woensdag 21 november 2012

Beweging in de Jeugdzorg

“De jeugdzorg is in beweging, en niet zo’n klein beetje ook. We staan aan de vooravond van de overdracht van alle jeugdzorgtaken naar de gemeenten. We zitten op dit moment in een spannende fase. Lukt het om de nieuwe wet op tijd af te krijgen voor een overdracht per 1 januari 2015 en zo ja, geeft deze wet de gemeenten genoeg ruimte om de noodzakelijke verandering in de zorg echt vorm en inhoud te geven? Tijdens deze conferentie geven we alle ruimte aan professionals die – midden in de hectiek van de transformatie – vormgeven aan de toekomst.”

Deze tekst schreef ik onlangs in de uitnodiging voor de traditionele najaarsconferentie voor de jeugdzorg in Flevoland. Dit jaar had deze bijeenkomt het thema “Beweging in de jeugdzorg” meegekregen. Vandaag kwamen ruim 200 mensen uit gemeenten, welzijn, onderwijs, gezondheidzorg en jeugdzorg bij elkaar om elkaar te ontmoeten, te leren van de ‘buren’ in en buiten Flevoland en elkaar te inspireren om samen te werken aan de toekomst van de jeugdhulp.

Het was voor mij alweer de derde keer dat ik bij deze conferentie aanwezig was. Anders dan vorige jaren opende ik de bijeenkomst deze keer niet zelf. Als illustratie van de komende overdracht van jeugdzorg naar gemeenten, verwelkomde Meta Jacobs, wethouder van Lelystad, de deelnemers. Zij benadrukte dat de veranderingen in de praktijk moet gebeuren, de vernieuwing krijgt vorm vanuit de jeugdzorgorganisaties en de mensen die daar met heel veel inzet hun werk doen. Meta Jacobs roept op aan de gang te gaan met de opgedane ideeën. En dat spreekt mij aan. Verandering die gedragen wordt door de werkers in de jeugdzorg levert de beste resultaten op.

En ideeën hoorde en zag ik genoeg vandaag tijdens rondes met interessante workshops. Daarnaast werd in de derde workshopronde gewerkt met de ideeëngenerator en matchmaking.

Dat leverde aan het einde van de dag veel enthousiaste deelnemers op waarvan de meeste morgen weer aan de slag gaan in de jeugdzorg. Ik hoop dat de conferentie vandaag helpt om het werk voor de meest kwetsbare kinderen uit onze provincie nog beter te gaan doen.

Tot ziens.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten