vrijdag 7 september 2007

Lammenschans

Vanmiddag was ik aanwezig bij de oprichting van de nieuwe ondernemersvereniging Lammenschans. Het gebied van Lammenschans was een van de laatste gebieden in de stad zonder zo'n vereniging, maar sinds vandaag is dat dus anders. Dat de ondernemers van Leiden zich goed hebben georganiseerd heeft o.a. te maken met het bestaan van het Leidse Ondernemersfonds. Een fonds dat uniek is voor Nederland. In 2005 heeft de gemeente de OZB voor bedrijfspanden op verzoek van de ondernemers verhoogt met 5,3%. Sinds die tijd betalen alle ondernemers in Leiden dus 5,3% extra OZB. Die meeropbrengst van de OZB stort de gemeente in een fonds dat ten goede komt aan ondernemers en wordt beheerd door de Stichting Ondernemersfonds Leiden. De Stichting ziet de opslag als een soort contributie voor ondernemersverenigingen, waarmee die verenigingen activiteiten kunnen financieren die het collectief belang dienen van Leidse bedrijven en winkelterreinen.

Hierdoor komt er jaarlijks bijna een miljoen euro in dit fonds. Mede dankzij dat geld beschikken de ondernemersverenigingen in de stad over een budget waar veel aktiviteiten voor de ondernemers mee gefinancierd kunnen worden. In de praktijk blijkt dat men buitengewoon creatief is met de inzet van dit geld waardoor echt elk dubbeltje goed besteed is zonder dat een enorme bureaucratie nodig is om alles te controleren. Mooi toch? Ik vraag me af waarom we een dergelijk systeem niet kunnen inzetten voor allerlei andere doelen waaraan de gemeente subsidie verstrekt.

Tot ziens.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten