donderdag 27 januari 2005

Mijn eerste gemeenteraad

Vandaag mijn leeswerk weer wat opgepakt. Die post blijft als een soort constante stroom binnenkomen en wanneer je dat niet bijhoudt, dan groeien de stapels je boven het hoofd. En aangezien ik gisteren afwezig was had ik iets in te halen. Daarnaast liggen vanaf donderdag ook de vergaderstukken voor de collegevergadering van volgende week klaar. Ook op dit punt ben ik inmiddels weer bij.

De belangrijkste taak van vandaag was mijn eerste vergadering met de gemeenteraad. Het was wel een bijzondere vergadering. Op de eerste plaats vanwege de locatie. Als gevolg van fouten bij onderhoudswerkzaamheden aan het gemeentehuis is er een flinke lekkage in de raadzaal ontstaan. Aangezien het nog wel even zal duren voor alles daar weer helemaal droog is, hebben we de raadsvergadering voor deze keer gehouden in Het Trefpunt. Het was even wennen, maar uiteindelijk was deze locatie helemaal niet zo slecht. Vervolgens hebben we afscheid genomen van het Warmond @nders raadslid Vincent de Winter waarna we de installatie van zijn opvolger Jim Kwestro hebben gehad. Het was wel apart om ook als voorzitter een kort woordje te spreken in verband met het afscheid van iemand die ik zelf nog maar net een beetje kende. Vervolgens hebben we een aantal inhoudelijke onderwerpen behandeld waarbij de toekomstvisie voor de nieuwe gemeente Teylingen de meeste aandacht kreeg. Voor de nieuwe gemeente een belangrijk stuk. In de raad van Sassenheim was dit al aan de orde geweest en vanavond stond het op de agenda in Warmond en Voorhout. In een aantal beschouwingen lieten de fracties merken dat ze er werk van hadden gemaakt. Veel leden hadden de afgelopen periode hard gewerkt om dit stuk zover te krijgen als het nu is. In grote lijnen zijn de zaken die voor Warmond van belang zijn wel teruggekomen in deze visie. Voor de fracties was het uiteindelijk voldoende om unaniem in te stemmen met het voorstel. Inmiddels heb ik ook begrepen dat de gemeenteraad van Voorhout ook haar instemming heeft gegeven. Daarmee is de nieuwe gemeente Teylingen vanavond weer een beetje dichterbij gekomen.

Overigens zal de nieuwe gemeenteraad na de fusie pas definitief kunnen besluiten over de koers die deze gemeente dan moet gaan volgen. Tot die tijd kan er dus nog wel het een en ander veranderen. Voor een belangrijk deel is dat ook afhankelijk hoe de samenstelling van de nieuwe raad na de verkiezingen zal zijn.

De colleges van de drie gemeenten kunnen op basis van het nu genomen besluit in ieder geval weer verder met de voorbereidingen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten