woensdag 25 april 2018

Lintjesregen

Morgen, donderdag 26 april, vieren we de jaarlijkse lintjesregen. Traditioneel worden de dag voor Koningsdag in heel Nederland de Koninklijke Onderscheidingen uitgereikt. Mensen verdienen zo’n onderscheiding als ze langere tijd belangeloos vrijwilligerswerk hebben gedaan voor een vereniging, kerk of organisatie. Ik verklap nu geen namen van de mensen die morgen in Stichtse Vecht een Koninklijke Onderscheiding krijgen, die leest u later wel in de media.

De lintjesregen is een feestelijke gebeurtenis waar ik altijd naar uitkijk. Ik vind het bijzonder dat ik ‘s  ochtends meerdere inwoners namens de Koning in het zonnetje mag zetten. Het is extra leuk dat de mensen die onderscheiden worden niets vermoeden tot vlak voor de uitreiking van de Koninklijke Onderscheidingen. Het is een leuke traditie dat zij met een smoes naar de plek worden gelokt waar de lintjesregen plaatsvindt.
 
Een Koninklijke Onderscheiding krijg je niet zomaar. Voor de aanvraag bij de gemeente binnenkomt is er al heel wat werk verzet door de persoon die de decorandus in spe heeft voorgedragen. Daarom is ook voor de voorsteller het uitreiken een mooie ‘beloning voor hard werken’. Deze persoon omschrijft wat de decorandus in spe heeft gedaan en zoekt enkele ondersteuners die de aanvraag kunnen onderbouwen. We merken dat de voorstellers en de ondersteuners zich door niets laten weerhouden om erkenning te vragen voor de jarenlange inzet van de decorandus in spe. Zij vinden hem of haar namelijk een bijzonder mens, die een opmerkelijke of langdurige bijdrage levert aan onze samenleving. Zij denken: wat de decorandus doet, is zo waardevol voor ons allemaal, dat vraagt om bijzondere waardering. Een Koninklijke Onderscheiding is alleen daarom al zo’n bijzondere blijk van waardering.
 
Wat mij elke keer weer opvalt, is dat de meeste vrijwilligers het eigenlijk heel normaal vinden dat ze vrijwilligerswerk doen. Ze lopen daar niet mee te koop en scheppen er niet over op. Ik kan het  nog sterker vertellen: meestal weten ze iemand anders aan te wijzen die in hun ogen eerder een Koninklijke Onderscheiding verdienen dan zijzelf.
 
De decorandi ervaren hun vrijwilligerswerk als een zinvolle tijdsbesteding, willen graag iets bereiken en komen hierdoor in contact met andere mensen. Het levert voldoening en plezier op. Niet altijd is het werk makkelijk, maar ze vinden het wel nuttig, leuk en interessant! Dat de maatschappij er ook blij mee is, komt maar zelden aan bod. Omdat ze hun activiteiten zo normaal vinden is de verrassing van de onderscheiding meestal heel groot.
 
Daarom vind ik het als burgemeester elk jaar weer een voorrecht om deze bijzondere mensen bij de lintjesregen de versierselen te mogen opspelden in opdracht van Zijne Majesteit. Want zij krijgen die onderscheiding voor bijzondere verdiensten voor onze samenleving in het algemeen en die van onze gemeenschap in Stichtse Vecht in het bijzonder. Ik ben ontzettend trots dat zij zich zo inzetten voor hun gemeente.
 
Tot ziens.

donderdag 12 april 2018

Digitaal vragenuur

Zoals u vast wel weet, maak ik graag gebruik van de digitale mogelijkheden die er zijn. Mijn smartphone en iPad zijn binnen handbereik. Ik zit op Twitter, Facebook en Instagram. En als ik eens iets wil weten of aanvragen dan gaat dat razendsnel via internet.

Veel mensen kunnen hun weg goed vinden op het internet. Zij checken de nieuwe bus- of treintijden met hun telefoon. Of ze praten via FaceTime met familie die aan de andere kant van de wereld woont. Ook de communicatie en dienstverlening van de gemeente gaan steeds vaker digitaal. Denk aan het regelen van een afspraak, of eenvoudig een melding doen van zaken in de openbare ruimte zoals kapotte straatverlichting of een onveilige situatie.

Ook gemeentenieuws is gemakkelijk te ontvangen via Facebook, Twitter of onze online nieuwsbrief. U kunt daarbij zelf aangeven over welke onderwerpen u informatie wilt ontvangen. Communicatie op maat dus. Maar persoonlijk contact blijft voor ons altijd belangrijk, al is het maar omdat we ons heel goed realiseren dat niet iedereen even handig is met de computer.

Al die technologische ontwikkelingen zijn natuurlijk fantastisch. Maar er is ook een groep mensen die nog niet zo ‘digitaal vaardig’ is. Mensen die de computer en het internet lastig vinden. De AfvalWijzer raadplegen, een afspraak maken om rijbewijs of paspoort te verlengen… Dat gaat tegenwoordig allemaal digitaal. Mensen kunnen het internet dan ervaren als een hoge drempel voor de dienstverlening van de gemeente. Toch zou het zonde zijn om geen gebruik te maken van de digitale mogelijkheden die er tegenwoordig zijn.

Daarom organiseren de gemeente en de bibliotheek samen het Digitaal Vragenuur, speciaal voor al uw vragen over de gemeente. Dus: bent of kent u iemand die de computer, tablet of smartphone lastig vindt en daarbij hulp kan gebruiken? Dan is het Digitaal Vragenuur wat voor u!

Het Digitaal Vragenuur vindt plaats op dinsdag 24 april 2018 van 9.30 tot 11.00 uur in het  gemeentekantoor (Endelhovenlaan 1 in Maarssen). Het is gratis. U hoeft zich niet van te voren op te geven. Onze gastvrouw ontvangt u in de hal. De koffie en een ‘taartje met
een apenstaartje’ staan voor u klaar. Neem als het kan uw eigen smartphone, tablet of laptop mee. Dan kunnen we u op weg helpen op uw eigen apparaat. Hebt u geen apparaat? Geen probleem, er staan extra laptops klaar.
Ik hoop u dinsdag 24 april te ontmoeten tijdens het Digitaal Vragenuur, want zoals gezegd: persoonlijk contact blijft belangrijk!

P.S. Kunt u 24 april niet? Er is wekelijks een Digitaal Vragenuur in de bibliotheek Maarssen-Dorp (ma. 14.00 – 15.30 uur), Breukelen (di. 14.00 – 15.30 uur) en Maarssenbroek (do. 14.00 – 15.00 uur).
U kunt er terecht met álle vragen over het gebruik van computer, tablet of smartphone. Wilt u zelf uw zaken blijven regelen en beter leren omgaan met de computer? Volg dan een cursus bij de bibliotheek of Seniorweb.

Tot ziens.

donderdag 5 april 2018

Samenwerken aan veiligheid

Afgelopen vrijdag gaf ik samen met Kees van Zutphen, teamchef van het politiebasisteam Stichtse Vecht – De Ronde Venen, een toelichting aan de lokale pers op de uitkomsten van de Veiligheidsrapportage 2017. Deze rapportage wordt jaarlijkse opgesteld en biedt inzicht in de resultaten van ons veiligheidsbeleid. Het brengt ook de belangrijkste ontwikkelingen rond veiligheid in Stichtse Vecht in beeld. Die wil ik graag met u delen.

De Veiligheidseffectrapportage 2017 laat zien dat de totale criminaliteit in Stichtse Vecht blijft afnemen. Vorig jaar nam de criminaliteit, ten opzichte van 2016, af met 9 procent. Dat is een goede ontwikkeling die we graag zo willen houden.
Het aantal woninginbraken daalde vorig jaar opnieuw, evenals het aantal autokraken en bedrijfsinbraken. Helaas laten fietsendiefstallen en jeugdoverlast een stijging zien ten opzichte van 2017. 

Jeugdoverlast is en blijft een punt van zorg. Op diverse manieren zijn we bezig om de overlast aan te pakken. Gelukkig krijgen wij hierbij hulp van de jongeren zelf, en vooral ook van hun ouders, want wij kunnen dit niet alleen. Ik ben er van overtuigd dat deze samenwerking gaat leiden tot minder overlast. Ook voor het terugdringen van fietsendiefstallen kunt u helpen. Goede sloten en het laten graveren van uw postcode helpen al veel.


We zien dat de samenwerking tussen inwoners en veiligheidspartners sowieso succesvol is. Inwoners nemen bijvoorbeeld steeds meer hun eigen verantwoordelijkheid in het voorkomen van een inbraak in hun woning. En we zien ook steeds meer initiatieven ontstaan, zoals de buurt-WhatsAppgroepen. Ik ben erg blij dat het aantal buurt-WhatsAppgroepen onverminderd toeneemt in onze gemeente. In totaal zijn er nu 52 groepen actief in de gemeente.
Op www.buurtpreventiestichtsevecht.nl kunt u zien welke buurt-WhatsAppgroepen en buurtsignaleringsteams er zijn. Via deze website kunt u zich aanmelden voor een signaleringsteam of WhatsAppgroep. Sinds de lancering zijn er 563 aanmeldingen bijgekomen. Een prachtig voorbeeld van hoe inwoners een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het verbeteren van de veiligheid in onze gemeente.
Het aantal burgernetdeelnemers steeg  vorig jaar  met 4,5% ten opzichte van 2016. Op dit moment zijn bijna 6.500 inwoners lid van Burgernet, dat is 10% van de totale bevolking. In oktober 2017 zorgde Burgernet voor een succes in Stichtse Vecht. Een Burgernet-deelnemer zag de verdachte van een winkeldiefstal lopen en heeft vervolgens de politie ingeschakeld. Die heeft de verdachte aangehouden.

Binnenkort zetten we Burgernet-mail in. Hiermee vergroten we de kans op het opsporen van de daders van een woninginbraak. Dit doen we door Burgernet-deelnemers in de omgeving van een woninginbraak een e-mail te sturen. De e-mail bevat preventietips en vraagt tegelijkertijd aan de ontvanger  om informatie die van belang kan zijn voor het opsporingsonderzoek. Burgernet-mail is een aanvulling op het reguliere buurtonderzoek van de politie.


U ziet het: veiligheid is niet alleen een zaak van de politie, brandweer en gemeente. Een goede samenwerking tussen alle verantwoordelijke veiligheidspartners, inwoners en ondernemers draagt bij aan een positief veiligheidsgevoel. Veiligheid is dus uw en onze zorg!


Tot ziens.