woensdag 8 juli 2009

Perspectief

Voor de tweede achtereenvolgende keer deze week was vanavond de gemeenteraad bijeen. Het belangrijkste punt op de agenda was het financieel perspectief voor de periode 2010. We hebben veel besluiten genomen die van belang zijn voor de stad. Een van die besluiten wil ik hier in het bijzonder noemen. Tegelijk met de vaststelling van de perspectiefnota hebben we vanavond namelijk het voortbestaan van de stichting IJshal in Leiden voor de komende 4 jaar zeker gesteld. Ik wil het bestuur van de stichting en alle vrijwilligers van harte feliciteren met dit mooie resultaat. Uiteindelijk zijn zij er in geslaagd om de Leidse politiek te overtuigen van het belang van de ijshal.

Op de agenda stond ook een door de SP aangevraagd debat over het collegebeleid inzake de vrijplaats Koppenhinksteeg. De SP deed hiermee een laatste poging om verkoop van deze panden aan een ontwikkelaar tegen te gaan. Uiteindelijk is dat niet gelukt.

Wanneer het over dit onderwerp gaat, kan ik enig gevoel van irritatie over de rol van de SP toch niet onderdrukken. Ooit heb ik me als wethouder in een college met de SP ingezet voor de legalisatie van de vrijplaats. Onder de toenmalige collegepartijen was daarvoor destijds ook voldoende steun. Dat was niet meer het geval nadat de SP eind 2007 vanwege de RijnGouwelijn uit het college stapte. In de onderhandelingen die volgden bleek dat er geen enkele mogelijkheid meer was om de legalisering van de vrijplaats voort te zetten. Partijen hebben toen afgesproken het legaliseringsproces te stoppen en een herontwikkeling van het complex te starten. Dat soort dingen gebeuren in een democratie. Als je daar als wethouder niet tegen kunt, moet je of stoppen, of je verantwoording nemen en je aanpassen aan de nieuwe situatie. Ik koos voor doorgaan met besturen. De SP niet en daardoor draagt deze partij mede verantwoordelijkheid voor de situatie die nu is ontstaan.

Tot ziens.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten