donderdag 15 maart 2012

Oostvaarderswold, het vervolg

De uitspraak van de Raad van State over het inpassingsplan Oostvaarderswold ligt alweer een week achter me. Ik heb een paar dagen nodig gehad om de gebeurtenissen een beetje te verwerken. Het feit dat de Raad van State heeft toegestaan dat het rijk eenzijdig een overeenkomst naast zich neer kan leggen, blijft me bezig houden. Wat betekent dat voor al die andere afspraken die wij als provincie maken met het rijk? Moeten we vanaf nu rekening gaan houden dat we ook bij andere overeenkomsten met het rijk eenzelfde risico lopen? Dat zou wel wat veranderen in de manier waarop ik mijn werk doe. Wellicht dat er binnenkort nog iemand opstaat die daar met gezag iets zinnigs over kan zeggen. Zelf heb ik in ieder geval nu geen tijd om hier lang bij stil te staan.

De Provinciale Staten hebben het college vorige week een maand de tijd gegeven om te komen met een plan voor de toekomst van dit gebied. Die periode loopt af op 10 april en zoals het er nu uit ziet, heb ik samen met de ambtenaren elke minuut nodig om een goed voorstel in elkaar te zetten. Daarvoor hebben we inmiddels een planning uitgewerkt. Naast het maken van een heldere analyse van de feitelijke situatie op dit moment, zijn we inmiddels gestart met het opstellen van een drietal scenario's voor de toekomst van het gebied. Drie manieren dus om tegemoet te komen aan de verschillende wensen die binnen Provinciale Staten en de provincie leven. Daarbij is de uitspraak van de Raad van State natuurlijk het uitgangspunt. Het plan voor Oostvaarderswold zoals het was, zal er niet meer komen.

Daarnaast ga ik de komende week in gesprek met allerlei belanghebbenden om van hen te vernemen hoe zij de toekomst van het gebied zien. Partijen als de boeren in het gebied, grondeigenaren, Flevolandschap, Staatsbosbeheer, de gemeenten, het waterschap, natuurorganisaties etc. Ik wil zoveel mogelijk in gesprek komen met mensen die een idee hebben over de toekomst van het gebied. Daarnaast denk ik nog na over een manier waarop we iedereen met wie we niet persoonlijk in gesprek kunnen gaan, een platform kunnen bieden om toch een mening te geven of een discussie te starten.

Ik zal u de komende tijd uitgebreid blijven informeren over de stand van zaken.

Tot ziens.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten