maandag 13 juli 2015

Zomerreces
Het was de laatste werkweek voor het zomerreces en dus was het dinsdag voorlopig de laatste keer dat het college van burgemeester en wethouders voltallig aanwezig was. Tot half augustus komen de aanwezigen bestuurders op dinsdag even bij elkaar om urgente zaken te bespreken.

De agenda was deze week nog wel goed gevuld. Woensdagmiddag zat ik samen met wethouder Jaap Verkroost in de raadzaal van de gemeente Veenendaal voor een training incidentmanagement. We spraken met veel collega's uit de regio over wat er allemaal fout kan gaan bij de nieuwe taken die de gemeenten erbij gekregen hebben op het gebied van zorg. Of het nu gaat om de zorg voor ouderen of de zorg voor jeugd, er kan altijd iets vreselijk fout gaan. Het is dan zaak om snel en goed te reageren. We hebben besproken hoe dat kan en wat daarbij de rolverdeling zou moeten zijn tussen de burgemeester en de betrokken wethouder. Het was een leerzame bijeenkomst.

Donderdagavond besprak ik voor de eerste keer mijn 100-dagenbrief met een aantal leden van de commissie bestuur. Voor mij persoonlijk was het een geslaagde bespreking. Veel leden namen de tijd om te vertellen dat ze behoorlijk tevreden over me zijn. Het was mooi om dat te vernemen. Interessant was de discussie daarna waarin een aantal inhoudelijke onderwerpen aan de orde kwamen, welke ik in mijn brief had opgenomen. Op veel punten kreeg ik steun, maar niet op alles. Zo merkte ik dat de raad minder ambitie heeft met betrekking tot de samenwerking met Weesp en Wijdemeren dan ik zelf had. Ik kon mijn teleurstelling daarover niet helemaal onderdrukken. Na de vakantie gaan we verder praten.Vrijdagavond was ik op bezoek bij de brandweerpost in Kockengen. De gemeente Stichtse Vecht heeft 7 brandweerposten, die ik allemaal ga bezoeken. Kockengen was de eerste en dat is me goed bevallen. De avond begon met een stevige oefening in een leegstaande woning in de omgeving. Als toeschouwer zag ik een zorgvuldig opgezet oefenprogramma uitrollen. Het was een prima oefening met uitstekende inzet van de brandweerlieden. Na afloop heb ik in de kazerne nog wat na kunnen praten. Het werd een gezellige ontmoeting.

Tot zover de laatste week voor mijn vakantie. De komende 4 weken zult u mijn blog even missen. Begin augustus ben ik weer terug.

Tot ziens.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten