woensdag 26 januari 2005

Regiobestuur

Naast mijn werk als burgemeester van Warmond ben ik lid van het dagelijks bestuur van de regio Holland Rijnland. Deze regio bestaat sinds oktober vorig jaar en is een samenwerkingsverband van 16 gemeenten in de Duin- en Bollenstreek en de Leidse regio. Deze regio draagt zorg voor de uitvoering van een aantal gemeentelijke taken die de gemeente in eigen beheer niet goed kunnen uitvoeren. Soms is dat omdat de gemeente gewoon te klein is om dat allemaal zelf te doen en soms omdat de gemeente voor de uitvoering afhankelijk is van andere gemeenten. Een mooi voorbeeld is altijd de bereikbaarheid van een gemeente. Om de bereikbaarheid van een gemeente te verbeteren moet je zorgen dat de wegen naar de gemeente toe verbeteren. Die liggen op grond van de buurgemeente en daar heb je niets te vertellen. Wil je zo'n probleem oplossen dan moet je dus samenwerken. Naast het onderwerp Verkeer en Vervoer zijn Wonen, Economie en Natuur & Landschap de andere belangrijkste onderwerpen waarbij zich soortgelijke situaties voordoen.

Vandaag hebben we met het dagelijks bestuur van deze regio eens uitgebreid stil gestaan bij de vraag hoe we de samenwerking nog beter kunnen verbeteren. Hierbij hebben we gesproken over welke problemen de komende periode onze aandacht het meeste nodig hebben, hoe we het geld vinden om deze problemen op te lossen en hoe we daarover een discussie gaan voeren met betrokken partijen in de regio. We hebben een aantal afspraken gemaakt die we de komende tijd verder gaan uitwerken en die we daarna gaan voorleggen aan de gemeenteraden. Want ondanks alle samenwerkingen blijven die uiteindelijk wel de baas.

Vanavond was ik bij een informatiebijeenkomst voor gemeenteraadsleden van Voorhout, Sassenheim en Warmond. De raadsleden konden zich hier informeren over de stand van zaken met betrekking tot de fusie tussen de drie gemeenten. Zo'n proces tot samenvoeging van 3 gemeenten is behoorlijk ingewikkeld. Er moet nog heel veel gebeuren voor het op 1 januari 2006 zover is. Daarbij komt dat de gemeentebesturen die leiding geven aan dit fusieproces straks bij de fusie ophouden te bestaan. Het bestuur van de nieuwe gemeente gaat het dan overnemen en daardoor weten we nu niet welke beslissingen zo'n nieuwe raads straks gaat nemen. Aan de andere kant verwachten onze inwoners wel dat de dienstverlening tijdens zo'n fusieproces gewoon door kan gaan zodat we wel voorbereidingen moeten treffen voor de periode na de fusie. Dat is heel veel werk waar veel ambtenaren en bestuurders nu de voorbereiding voor doen. Daar komt nog bij dat nog niet iedereen het nut van een dergelijke fusie inziet en eerst eens wil afwachten of de tweede en eerste kamer de fusie straks wel goedkeuren. Er is dus nog veel werk te verzetten voor het straks allemaal zover is. Met de gemeenteraden hebben we afgesproken hoe we hiermee de komende tijd verder zullen gaan.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten