maandag 29 juni 2015

Het was een leuke en gevarieerde week. Naast de gebruikelijke werkbesprekingen en vergaderingen waren er opnieuw heel veel nieuwe ontmoetingen. Zo was ik maandagavond bij Serena en Thomas. Ze gaan binnenkort trouwen en maken daarbij als eerste gebruik van de gerestaureerde buitenplaats Goudestein in Maarssen. Voor deze gelegenheid hebben ze mij verzocht om hen te trouwen. Spannend en niet alleen voor het bruidspaar. Ook voor mij wordt het de eerste keer, dus u leest daar volgende week vast meer over.

Voor de collegetour langs de dorpen waren we dinsdag in Nieuwersluis en Breukelen. De dag begon aan de ontbijttafel (foto) bij Ome Cees in Nieuwersluis. Daar spraken we met bewoners uit beide kernen over allerlei onderwerpen die de mensen daar bezig houden. Verder heb ik mijn ogen uitgekeken in het werkelijk puntgave Fort Nieuwersluis. Het fort is helemaal opgeknapt en binnen is ruimte gemaakt voor kleine bedrijven en culturele manifestaties. Weer zo'n mooie plek in de gemeente die een bezoekje meer dan waard was.

Verder waren we in het Trefpunt in Breukelen waar we bijgepraat werden over het werk van de Stichting Welzijn Stichtse Vecht en SWIB. Daarna namen we een kijkje in het openlucht zwembad De Meent in Breukelen. Jammer dat het water nog net iets te koud was voor een collegeduik.

Dinsdagavond mocht ik mijn derde raadsvergadering voorzitten. Aan de orde was de voorjaarsnota waarin het college de eerste voorstellen doet voor de begroting van 2016. We beleefden een lange maar constructieve vergadering. De raad nam een motie aan waarin het college opdracht kreeg om de gedecoreerdenbijeenkomst weer jaarlijks te houden. Tot nu toe werd deze 'meet en greet' voor inwoners met een koninklijke onderscheiding maar een keer per 5 jaar gehouden. Na de laatste bijeenkomst vorige maand weet ik nu al dat de betrokkenen dit zeer zullen waarderen.

Woensdag was een echte 'ambtsketendag'. In de ochtend was ik in Nigtevecht bij het bruidspaar Kroezen (foto) om samen met hen te vieren dat ze 60 jaar geleden in het huwelijk traden. Ze hadden elkaar vlak na de oorlog leren kennen op de HBS waar ze beiden studeerden. Dat was in die tijd heel bijzonder. Daarna mocht ik in Breukelen de Nederlandse nationaliteit uitreiken aan 4 nieuwe Nederlanders. Direct daarna ging ik door naar Maarssen voor de Veteranendag. De gemeente biedt de oud-strijders jaarlijks een leuke middag aan met een hapje, een drankje en een toespraak van de burgemeester. Dat doen we om deze mensen, die zich hebben ingezet voor onze vrede en veiligheid, te bedanken. In Stichtse Vecht wonen meer dan 300 veteranen die voor een belangrijk deel aanwezig waren. Het was een mooie bijeenkomst. Ik heb veel mensen gesproken en indrukwekkende verhalen gehoord.

Vrijdag verbleef ik in de gevangenis. Voor een uitgebreid werkbezoek was ik vrijdag in de 'Penitentiaire Inrichting Nieuwersluis'. In de tijd dat ik nog in militaire dienst zat (voor de kenners: 79/6) was dit de strafgevangenis voor dienstplichtige militairen die de fout in waren gegaan. Nu biedt het complex ruimte aan 243 vrouwelijke gevangenen. Daarmee is Nieuwersluis een van de 3 vrouwengevangenissen in ons land. Bij calamiteiten in het gevangeniscomplex met gevolgen voor de openbare orde kan het gebeuren dat de burgemeester een rol heeft. Daarom vond ik het goed om de gevangenis en de directie wat beter te leren kennen. In Nieuwersluis trof ik een modern gevangeniscomplex aan met een aantal mooie monumentale gebouwen (foto) uit de oude tijd van de Koning Willem III kazerne.

Met het onthullen van een plaquette in verband met het 75-jarige bestaan van de Maarssensche Tennisvereniging en het openen van het 21e seizoen van Parkpodium in Breukelen sloot ik op zondag mijn werkweek af.

Tot ziens.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten