donderdag 14 juli 2016

Reces

Terwijl ik dit schrijf is voor bestuurders in heel Nederland het zomerreces begonnen. Leden van de Eerste en Tweede Kamer, maar ook de volksvertegenwoordigers en bestuurders in de rest van Nederland hebben in deze periode een week of zes waarin het politieke bedrijf min of meer tot stilstand lijkt te komen.
Wij hebben ons reces donderdag 7 juli ingeluid met de eerste midzomerbijeenkomst in het park Goudestein. Op deze bijeenkomst konden we meer dan 300 inwoners verwelkomen. Een groot succes! We kijken er met veel plezier op terug! Ook vanwege het feit dat de bijeenkomst plaats vond bij goed weer. Dat was de afgelopen weken wel anders.
Iedereen die denkt dat het reces vooral een hele lange zomervakantie voor politici is, kan ik geruststellen. Dat is normaal gesproken niet het geval. Waarom dan toch het zomerreces zult u zich afvragen? Ik zal proberen om dat uit te leggen.
Besluitvormende organen zoal
s de gemeenteraad of het college van Burgemeester en Wethouders nemen besluit op basis van meerderheid van stemmen. Daarom is het van belang dat bij een vergadering de leden zoveel mogelijk aanwezig zijn. Als dat niet het geval is dan zou het kunnen gebeuren dat een voorstel dat normaal gesproken geen meerderheid krijgt toch wordt aangenomen. Om dat te voorkomen zetten we in een periode waarin veel mensen met vakantie gaan de politieke besluitvorming op een laag pitje.
Op een laag pitje, want er kunnen zich altijd situaties voor doen waarin wij toch in actie moeten komen. Een goed voorbeeld zijn de taken van de burgemeester in het kader van de openbare orde en veiligheid. Elke dag kan er in de gemeente een calamiteit gebeuren die onmiddellijke actie nodig heeft. Een goed voorbeeld daarvan was de wateroverlast in Kockengen in de zomer van 2014. Die situatie zorgde toen voor veel ongemak bij bewoners en dus voor veel werk bij ambtenaren en bestuurders binnen de gemeente. Het feit dat deze situatie zich midden in het zomerreces voordeed betekende niet dat wij onze taak niet konden uitvoeren.
Ook tijdens het zomerreces moeten er dus steeds voldoende mensen beschikbaar blijven om bij te springen wanneer dat nodig is. Dus ook wanneer u de komende zomer in de krant leest dat de burgemeester wegens vakantie afwezig is kunt u erop rekenen dat hij vervangen wordt door een wethouder die volledig mandaat heeft om namens hem te handelen.
Naast de zorg voor de lopende en urgente zaken heeft het zomerreces nog het voordeel dat de bestuurders wat meer tijd kunnen besteden aan zaken waar de rest van het jaar wat minder tijd voor is. Als gevolg daarvan neemt het aantal werkbezoeken en zomerstages vaak toe in deze periode. Gezien de wens van de politiek om meer contact te hebben met de samenleving komt dat heel goed uit.
Het reces eindigt voor ons in Stichtse Vecht op 22 augustus. Een druk bestuursseizoen wacht ons (zoals altijd).
Ik hoop dat we een mooie zomer krijgen. Ik wens u een fijne vakantie toe!

Tot ziens

Geen opmerkingen:

Een reactie posten