maandag 2 juli 2007

AZC (2)

Ik heb het na ons besluit om een locatie voor een asielzoekerscentrum aan te wijzen flink voor mijn kiezen gekregen. Veel mensen zijn boos en laten dat op allerlei manier weten. In een aantal gevallen doet men dat met inhoudelijke argumenten, maar de hoeveelheid ondiplomatieke post die sindsdien in mijn postvak is gekomen is ook heel fors. Ook op de internetsite van de wijk Roomburg zijn minder fraaie voorbeelden te vinden.

Ik heb m’n best gedaan om de vele e-mails zelf te beantwoorden, de meeste mensen stelden dat wel weer op prijs.

Als ik de berichten zo lees dan leven er veel vragen, maar zijn er ook misverstanden de wereld ingekomen. Ik hoop dat we tijdens de informatieavond van aanstaande woensdag het een en ander kunnen doen om antwoord te geven op al die vragen die leven.

De belangrijkste onduidelijkheid die blijkbaar is ontstaan heeft te maken met de formele status van het collegebesluit. Het feit dat het college heeft besloten om het AZC naar de Besjeslaan te verplaatsen, wil niet zeggen dat dit nu ook definitief gaat gebeuren. Bij zo’n besluit hoort immers een normale inspraakprocedure. Vanaf het moment dat de officiĆ«le vergunningaanvraag van het COA binnen is zullen we de start van de procedure publiceren. We verwachten dat dat half juli het geval zal zijn. Omdat dit in de vakantieperiode is zullen we de inspraaktermijn, die normaal 6 weken is, verlengen tot 8 weken. Gedurende deze periode houden we nog een formele inspraakbijeenkomst eind augustus. Als de termijn verstreken is zal het college de balans opmaken en een definitief besluit nemen over de vestiging.

Om echt alle misverstanden te voorkomen houden we vooruitlopend op deze procedure de informatieavond op 4 juli a.s. We doen dit juist zo snel na het bekend worden van dit nieuws omdat we weten dat er bij de mensen in de wijk veel vragen leven.

De komende dagen gaan we veel tijd steken in een goede voorbereiding van deze bijeenkomst.

Tot ziens.

8 opmerkingen:

 1. Het is heel handig om zo'n begrijpende en uitleggende toon aan te slaan, maar dat verandert niets aan het achterliggende feit dat kopers en huurders van duizend woningen jarenlang bedrogen zijn: ze kregen het vooruitzicht op een park (hard nodig in die volgepropte wijk), en krijgen net na de laatste verkoop een azc in de maag gesplitst. Het gaat niet zozeer om het verschijnsel azc als wel om het compleet tegenovergestelde grondgebruik en de valse voorwendselen. Leiden moet eens erkennen dat er simpelweg te weinig ruimte is voor dit soort voorzieningen. Oplossing: meebetalen aan opvang in buurgemeenten die de ruimte wel hebben; dan zijn 'we' wel ruimhartig voor vluchtelingen, maar hoeven de eigen burgers niet om de tuin geleid te worden.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Beste heer Witteman,

  "Timing is the essence"

  Uit uw journaal maak ik op geen enkele wijze op dat u de hand in eigen boezem steekt over de onrust die in Roomburg is ontstaan naar aanleiding van uw brief. Weinig mensen zijn op de hoogte van gemeentelijke procedures. Dat een / het collegebesluit over (ver)plaatsing nog bekrachtigd moet worden door de raad wist ik -toegegeven - ook niet. Ik vind dat je dat van een gemiddelde burger ook niet mag verlangen dat hij zijn weg kent in de jungle aan regels die zo kenmerkend zijn voor het openbaar bestuur. Daar heb je een volledige rechtenstudie voor nodig om die regels te doorgronden laat staan effectief te kunnen gebruiken. Bovendien moeten de gekozen volksvertegenwoordigers opkomend voor i.c. de belangen van de Leidse bevolking dat doen (Roomburg, met straks bijna 3000 bewoners, behoort daar toch ook toe?).
  Het, zoals u noemt, misverstand of onduidelijkheid had gemakkelijk vermeden kunnen worden door deze nuancering aan te brengen in de brief. Een kleine moeite, lijkt me. Die brief had u ook eerder kunnen laten bezorgen, want de kwestie rond verplaatsing speelt al veel eerder. Door te handelen zoals u nu vlak voor de zomervakantie heeft gehandeld laadt u - kort na de verkoop van de laatste kavels in Roomburg - m.i.terecht de verdenking op u dat hier sprake is van opzet, want 'eerdere bekendmaking van dit nog niet geƫffectueerde collegebesluit zou hierop nog wel eens belemmerend kunnen werken". Gezien de reacties van deze kopers op diverse sites op internet had dat ook inderdaad erin gezeten. Ik vraag me ook af kopers van de laatste kavels voldoende grond hebben tot ontbinding tot ontbinding van het koop- en aannemingscontract en/ of vergoeding van geleden en nog te lijden schade bij het doorgaan van het collegebesluit. Misschien dat u uw rechtsgeleerde ambtenaren opdracht kan geven om dat uit te zoeken en bij wijze van dienstverlening de uitkomst van hun noeste arbeid op de avond van 4 juli bekend te maken.
  Tot slot, heeft u de brief ook laten bezorgen bij de kopers van de in aanbouw zijnde huizen die het meest getroffen zullen worden door de vestiging van de AZC of moeten zij dat "toevallig" vernemen via krant, website of andere media?

  Kortom dit is geen toonbeeld van zorgvuldig bestuur.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Ik raad u aan goed voorbereid aan de start te verschijnen, want dat zult u nodig hebben. Wij voelen ons bedrogen en misleid. Niet alleen door de komst van het AZC. Maar bijvoorbeeld ook door het ontbrekende en wel beloofde groen in de wijk, en de zogenaamde energie-zuinige woningen waarbij de kosten van de Nuon echter de pan uit rijzen.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Met grote verbazing hoor ik via collega's, en lees later via de website van de wijkvereniging, dat er plannen zijn om een AZC te plaatsen in de wijk. Wij zijn toekomstige bewoners van de wijk, landschap 1-4, bouwnr 5. Tot op heden zijn wij hierover niet geinformeerd en hebben ook geen uitnodiging voor de informaatieavond ontvangen! Voordat we dit huis kochten hebben we uitgebreid onderzocht wat de bestemmingsplannen voor de omgeveing waren. Ik ga er vanuit dat je dan goed geinformeerd wordt, maar dat blijkt niet het geval te zijn. En zelfs over het veranderen van het bestemmingsplan worden we als toekomstige bewoners niet geinformeerd. Ik hoop dat we in de toekomst niet voor nog meer verrassingen komen te staan.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Een snufje repressieve tolerantie hier en een beetje jokkebrokken daar...de PvdA op z'n best. Had dat gelijk gemeld bij het geneuzel in het kader van de "laatste eerste paal" een paar dagen geleden in deze weblog.

  BeantwoordenVerwijderen
 6. Voor mij ben je een ordinaire boef.
  Erwin de Zwart, Fortunaweg

  BeantwoordenVerwijderen
 7. Ik ben geen toekomstige bewoner van Roomburg en woon ook niet in de buurt.

  Toch wil ik deze mensen hierbij een hart onder de riem steken, want het is nogal wat.

  Bij aankoop van een huis doe je als koper onderzoek naar de nieuwe bestemming. Dit is zelfs een plicht. Input hiervoor is oa het bestemmingsplan en de informatie die van de verkopende partijen ontvangen wordt.

  Als beide in het geheel niet reppen over een dusdanige wijziging van bestemming van een aangrenzend gebied terwijl dit (als kans) reeel in de pijplijn zit en daarbij de expliciete indruk gewekt wordt dat het gebied een functie zal gaan vervullen van groen en recreatie, dan mag ik spreken van misleiding, grove misleiding van de verkopende partijen.

  Ik raad u aan deze move te overdenken als was u een van de kopers en met de nodige wijsheid zelf tot inkeer zal komen mbt deze beslissing. Los van het feit wat de impact van een AZC heeft op de nieuwe wijk (waar je als beide partijen alleen maar over kan discusieren ipv tot elkander komen), het is niet quiche wat u en het college hier proberen te bewerkstelligen. Toekomstige bewoners hebben geen kans gekregen dit in hun aankoopbeslissing mee te nemen, terwijl de informatie voorhanden was. Dit is achter gehouden. Bewust, onbewust, wie zal het zeggen, maar bovenal niet juist en onacceptabel.

  Nogmaals, ik zal er weinig mee te maken gaan krijgen, maar ik lees met verbazing over deze situatie en uw rol / optreden en dat van het college. Werkelijk stuitend en beschamend.

  Normen en waarden terugbrengen in de samenleving, samen en voor elkaar, weet u het nog?
  Het acteren van de PvdA in Leiden is m.i. in deze een zeer slechte rolfiguur voor haar bewoners.

  BeantwoordenVerwijderen
 8. Geachte meneer Witteman, u heeft gisteren ongeveer 300 keer (een keer voor elke AZC-bewoner) geroepen "Ik ben eerlijk". Als je dat zo vaak moet zeggen is dat vaak een bewijs voor het tegenovergestelde.

  BeantwoordenVerwijderen