woensdag 13 juni 2012

Geen kinderen tussen wal en schip

Vanmiddag schoof ik als gedeputeerde jeugdzorg aan bij het overleg van de Stuurgroep Jeugd en Gezin Urk. Urk werkt aan het nieuwe jeugdbeleid en betrekt hier de jongeren en de organisaties bij die werken met jongeren. De wens van jongeren om in hun eigen woonplaats te wonen en te werken is goed gehoord. Zo zijn er plannen het onderwijs uit te breiden met opleidingen die aansluiten bij het beschikbare werk. En gelukkig is er ook aandacht voor kinderen en jongeren die een steuntje in de rug nodig hebben, want soms gaat gezond en veilig opgroeien niet vanzelf.

In het land is veel gaande rond het jeugdbeleid en de jeugdzorg. Veel mensen zijn blij dat een aantal maatregelen met de val van het kabinet worden uitgesteld (ook omdat daarbij bezuinigd zou worden). Maar er is ook een andere kant en daar werd vanuit de stuurgroep terecht op gewezen. Dat er meer voorbereidingstijd is, is mooi. Maar dat moet niet leiden tot achteroverleunen. Als we willen dat de jeugd op Urk straks krijgt wat ze nodig hebben, moeten we daar nu hard aan gaan werken. Passend bij de termen van de visserij op Urk: geen kind tussen wal en schip.

En daar sluit ik me bij aan... voor heel Flevoland.

Tot ziens.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten