en de ontwikkelingen kritisch volgen.

Ook Omroep Flevoland was vandaag naar Den Haag gekomen en zo kon ik voor de ingang van de eerste kamer mijn teleurstelling uitspreken over het gesprek dat het college een dag eerder had met minister Plasterk. Voor de kamerfractie van het CDA waren mijn uitlatingen weer aanleiding om dezelfde dag kamervragen te stellen over dit onderwerp.

Als college hebben we onze eerste Haagse dinsdag afgesloten in Nieuwspoort, het trefpunt voor politiek Den Haag. Ook daar weer veel gesproken over Flevoland. Het was een buitengewoon geslaagde dag en voor herhaling vatbaar.

Tot ziens.


dinsdag 5 februari 2013

Oude doos


Afgelopen weekend zocht ik wat oude foto's van vervlogen tijd bij elkaar voor mijn gloednieuwe Facebook-pagina. Het waren foto's uit de tijd dat ik als bestuurder werkzaam was in de provincie Zuid-Holland. Toen nog een provincie met 94 gemeenten en ongeveer 3,5 miljoen inwoners. Eigenlijk had ik in die tijd niet zoveel met de provincie. Ik zal u uitleggen waarom.

Toen ik in Zuid-Holland wethouder was in een kleinere gemeente kwam ik nooit in het provinciehuis. De provinciebestuurders hadden het in die tijd veel te druk om met 94 gemeenten in gesprek te gaan. De meeste van hen had ik nog nooit in de gemeente gezien, als ze al langs kwamen dan was dat om te praten over herindelingen. De provincie was ook als gebied veel te uitgestrekt om op die schaal samenwerking met andere gemeenten te zoeken. Om als kleine gemeente toch zaken te doen hadden we veel zogenaamde 'gemeenschappelijke regelingen', kleinere samenwerkingsverbanden met andere gemeenten in allerlei maten en vormen. Ze onttrokken zich meestal aan een goede democratische controle door de gemeenteraad. Als wethouder van een kleine gemeente nam dit soort overleg een groot deel van mijn tijd in beslag.

Toen ik in 2006 wethouder werd in Leiden kwam ik niet veel vaker in het provinciehuis. Ook daar waren we heel druk met allerlei samenwerkingsverbanden in de regio. Als we daarnaast zaken hadden die het niveau van de regio overschreden, dan voerden we als grote stad vaak rechtstreeks overleg met de ministeries in Den Haag. De ambtenaren daar vonden het vaak wel interessant om met de steden zaken te doen, en daar bereikten we dus meer dan bij de provincie.
Tegen deze achtergrond zult u begrijpen dat ik aarzelde toen ik in 2010 de vraag kreeg of ik gedeputeerde in Flevoland wilde worden. Toch won uiteindelijk mijn nieuwsgierigheid het van mijn cynisme over het middenbestuur.

Maar toen ik in Flevoland aan het werk ging ontdekte ik dat het ook anders kon. Een provincie met een andere stijl. 400.000 inwoners, 6 gemeenten en 1 waterschap. Wanneer je als gedeputeerde iets wilt, ga je met 6 wethouders om de tafel en kun je samen zaken doen. Andersom staat de deur voor gemeentebestuurders hier op het provinciehuis altijd open. In Flevoland kennen we geen zware gemeenteschappelijke regelingen die buiten het zicht van de volksvertegenwoordigers ingewikkelde afspraken maken. Ik kom vaak bij de Flevolandse gemeenten en ik spreek de gemeentebestuurders met grote regelmaat. Daardoor kunnen we bij onze besluiten optimaal rekening houden met de belangen van onze gemeenten. Eigenlijk is Flevoland een provincie zoals Thorbecke het bedoeld moet hebben. Het is precies de provincie 'nieuwe stijl' die de 2de kamer voor ogen had toen ze bijna 30 jaar geleden het besluit namen om Flevoland in te stellen.

U zult begrijpen dat ik even moest wennen toen ik hoorde dat het kabinet Flevoland op wil laten gaan in een provincie met 4,3 miljoen inwoners en bijna 100 gemeenten. Belangrijkste reden: men wil de bestuurlijke drukte verminderen. Ik kan me er nog niet zoveel bij voorstellen.

Tot ziens.