zondag 28 februari 2016

Lochem

De afgelopen week was een rustig weekje als gevolg van het voorjaarsreces. Voor mij was dat een goede gelegenheid om af te reizen naar Lochem. Al vele jaren is dat stadje in de Achterhoek in het voorjaar de ontmoetingsplaats voor bijna alle Nederlandse burgemeesters. We ontmoeten elkaar om van gedachten te wisselen over de ontwikkelingen binnen het vakgebied. Initiatiefnemer voor deze 'Lochem conferentie' is het Nederlands Genootschap van Burgemeesters.

Centraal stond de rol van de burgemeester in een tijd waarin de samenleving wordt geconfronteerd met indringende gebeurtenissen. Maatschappelijke ontwikkelingen zijn ingrijpend en onvoorspelbaar. Wat er zich op mondiale schaal voltrekt is lokaal voelbaar. De terreurdreiging en de internationale vluchtelingenproblematiek zorgen voor onveiligheid en onbehagen. De eerste opvang van grote stromen asielzoekers vraagt nu veel aandacht, maar voor welke majeure opgaven stelt dat ons op iets langere termijn? Wat vraagt dat van mij als burgemeester? Daarover hebben we met elkaar indringend gesproken.

Daarbij hebben we ook gekeken naar de ontwikkeling van de lokale democratie en de positie van de burgemeester daarin. We spraken over de vraag of we in deze turbulente tijden de maatschappelijke ontwikkelingen buiten het gemeentehuis nog wel bij kunnen houden.

Komende week is weer een gewone werkweek. Aan mij om te proberen de nieuwe inzichten van de afgelopen week in de praktijk te brengen.

Tot ziens.
Geen opmerkingen:

Een reactie posten