dinsdag 6 november 2012

Week van de Jeugdzorg

De Flevolandse jeugdzorginstellingen zetten deze week de deuren open tijdens de week van de Jeugdzorg. Zij ontvangen geïnteresseerden uit de wereld van politiek, overheid, onderwijs en gezondheidszorg. Ruim 70 mensen hebben zich gemeld voor een stage, een mooi aantal. Ik weet uit eigen ervaring dat een dagje stagelopen bij zo’n organisatie een ander perspectief geeft op onze taak als overheid om te zorgen dat kwetsbare kinderen veilig kunnen opgroeien. Het geeft ook een ander perspectief op de jeugdzorgwerkers, de mensen die het moeten doen.
Als provincie vinden we het belangrijk te laten zien wat de jeugdzorg is en doet. Daarom worden de programma’s zodanig ingevuld dat de stagiaires een reëel beeld krijgen van de dagelijkse praktijk van de jeugdzorgmedewerkers. Met wat voor problematiek en dilemma’s worden zij in hun werk geconfronteerd, met welke gezinnen krijgen zij te maken.
Ik wens alle stagiaires een goede stage toe, waarin zij nieuwe inzichten opdoen over de jeugdzorg, de kinderen waarvoor we ons sterk maken en de professionals die het werk verzetten.

Tot ziens.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten