donderdag 1 maart 2012

Bestuurder2.0

Toen ik in 1998 mijn bestuurlijke loopbaan als wethouder in de gemeente Hillegom begon, trof ik op mijn eerste werkdag een houten bureau met daarop een telefoon en twee postbakjes, een met de tekst 'IN' en een met de tekst 'UIT'. Voor de contacten met de samenleving waren dat destiijds de belangrijkste instrumenten. Als ik meer wilde, moest ik het stadhuis uit, de straat op om in gesprek te gaan met mijn achterban, de inwoners van de gemeente waar ik wethouder was.

Davied
De postbakjes zijn inmiddels verdwenen van mijn bureau en zelf denk ik dat de ouderwetse vaste telefoon ook zijn langste wel gehad heeft op mijn bureau. In plaats daarvan zijn het mijn iPad en iPhone die in goed onderling overleg via 'the cloud' de toegang tot de buitenwereld voor me regelen. Daarnaast werk ik samen met een groeiende groep ambtenaren die zich weet te bedienen van de zegeningen van de moderne communicatiemiddelen. De beleidsambtenaar van de toekomst schrijft zelf geen nota's meer, maar laat dit doen door burgers die actief zijn op online communities en die samen veel meer kennis over een bepaald onderwerp bijeen brengen dan de ambtenaar alleen ooit voor elkaar kan krijgen. Deze ambtenaren hebben zich verenigd onder de werknaam Ambtenaar 2.0.

Een van de ambtenaren 2.0 van het eerste uur en voorvechter van het gebruik van sociale media in het openbaar bestuur is Davied, een goede kennis van me uit Leiden. In zijn zoektocht naar de toekomst van het gebruik van nieuwe technieken in het openbaar bestuur was hij vorige week bij me voor een interview. Mijn stelling was: 'De ambtenaar 2.0 kan niet zonder de bestuurder 2.0'.


Interview met Marc Witteman over de bestuurder 2.0 from Davied on Vimeo.

Overigens is niet alles veranderd sinds 1998. Alle nieuwe technieken ten spijt ga ik nog steeds met enige regelmaat de stad in, de straat op, op zoek naar mensen met een mening, op zoek naar inspiratie. Het zijn juist de leuke momenten in mijn werk. Wat mij betreft blijft dat gewoon zoals het was.

Tot ziens.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten