zaterdag 5 maart 2011

Noncommunicatie

Het communiceren met de buitenwereld is zo ongeveer de belangrijkste taak van een bestuurder. Ik doe dat dan ook in ruime mate, bijvoorbeeld via dit weblog, maar ook via Twitter, Linkedin en Hyves, maar natuurlijk ook gewoon per telefoon, tijdens besprekingen etc. Zo nu en dan zijn er momenten dat teveel of op het verkeerde moment communiceren in je nadeel kan werken. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer mensen je in vertrouwen hebben genomen of wanneer je in onderhandelingen zit over belangrijke onderwerpen. In die gevallen kan communicatie in je nadeel werken, daar heb ik ook ervaring mee.

Een keer in de vier jaar, soms vaker, krijg je in de politiek te maken met wat ik maar zal aanduiden met de 'moeder' van alle onderhandelingen. De onderhandelingen voor de vorming van een nieuw college. Nu de verkiezingsuitslag definitief is vastgesteld is dit proces van de vorming van een nieuw college ook in Flevoland begonnen. Het is een soort politiek gevecht op leven en dood dat uiteindelijk moet leiden tot een nieuw college van Gedeputeerde Staten dat kan rekenen op een meerderheid in de nieuw gekozen Provinciale Staten. Dat onderhandelingsproces loopt de komende weken als een soort rode draad door al mijn werkzaamheden.

Om dat proces van collegevorming niet al te veel negatief te beïnvloeden zal ik de komende tijd waarschijnlijk wat zuinig zijn met mijn communicatie. Als ik toch communiceer dan sluit ik niet uit dat dit op een of andere manier juist de bedoeling heeft om een proces te beïnvloeden en dat u zonder het te weten opeens onderdeel uit maakt van dat politieke proces. Het is maar dat u het weet.

Tot ziens.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten