woensdag 23 maart 2011

Informatie

Precies 3 weken na de verkiezingen voor Provinciale Staten maakte informateur Ed Nijpels (foto) vanavond zijn eindrapport aan de Flevolandse pers en politiek bekend. Na gesprekken met alle nieuwe fracties adviseert hij nu om een coalitie te gaan vormen van VVD, PvdA, CDA en ChristeUnie. Samen hebben deze partijen een meerderheid in de Provinciale Staten. Daarbij is het de bedoeling dat de VVD twee, de PvdA één en de combinatie CDA en ChristenUnie samen ook één gedeputeerden gaan leveren.

Met dit advies is de eerste fase van het formatieproces afgerond. Genoemde partijen gaan de komende periode met elkaar in gesprek om na te gaan of zij samen een plan kunnen maken voor het bestuur van de provincie in de komende vier jaar. Dat zal nog wel enige weken in beslag gaan nemen. Tot die tijd neem ik over dit onderwerp maar weer radiostilte in acht.


Tot ziens.

1 opmerking: