donderdag 24 mei 2018

Persoonsgegevens II

Mijn column van vorige week ging over de invoering van de nieuwe Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze gaat vrijdag 25 mei in. De gemeente werkt continu met persoonsgegevens van inwoners en medewerkers. Wij hebben deze persoonsgegevens nodig om ons werk voor u goed te kunnen doen; voor het beoordelen van een aanvraag of het leveren van een dienst.

Om ervoor te zorgen dat er ook controle is op de bescherming van persoonsgegevens en op het naleven van de regels heeft het college van burgemeester en wethouders vorige week een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld..

Het college van B&W is verantwoordelijk voor alles wat te maken heeft met de bescherming van uw persoonsgegevens. De Functionaris Gegevensbescherming is een onafhankelijke toezichthouder binnen onze organisatie die betrokken is bij alles wat te maken heeft met gegevensbescherming en die erop toeziet dat dat volgens de nieuwe regels gebeurt.

Daarnaast mag de Functionaris Gegevensbescherming gevraagd en ongevraagd advies geven aan het college van B&W over de toepassing van de nieuwe regels binnen de gemeentelijke organisatie. Ook zorgt hij ervoor dat de gemeente de juiste maatregelen neemt wanneer er toch iets fout mocht gaan. Dat kan bijvoorbeeld wanneer er persoonsgegevens in verkeerde handen kunnen komen. Natuurlijk doen we er alles aan om dat te voorkomen, maar zo’n situatie kan zich voordoen. De Functionaris Gegevensbescherming controleert in zo’n situatie of de juiste stappen worden gezet en rapporteert het college daarover.
Hij is ook een aanspreekpunt voor alle zaken die te maken hebben met de bescherming van persoonsgegevens. Inwoners, klanten, personeelsleden, kortom: iedereen van wie deze gegevens worden verwerkt, kunnen bij de Functionaris Gegevensbescherming terecht voor informatie over en inzage in de van hem of haar verwerkte persoonsgegevens.
Daarnaast is er in Nederland ook een landelijke toezichthouder voor de bescherming van persoonsgegevens, de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Deze kan de Functionaris Gegevensbescherming vragen om uit te leggen hoe de gemeente omgaat met persoonsgegevens. Ook biedt de AP gemeenten ondersteuning om de bescherming van persoonsgegevens te verbeteren.

 
Als burger heeft u er recht op dat wij zorgvuldig en veilig met uw persoonsgegevens omgaan. Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en treffen de maatregelen die nodig zijn om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Toch kan het voorkomen dat u hierover meer wilt weten. Of dat u het ergens niet mee eens bent. Vindt u dat wij niet zorgvuldig zijn omgegaan met uw privacy? Heeft u de indruk dat wij uw gegevens niet goed beveiligen? Denkt u dat wij zonder uw toestemming uw persoonsgegevens gebruiken? Of heeft u aanwijzingen van misbruik van persoonsgegevens?

Als u vindt dat wij onzorgvuldig met uw persoonsgegevens omgaan of u wilt uw persoonsgegevens inzien, corrigeren of laten verwijderen, neem dan contact op met de Functionaris voor de Gegevensbescherming. Per mail is hij bereikbaar op gegevensbescherming@stichtsevecht.nl. U kunt ook bellen met 14 0346.

Ik vind het  belangrijk dat u er op kunt vertrouwen dat wij verantwoord en veilig met uw persoonsgegevens omgaan.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten