woensdag 27 april 2011

Kwetsbare meiden

Jonge meiden die het slachtoffer zijn geworden van loverboys en daardoor vaak op jonge leeftijd met prostitutie in aanraking komen zijn binnen de jeugdzorg een specifieke groep. Binnen onze provincie gaat het om enige tientallen meiden per jaar. De zorg voor deze meiden is een verantwoordelijkheid van de provincie.

Onlangs vroeg Roelof van Laar mij of we als provincie wel in staat waren om voor deze groep een veilige opvang te organiseren. Roelof is directeur van de Stichting Stop Kindermisbruik, ik ken hem uit Leiden. De vraag die hij stelde was terecht, omdat er bij deze groep sprake is van een extra risico's, bijvoorbeeld omdat de daders blijven proberen invloed op hun slachtoffers uit te oefenen. Omdat ik eigenlijk geen goed antwoord kon geven heb ik besloten om samen met hem een werkbezoek te brengen aan de Flevolandse instelling die deze groep opvangt.

Vanochtend waren wij daarom in Nijkerk bij de instelling voor gesloten jeugdzorg van LSG-Rentray. Dit is een organisatie waar meiden met een machtiging van de kinderrechter opgevangen worden in een beschermde omgeving.
Tijdens dit werkbezoek kreeg ik nog eens de bevestiging dat het hier inderdaad gaat om een zeer specifieke groep, maar dat er voor de zorg aan deze groep heel veel samenhang is met het overige provinciale zorgaanbod. Het is heel belangrijk dat de betreffende meiden, ook na afloop van een periode in gesloten opvang hulp blijven krijgen. Daarom heeft het voorkeur om deze zorg dicht bij huis te hebben.

Rondom ‘kwestbare meiden’ is door LSG Rentray een dergelijke keten gebouwd. Het is goed om te zien dat er in het zorgaanbod rekening gehouden wordt met deze specifieke doelgroep. Meiden met zogenaamde seksespecifieke problemen worden opgevangen in een veilige en prettige omgeving. In de groep wordt veel aandacht besteed aan het ontwikkelen van een positief zelfbeeld en het leren herkennen en aangeven van grenzen ten opzichte van leeftijdsgenoten en jongens. Dagelijks naar school gaan is een belangrijk element van de behandeling.

Na een rondleiding door het JeugdzorgPlus gebouw in Nijkerk mocht ik ook nog een kijkje nemen in het fasehuis, dat op het terrein in Nijkerk staat. Ook werd ik geïnformeerd over het expertisecentrum Kwetsbare Meiden dat in Flevoland opgebouwd wordt door Traverse. Het vergroten van de kennis en deskundigheid van professionals, ouders en meiden over deze specifieke problemen staat hierbij centraal.

Ik heb vanochtend een goed beeld gekregen van de samenwerking voor deze bijzondere doelgroep in Flevoland. Goed om te zien dat kennis wordt gebundeld en dat de Flevolandse partners samen voor de beste zorg willen zorgen. Ik kan de vraag of wij deze kwetsbare meiden veilig kunnen opvangen nu met een volmondig ja beantwoorden.

Overigens heeft Roelof van Laar een stukje geschreven op zijn eigen weblog. Klik hier als u dat wilt lezen.Tot ziens,

1 opmerking:

 1. Beste Marc,

  Dank voor de uitnodiging, het was een leerzaam bezoek. Veiligheid is wat mij betreft niet het kernpunt van onze inzet. Het is wel een basisvoorwaarde. Wat we bij LSG Rentray zagen is dat veiligheid gelijk staat aan gesloten jeugdzorg. Dat is wat mij betreft niet logisch. Als meisjes bedreigt worden sluiten we hen op. Het zou andersom moeten zijn. Voor hun bescherming is opsluiten niet nodig.

  De centrale vraag is in welke omgeving deze meiden het beste aan hun herstel kunnen werken. Los van de inzet van medewerkers (die leek mij overtuigend) is het hebben van een gemengde groep en heel ander uitgangspunt dan het hebben van een uniformere groep. De directeur van LSG Rentray vertelde bij het weggaan dat ze geen uniforme groepen hebben omdat het aantal meisjes dat ze opvangen daarvoor te klein is. Ik bespeurde daarin wel de wens om tot die groepen te komen. Dan moeten we dus opschalen. Daarmee hoeft de verbinding met de overige zorg niet te verdwijnen, echt niet.

  Nogmaals dank,
  Groeten,


  Roelof

  BeantwoordenVerwijderen