vrijdag 14 februari 2014

Jeugdzorgconferentie

Als de Eerste Kamer dinsdag voor de nieuwe Jeugdwet stemt, gaat de verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg vanaf volgend jaar over naar de gemeenten. Niet alleen krijgen de gemeenten er vanaf dat moment een omvangrijke en ingewikkelde taak bij, ook voor de professionals in de jeugdzorg gaat er dan veel veranderen.

Vanmorgen was het een drukte van belang in het provinciehuis. Meer dan 300 medewerkers van de jeugdzorg, gemeenten, maatschappelijke werk, jeugdzorgaanbieders, politie en het onderwijs waren naar Lelystad gekomen voor de jaarlijkse jeugdzorgconferentie.

Wethouder Winnie Prins van de gemeente Zeewolde had in haar inleiding 2 woorden benadrukt: preventie en veiligheid. De gemeenten willen meer doen aan preventie en sluiten geen compromis als het gaat om de veiligheid van kinderen. Zij beloofde dat gemeenten zoveel als mogelijk de huidige medewerkers een plek willen geven in het nieuwe stelsel. Bovendien gaan gemeenten ook niet alles veranderen, wat nu goed werkt blijft zoveel mogelijk behouden.

De deelnemers hadden veel vragen over de gemeentelijke plannen m.b.t. de nieuwe jeugdwet. Bijvoorbeeld: hoe gaan de sociale wijkteams funtioneren?  Wie neemt in die teams de regie als het moeilijk wordt? Komen er nieuwe kwaliteitskaders?  Wordt de zorg voor specifieke doelgroepen ook in de toekomst geborgd? Hoe het zit met het bewaken van de veiligheid van kinderen. Etc.

De wethouders en ambtenaren van de gemeenten gingen uitgebreid in op de vele vragen. Daarbij konden zij putten uit de kadernota's die de gemeenten in de  afgelopen periode hebben voorbereid.

De overdracht van de  jeugdzorgtaken is in Flevoland feitelijk al begonnen. In 2014 hebben de gemeenten de beschikking gekregen over 10% van het budget. De gemeenten bepalen nu al hoe de instellingen dat geld inzetten. Op de conferentie vandaag zijn de voorlopige resultaten daarvan gepresenteerd.

Het feit dat we in Flevoland al een lange traditie kennen op het gebied van samenwerking, helpt nu om de overdracht soepel te laten verlopen. Tekenend is dat er al is afgesproken volgend jaar weer een conferentie te organiseren.

Wethouder Meta Jacobs uit Lelystad zal daar dan niet meer als wethouder bij zijn. Zij liet weten na de verkiezingen niet meer terug te komen. Ik zal de duidelijke en inspirerende manier waarop zij invulling aan haar jeugdzorgportefeuille gaf, missen. Haar warme woorden over onze samenwerking bij de transitie jeugdzorg sterkt mij in de overtuiging dat we in Flevoland als provincie en gemeenten de juiste stappen hebben gezet.

Tot ziens.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten