zondag 15 maart 2015

Kom erbijHet was de week waarin het onderwerp veiligheid centraal stond. Het is de bedoeling dat de gemeenteraad eind dit jaar weer een nieuw integraal veiligheidsplan voor de hele gemeente vast gaat stellen. Zo'n plan heeft een looptijd van 4 jaar. Samen met de ambtenaren bereid ik dat voor en in dat kader heb ik deze week een aantal gesprekken gevoerd. Zo was ik woensdagavond in jongerencentrum Second Base in Maarssenbroek met een grote groep actieve inwoners. Wijkcommissies en signaleringsteams spelen in onze gemeente een belangrijke rol bij het veiligheidsbeleid. Verder sprak ik achtereenvolgend met drie schooldirecteuren, mensen van het maatschappelijk werk, het Leger des Heils en de geestelijke gezondheidszorg en een groep betrokken jongeren (foto) over hetzelfde onderwerp. De betrokkenheid van alle mensen bij het onderwerp veiligheid gaf mij een goed gevoel voor het vervolg.

Een bijzonder warm welkom kreeg ik donderdag in kerkcentrum De Ark in Maarssenbroek. Ik werd daar ontvangen door een groep van zo'n 25 mensen die allemaal een button droegen met daarop de tekst 'Kom Erbij'. Kom Erbij Maarssenbroek is een fantastisch initiatief dat oorspronkelijk is gestart om eenzaamheid in de wijk te bestrijden. Onder de verzamelnaam 'Kom Erbij' werken een groot aantal vrijwilligers en medewerkers van zorg- en welzijnsorganisaties samen in een groot netwerk. Ook werkt men samen met bijvoorbeeld de wijkagent, het sociale wijkteam van de gemeente, maar ook met bedrijven in de buurt. Vanuit het netwerk worden in een vroeg stadium problemen in de wijk gesignaleerd en opgelost. Het was mooi om te horen hoe succesvol de samenwerking verloopt. Na afloop gingen we samen op de foto. RTV Stichtse Vecht deed hier verslag van het bezoek.

Kennismakingsgesprekken waren er ook weer deze week. Met de collega-burgemeesters van de buurgemeenten Utrecht en De Ronde Venen en de dijkgraaf van waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Voor het avondeten schoof ik aan bij Piet en Truus Savelkoul - Buijs. Zij vertelden mij waarom ze al 40 jaar met veel plezier in Maarssenbroek wonen. We aten een overheerlijke macaronischotel en bekeken na afloop de bijzondere fotoreportage, die Truus had gemaakt van haar eigen wijk.

Zaterdag was een bijzondere dag. Het was de dag waarop de Vecht officieel schoon verklaard werd. Na ruim 4 jaar baggeren was er zo'n 2,5 miljoen kuub vervuild slib van de bodem van de Vecht gebaggerd. Een project waarmee zo'n 100 miljoen euro gemoeid was. Het waterschap Amstel, Gooi en Vecht nam deze omvangrijke klus voor haar rekening. De afronding van het werk was voor het waterschap reden om de inwoners van de gemeente een tweetal kunstwerken aan te bieden. Nadat wethouder Pieter de Groene eerder die ochtend een kunstwerk in Maarssen in ontvangst nam, mocht ik in Loenen aan de Vecht, 'De Spiegelvis’ in ontvangst nemen. Dit kunstwerk (zie foto) is gemaakt door kunstenaars Lolke van der Bij en Marianne van Dede Henstra. De in roestvrij staal uitgevoerde vis is 1,5 meter breed en 1,7 meter hoog.

Tenslotte nog dit. Deze week was het ook de week waarin de gemeente opnieuw de landelijke pers haalde. Jammer genoeg niet altijd positief. Net als de afgelopen weken ging het meestal over het vermeende informatielek in de procedure rondom de benoemingsprocedure voor de burgemeester. Ik laat het allemaal maar een beetje langs me heen gaan, maar leuk is anders.

Tot ziens.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten