donderdag 29 maart 2012

Vertrouwen

Gisteravond waren de Provinciale Staten van Flevoland in vergadering bijeen. De fractie van de PVV diende op grond van de ontwikkelingen met betrekking tot het Oostvaarderswold een motie van wantrouwen tegen me in. De tekst van mijn reactie wil ik u natuurlijk niet onthouden.

Voorzitter,

Afgelopen zondag had ik voor het eerst in een lange periode het twijfelachtig genoegen om via de pers te vernemen dat de PVV voornemens was een motie van wantrouwen tegen mij in te dienen. Een bijzonder moment, ik weet niet of het klopt, maar ik heb vernomen dat ik daarmee de eerste gedeputeerde in de geschiedenis van deze provincie ben die een dergelijke motie 'aan de broek' krijgt. In eerste instantie maakte ik wat grapjes over dit feit, maar die jolige bui was eigenlijk snel voorbij. Als bestuurder die hecht aan een goede relatie met de staten kun je niet anders dan zo'n motie buitengewoon serieus nemen. Dat doe ik dus ook.  De motie van wantrouwen is immers een buitengewoon serieus instrument uit de bestuurlijke gereedschapskist van de Staten. Een instrument ook dat je bewaart voor situaties die bestuurlijk gezien zeer ernstig zijn en waarbij de kans dat een dergelijke motie een meerderheid krijgt reëel is. Natuurlijk is de kracht van het instrument uiteindelijk afhankelijk van de vraag of de motie draagvlak heeft in uw Staten. Komt dat draagvlak er niet, dan is de motie in feite zonder waarde, of toch niet?

Voorzitter,
Ik heb de afgelopen dagen aan de lijve ondervonden welke schaduw het indienen vaneen motie van wantrouwen vooruit werpt. Zondag werd het nieuws breed uitgedragen in de regionale media, maandag ging het nieuws landelijk. Ik merk daarbij dat de aankondiging van zo'n motie alleen al kan leiden tot beschadiging en daardoor invloed heeft op mijn functioneren. Als straks blijkt dat deze motie een breed draagvlak krijgt is dat natuurlijk geen enkel probleem. Maar in geval dat draagvlak er niet blijkt te zijn, dan is deze uitwerking volkomen ten onrecht. Dat legt een zware verantwoordelijkheid op de schouders van de indieners, maar zeker ook op de schouders van die partijen die deze indiening mogelijk maakten. Vanzelfsprekend heeft uw college zich afgelopen dinsdag gebogen over de inhoud van deze motie. We hebben kennis genomen van het feit dat niet alleen ondergetekende, maar het hele college wordt aangesproken op de manier waarop wij in dit proces onze rol hebben gespeeld. Op grond hiervan hebben wij de conclusie getrokken dat deze motie gezien mag worden als een motie van wantrouwen tegen het hele college.

Voorzitter,
Als straks blijkt dat deze motie een meerderheid krijgt neemt het college haar verantwoordelijkheid, laat daar geen misverstand over bestaan.

Uiteindelijk werd de motie door alle andere fracties met uitzondering van de PVV verworpen.

Tot ziens.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten