woensdag 17 oktober 2007

Val

Gisterenavond en vanmorgen vroeg was ik getuige van de val van het college, waarvan ik zelf deel uit maakte. Het was een bijzondere en emotionele gebeurtenis. Misschien was het onnodig maar het was in ieder geval onvermijdelijk. Het feit dat ons college na het vertrek van de SP wethouders niet meer kon rekenen op een meerderheid in de gemeenteraad, betekent in democratisch opzicht nu eenmaal dat het college valt. Zo zijn de regels en daar heb je je als bestuurder aan te houden. Mij hoort u hier dus niet meer over.

Waar ik me meer zorgen over maak, is de inhoud van het debat dat gisterenavond voorafging aan de vaststelling dat het college was gevallen. Met ongekend harde bewoordingen maakte een aantal partijen in de raad korte metten met de nog overgebleven leden van het college. De meest afschuwelijke en onparlementaire bewoordingen vlogen door de raadzaal. Het leek wel of de zittende collegeleden persoonlijk alle schuld kregen van de scherpe tegenstellingen die in de Leidse raad zijn ontstaan rondom het onderwerp RijnGouwelijn. Er waren momenten dat ik het debat als een publieke vernedering ervoer. Het werd een debat dat een grote stad als Leiden onwaardig was. Normen en waarden waarover ik onlangs nog schreef waren heel ver te zoeken.

De wethouders van dit college maken geen deel uit van de gemeenteraad. Op verzoek van een meerderheid van de gemeenteraad hebben zij bijna allemaal elders hun loopbaan onderbroken om te werken voor de stad en haar inwoners. Ik heb gezien hoe alle collega's zich de afgelopen 18 maanden uit de naad hebben gewerkt voor de belangen van de stad. En met alle collega's bedoel ik ook de inmiddels vertrokken SP wethouders. Ik heb ervaren met welke inzet, energie en integriteit zij hun werk voor de stad hebben gedaan. Daarbij altijd aan het werk om besluiten van een meerderheid van de gemeenteraad uit te voeren. Deze mensen verdienen het op geen enkele manier om zo te worden weggezet.

Dat dit toch is gebeurd, heeft mijns inziens te maken met de politieke cultuur in de stad. Dat is dezelfde cultuur waarin partijen die hun standpunt aanpassen om tot een democratisch besluit te komen, steevast door hun collega raadsleden als 'draaiers' te kijk worden gezet. Een cultuur die meer gericht is op het veroorzaken van tegenstellingen dan het gezamenlijk dienen van de belangen van de inwoners. Een cultuur waar het woord 'vertrouwen' langzaam aan waarde en kracht heeft verloren.

Op 15 mei jl. heeft ons college de bestuurscultuur in de stad indringend aan de orde gesteld. Sinds die tijd hebben we hard gewerkt aan oplossingen voor dit vraagstuk. Binnen enkele weken presenteren we de resultaten aan de raad. Dit moment markeert voor ons het begin van de door iedereen gewenste verandering van onze bestuurscultuur.

Het probleem dat rond dit debat naar buiten kwam, kan het college niet oplossen. Dit probleem heeft alles te maken met de politieke cultuur in onze stad. Alleen de gezamenlijke partijen in de gemeenteraad hebben het in hun macht om hierin verandering te brengen. Dat zou dan wat mij betreft het enige positieve kunnen zijn dat het debat tot gevolg heeft gehad. Ik hoop echt dat partijen zich na vanavond herpakken en de handen ineen slaan om ook met deze cultuur voorgoed af te rekenen.

De komende weken gaan partijen aan de gang om een nieuw college te formeren. Of daarin voor mij persoonlijk nog een plaats is, weet ik natuurlijk niet. Als ik dat verzoek mocht krijgen, dan is voor mij in ieder geval van belang hoe partijen de wens naar een verandering van bestaande politieke cultuur serieus wensen te nemen. Ik zie wel hoe het loopt. De komende tijd ga ik samen met mijn collega's op de winkel passen.

Tot ziens.

