donderdag 21 juli 2016

Aanpak Hennepteelt

Regelmatig is in het nieuws dat er ergens in een woonwijk een hennepplantage is ontmanteld. De teelt van hennep kan, zeker in een woonomgeving, tot gevaarlijke situaties leiden voor omwonenden. Bovendien is het strafbaar. Daarom heeft het bestrijden van deze ‘wietplantages’ hoge prioriteit bij politie en justitie en bij mij als burgemeester.

Sinds maart van dit jaar is het voor mij als burgemeester makkelijker geworden om panden te sluiten nadat er feiten zijn geconstateerd die een relatie hebben met drugshandel. Bij het aantreffen van bepaalde hoeveelheid drugs en/of materialen die bij de fabricage worden gebruikt, kan ik direct maatregelen nemen om gevaar en overlast voor de omgeving tegen te gaan. Daarbij maken we onderscheid tussen de aanwezigheid van harddrugs en softdrugs. Ook wordt er onderscheid gemaakt tussen woningen die bewoond zijn, en niet bewoonde panden, zoals bedrijfsruimten.

In Stichtse Vecht zijn er in 2016 tot nu toe zes ontmantelingen geweest. In één geval heb ik daarbij een bestuurlijke waarschuwing afgegeven. Dit houdt in dat als er binnen een periode van vijf jaar nogmaals drugs worden gevonden, ik de woning voor drie maanden zal sluiten. In de andere gevallen was het niet mogelijk om over te gaan tot een bestuurlijke waarschuwing of heeft de woningcorporatie ingegrepen. Wanneer het gaat om niet bewoonde panden, dan kan ik deze direct sluiten.

Veiligheid maken we samen, dat is de kern van de gemeentelijke aanpak bij veiligheid en bestrijding van criminaliteit. Goed samenwerkende instanties, zoals politie, justitie, woningcorporaties en gemeente, kunnen juist samen met u als inwoner goede resultaten boeken op dit gebied. Daarom maakt de gemeente een filmpje om inwoners beter te informeren over de signalen van hennep.
In het filmpje wordt uitgelegd hoe het de aanpak van hennepteelt verloopt en wat u als inwoner daaraan kan bijdragen. Zodra het filmpje klaar is zullen we dit bekend maken.

Verder deelt de gemeente hennepgeurkaarten uit zodat inwoners de geur van hennep kunnen herkennen.

Hoe herkent u nu of er mogelijk sprake is van hennepteelt? Let dan op:
- Stankoverlast door een sterke, vreemde geur (zoals bij een coffeeshop)
- Extreme warmte bij muren
- Condensvorming op de ramen van een woning
- Kunstlicht (gloed van felle lampen die altijd branden)
- Dichtgemaakte ramen (rolluiken, folie)
- Als het sneeuwt, ligt er geen sneeuw op het dak
- Bouw- en sjouwactiviteiten op vreemde tijdstippen


Mocht u vermoedens hebben van hennepteelt, dan kunt u het beste contact opnemen met de politie door middel van het nummer 0900-8844 of met de wijkagent. Belt u gerust, beter te veel dan te weinig. Zo werken we samen aan veiligheid!

Tot ziens.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten