donderdag 18 oktober 2007

Priemus

In 2005 stelde de gemeenteraad een woonvisie voor de stad vast. In grote lijnen zou je kunnen zeggen dat daarin is opgenomen waar en wanneer we welke woningen willen bouwen en voor wie. De gemeente moest volgens deze visie vooral inzetten op kwalitatief hoogwaardige nieuwbouw, waardoor doorstroming in de woningbouw op gang zou komen en de goedkopere woningvoorraad weer vrij komt voor de mensen die dat echt nodig hebben.

Onlangs zijn de cijfers bekend geworden van het laatst gehouden woningbehoefteonderzoek onder de naam WOON2006. Uit dit onderzoek, waarbij ook gekeken is naar de specifieke situatie op de Leidse woningmarkt, trok het college (toen nog voltallig) de conclusie dat de woonvisie uit 2005 nog steeds actueel is en geen aanpassing nodig heeft. Het komende jaar kunnen we wat ons betreft het uitgestippelde beleid dus gewoon doorzetten.

Het is nu aan de gemeenteraad om te oordelen of zij deze conclusie kan onderschrijven. Om hen hierbij behulpzaam te zijn, was er vanavond een bijeenkomst voor alle betrokken partijen om onder leiding van niemand minder dan Hugo Priemus, te discussieren over de Leidse woningmarkt. Hugo Priemus was tot voor kort hoogleraar bij de TU in Delft maar bovenal de deskundige in Nederland op het gebied van volkshuisvesting. Bovendien is hij al heel lang inwoner van onze stad. Op zijn kenmerkende manier gaf hij zijn visie op het Leidse volkshuisvestingsbeleid. Bij zijn uiteenzetting gaf hij de aanwezige gemeenteraadsleden een aantal waardevolle suggesties mee.

Centraal in de discussie stond de vraag hoe de voorraad goedkope woningen in onze stad aansluit bij de omvang van de groep mensen die van deze woningen afhankelijk zijn. Het antwoord op deze vraag is altijd afhankelijk aan wie je hem stelt. Het is bij uitstek een politieke vraag. In dat opzicht is het interessant om de komende tijd te kijken hoe de onderhandelende partijen omgaan met dit onderwerp.

Tot ziens.

2 opmerkingen:

  1. Marc,

    Wellicht heb je tezeer op het netvlies gehad dat hij in volkshuisvestingsland de primus inter pares is, en daardoor even gemist dat zijn naam wordt geschreven met een extra e. Het is Hugo Priemus. Zo zie je dat Freud ook op een prettige manier kan toeslaan... :)

    Peter Bootsma

    BeantwoordenVerwijderen
  2. Bedankt Peter. Ik heb het aangepast.

    BeantwoordenVerwijderen