dinsdag 20 februari 2007

Terug

Zo'n verhuizing is toch veel meer werk dan je vooraf inschat. De meeste dozen zijn inmiddels wel uitgepakt en het gewone leven begint zich langzaam te hervatten. Na 45 jaar inwoner van de gemeente Hillegom te zijn geweest wen ik nu langzaam aan het feit dat ik inwoner van Leiden ben geworden. Ook voor KPN was dat even wennen. Verhuizen van het 0252 gebied naar een 071 omgeving is blijkbaar nog niet zo eenvoudig. Alhoewel mijn telefoonverbinding keurig volgens afspraak werd overgezet en de rekening daarvoor de volgende dag op de mat lag, heb ik een kleine twee weken op mijn ADSL breedbandverbinding moeten wachten. Vandaar wat achterstand in mijn dagboek, maar ook in de afhandeling van m'n email aan m.witteman@leiden.nl. Inmiddels zijn we deze week aan het reces begonnen, waardoor ik weer wat tijd heb om de achterstanden in te halen.

Daardoor had ik ook weer wat tijd om wat bij te lezen op de verschillende Leidse sites. Hier viel mijn oog op de site van mijn SP-vrienden. Daar schreef Louk Rademakers een artikel over de ontwikkeling van de Leidse woningvoorraad in de periode 2000 t/m 2006. U kunt het betreffende artikel nalezen op www.evaenlouk.sp.nl/weblog/2007/2

Volgens dit artikel zijn er in de genoemde periode in Leiden 341 woningen gesloopt. De SP beroept zich bij deze cijfers op het CBS. Aangezien ik dit aantal niet goed kon thuisbrengen, heb ik maar even contact opgenomen met de deskundigen binnen onze gemeente. Daar kreeg ik de werkelijke CBS gegevens, waaruit bleek dat naast het feit dat de gegevens over 2006 nog niet zijn gepubliceerd, dat er in de periode 2000 t/m 2005 'slechts' 22 woningen zijn gesloopt. Daarnaast beschrijft het CBS nog een daling van de woningvoorraad van 103 woningen, als gevolg van de samenvoeging van kleinere woningen, maar dat mag je natuurlijk niet onder de noemer sloop meenemen. Misschien is het goed dat Eva en Louk de cijfers nog eens nalopen.

De sloop van woningen is binnen de Leidse politiek vaak aanleiding tot verhitte discussie. Op zich is dat wel terecht, want de sloop van woningen is voor de mensen die er wonen vaak een emotioneel beladen onderwerp. Het is daarom goed dat we elkaar in de Leidse politiek scherp houden op dit onderwerp, maar dat betekent volgens mij niet dat we het onderwerp uit de weg moeten gaan.

Om de kwaliteit van de woningvoorraad in de stad in stand te houden is sloop zelfs noodzakelijk. In de commissie heb ik dat onlangs nog eens uiteengezet met de volgende stelling: Momenteel is de totale woningvoorraad in Leiden ruim 50.000 woningen. Stel nu dat die woningen gemiddeld 100 jaar meegaan. In dat geval zouden we in Leiden gemiddeld per jaar 500 woningen moeten slopen om de kwaliteit van de woningvoorraad een beetje op peil te houden. In de periode van 2000 t/m 2005 hadden dat dus 2500 woningen moeten zijn. Dat is veel meer dan de 22 die echt zijn gesloopt. Door dat geringe aantal is de gemiddelde leeftijd van de woningen in Leiden flink hoger geworden. Omdat de gemiddelde woning in de praktijk nooit 100 jaar meegaat, kun je constateren dat ook de gemiddelde woonkwaliteit er in de afgelopen jaren niet beter op geworden zal zijn. Volgens mij zijn juist de mensen met de laagste huren daar de dupe van. Wat mij betreft moeten we daar iets aan doen.

Binnenkort gaan we de Leidse Woonvisie evalueren. Ik kijk uit naar de discussie die we daarover gaan voeren.

Tot ziens.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten