maandag 24 januari 2005

Jumelage Warmond Champigné (JWC)

Vanmorgen begonnen met een gesprek met twee vertegenwoordigers van de stichting Jumelage Warmond Champigné (JWC). JWC is een vrijwilligers organisatie die zich vooral bezig houdt met het ontwikkelen en bevorderen van vriendschapsbanden voor alle groepen van de bevolking. Om dat te bewerkstelligen werken zij samen met verenigingen, bedrijven, scholen en, het allerbelangrijkste, met mensen. Voor wie interesse heeft, JWC heeft ook een eigen website: www.stichtingjwc.nl

Op zich wel bijzonder dat er vanuit Warmond een dergelijke band is met een kleine gemeente in Frankrijk. Deze vorm van samenwerking komt wel vaker voor, maar meestal gaat het dan bijvoorbeeld om gemeenten in Oost-Europa die onze ondersteuning kunnen gebruiken. Deze jumelage heeft voornamelijk tot doel te komen tot een soort culturele uitwisseling. Ondanks een beperkte rol van de gemeente, slaagt het bestuur er blijkbaar toch goed in een redelijk ambitieus programma af te werken. Complimenten hiervoor. Ik zal me de komende tijd eens wat verder verdiepen in deze samenwerking en mijn rol daarbij. Ik ben heel benieuwd naar de meningen die bijvoorbeeld binnen de gemeenteraad leven over dit onderwerp.

Vervolgens de rest van de ochtend met wethouder De Vroomen gesproken over de ruimtelijke ontwikkelingen binnen de gemeente. In Warmond gaat een gesprek over dat onderwerp snel over op de demografische ontwikkeling. De statistieken spreken boekdelen, de jongeren vertrekken in grote aantallen naar elders omdat er voor hen onvoldoende geschikte woningen zijn. Dat is overigens een ontwikkeling die zich in veel gemeenten van de Duin- en Bollenstreek voordoet, maar Warmond kan in tegenstelling tot die andere gemeenten bijna niets meer bouwen voor juist deze doelgroep. Op lange termijn zal dat grote gevolgen hebben voor de voorzieningen binnen de gemeente. Om u een voorbeeld te geven, Warmond heeft nu nog 3 basisscholen, maar het afgelopen jaar zijn er nog maar 40 baby's geboren. Je kunt dus uitrekenen dat er op termijn een probleem gaat ontstaan. Als we niets doen komen op die manier veel meer voorzieningen onder druk te staan en zal dit ten koste gaan van de leefbaarheid binnen de huidige gemeente. Dit is een van de belangrijkste vraagstukken waar Warmond voor de lange termijn over nadenkt. Ik ga daarover meedenken de komende tijd.

Overigens zou ik over dit onderwerp ook graag eens van jongeren willen horen hoe zij hier over denken. Zij blijven uiteindelijk de groep die een oplossing zal moeten bieden. Ben je jong, woon je in Warmond en heb je ideeen over dit onderwerp, laat het me weten.

Aan het einde van de middag ben ik aanwezig geweest in het Museum de Zwarte Tulp in Lisse. Daar was een bijeenkomst van de Stichting Hou het Bloeiend waarvan ik adviseur ben. Binnen deze stichting zijn een aantal organisaties vertegenwoordigd die zich bezig houden met de toekomst van het 'bollencomplex' in de Duin- en Bollenstreek. Aanwezig was ook de nieuwe gedeputeerde Jeltje van Nieuwenhoven en zij kreeg een presentatie te horen van de verschillende organisaties. In dit kader heb ik ook nog een paar woorden tot de aanwezigen gericht. U kunt het nalezen onder de button 'Toespraken'. Hou het Bloeiend heeft overigens ook een site: www.houhetbloeiend.nl. Tot morgen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten