donderdag 17 maart 2016

Hoogwater

Vanmorgen vroeg ging mijn pikettelefoon en kreeg ik de mededeling dat er als gevolg van aanhoudende hevige regenbuien problemen waren ontstaan in het dorp Kockengen. De eerste woningen in het dorp waren al onder water gelopen. Een realistisch scenario, dat weten we uit 2014, maar....

U begrijpt het waarschijnlijk al, niet snel daarna was ik voorzitter van het gemeentelijke beleidsteam voor een bestuurlijke calamiteitenoefening. Aan tafel zaten alle deskundigen die nodig waren om het probleem op te lossen waaronder de mensen van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden onder aanvoering van dijkgraaf Patrick Poelman.

De oefening is prima verlopen. Het was goed om te zien dat alle partijen hebben geleerd van de overlastsituatie in 2014. Waterschap en gemeente trokken samen op om ervoor te zorgen dat de overlast voor inwoners zoveel mogelijk beperkt werd. Ik hoop natuurlijk dat een hoogwatersituatie zoals in 2014 zich voorlopig niet meer voor doet, maar mocht dat wel gebeuren dan weet ik nu dat we er klaar voor zijn.

Na afloop zijn we samen nog even de polder ingegaan om de daar geïnstalleerde noodpomp van dichtbij te bekijken.

Tot ziens.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten