donderdag 1 februari 2018

Storm

De afgelopen week hadden we twee stormen binnen de gemeente. De eerste kan u niet ontgaan zijn: op 18 januari trokken windvlagen van ruim 140 km per uur over de gemeente.

Onze medewerkers komen bij zo’n weersvoorspelling direct in actie. Vanuit één coördinatiepunt zijn zo’n 80 meldingen direct doorgezet naar de juiste collega. Door korte interne lijnen en goede samenwerking met hulpdiensten en aannemers konden alle disciplines elkaar versterken. Heftig was dat de brandweer van Loenen aan de Vecht zelf slachtoffer werd. Een enorme tak belandde op hun brandweerauto. De brandweerlieden kwamen gelukkig met de schrik vrij.

Bij de aanpak hadden onveilige situaties prioriteit, zoals ontoegankelijke wegen of beschadigde huizen. Onze buitendienst en aannemers zijn nog druk met opruimen. Ook veel inwoners dragen hun steentje bij.

De gevolgen van deze storm waren snel onder controle dankzij de saamhorige inzet van velen. Door doortastend optreden hebben we veel gevolgschade kunnen voorkomen. Ik spreek mijn waardering uit aan hulpdiensten, inwoners en medewerkers die hard gewerkt hebben om Stichtse Vecht veilig door de storm te loodsen.

Van de tweede storm heeft u misschien minder gemerkt.

Het is meer een politiek/bestuurlijke storm waar ik  zelf druk mee ben en die lastiger onder controle is te krijgen.

U heeft misschien gehoord dat ik, vanuit mijn verantwoordelijkheid voor het integer functioneren van het bestuur en onze organisatie, onderzoek laat doen naar mogelijke schendingen van integriteit. Niet alleen voer ik een gesprek met de rijksrecherche over mogelijke onregelmatigheden bij de Belastingsamenwerking met Weesp en Wijdemeren, er loopt ook een onderzoek naar vermeend niet integer handelen van wethouder Pieter de Groene. Met name de laatste zaak heeft politiek veel los gemaakt.

Vanwege het belang van betrokkenen en de voortgang van het onderzoek ga ik hier niet in op de inhoud van beide onderzoeken.

Als het gaat om integriteit heb ik als burgemeester een wettelijke taak en die neem ik serieus. Elke suggestie van niet integer bestuur moet onderzocht worden. Mensen moeten daarvoor altijd bij me aan kunnen kloppen. Maar, zolang het onderzoek loopt, oordeel ik niet en ik vraag ook anderen nadrukkelijk om dat niet te doen.

Er spelen daarnaast interne discussies binnen politieke partijen. Ik realiseer me dat zulke interne discussies misschien schadelijk kunnen zijn voor het vertrouwen in het bestuur. Ik merk dat ook uit reacties die ik krijg van inwoners. Politieke partijen moeten zich blijven realiseren dat het bestuur van de gemeente aan hen is toevertrouwd door de inwoners.  U als inwoner moet erop kunnen vertrouwen dat de raad zich inzet voor het belang van inwoners. Ik roep partijen op om dat belang steeds voorop te zetten, ook nu de verkiezingen voor de gemeenteraad in zicht komen.

En u, inwoner, roep ik op om 21 maart gewoon te gaan stemmen. De gemeente wil goede besluiten nemen en goede resultaten voor onze inwoners realiseren. Vaak slagen we daar in, zoals uit de  aanpak van de storm blijkt.  En, als we fouten maken, onderzoeken we dat en willen we er van leren. Om het volgende keer beter te doen!

Tot ziens.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten