vrijdag 14 oktober 2016

Grote brand

Ruim een jaar geleden brandde in Stichtse Vecht een monumentale boerderij tot de grond toe af. De inwoners verloren al hun bezittingen. Sinds die tijd hebben we binnen de gemeente geen grote brand meer meegemaakt, tot het vorige week dinsdag weer gebeurde.

Om 05:00 uur ’s ochtend ging mijn telefoon. Aan de lijn was een officier van dienst van de Veiligheidsregio Utrecht. Terwijl ik nog wat slaperig op de rand van mijn bed zat, vertelde hij me dat er een grote brand uitgebroken was bij een plastic verwerkend bedrijf aan de Merwedeweg in Breukelen. Er was sprake van hevige rookontwikkeling. Dankzij een gunstige windrichting ging de zware rookpluim gelukkig niet over het bewoonde gebied van Breukelen, maar richting het spoor en de snelweg A2. De treinen reden vanwege de rook met beperking. Ook vertelde hij me dat het incident inmiddels was opgeschaald naar Grip 1, een technische term, wat betekent dat er verschillende hulpdiensten betrokken zijn bij het incident. In zo’n situatie wordt het werk gecoördineerd via een zogeheten Commando Plaats Incident. Eén van de hulpdiensten heeft de leiding over de hele uitvoering.

De burgemeester heeft het opperbevel over de brandweer, maar dat betekent niet dat ik direct op weg ben gegaan naar de brand. Branden blussen is immers een taak voor de specialisten van de brandweer, die daar lang voor hebben getraind. Het laatste waar ze tijdens zo’n brand op zitten te wachten is een burgemeester die in de weg loopt. Ik bleef dus thuis en wachtte daar de ontwikkeling af. Voortdurend werd ik op de hoogte gehouden van de voortgang van de bluswerkzaamheden en de gevolgen die de brand voor de omgeving had. Daardoor had ik als het nodig was geweest direct in actie kunnen komen. `

Naast de inzet van brandweer en politie kwamen ook medewerkers van de gemeente meteen in actie. De gemeente is in zo’n situatie verantwoordelijk voor de ‘bevolkingszorg’. Daarbij kijken we bijvoorbeeld of er hulp nodig is voor omwonenden die tijdelijk hun woning niet meer in kunnen. Bij deze brand zijn 13 omwonenden uit voorzorg ondergebracht in een hotel. Ook zijn medewerkers van de gemeente naar het aangrenzende bedrijventerrein gegaan om de mensen die daar werken te informeren over de mogelijke gevolgen van de brand voor hun omgeving. Metingen gaven aan dat de rook niet zodanig gevaarlijk was dat het bedrijventerrein gesloten moest worden.

Omdat verder blussen door rookontwikkeling te veel hinder zou veroorzaken voor het trein- en wegverkeer, besloot de brandweer in de loop van de ochtend om de brand gecontroleerd uit te laten branden. Rond 15:30 uur werd het sein brand meester gegeven. Hulpdiensten uit de hele regio waren op dat moment bijna 12 uur in actie geweest.

Na afloop kijk ik terug op een geslaagde operatie. Gelukkig zijn er geen slachtoffers gevallen. Brandweer en Politie hebben samen met de gemeente weer laten zien dat men in moeilijke situaties weet wat er gedaan moet worden. Respect!


Tot ziens.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten