woensdag 1 juli 2009

Bonnetjes

Onlangs deden de journalisten van RTL Nieuws een uitgebreid onderzoek naar het declaratiegedrag van de Nederlandse burgemeesters en wethouders. De meest in het oog springende uitkomsten van dit onderzoek werden de afgelopen week al gepubliceerd. Inmiddels heeft RTL Nieuws ook de Leidse declaraties op internet gezet. Op basis van dezelfde informatie publiceerde het Leidsch Dagblad vanmorgen onder de kop 'Bonnetjes in Leiden bescheiden' een kort artikel waaruit bleek dat bestuurders uit Leiden, zeker in vergelijking met andere steden, een uiterst terughoudend declaratiegedrag vertonen. Wel werd in het artikel aan mijn adres een opmerking gemaakt die ik u niet wil onthouden. Ik citeer:

'Wel zijn vragen te stellen bij zaken zoals een diner van wethouder Marc Witteman (PvdA) met een ambtelijk directeur (à 70,45 euro, inclusief whisky en wijn) en een werkoverleg van die wethouder met een communicatieadviseur in een cafe naast het stadhuis (4 kopjes koffie: 8.40 eur). '

Het komt niet zo vaak voor dat ik op rekening van de gemeente buiten de deur eet of koffie drink. Om precies te zijn ging het daarbij vorig jaar totaal om een kleine 142 euro. In de genoemde voorbeelden ging het om gesprekken die uit hoofde van mijn functie als wethouder Personeel en Organisatie heel goed te verantwoorden zijn en om een overleg op een zaterdag.

Daarbij komt dat volgens de door de minster vastgestelde regeling kosten voor werklunches en diners niet uit de vaste onkostenvergoeding betaald hoeven te worden en deze kosten apart voor rekening van de gemeente komen. Volgens deze regeling is het stellen van vragen bij mijn declaraties dus niet aan de orde.

Overigens heb ik inmiddels kennisgenomen van de uitkomsten van het hele onderzoek. Op grond van de declaraties in sommige steden kom ik tot de conclusie dat het goed is dat RTL4 Nieuws dit onderwerp eens een keer heeft doorgelicht.

Tot ziens.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten