zondag 18 oktober 2015

Feesttent

In een feesttent op Sportpark De Heul in Loenen aan de Vecht brak zaterdagavond paniek uit toen eerst de stroom uitviel en direct daarna een zware explosie volgde. Toen het publiek daarna in paniek de tent uit probeerde te komen, stortte de tent gedeeltelijk in. Bij het ongeval vielen twee doden en een groot aantal gewonden. Tot zover het scenario van een rampenoefening waar loco-burgemeester Verkroost en ik afgelopen week bij betrokken werden. Onder leiding van de Veiligheidsregio Utrecht zaten wij het gemeentelijke beleidsteam voor dat de gang van zaken rondom de afwikkeling van deze ramp in goede banen moest leiden. Het werd een ingewikkelde ramp, waarbij de politie de feestgangers eerst wilde verhoren terwijl de andere hulpdiensten het gebied juist zo snel mogelijk wilde ontruimen. Het was een stevige oefening met een gedegen evaluatie. Belangrijk, want als zoiets in het echt mocht gebeuren dan moet de burgemeester of zijn vervanger de zaak wel onder controle zien te houden.

Verder vormde ook deze week de grote stroom vluchtelingen weer het hoofdthema van mijn agenda. Dinsdagochtend kwamen de burgemeesters uit de provincie Utrecht samen met de wethouders vluchtelingenzaken bijeen in het provinciehuis. We deden pogingen om zicht te krijgen op de opvangmogelijkheden die de Utrechtse gemeenten bij elkaar kunnen krijgen. Opnieuw konden we constateren dat de informatie uit Den Haag nog steeds veel te wensen overlaat.

Als eerste gemeente in Nederland begonnen wij afgelopen week met een peiling onder onze inwoners over de huisvesting van vluchtelingen. Op verzoek van de gemeenteraad heeft het college tot dit onderzoek besloten. Heeft u de enquête nog niet ingevuld en bent u afgelopen zaterdag geen interviewers op straat tegengekomen dan kunt u de enquete nog invullen op www.vluchtelingenstichtsevecht.nl

In het archief Eemland te Amersfoort mocht ik een inleiding geven over hoe ik als bestuurder om ga met digitale informatiestromen. Voor dat doel nam ik mijn publiek mee langs de veranderingen die ik als bestuurder sinds 1998 mocht beleven.

Donderdagochtend had ik een leuke kennismaking met het ambtenarennetwerk Vooruit. Dit netwerk van jonge ambtenaren (tot 37 jaar) schuift zo nu en dan aan bij mensen in de samenleving met een verhaal. We spraken o.a. over het belang van jonge mensen in een organisatie, over het belang van integriteit en over wat een gemeente kan doen om meer jonge ambtenaren aan zich te binden. In de huidige situatie zijn jonge ambtenaren namelijk flink ondervertegenwoordigd.

Uiteraard mocht ik ook deze week weer voor het avondeten aanschuiven bij inwoners. Maandag waren dat Piet en Marianne uit Kockengen. Samen hebben ze een veehouderij annex camping. Ze vertelden me hoe ingewikkeld de gemeentelijke regels soms in elkaar zitten. Dinsdag schoof ik aan bij Ellen, Helen en Lolita, drie vriendinnen die af en toe gezellig samen eten. Donderdag was ik in Villa Safari waar ik samen met de kinderen van de buitenschoolse opvang de maaltijd mocht bereiden, die we later samen gezellig hebben opgegeten (foto).

Een bijzonder moment was tenslotte vrijdagavond. Toen mocht ik in de brandweerkazerne van Kockengen een koninklijke onderscheiding uitreiken aan Paul Verhoeven. 31 jaar was hij actief als vrijwilliger bij de brandweer en zette hij zich in voor de veiligheid van Kockengen en omgeving. Paul Verhoeven is lid geworden in de Orde van Oranje Nassau.

Tot ziens.dinsdag 13 oktober 2015

Donkere dagen

Nu de dagen weer korter worden en de donkere wintermaanden aanbreken, slaat het dievengilde vaker haar slag.  Reden voor mij om de politie te vragen om samen met de gemeente, juist in deze maanden extra actie te ondernemen om inbraken en overvallen te voorkomen. Dit gaan zij doen tijdens het zogeheten 'Donkere Dagen Offensief’.

Gemeente en politie steken dus extra energie in  verscherpt toezicht en intensievere surveillances (zichtbaar maar ook onopvallend)  op bepaalde tijdstippen en risicoplaatsen waar criminelen vaker toeslaan. Ook zijn er meer preventieve controles, bijvoorbeeld in het verkeer. Hierbij is niet alleen de verkeersveiligheid het doel; de politie krijgt ook een beter beeld van wie er zich ’s nachts op de weg begeeft.Maar u als inwoners kunt ook zelf het een en ander doen om de kans te verkleinen dat er bij u wordt ingebroken. Zaterdag 31 oktober staat de politie met een voorlichtingskraam op de Markt in Breukelen. Vanaf 11.00 uur kunt u daar terecht voor adviezen en tips over preventiemaatregelen. Daarnaast kunt u een steentje bijdragen door lid te worden van Burgernet of van het Buurtsignaleringsteam bij u in de wijk. Meer informatie daarover leest u op www.stichtsevecht.nl

Tot ziens

zondag 11 oktober 2015

Provinciegrens

Afgelopen week had weer een hoog kennismakingsgehalte. Het begon met een goed gesprek met het bestuur van de stichting Vrijwilligerszorg Thuis Sterven. De vrijwilligers van deze stichting ondersteunen mensen die hun laatste levensfase thuis door willen brengen. Iets waar je normaal niet zo bij stil staat, maar deze mensen vervullen een belangrijke rol in onze samenleving. Ze zoeken nog vrijwilligers.

Ook had ik een ontmoeting met iemand die me alles kon vertellen over de relatie tussen Breukelen en Brooklyn. Een van de 5 stadsdelen van New York dankt zijn naam aan Breukelen. In het verleden zijn vaker pogingen gedaan om de banden met dit deel van de wereldstad verder aan te halen. Een van mijn voorgangers is daarvoor zelfs de oceaan overgevlogen. Om de relatie te benadrukken werd ooit de stichting BrooklynBridge Breukelen opgericht waarvan ik nog steeds de voorzitter ben. 

Donderdagavond maakte ik kennis met de Lionsclub Over Holland. Deze tak van de wereldwijde organisatie richt zich binnen onze gemeente op de kernen Breukelen, Loenen aan de Vecht en Vreeland. We hadden een mooi gesprek over de manier waarop mensen iets terug kunnen doen voor de samenleving en de rol van de gemeente daarbij. De Lions zijn nog op zoek naar een aantal goede doelen, waarvoor ze zich in kunnen zetten. Als u suggesties heeft dan hoor ik dat graag.

Uiteraard maakte ik ook deze week weer kennis met een aantal inwoners tijdens het avondeten. Maandag was ik in Vreeland bij de familie De Graaf. Dit jonge gezin kwam een jaar geleden naar onze gemeente om een nieuw boerenbedrijf te starten. De voorbereidingen lopen voorspoedig en binnen een paar weken gaat het vee de nieuwe stallen bevolken. Leuk om te zien dat jonge mensen hun nek uit steken om zo'n mooi bedrijf te starten. Dinsdag was ik bij Helga en Piet van den Akker in Loenen aan de Vecht. Piet is gepensioneerd arabist en beëdigd tolk in Arabische talen. Het laat zich raden waarover we gesproken hebben die avond.

Mijn laatste kennismaking was met de directie en leerlingen van de katholieke basisschool de Pionier in Maarssen. We spraken over de onderwijsvisie, de inzet van ICT en de toekomst van de school in een veranderende maatschappelijke context. Uiteraard had ik voor deze gelegenheid mijn ambtsketen om gedaan. Het blijft een geweldige ervaring om een schoolplein van een basisschool op te lopen met een ambtsketen om. 

Behalve alle kennismakingen was er natuurlijk veel meer te doen deze week. Mijn agenda was goed gevuld met allerlei vergaderingen en ontmoetingen. Zo was ik vrijdag weer eens terug op het provinciehuis van Noord-Holland. Daar sprak ik met oud collega en gedeputeerde Ralph de Vries over de grens tussen de provincies Noord-Holland en Utrecht. Een grens die voor een flink deel samenvalt met onze gemeentegrens.

Deze week eindigde op het voetbalveld van FC Breukelen. Zaterdagochtend was het hele college vroeg uit de veren voor een uitgebreid werkbezoek. Daarbij gingen we langs de verenigingen van sportpark De Heul en de volkstuinen in Loenen aan de Vecht. Verder namen we een kijkje bij de afvalscheiding in Breukelen alvorens we eindigden op het sportpark Broekdijk Oost.

Tot ziens.

zondag 4 oktober 2015

Kees de Tippelaar

Cornelis Dudok de Wit werd in 1843 geboren in Breukelen.
Hij kwam uit een vermogende  familie en woonde aan de Straatweg in Breukelen. Werken voor zijn geld hoefde hij niet en omdat hij erg avontuurlijk was ingesteld, besloot hij op z’n tweeëntwintigste om de wereld te gaan verkennen. Maanden bleef hij soms weg. Hij ondernam zijn reizen lopend wat hem al gauw zijn bijnaam Kees de Tippelaar opleverde.

Kees had de bijzondere gewoonte om op zijn verjaardag, 3 oktober, de jeugd uit het dorp op poffertjes te trakteren. En omdat hij verder geen gezin had, bepaalde hij in zijn testament dat na zijn dood er nog steeds rond zijn verjaardag poffertjes getrakteerd moesten worden aan de plaatselijke schooljeugd. Het geld dat hij daarvoor nagelaten heeft kwam in het Dudok de Wit fonds. De burgemeester van Breukelen is aangewezen als beheerder van dit fonds.

Na de dood van Dudok de Wit staat er sinds 1915 jaarlijks een poffertjeskraam voor het gemeentehuis van Breukelen. Daar krijgen de schoolkinderen uit Breukelen, Kockengen en Nieuwer ter Aa nog steeds elk jaar gratis poffertjes. Al 100 jaar worden die poffertjes gebakken door de familie Van der Steen. Toevallig of niet, de 3e generatie, Joop van der Steen is ook op 3 oktober jarig en werd dit jaar 65 jaar.

Om die reden was het zaterdag 3 keer feest in Breukelen. Tijdens de jaarlijkse Dudok de Wit herdenking mocht ik de gasten welkom heten en een defilé afnemen van schoolkinderen die meeliepen met de Dudok de Wit wandeltocht. Verder mocht ik Joop van der Steen feliciteren met zijn 65e verjaardag. Samen met zijn twee kleinkinderen hebben we bloemen gelegd bij het beeld van Dudok de Wit in Breukelen (foto)

De plechtigheden werden dit jaar gevolgd door Maarten van Rossum. Voor RTV Utrecht maakt hij een documentaire over wat misschien wel de meest excentrieke inwoner van Breukelen is geweest. 

Terwijl het publiek toekeek bij de toespraken stond hij op de achtergrond zijn script voor de laatste keer door te nemen (foto). De uitzending is op 22 oktober op RTV Utrecht. 

De activiteiten rondom Dudok de Wit waren een afsluiting van een drukke werkweek, die verder in het teken stond van het afscheid van de groep vluchtelingen uit de noodopvang in Kockengen.

Verder ging ik deze week o.a. uit eten bij de familie Bodt uit Loenen aan de Vecht en de familie Brouwer uit Breukelen. Op donderdag was ik met heel veel collega-burgemeesters aanwezig bij het jubileumcongres van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters. Een mooie gelegenheid om kennis op te doen en bij te praten.

Tot ziens.