4 opmerkingen:

 1. De heer Witteman schijnt gemakshalve te vergeten dat de "bedorven" bestuurscultuur vooral wordt veroorzaakt door het feit dat zijn eigen cluppie al 34 onafgebroken als een stel regenten de stad leiden laat lijden. De PvdA dient hand in eigen rode boezem te steken over deze cultuur " wij weten wel wat goed voor u is, en van nee houden we niet". Nee meneer Witteman, niets persoonlijks, maar het zou beter zijn als u niet meer terugkwam in het nieuwe college. Want op die manier geeft de PvdA weer blijk van regentesk gedrag, we sturen het college weg, en we zetten de weggestuurde wethouders toch maar weer in.............

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Vreemd dat u problemen heeft met een cultuur waarvan u zelf deel uitmaakt en die door de jaren heen vooral tot stand is gekomen dankzij uw eigen partij. Daarbij hebben enkele voorgangers van u een bedenkelijke rol gespeeld.

  Het getuigt van een verdorven politieke cultuur en van twijfelachtige opvattingen over democratie dat het college en de drie het college steunende fracties een overduidelijke referendumuitslag naast zich neerleggen.
  Dat geldt ook voor het feit dat het college bij monde van uw collega G. v/d Berg de raad verkeerd inlichtte over de reden waarom de SP-wethouders ontslag namen. Gelukkig kunnen burgers nu uit de pers vernemen hoe het werkelijk zat.
  Over politieke cultuur gesproken...

  E. Meijer

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Maar mensen....

  Ik ben al bijna 25 jaar lid van de Partij van de Arbeid en ben trots op mijn partij. Tot 1,5 jaar geleden was ik voor die partij aktief buiten Leiden in een gemeente waar de PvdA als kleine partij moest samenwerken met veel grotere partijen, meestal het CDA. Iets bereiken kon ik alleen door respect te hebben voor andere standpunten, samen te werken en goede argumenten te geven. Zo ben opgegroeid in het lokaal bestuur.

  Nu zit ik in Leiden. De PvdA fractie wilde na de vorige verkiezingen oprecht iets veranderen in Leiden. Ik denk dat dit een van de redenen was waarom ze mij vroegen naar Leiden te komen. Vanaf het begin heb ik mijn werk gedaan zoals ik het van huis uit gewend was; open en in gesprek met mensen uit de stad zoeken naar de balans tussen daadkracht en draagvlak. Ik wil ook hier een bereikbare bestuurder zijn die open staat voor de mensen in de stad.

  Volgens mij laat de PvdA in Leiden zien dat ze wil veranderen. Ik wil ze daar graag bij helpen omdat het mijn partij is, maar ik zie dat er partijen in de stad zijn die er vooral belang bij hebben de oude beelden in stand te houden. Dat zie je ook bij de moeilijke RO dossiers zoals de vestiging van een AZC in Roomburg. Bij dat soort onderwerpen kun je altijd zware kritiek verwachten, daar loop ik niet van weg. Sterker nog, ik ga zelf naar de mensen toe om verantwoording af te leggen over onze besluiten. Maar in Leiden merk ik dat tegenstanders die geen argumenten meer hebben elke keer de oude PvdA cultuur uit de kast halen om mij te bestrijden.

  Neem van mij aan, de PvdA is bereid te veranderen, maar daar moeten we dan wel de kans voor krijgen.

  Tenslotte meneer Meijer, de SP wethouders waren inderdaad bereid om met de provincie te onderhandelen. Alleen waren de oud collegas daarbij niet bereid om tegemoet te komen aan minimum voorwaarde van de provincie om aan de onderhandelingstafel te komen. De opstelling van de SP wethouders was daardoor gelijk aan niet willen onderhandelen. Overigens respecteer ik hun besluit en betreur ik het nog steeds dat onze samenwerking hier moest eindigen.

  Dat is wat er werkelijk aan de hand was, ik was erbij. De verklaring van mijn collega Gerda van der Berg was volstrekt in overeenstemming daarmee.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Mijnheer Witteman,

  Ik verwijs naar de website van de Leidse PvdA:

  http://www.leiden.pvda.nl/nieuwsbericht/3293#40730

  E. Meijer

  BeantwoordenVerwijderen