donderdag 10 maart 2011

Meldcode kindermishandeling

Ouders die te maken hebben met psychische problemen kunnen door hun gedrag een bedreiging vormen voor hun kinderen. De hulpverleners bij wie die ouders in behandeling zijn hebben echter een geheimhoudingsplicht waardoor ze zo'n situatie niet altijd mogen melden bij instanties die voor bescherming van die kinderen kunnen zorgen zoals bijvoorbeeld het Bureau Jeugdzorg. In de praktijk kan dat tot gevaarlijke situaties leiden.

Om deze problemen zoveel mogelijk te voorkomen hebben zes Flevolandse instellingen voor geestelijke gezondheidszorg vandaag afspraken gemaakt met Bureau Jeugdzorg Flevoland over het melden bij vermoedens van kindermishandeling. Die afspraken liggen vast in een protocol waarin maximaal gebruik wordt gemaakt de wettelijke ruimte om kinderen te beschermen. Vandaag was ik er in het provinciehuis getuige van dat alle partijen bij elkaar waren om het meldprotocol te ondertekenen.

Met deze nieuwe meldcode kunnen hulpverleners het belang van het kind voorop stellen en hun vermoedens melden. Bovendien draagt de meldcode ook bij aan grotere alertheid bij hulpverleners. Ik denk dat de meldcode ons enorm gaat helpen en ben er dan ook blij mee dat deze samenwerking in Flevoland vorm heeft gekregen. Volgend jaar gaan we evalueren om te kijken of het ook echt gewerkt heeft.

Tot ziens.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten