woensdag 19 januari 2005

Openbare orde

Vandaag voor de eerste keer overleg met de politie gevoerd. Het onderwerp openbare orde en veiligheid is van oudsher het domein van de burgemeester. Op dit punt heb ik nog weinig ervaring. Veel werk aan de winkel dus op dit gebied. Het is overigens ook een onderwerp dat niet altijd geschikt is voor de openbaarheid van een dagboek op internet, dat zult u begrijpen. Ik heb me overigens de afgelopen tijd vaker afgevraagd welke onderwerpen zich nu wel en welke zich juist niet lenen voor publicatie op deze plaats, maar op die vraag kom ik apart nog een keer terug.

Uiteindelijk is het natuurlijk belangrijk dat de inwoners van de gemeente zich gewoon veilig voelen.Hier ligt een van de belangrijkste taken van de gemeente. De politie kan aan dit gevoel veel bijdragen door bijvoorbeeld zichtbaar en bereikbaar aanwezig te zijn binnen de gemeente en daar waar nodig op te treden. Maar het gaat niet alleen om meer politie, de gemeente heeft nog veel meer mogelijkheden om iets te doen aan die veiligheid. Zorgen voor een veilige inrichting van de openbare ruimte, mensen informeren over inbraakpreventie, openbare gebouwen op (brand)veiligheid controleren, eisen stellen in allerlei vergunningen etc. etc. In het regulier overleg tussen politie en gemeente bespreken we de zaken waar de politie tegen aanloopt en waardoor mensen zich onveilig gaan voelen. Vervolgens kijken we op welke manier we zo snel mogelijk verbeteringen aan kunnen brengen en wie dat moet doen. Met deze vorm van samenwerking zijn in Warmond in het verleden goede resultaten bereikt.

Zoals ik gisteren schreef ben ik vanavond naar Sassenheim geweest. Daar spraken de fractievoorzitters uit Voorhout, Sassenheim en Warmond vanavond over het zogenaamde Visiedocument. Dit is een document waarin is beschreven hoe de nieuwe gemeente er straks uit moet komen te zien, een belangrijk stuk dus. In dit stuk staan bijvoorbeeld belangrijke afspraken over de manier waarop de nieuwe gemeente met de verschillende kernen om gaat en hoe het buitengebied in stand gehouden kan worden. Uit de overlevering had ik al begrepen dat dit nog wel eens moeizame besprekingen waren, maar de conclusie vanavond was heel anders. Sommige deelnemers zijn al aangeschoven bij de partijgenoten uit andere gemeenten waardoor er politieke fracties zijn ontstaan. Met veel toewijding en betrokkenheid, hier en daar bespeurde ik zelfs enthousiasme, spraken de diverse leden over de nieuwe gemeente Teylingen. Uiteindelijk is men het eens geworden over het document dat nu ter goedkeuring naar de verschillende gemeenteraden gaat. De raad van Warmond zal dit stuk tijdens de vergadering op 27 januari a.s. bespreken. Dat zal ook de eerste keer zijn dat ik de raad voor mag zitten. Op voorhand een bijzonder moment voor de gemeente.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten