woensdag 13 juli 2011

Zelfstandig en Uniek

Gemeenten die plannen smeden om samen te gaan, moeten eerst onder burgers peilen hoe zij daar tegenover staan. Zonder draagvlak kan een herindeling wel doorgaan, maar dan moeten de gemeenten wel goed uitleggen waarom het nodig is. Dat staat in nieuwe regels voor gemeentelijke herindeling die minister Piet Hein Donner (Binnenlandse Zaken) woensdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Zo las ik vandaag in het blad Binnenlands Bestuur.

Verstandige woorden van deze minister als je het mij vraagt. Bovendien interessant met het oog op de toekomst. Donner wordt immers met grote regelmaat genoemd als de volgende vicevoorzitter van de Raad van State. Zijn uitspraken zeggen dus wellicht iets over het toekomstig standpunt van dit hoogste rechtscollege met betrekking tot fusies tussen overheden.

Een en ander maakt wellicht ook duidelijk waarom Donner de afgelopen periode ook geen haast meer maakte met de in het regeerakkoord genoemde 'opschaling' van provincies in de Randstad. Dat voornemen tot 'opschaling' was immers ook gewoon een fusie. Sinds Flevoland een coalitieakkoord heeft met de titel 'Zelfstandig en Uniek' was het voor hem waarschijnlijk duidelijk dat een dergelijke fusie in de provincie weinig steun zal ondervinden. Hij had zelfs al een brief klaar liggen om de 2e kamer mee te delen dat de provinciefusie wat hem betreft van de baan was.

Inmiddels weten we dat Donner zich daarmee de woede van de VVD 2e kamerfractie op de hals heeft gehaald. Die fractie had immers de wens tot opschaling in het regeerakkoord gekregen toen Maxime Verhagen even niet op zat te letten. Kortom: Donner heeft een probleem. Dat is inmiddels zo hoog opgelopen dat de minister-president zich er nu zelf mee bezig gaat houden. Die heeft daarom binnenkort een gesprek met drie commissarissen van de koningin en drie burgemeesters om te kijken wat er nog te redden valt.

Als Mark Rutte verstandig is dan volgt hij Donners' advies. Dus alleen de meningen peilen. Het standpunt van Flevoland is op voorhand duidelijk; zelfstandig en uniek. En dat willen we graag zo houden want uitleggen dat een fusie nodig is, dat kunnen we vooralsnog niet. En als het rijk dan toch doorzet, dan zie ik een uitspraak van de Raad van State met vertrouwen tegemoet.

Tot ziens.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten