maandag 17 december 2007

Nieuw college

Precies 2 maanden na de val van het college hebben de onderhandelaars van VVD, CDA, GroenLinks en Partij van de Arbeid vanavond overeenstemming bereikt over de vorming van een nieuw college. Aanstaande donderdag zal het nieuwe college worden geinstalleerd. Daarmee komt dan een einde aan de 'demissionaire' status van het college en kan er in Leiden weer echt bestuurd gaan worden.

Als wethouder ben je op de achtergrond betrokken bij het onderhandelingsproces dat verder vooral een zaak is van de raadsfracties. Als zulke processen veel tijd in beslag nemen dan heeft dat vaak te maken met het feit dat de standpunten van de verschillende partijen ver uit elkaar liggen. Partijen hebben dan als het ware de tijd nodig om naar elkaar toe te groeien. Een dergelijk proces leent zich niet om dagelijks op een weblog bij te houden. Vandaar dat ik wat stil was met betrekking tot dit onderwerp.

De inhoud van het nieuwe collegeakkoord is wat mij betreft een prima resultaat van dit proces. Voor mij persoonlijk was daarbij ook van belang dat partijen de intentie hebben uitgesproken om de komende tijd na te denken over verandering van de bestuurscultuur in onze stad. Over de overeengekomen portefeuilleverdeling heb ik daarentegen wel wat langer moeten nadenken.

Dat kwam doordat het belangrijkste deel van mijn oude portefeuille Ruimtelijke Ontwikkeling over gaat naar de nieuwe VVD wethouder Pieter van Woensel (foto). Gezien de energie die ik de afgelopen periode in deze portefeuille heb gestoken, zal het me veel moeite kosten om daarvan afscheid te nemen. Dat geldt ook voor al die geweldige mensen binnen en buiten het stadhuis met wie ik de afgelopen 20 maanden binnen dit beleidsterrein heb mogen samenwerken. Ik had met de opgedane ervaring en mijn nieuwe netwerk graag wat langer op dit terrein door willen gaan. Dit zijn van die momenten waarop ik me weer realiseer wat het betekent om in een openbare functie te werken. Binnen mijn werkterrein bepalen politieke krachten soms dat veranderingen belangrijker zijn dan bestuurlijke continuiteit. Dat hoort zo in een democratie en dat moet vooral zo blijven. Overigens wens ik Pieter van deze plaats alvast veel succes. Hij is met mij de tweede wethouder in het Leidsch college die van buiten de gemeente is aangetrokken. Hij en Jan Jaap de Haan kunnen rekenen op mijn volle steun. Ik hoop dat we snel een hecht team zullen worden.

Daar staat tegenover dat ik vanaf donderdag wethouder ben voor Economische Zaken, Sport, Personeel & Organisatie. Daarnaast draag ik zorg voor de ontwikkeling van parkeervoorzieningen in de stad. De ruimtelijke ontwikkeling van het Bio Sciencepark en het vorige week gepresenteerde Huis van de Sport kan ik tenslotte ook blijven behartigen.

Grote veranderingen in mijn portefeuille dus, maar wel een pakket waar ik me volgens mij goed in thuis kan gaan voelen. Voor de komende tijd betekent het voor mij in ieder geval veel inwerken en kennis gaan maken met nieuwe mensen in het veld. Kortom een nieuwe uitdaging. Bovendien kan ik daarbij vanaf donderdag weer rekenen op de steun van de meerderheid van de raad. En dat is, na twee maanden, eigenlijk wel het beste nieuws van vandaag. De afgelopen 2 maanden hebben mij weer eens geleerd hoe belangrijk deze steun is voor het werk dat wij binnen het college doen.

Tot ziens.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten