vrijdag 27 november 2009

Geen kinderen aan de kant!

Een op de vijf kinderen van 5 tot 18 jaar doet niet aan sport omdat hun ouders daar geen geld voor hebben. Toch doen ouders zelden een beroep op de subsidieregelingen die daarvoor bestaan. Dat is gebleken uit een recent onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. In Leiden hebben we ook zo'n subsidieregeling, de zogenaamde declaratieregeling. Als ouders al gebruik maken van deze regeling dan is het zeer de vraag of dit effect heeft op de sportdeelname. Op basis van die regeling kun je bijvoorbeeld ook een paar nieuwe sportschoenen declareren die je helemaal niet voor sportbeoefening gebruikt. Kortom, arme kinderen staan ook in Leiden vaak buiten spel.

Vanavond vergaderden de leden van de PvdA in Leiden over het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen. Voor deze gelegenheid had ik een wijzigingsvoorstel gemaakt om ook in Leiden mee te gaan doen met het Jeugdsportfonds.

Het fonds werd in 1997 opgericht met als doel kinderen en jongeren de mogelijkheid te geven lid te worden van een sportvereniging als er thuis geen geld is om contributie en sportkleding te betalen. Het Jeugdsportfonds kan jaarlijks maximaal €225 bijdragen in de kosten voor lidmaatschap, sportkleding en andere sportattributen. Het geld hiervoor wordt opgebracht door de supporters van het Jeugdsportfonds: de overheid, bedrijven, andere fondsen en particulieren.

Met een grote meerderheid hebben de leden het voorstel uiteindelijk overgenomen. Dat is goed nieuws voor heel veel kinderen in Leiden.

Tot ziens.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten