vrijdag 7 februari 2014

Flevoland 2.0

De provincie Flevoland ziet zichzelf als een netwerkoverheid bij uitstek. Dat betekent voor mij dat wij ons werk niet doen vanuit alleen macht of hiĆ«rarchie, maar dat wij voortdurend op zoek zijn naar samenwerking met iedereen die onze spannende vraagstukken ziet als een uitdaging. Een dergelijke netwerkprovincie vraagt ook medewerkers die bereid zijn om over grenzen heen kijken. Die manier van werken is vooral mogelijk geworden door gebruik te maken van nieuwe technieken en sociale media.
Ambtenaar 2.0 is een landelijk netwerk van ambtenaren en burgers die mee willen denken en werken aan de netwerkoverheid van de toekomst. In het netwerk wordt kennis gedeeld over initiatieven, onderzoeken en experimenten. Dat gebeurt door te bloggen over eigen ervaringen of door in het discussieforum vragen voor te leggen aan de rest van het netwerk.

Het netwerk Ambtenaar 2.0 en de Provincie Flevoland passen dus goed bij elkaar. Daarom was ik er trots op dat de gemeente Lelystad, het waterschap Zuiderzeeland en de provincie Flevoland vandaag gastheer waren voor ongeveer 600 ambtenaren 2.0 uit het hele land voor de jaarlijkse Ambtenaar 2.0 dag. Zij waren vandaag aanwezig om elkaar te ontmoeten, workshops te volgen en inspiratie op te doen voor nieuwe ontwikkelingen in de toekomst. Onder de hashtag #A20dag waren de ontwikkelingen via twitter en andere sociale media eveneens goed te volgen.

Namens het college van GS mocht ik vanmorgen de bezoekers van harte welkom heten. Daaraan vooraf ging een introductie die ik u niet wil onthouden:
Tot ziens.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten